Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Momsindberetning

Når du foretager en momsindberetning, angiver du overfor SKAT mængden af købsmoms og salgsmoms, din forretning har haft i den nyligt afsluttede periode.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer momsindberetning?

Når du udarbejder en momsindberetning, informerer du SKAT om størrelsen af både købsmoms og salgsmoms, som har passeret gennem din forretning i den forrige periode. Fra salgsmomsen fratrækkes købsmomsen, hvilket resulterer i det definitive beløb, der skal afregnes i moms til skat. Beregningen af dette beløb sker konstant. Det er essentielt at vedligeholde dit momsregnskab opdateret efter hver enkelt faktura, du udsteder eller får tilsendt. 

Vær opmærksom på, at det blot at kende det endelige beløb ikke er tilstrækkeligt ved momsindberetning. Det er afgørende at præcisere forskellige aspekter vedrørende din købs- og salgsmoms, såsom i relation til driftsomkostninger, salg til EU-lande osv. Disse oplysninger kan du også få automatisk gennem et regnskabsprogram.

Hvem er forpligtet til at foretage momsindberetning?

Enhver med et CVR-nummer besidder en momsregistreret virksomhed, hvilket indebærer en forpligtelse til at afregne moms. Har du en forretning med en årsomsætning under 50.000, står valget frit for, om du ønsker at være momsregistreret. Selv hvis du har et CVR-nummer uden nogen indtjening, er der stadig et krav om momsindberetning. Denne type indberetning betegnes som en nul-indberetning og er essentiel for at undgå at blive pålagt gebyrer, når momsen skal afregnes.

Hvor tit bør man foretage momsindberetning?

Hyppigheden af din momsindberetning er bestemt af din virksomheds årlige omsætning. For virksomheder med en omsætning på mellem 0 og 5.000.000 årligt, er momsindberetning en halvårlig forpligtelse. Men for nye virksomheder gælder en kvartalsvis momsindberetning de første 1,5 år; derefter kan der ansøges om halvårlig indberetning. Virksomheder med en årlig omsætning fra 5.000.000 til 50.000.000 bør momsindberette kvartalsvis. Modsat, hvis din forretning omsætter over 50.000.000 om året, er en månedlig momsindberetning nødvendig. Denne frekvens sikrer, at store virksomheder ikke akkumulerer betydelige gæld med SKAT.

Det er muligt at foretage momsindberetning op til to måneder før den egentlige betalingsfrist. Dog er det kritisk at afregne moms præcist til tiden – hverken for tidligt eller forsinket. Ved for tidlig betaling kan dine penge ende med at blive refunderet, hvilket kan medføre en nødvendig genbetaling. Forsinkede betalinger fører til et gebyr på 800 kr. Derfor er det centralt at være opmærksom på momsens forfaldsdato, så du ikke glemmer hverken indberetning eller betaling.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

EU-momsregulering

Når du handler varer og tjenesteydelser med lande inden for EU, kræves det, at disse transaktioner også bliver inddraget i din momsindberetning til SKAT. Dette gælder, selv hvis den almindelige danske momsrate på 25 % ikke er blevet anvendt ved salget. Ved anskaffelse af produkter fra en momsregistreret forretning i et andet EU-land skal der tages højde for, og beregnes, hvad man kalder erhvervelsesmoms.

Moms til gode

Når moms er blevet indberettet, vil det på din momskvittering, i bunden under sektionen “Samlet moms”, angive, om du er forpligtet til at afregne moms, eller om der er et overskydende momsbeløb. Hvis der er overskydende moms, vil dette beløb først og fremmest være synligt på din virksomheds Skattekonto.

Krav for udbetaling af overskydende moms

Før udbetalingen af eventuelt overskydende beløb kan finde sted, skal vi verificere, at følgende kriterier er opfyldt:

  1. Virksomheden skal have sin egen NemKonto, hvor vi kan overføre pengene. Denne konto kan du oprette gennem din bank.
  2. Alt hvad der skal indberettes (såsom moms) skal være korrekt indberettet. På TastSelv Erhverv kan du kontrollere, om alle indberetninger er på plads.
  3. Udbetalingsgrænsen på Skattekontoen bør være indstillet til 0 kr. Dette kan tjekkes i TastSelv Erhverv under “Skattekonto”.
  4. Der må ikke være udestående gæld på Skattekontoen eller til Gældsstyrelsen. Eventuelle tilgodehavender vil først blive anvendt til nedbringelse af gæld, før overskydende beløb bliver overført til virksomhedens NemKonto.

Det kan tage op til tre uger fra indberetningstidspunktet, før overskydende beløb er tilgængelige på virksomhedens NemKonto.

Under “Kontostatus” i TastSelv Erhverv på din virksomheds Skattekonto, kan du til enhver tid kontrollere, om det overskydende beløb er blevet udbetalt til din virksomheds NemKonto eller til Gældsstyrelsen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Vigtigt om momsfradrag

Momsfradrag er den reduktion, du får i regnskabet ved virksomhedskøb. Men er momsfradrag altid givet?

Momsfradrag er ugyldigt, hvis:

  • Fakturaen ikke er adresseret til virksomheden
  • Momsen er urigtigt opkrævet
  • Udgiften relaterer til aktiviteter undtaget fra moms.

Der er tre former for fradragsret:

  1. Fuldt momsfradrag → 100% fradrag
  2. Intet momsfradrag → 0% fradrag
  3. Begrænset momsfradrag.

Derfor kan ikke alle udgifter berettige til fuldt momsfradrag. Næste afsnit belyser udgifter med begrænset fradrag.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Momsindberetning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Du foretager momsindberetning via SKAT’s website. Log ind på TastSelv Erhverv, indtast købsmoms og salgsmoms for perioden, og systemet viser derefter det beløb, du enten skal betale eller har til gode.

Undlader du at betale din moms, pålægges rykkergebyrer og renter. Dette gælder både ved manglende betaling efter indberetning og ved fuldstændig udeladelse af momsangivelse.

Ved for sen momsindberetning og -betaling pålægges rykkergebyrer og renter, medmindre en specifik aftale er truffet med SKAT.

Negativ moms opstår, når købsmoms overstiger salgsmoms. Forskellen udbetales af SKAT. For eksempel, hvis der er en forskel på 700 kr. mellem indberettet salgsmoms på 2.700 kr. og købsmoms på 3.400 kr., skal SKAT refundere 700 kr. til dig.

Ved negativ moms, hvor købsmoms overstiger salgsmoms, refunderer SKAT differencen. Efter indberetning tager det ofte 2-3 uger at modtage tilbagebetalingen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: