Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Momsnummer

Et momsnummer er et unikt identifikationsnummer tildelt virksomheder, der er registreret for moms i Danmark. I dette blogindlæg vil vi gennemgå, hvordan momsnumre fungerer, hvordan man opnår et, og hvad konsekvenserne kan være ved ikke at håndtere momsregistrering korrekt. Vi vil også udforske særlige situationer som momsregistrering for udenlandske virksomheder og lønsumsafgift.

I de fleste situationer består et momsnummer af en virksomheds CVR-nummer. Når vi omtaler momsnumre, tilføjes der typisk bogstaverne ‘DK’ foran virksomhedens CVR-nummer. Begrebet CVR-nummer er mere almindeligt anvendt end udtrykket momsnummer.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder moms?

Moms, der står for meromsætningsafgift, er en afgift relateret til køb og salg af varer og tjenester. I Danmark pålægges alle varer og tjenester, som standard, en moms på 25%. Dette beløb er det, virksomheder skal tillægge prisen på deres varer eller tjenester, hvilket er kendt som salgsmoms. Omvendt, når virksomheder køber varer eller tjenester, kan de fratrække den betalte moms, som er kendt som købsmoms.

 

Hvad er et momsnummer (momsregistreringsnummer)?

Momsnummeret fungerer som en unik identifikation for virksomheder, lidt på samme måde som CPR-nummeret anvendes for enkeltpersoner. Et momsnummer er i høj grad identisk med et CVR-nummer. Ved registrering af en virksomhed modtager du et CVR-nummer fra Erhvervsstyrelsen, hvilket betyder at din virksomhed officielt er registreret i det Centrale virksomhedsregister. 

Skulle du blive anmodet om at angive dit momsnummer, vil det oftest være dit CVR-nummer, der er nødvendigt at oplyse. Det er vigtigt at tilføje ‘DK’ foran dette nummer. For eksempel, et momsnummer vil fremstå således: DK22334455. Husk, et CVR-nummer består altid af otte tal.

 

Hvad er købsmoms?

Købsmoms, eller indgående moms, er den moms, der pålægges prisen på købte varer eller tjenester. For eksempel, når en virksomhed køber en tjeneste for 1.500 kr., er den oprindelige pris uden moms 1.200 kr., og momsbeløbet udgør 300 kr. af den totale pris. Hvis virksomheden har købt mere end solgt i en periode, kan differencen i moms blive udbetalt fra SKAT.

 

Hvad er salgsmoms?

Salgsmoms, også kendt som udgående moms, er den skat, der tilføjes til prisen på varer eller tjenester ved salg. Standardmomsen i Danmark er 25 % af produktets eller tjenestens oprindelige pris. For eksempel, hvis en virksomhed sælger en vare til 100 kr., bliver der lagt 25 kr. i moms oveni, hvilket betyder, at kunden betaler 125 kr. i alt for varen. Hvis virksomheden opnår en salgsindtægt, der overstiger dens indkøbsomkostninger, skal den betale differencen i moms til Skattestyrelsen.

 

Hvad er brugtmoms?

Brugtmoms er en særlig momsordning, der kommer i spil, når du handler med brugte varer. I stedet for at betale moms af den fulde salgspris, beregnes brugtmomsen kun ud fra fortjenesten eller avancen ved videresalget af disse varer. Dette system forhindrer dobbeltbeskatning, da varen allerede blev beskattet, da den var ny. Eksempelvis, hvis du køber en brugt vare til 10.000 kr. og sælger den for 11.000 kr., pålægges moms kun på de 1.000 kr. fortjeneste, ikke på hele salgsprisen. Dette gør brugtmoms til en fordelagtig ordning ved handel med brugte varer.

Det kan hurtigt virke som en jungle med de forskellige satser og regler for salgsmoms, købsmoms, brugtmoms og meget mere. Hos Stadsrevisionen står vi klar til at rådgive dig om momsreglerne!

Ønsker du at sikre, at din virksomhed ikke bare overholder lovgivningen, men også udnytter alle tilgængelige fordele?

Kontakt os i dag for skræddersyet rådgivning – vi har +4,5-4,7 stjerner på Trustpilot

Hvad er et CVR-nummer?

CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister og er regeringens primære register over virksomheder i Danmark. Hver virksomhed tildeles et unikt CVR-nummer, som anvendes til identifikation i alle forretningsmæssige og administrative sammenhænge. CVR-nummeret er afgørende, når virksomheden indgår aftaler, handler med andre virksomheder eller indberetter moms. Registreringen sker gennem platformen Virk.dk. Informationer om alle danske virksomheder med et CVR-nummer er tilgængelige i registeret, og disse oplysninger anvendes ikke kun af offentlige myndigheder, men kan også tilgås af offentligheden for at indhente data om en specifik virksomhed.

 

Momsnummer, SE-nummer eller P-nummer: Hvad skal du bruge?

For de fleste små virksomheder er det tilstrækkeligt at kende til CVR-nummeret eller momsnummeret, som tildelt ved virksomhedens oprettelse. Større virksomheder, der opererer fra flere lokationer eller har flere afdelinger, kan have behov for yderligere identifikationsnumre såsom P-numre og SE-numre, der hjælper med mere detaljeret styring og rapportering.

Hvad er et SE-nummer?

Et SE-nummer er ofte identisk med en virksomheds CVR-nummer. Hvis en virksomhed har flere afdelinger eller underafdelinger, vil den typisk også have flere SE-numre, som er knyttet til det overordnede CVR-nummer. Tag eksempelvis en kæde som Sportsmaster, der driver flere forskellige butikker. Hver enkelt butik vil normalt have sit eget SE-nummer, mens Sportsmaster som helhed har ét CVR-nummer.

For mindre virksomheder, der kun består af en enkelt afdeling, er et SE-nummer som regel ikke nødvendigt. I disse tilfælde er et CVR-nummer tilstrækkeligt til at identificere virksomheden.

Hvad er et P-nummer?

Et P-nummer, også kendt som produktionsenhedsnummer, tildeles for hver fysisk adresse, hvor en virksomhed driver aktivitet. Dette 10-cifrede nummer er knyttet til virksomhedens CVR-nummer og angiver specifikt lokationen for virksomhedens operationer. Ved registrering af en virksomhed og tildeling af et CVR-nummer tildeles der automatisk et P-nummer for den primære virksomhedsadresse. Dette system hjælper med præcis lokationsbaseret styring og rapportering.

 

Hvad er et EU-momsnummer?

Man skal have et EU-momsnummer, hvis man handler med varer eller tjenester til andre EU-lande. Dette nummer fungerer ligesom det danske CVR-nummer eller et VAT-nummer i Storbritannien og skal anvendes i alle transaktioner, hvor varer eller tjenester krydser landegrænser inden for EU. Det sikrer korrekt momsafregning i forhold til handel mellem EU-landene og er nødvendigt for at opretholde momscompliance på tværs af grænser.

 

Hvad er et VAT-nummer?

Et VAT-nummer er identisk med dit momsnummer og derfor også det samme som dit CVR-nummer, med den forskel, at “DK” skal angives foran. I Danmark er det almindeligt at bruge betegnelsen “CVR”.

Når du handler med virksomheder i EU-lande, skal du indberette og betale EU-moms til SKAT. Ved køb af varer eller ydelser fra en virksomhed i et EU-land, er det vigtigt at oplyse dit momsnummer, så der normalt ikke pålægges moms på din købsfaktura.

I sådanne tilfælde skal du selv beregne og indberette den danske moms, som ofte er 25%, til SKAT på din momsangivelse. Hvis sælgeren fejlagtigt ikke har fjernet momsen fra fakturaen, fritager det dig ikke for at skulle betale dansk moms.

 

Tjek et momsnummer

For at verificere om en dansk virksomhed er momsregistreret, kan du bruge Det Centrale Virksomhedsregister. Her kan du slå virksomhedens momsnummer op eller søge efter virksomhedens navn. Hvis virksomheden er momsregistreret, vil momsnummeret normalt være identisk med CVR-nummeret, men med forstavelsen “DK”. For at tjekke et EU-momsnummer, skal du anvende EU’s officielle søgemaskine for momsnumre, som tillader verifikation af virksomheders registrering for grænseoverskridende handel inden for EU.

 

Sådan får du tildelt et momsnummer

Når du starter en virksomhed, uanset om det er en enkeltmandsvirksomhed, et anpartsselskab eller et aktieselskab, skal virksomheden have tildelt et momsnummer for at kunne operere gyldigt. Momsnummeret tildeles af Erhvervsstyrelsen og sker automatisk, når du registrerer din virksomhed på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, Virk.dk.

Behandlingstiden for registreringen kan variere; en enkeltmandsvirksomhed kan tage op til to uger, mens det for selskaber typisk tager under 24 timer, forudsat at alle nødvendige oplysninger er korrekt udfyldt.

 

Momsregistrering i Danmark

Momsregistrering er obligatorisk for de fleste virksomheder i Danmark, som forventer en omsætning over 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode, og giver virksomheden ret til at opkræve og afregne moms. Virksomheder med en omsætning under denne grænse kan vælge frivillig momsregistrering. Det er vigtigt at være opmærksom på, at visse brancher, som sundhedsbehandlinger, undervisning og visse journalistiske ydelser, er momsfritaget. Disse brancher pålægges i stedet en lønsumsafgift, da de ikke opererer under normal momsafregning.

Er du klar til at dykke dybere ned i hvordan moms påvirker din virksomhed, eller har du brug for hjælp til at sikre, at du overholder alle regler og forskrifter korrekt? Stadsrevisionen står kalr til at bistå dig med den rette rådgivning. Hos os har du tilfredshedsgaranti!

Lad os hjælpe dig med at optimere din momsregistrering og -håndtering, så du kan fokusere mere på at vokse din forretning.

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om dine momsbehov. 

Du kan kontakte os mellem 8-21 alle ugens dage (også i weekenden)

Hvad er lønsumsafgift?

Lønsumsafgift er en skat, der beregnes på grundlag af en virksomheds lønudgifter. Denne afgift reducerer samtidig virksomhedens fradragsret for moms. Lønsumsafgiftens formål er at sikre en mere retfærdig fordeling af skattebyrden og at bevare konkurrencevilkårene mellem forskellige brancher.

Hvornår skal lønsumsafgift betales?

En virksomhed skal registreres for lønsumsafgift, når det årlige beløb, der skal betales afgift af, overstiger 80.000 kr. Størrelsen på lønsumsafgiften er typisk en procentdel af virksomhedens lønudgifter eller omsætning og varierer efter branche. Lønsumsafgiften administreres af Skattestyrelsen og dækker mange forskellige typer af virksomheder og aktiviteter, herunder:

 • Sundhedspleje (læger, hospitaler, tandlæger, m.fl.)
 • Kulturelle organisationer (undtagen museer og biblioteker)
 • Finansielle institutioner som banker og sparekasser
 • Ejendomsadministration
 • Forsikringsvirksomhed
 • Personbefordring
 • Sportsforeninger
 • Rejsebureauer
 • Undervisningsinstitutioner
 • Bedemænd
 • Avissalg


Lønsumsafgiftens størrelse

For finansielle virksomheder gælder en lønsumsafgift på 15,3% af lønsummen for 2023 og 2024, såfremt dette er deres primære aktivitet. For foreninger, fonde og lignende organisationer er lønsumsafgiften 6,37% af lønsummen, medmindre de også udøver finansielle aktiviteter, hvor afgiften så er 15,3%. Virksomheder, der udgiver og importerer aviser, betaler en lønsumsafgift på 3,54%, mens alle andre aktiviteter er underlagt en afgift på 4,12%.

 

Momsregistrering for udenlandske virksomheder i Danmark

Udenlandske virksomheder, der ønsker at drive handel i Danmark eller med danske virksomheder, står over for særlige krav til momsregistrering. Dette er især relevant, hvis de leverer varer eller tjenester i Danmark, hvor de enten skal opkræve moms eller har omkostninger, hvor dansk moms kan fratrækkes.


Nødvendigheden af momsregistrering

For at kunne opkræve moms på varer og tjenester solgt i Danmark, og for at udnytte retten til at fradrage indgående moms på omkostninger, skal udenlandske virksomheder først momsregistreres. Dette gælder uanset, om virksomheden har et fysisk tilstedeværelse i Danmark eller ej.


Registreringsprocessen

Momsregistrering af udenlandske virksomheder sker gennem det danske Skattestyrelsen. Processen involverer indsendelse af relevante dokumenter og informationer om virksomheden. Dette kan omfatte virksomhedens juridiske status, oplysninger om den økonomiske aktivitet i Danmark, og dokumentation for tidligere økonomisk aktivitet.


Krav ved momsregistrering

Det er væsentligt for udenlandske virksomheder at være opmærksomme på, at de skal opfylde de samme betingelser som danske virksomheder, når det gælder momsregistrering. Dette inkluderer kravet om at have en dansk momsrepræsentant, hvis virksomheden ikke er etableret i Danmark. Denne repræsentant fungerer som virksomhedens kontakt til de danske skattemyndigheder.

Det er også vigtigt for udenlandske virksomheder at være opmærksomme på, at momsregistreringen kan medføre yderligere forpligtelser, såsom regelmæssig indberetning og afregning af moms. Disse krav kan variere afhængig af virksomhedens transaktionstyper og den omsætning, de genererer i Danmark.

 

Konsekvenser ved manglende eller fejlagtig momsregistrering

Momsregistrering er en kritisk forpligtelse for alle virksomheder, der opererer i Danmark. Korrekt registrering og nøjagtig momsrapportering er afgørende for at overholde dansk lovgivning. Manglende eller fejlagtig håndtering af momsregistrering kan medføre alvorlige konsekvenser for en virksomhed, herunder bøder og straffe.


Bøder for manglende momsregistrering

Virksomheder, der undlader at registrere sig for moms, når de er forpligtet til det, risikerer at blive pålagt bøder. Disse bøder beregnes typisk som en procentdel af det beløb, der burde have været betalt i moms. I nogle tilfælde kan bøderne også fastsættes som et fast beløb, afhængigt af omfanget af overtrædelsen og virksomhedens omsætning.


Konsekvenser ved fejlagtig momsrapportering

Fejlagtig momsrapportering, hvad enten det skyldes fejl eller forsømmelse, kan også føre til økonomiske sanktioner. Hvis Skattestyrelsen opdager, at der er rapporteret forkerte momsbeløb, kan dette resultere i efterregninger, hvor virksomheden skal betale differencen mellem den korrekte og den rapporterede moms. Derudover kan der pålægges renter og yderligere bøder for manglende overholdelse af momsreglerne.

Det er derfor vigtigt, at virksomheder sørger for at være korrekt registreret og nøje følger reglerne for momsrapportering. Dette inkluderer regelmæssig indberetning af moms på korrekt grundlag og til rette tid. Ved tvivl eller usikkerhed omkring momsregistrering og -rapportering er det klogt at søge professionel rådgivning eller assistance for at sikre, at alle krav bliver opfyldt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Momsnummer

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Dit momsnummer er det samme som dit CVR-nummer, som er din virksomheds identifikationsnummer i Danmark. Når du skal opgive dette nummer, husk at tilføje “DK” foran det 8-cifrede nummer.

Et VAT-nummer bruges ofte i international handel og er den internationale betegnelse for et CVR-nummer. Når du handler med udenlandske virksomheder, skal du angive dit CVR-nummer med “DK” efterfulgt af det 8-cifrede nummer.

 

På dansk refererer et VAT-nummer til en virksomheds CVR-nummer. Når udenlandske firmaer anmoder om dit VAT-nummer, skal du oplyse det med “DK” efterfulgt af bindestreg og dit 8-cifrede CVR-nummer.

Du kan finde dit momsnummer ved at slå det op i Det Centrale Virksomhedsregister, hvor du enten kan søge på virksomhedens navn eller det direkte momsnummer. Momsnummeret er identisk med dit CVR-nummer, forud for hvilket der skal stå “DK”.

For at få tildelt et momsnummer skal du registrere din virksomhed som momspligtig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, Virk.dk. Registreringens varighed afhænger af virksomhedstypen og kan spænde fra 24 timer til to uger, afhængigt af den nødvendige behandlingstid.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Inden du går

Overvej dette: Er du 100% sikker på, at din virksomhed håndterer momsregistrering korrekt? Stadsrevisionen tilbyder dig chancen for at vinde 10.000 kr. til ekspertrådgivning. Gør moms og skat til en mindre byrde for din virksomhed. Tilmeld dig nu og lad os styrke din virksomheds økonomiske fremtid sammen.