Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Momsnummer

I de fleste situationer består et momsnummer af en virksomheds CVR-nummer. Når vi omtaler momsnumre, tilføjes der typisk bogstaverne ‘DK’ foran virksomhedens CVR-nummer. Begrebet CVR-nummer er mere almindeligt anvendt end udtrykket momsnummer.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et momsnummer (momsregistreringsnummer)?

Et momsnummer er i høj grad identisk med et CVR-nummer. Ved registrering af en virksomhed modtager du et CVR-nummer fra Erhvervsstyrelsen, hvilket betyder at din virksomhed officielt er registreret i det danske virksomheds stamregister.

Skulle du blive anmodet om at angive dit momsnummer, vil det oftest være dit CVR-nummer, der er nødvendigt at oplyse. Det er vigtigt at tilføje ‘DK’ foran dette nummer. For eksempel, et momsnummer vil fremstå således: DK22334455. Husk, et CVR-nummer består altid af otte tal.

Hvordan får jeg et momsnummer?

Du får tildelt et momsnummer, når du etablerer en virksomhed. Uanset om det er en enkeltmandsvirksomhed, et anpartsselskab eller et aktieselskab, er det nødvendigt med et momsnummer for at virksomheden er juridisk gyldig.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for tildelingen af momsnumre, hvilket sker automatisk, når du registrerer din virksomhed via deres hjemmeside, Virk.dk. Behandlingstiden for at få et momsnummer kan variere fra sag til sag.

For en enkeltmandsvirksomhed kan behandlingstiden tage op til to uger, mens det for et anpartsselskab eller aktieselskab typisk tager mindre end 24 timer at modtage et momsnummer, forudsat at alle nødvendige oplysninger er korrekt udfyldt, således at sagen ikke kræver manuel behandling.

Hvad er momsregistrering?

Momsregistrering er en proces, som de fleste danske virksomheder skal gennemgå. Det indebærer, at virksomheden får tildelt et momsnummer og påtager sig ansvaret for at føre momsregnskab og indberette dette til SKAT.

Moms, en forkortelse for meromsætningsafgift, er en skat, der pålægges af staten. Det er virksomhedernes opgave at opkræve denne afgift baseret på værdien af solgte varer eller ydelser, ofte med en sats på 25% af salgsprisen.

Som hovedregel skal din virksomhed momsregistreres, hvis du sælger varer eller tjenesteydelser, og har en årlig omsætning over 50.000 kr. Dog skal det bemærkes, at visse brancher kan være undtaget fra kravet om momsregistrering.

Hvis det virker forvirrende og overvældende, kan det være en god idé at søge rådgivning.

Skal vi hjælpe dig med at oprette dit momsnummer, så du kan komme i gang med din virksomhed?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er et CVR-nummer?

CVR står for Central Virksomhedsregister. Et CVR-nummer fungerer som en identifikationskode for virksomheder, svarende til hvordan danske borgere får tildelt et CPR-nummer. Alle registrerede virksomheder i Danmark modtager et CVR-nummer. Dette nummer bruges, når virksomheder skal foretage transaktioner med hinanden eller registrere deres moms.

Central Virksomhedsregister indeholder detaljer om alle danske virksomheder, der har et CVR-nummer, og disse informationer er tilgængelige for offentlige myndigheder. Du kan registrere din virksomhed på www.virk.dk, hvor du efterfølgende får tildelt et CVR-nummer. Processen for at registrere din virksomhed er simpel og foregår automatisk.

Hvordan finder jeg en virksomheds momsnummer?

At finde en virksomheds CVR- eller momsnummer kan gøres let ved at anvende Det Centrale Virksomhedsregister. Dette register indeholder information om alle registrerede virksomheder i Danmark og Grønland.

For at finde en virksomheds momsnummer, følg disse trin:

  1. Besøg siden: datacvr.virk.dk/data/.
  2. Indtast navnet på den virksomhed, hvis momsnummer du søger.
  3. Klik på virksomheden for at få vist dens detaljer.
  4. Find virksomhedens CVR-nummer.

Hvis virksomheden er momsregistreret, vil momsnummeret være det samme som CVR-nummeret, men med “DK” tilføjet foran.

Hvad er et P-nummer?

Et P-nummer står for Produktionsenhedsnummer. Dette nummer bliver relevant, når en virksomhed, udover sit hovedkontor, opererer fra flere forskellige adresser. En virksomhed kan have et enkelt CVR-nummer, men være tilknyttet flere P-numre, et for hver unik adresse.

Hvad er et SE-nummer?

Et SE-nummer er ofte identisk med en virksomheds CVR-nummer. Hvis en virksomhed har flere afdelinger eller underafdelinger, vil den typisk også have flere SE-numre, som er knyttet til det overordnede CVR-nummer. Tag eksempelvis en kæde som Sportsmaster, der driver flere forskellige butikker. Hver enkelt butik vil normalt have sit eget SE-nummer, mens Sportsmaster som helhed har ét CVR-nummer.

For mindre virksomheder, der kun består af en enkelt afdeling, er et SE-nummer som regel ikke nødvendigt. I disse tilfælde er et CVR-nummer tilstrækkeligt til at identificere virksomheden.

Har du brug for yderligere hjælp til dit momsnummer?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad er et EU-momsnummer?

Når du sælger varer til udlandet, er det vigtigt at sikre, at du har et gyldigt momsnummer. Et EU-momsnummer er i princippet det samme som et dansk CVR-nummer eller et VAT-nummer i Storbritannien. Dette EU-momsnummer er nødvendigt at anvende, når du foretager handel med andre EU-lande.

Hvad er et VAT-nummer?

Et VAT-nummer er identisk med dit momsnummer, og derfor også det samme som dit CVR-nummer, med den forskel, at “DK” skal angives foran. I Danmark er det almindeligt at bruge betegnelsen “CVR”.

Det er essentielt at bruge det korrekte momsnummer ved international handel, uanset om din virksomhed køber eller sælger ydelser. Momsreglerne varierer afhængigt af, om handlen sker med et land inden for eller uden for EU.

Når du handler med virksomheder i EU-lande, skal du indberette og betale EU-moms til SKAT. Ved køb af varer eller ydelser fra en virksomhed i et EU-land, er det vigtigt at oplyse dit momsnummer, så der normalt ikke pålægges moms på din købsfaktura.

I sådanne tilfælde skal du selv beregne og indberette den danske moms, som ofte er 25%, til SKAT på din momsangivelse. Hvis sælgeren fejlagtigt ikke har fjernet momsen fra fakturaen, fritager det dig ikke for at skulle betale dansk moms.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Momsnummer

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et momsnummer er i princippet det samme som et CVR-nummer. Når du registrerer din virksomhed, får du et CVR-nummer fra Erhvervsstyrelsen. For at bruge det som momsnummer, skal du blot tilføje ‘DK’ foran CVR-nummeret. For eksempel, DK22334455. Husk, et CVR-nummer har altid otte cifre.

Du får automatisk et momsnummer fra Erhvervsstyrelsen, når du registrerer din virksomhed på Virk.dk. Dette gælder for alle virksomhedsformer, herunder enkeltmandsvirksomheder, anpartsselskaber og aktieselskaber. Behandlingstiden varierer; for enkeltmandsvirksomheder kan det tage op til to uger, mens det for selskaber ofte tager under 24 timer, såfremt alle informationer er korrekt indtastet.

Momsregistrering betyder, at en virksomhed får et momsnummer og skal føre momsregnskab og indberette dette til SKAT. Det er obligatorisk for virksomheder, der sælger varer eller tjenesteydelser med en årlig omsætning over 50.000 kr., at opkræve moms, normalt 25% af salgsprisen. Visse brancher kan dog være undtaget fra denne registrering.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: