Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Momsfrister

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er momsfrister?

Momsfrister er centrale for virksomheders økonomiske forpligtelser. Disse frister refererer til de specifikke datoer, hvor virksomheder er pålagt at indberette og afregne den moms, de har opkrævet i en given periode. Interessant nok varierer disse frister afhængigt af den enkelte virksomheds omsætning, hvilket afspejler en skræddersyet tilgang til økonomisk forvaltning.

Når det kommer til indberetning af moms, er det dit momsregnskab, der danner grundlaget. At føre et momsregnskab betyder, at du holder styr på forholdet mellem den moms, du har betalt til andre virksomheder (købsmoms), og den moms, du har opkrævet fra dine kunder (salgsmoms). Dette giver et klart overblik over forskellen mellem indgående og udgående moms. Normalt resulterer dette i, at virksomheden skal afregne moms til skattemyndighederne, men der kan være tilfælde, hvor du får penge tilbage, især hvis din salgsmoms overstiger købsmomsen.

Det er dog værd at bemærke, at ikke alle virksomheder er forpligtede til at føre et momsregnskab. Visse brancher kan være fritaget fra denne forpligtelse, hvilket ofte relaterer sig til branchens specifikke karakteristika. Desuden er det kun virksomheder, der er momsregistrerede, som skal indberette moms. De fleste virksomheder falder ind under denne kategori.

For mindre virksomheder med en årlig omsætning på under 50.000 kr., er momsregistrering ikke et obligatorisk krav. Dette giver små virksomhedsejere fleksibiliteten til selv at vælge, om de vil momsregistrere deres virksomhed. Skulle du som ejer af en mindre virksomhed vælge at momsregistrere din virksomhed, påtager du dig samtidig ansvaret for at føre momsregnskab og overholde de relevante momsfrister for både indberetning og betaling.

Hvordan beregner man momsen?

Beregning af moms er en fundamental proces for enhver virksomhed. For at forstå denne proces, er det vigtigt at fokusere på differencen mellem købs- og salgsmoms. Når virksomheder udarbejder deres momsindberetning, dokumenterer de denne forskel, idet de kan fratrække momsen på de varer og ydelser, de har indkøbt til brug i forretningen. Dette er et nøgleelement i momsregnskabet.

Købsmoms refererer til den moms, der er betalt på varer og ydelser indkøbt i løbet af en bestemt momsperiode. Denne moms kan virksomheden få krediteret. Omvendt er salgsmoms den moms, der opkræves fra kunder ved salg af varer eller ydelser i samme periode. Det er denne moms, virksomheden skylder staten.

For at beregne det beløb, en virksomhed skal betale i moms, trækkes købsmomsen fra salgsmomsen. For eksempel, hvis en virksomhed har en købsmoms på 100.000 kr. og en salgsmoms på 300.000 kr., skal den betale 200.000 kr. i moms. En højere salgsmoms sammenlignet med købsmoms indikerer, at virksomheden har haft større indtægter end udgifter.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvilke momsfrister er der?

Når det kommer til momsfrister, er der forskellige kategorier baseret på virksomhedens omsætning. Disse momsfrister er afgørende for at sikre rettidig momsafregning. 

Der findes tre hovedtyper af momsfrister:

 1. Halvårlig momsfrist gælder for virksomheder med en omsætning mellem 0-5 millioner kr.
 2. Kvartalsvis momsfrist anvendes for virksomheder med en omsætning på 5-50 millioner kr.
 3. Månedlig momsfrist er relevant for virksomheder med en omsætning på over 50 millioner kr.

Disse frister er sat for at regulere, hvor ofte virksomheder skal afregne moms baseret på deres omsætningsniveau, hvilket sikrer, at større virksomheder, med mere hyppige og større transaktioner, afregner moms oftere.

Indbetaling af moms

Når det er tid til at indbetale moms, er der flere metoder at vælge imellem. Valget af betalingsmetode afhænger af, hvad der er mest bekvemt for dig som virksomhedsejer. En populær og effektiv metode er at tilmelde betalingen til PBS gennem Nets. 

Her er en trin-for-trin guide til, hvordan du gør dette:

 1. Start med at besøge TastSelv Erhverv og log ind.
 2. Gå til sektionen “Profil” og derefter “Profiloplysninger”.
 3. Vælg “Tilmeldingsoplysninger”.
 4. Indikér, at du ønsker at tilmelde din moms til PBS.
 5. Indtast dine bankoplysninger.
 6. Bekræft tilmeldingen ved at klikke på “Godkend”.

Efter disse trin er du tilmeldt Nets. Bemærk, at der kan gå op til 7 hverdage, før tilmeldingen er aktiv. Når du næste gang indberetter moms, vil du kunne betale direkte fra din kvittering via Nets.

En anden mulighed er at indbetale moms via din netbank. Efter momsindberetningen modtager du en kvittering, som indeholder en betalingslinje. Denne linje kan også findes under “Stamoplysninger” i din skattekonto på TastSelv Erhverv.

For en hurtig og mobilvenlig løsning kan du også vælge at betale med MobilePay eller Visa/Dankort. Efter at have indberettet din moms, får du mulighed for at betale direkte fra kvitteringssiden, uanset om du bruger en computer eller telefon.

Hvis du skal betale fra en udenlandsk konto, skal du sørge for at angive dit SE-nummer, f.eks. i kommentarfeltet ved betalingen. Oplysningerne, du skal bruge for at overføre moms fra en udenlandsk konto, inkluderer:

 • IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
 • Swiftkode: DABADKKK
 • Konto: 02164069163394
 • Kontohaver: Skattestyrelsen

Disse forskellige metoder til at indbetale moms giver virksomheder fleksibilitet og sikrer, at de kan overholde deres momsfrister effektivt og bekvemt.

Momsfristerne for 2023/24

Momsfrister i 2023/24 er afgørende for alle momsregistrerede virksomheder i Danmark. For at sikre overholdelse af gældende lovgivning og undgå potentielle afgifter, er det vigtigt at både indberette og betale moms inden disse frister udløber. Det er værd at bemærke, at indberetnings- og betalingsdatoerne ikke nødvendigvis falder på samme dag, men begge skal fuldføres senest på den angivne fristdato. For at holde dig opdateret med de præcise datoer, kan du besøge Skattestyrelsens hjemmeside: Skat.dk – Momsindberetning og -frister.

Hvorfor er momsfrister vigtige?

Momsfrister er ikke kun et juridisk krav, men også en vigtig del af finansiel forvaltning for enhver virksomhed. Ved at overholde disse frister, sikrer virksomheder, at de er i overensstemmelse med lovgivningen og undgår unødvendige sanktioner.

For at overholde momsfristerne, er det essentielt først at have et fuldstændigt og nøjagtigt momsregnskab. Dette regnskab bør inkludere en detaljeret opgørelse af både indgående og udgående moms for hver momsperiode. Denne proces hjælper med at fastslå det præcise beløb, der skal indberettes, samt om der er moms til gode eller skyldig moms.

Når momsregnskabet er afsluttet, er det vigtigt at indberette og betale den skyldige moms til Skattestyrelsen inden den fastsatte frist. Betaling kan ske på flere måder, herunder via Leverandørservice, Netbank, Visa/Dankort, eller MobilePay.

En måde at forenkle processen på og sikre overholdelse af momsfrister er at benytte et regnskabsprogram. Mange af disse programmer tillader direkte indberetning af moms, hvilket kan gøre processen mere overskuelig og tidsbesparende. Ved at integrere disse systemer i din virksomheds daglige drift, kan du effektivisere håndteringen af moms og sikre, at alle frister overholdes.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvis din virksomhed ikke har haft aktivitet

Selv i tilfælde hvor din virksomhed ikke har haft nogen økonomisk aktivitet i en given momsperiode, er det afgørende at foretage en momsindberetning til SKAT inden for den fastsatte momsfrist. Dette gøres ved at vælge muligheden for “Nulindberetning” for den pågældende periode. Ignoreres denne forpligtelse, og en indberetning udebliver, kan det medføre bøder for forsinket indberetning. Det er derfor essentielt at foretage en indberetning, selv når der ikke har været køb eller salg af varer og tjenesteydelser.

Manglende overholdelse af momsfristen

Hvis momsfrister ikke overholdes, og momsindberetning ikke foretages rettidigt, vil Skattestyrelsen initiere en automatisk indberetning baseret på et skøn over det forventede momsbeløb. Denne procedure indebærer en afgift på 800 kr. pr. forseelse, og du vil tillige blive pålagt renter for forsinket indberetning. Dette gælder også i tilfælde af ingen omsætning, hvor en nulindberetning er nødvendig for at undgå disse afgifter og renter.

For at sikre dig om, at din momsindberetning er korrekt og rettidig, bør du altid kontrollere, at du modtager en kvittering for indberetningen. En indikation på, at du har opfyldt din forpligtelse og overholdt momsfristen, er når det skyldige momsbeløb er trukket fra din konto på den dag, hvor fristen udløber. Ved at være opmærksom på disse detaljer, kan du sikre, at din virksomhed undgår unødvendige afgifter og opretholder god økonomisk styring. Husk altid på vigtigheden af at overholde momsfristerne for at sikre en sund økonomisk drift af din virksomhed.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Momsfrister

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Momsfrister refererer til de specifikke datoer, hvor virksomheder er forpligtede til at indberette og betale den moms, de har opkrævet i en bestemt periode. Disse frister varierer afhængigt af virksomhedens omsætning, og de sikrer, at virksomheder overholder lovgivningen ved at afregne moms rettidigt.

Moms beregnes ved at dokumentere forskellen mellem købs- og salgsmoms. Købsmoms er den moms, en virksomhed har betalt på indkøbte varer og tjenesteydelser, mens salgsmoms er den moms, der opkræves fra kunder. Momsbeløbet, der skal indberettes, er forskellen mellem disse to beløb.

For at overholde momsfristerne skal virksomheder først afslutte deres momsperiode og fuldføre deres momsregnskab. Derefter skal man indberette og betale eventuelt skyldig moms til Skattestyrelsen inden fristens udløb. Betaling kan ske via flere metoder, herunder Netbank, Visa/Dankort, MobilePay eller Leverandørservice.

 Hvis en virksomhed ikke indberetter moms inden fristen, vil Skattestyrelsen foretage en automatisk indberetning baseret på et skøn og pålægge en afgift på 800 kr. samt renter for forsinket indberetning. Det er derfor vigtigt at lave en nulindberetning, selv ved ingen aktivitet, for at undgå disse sanktioner.

Selv hvis en virksomhed ikke har haft nogen økonomisk aktivitet i en momsperiode, er det nødvendigt at foretage en “Nulindberetning” til SKAT inden momsfristens udløb. Dette undgår bøder for for sen indberetning og sikrer, at virksomheden overholder lovgivningen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: