Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Momsafregning

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er momsafregning?

Momsafregning er en essentiel del af økonomistyringen i enhver virksomhed. Denne proces involverer at beregne forskellen mellem indgående og udgående moms, hvilket er afgørende for at bestemme, om en virksomhed enten skylder moms til SKAT, eller om den har moms til gode.

For at forstå momsafregning er det vigtigt først at kende til de to nøglebegreber: indgående moms (ofte kaldet købsmoms) og udgående moms (salgsmoms). Indgående moms er den moms, som en virksomhed betaler på sine køb, mens udgående moms er den moms, virksomheden opkræver fra sine kunder ved salg af varer eller tjenesteydelser.

Når en virksomhed skal foretage momsafregning, sammenligner den disse to typer af moms. Hvis virksomheden i en given periode har opkrævet mere moms fra kunderne (udgående moms) end den har betalt på sine køb (indgående moms), så skylder den forskellen til SKAT. Dette skyldes, at virksomheden har indsamlet mere moms, end den har afholdt i udgifter.

Omvendt, hvis virksomhedens indgående moms overstiger den udgående moms, har virksomheden et momsbeløb til gode. I dette tilfælde vil SKAT tilbagebetale differencen til virksomheden. Dette kan ske, for eksempel, når en virksomhed har haft store investeringer eller køb, som har medført en høj indgående moms, men ikke tilsvarende høje salg.

Momsafregning er altså en vigtig proces, der sikrer, at virksomheder korrekt afregner den moms, de har opkrævet fra kunderne, og får tilbagebetalt den moms, de har ret til. Det er en vigtig del af virksomhedens finansielle forvaltning og overholdelse af skattelovgivningen. Momsafregning skal derfor håndteres med omhu og nøjagtighed for at sikre, at alle momsrelaterede transaktioner er korrekt rapporteret og afregnet med SKAT.

Hvad er moms?

Moms, eller merværdiafgift, er en afgift på 25% pålagt de fleste varer og tjenesteydelser. Når en vare eller tjenesteydelse sælges, lægges moms til salgsprisen. For eksempel, en vare solgt for 4.000 kr. vil have en tilføjet moms på 1.000 kr., hvilket gør den samlede salgspris til 5.000 kr. Disse 1.000 kr. i moms skal senere afregnes med SKAT.

Interessant nok er moms ikke en direkte omkostning for erhvervsdrivende. Når en virksomhed køber varer eller tjenesteydelser, kan den ofte få momsen tilbage. For eksempel, ved køb af en vare til 2.000 kr. kan virksomheden få 400 kr. tilbage i moms.

Det er værd at bemærke, at visse ydelser, såsom taxakørsel eller visse professionelle tjenester (f.eks. tandlæger eller psykologer), er undtaget fra moms. Disse erhverv betaler i stedet lønsumsafgift, et andet komplekst emne.

Virksomheder skal momsregistreres, når deres omsætning (uden moms) overstiger 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Processen for momsafregning

Momsafregning er en central del af den finansielle forvaltning for enhver momsregistreret virksomhed. Processen indebærer at udregne differencen mellem indgående og udgående moms, baseret på virksomhedens momsregnskab.

  1. Forberedelse af momsregnskab: Det første skridt i momsafregningen er at have et detaljeret momsregnskab. Dette regnskab skal indeholde en fuldstændig oversigt over alle indtægter og udgifter forbundet med momspligtige varer og tjenesteydelser.
  2. Indberetning til SKAT: Når momsregnskabet er opdateret og nøjagtigt, foretages der en momsindberetning til SKAT. Dette indebærer registrering af den samlede indgående og udgående moms for perioden. Efter indberetningen vil SKAT automatisk beregne, om virksomheden skal betale moms eller modtage moms tilbage.

Hvor tit skal man foretage momsafregning?

Frekvensen, hvormed en virksomhed skal foretage momsafregning, varierer afhængig af virksomhedens årlige omsætning:

  • Halvårlig momsafregning: Virksomheder med en årlig omsætning på 0 – 5 millioner kr. skal afregne moms halvårligt.
  • Kvartalsvis momsafregning: Virksomheder, der omsætter for 5 – 50 millioner kr. årligt, skal afregne moms hvert kvartal.
  • Månedlig momsafregning: Virksomheder med en omsætning på over 50 millioner kr. årligt skal afregne moms månedligt.

For nyopstartede virksomheder, uanset omsætning, gælder der en særlig regel. I de første 18 måneder efter opstarten skal der foretages kvartalsvis momsafregning.

Hvem er forpligtet til at momsafregne?

I Danmark skal alle momsregistrerede virksomheder foretage momsafregning. Dette gælder for virksomheder, der sælger momspligtige varer eller ydelser, og som har en omsætning på over 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode. For virksomheder, der omsætter for under 50.000 kr., er momsregistrering og dermed momsafregning frivillig.

Momsafregning er ikke blot en skattemæssig forpligtelse, men også en vigtig del af virksomhedens finansielle styring og overholdelse af lovgivning. Korrekt og rettidig momsafregning sikrer, at virksomhederne overholder skattemæssige regler og undgår potentielle økonomiske sanktioner.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvorfor skal virksomheder foretage momsafregning?

Momsafregning er en central del af at drive virksomhed i Danmark, fordi stort set alle varer og tjenester er pålagt et standardmomsbeløb på 25%. Dette skattetillæg, almindeligvis kendt som moms, tilføjes både ved køb og salg af varer og tjenesteydelser. Det betyder, at virksomheder enten skal betale moms til SKAT eller modtage moms tilbage, afhængigt af deres økonomiske aktiviteter. Det er afgørende for virksomheder at holde nøje styr på deres momsafregning, så de korrekt betaler eller modtager det præcise momsbeløb til SKAT. Dette sikrer overholdelse af skattemæssige forpligtelser og finansiel transparens.

Momsafregning ved international handel

Når det kommer til international handel, er momsafregningsreglerne mere komplekse. Reglerne varierer afhængigt af, om handlen foregår med lande inden for EU eller med lande uden for EU. Det er essentielt for virksomheder, der handler internationalt, at være opmærksomme på og forstå disse forskellige momsregler. En grundig forståelse og korrekt anvendelse af disse regler er nødvendig for at sikre overholdelse af internationale handelslovgivninger og undgå potentielle skattemæssige komplikationer. Derfor anbefales det at undersøge og tilpasse momsafregningsprocesser, når man handler med varer eller tjenester på tværs af landegrænser.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Momsafregning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Momsafregning er processen, hvor virksomheder beregner forskellen mellem indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms). Denne beregning bestemmer, om virksomheden skal betale moms til SKAT eller modtage moms tilbage. Indgående moms er den moms, virksomheden betaler på sine køb, mens udgående moms er den moms, virksomheden opkræver fra sine kunder.

Virksomheder i Danmark skal momsafregne, fordi de fleste varer og tjenesteydelser er pålagt en 25% moms. Momsafregningen sikrer, at virksomheder betaler eller modtager det korrekte beløb i moms til SKAT, hvilket er afgørende for at overholde skattelovgivningen og opretholde finansiel gennemsigtighed.

Frekvensen af momsafregning afhænger af virksomhedens årlige omsætning. Virksomheder med en omsætning på 0-5 millioner kr. skal afregne moms halvårligt, 5-50 millioner kr. kræver kvartalsvis afregning, og over 50 millioner kr. kræver månedlig afregning. Nyopstartede virksomheder skal afregne moms kvartalsvis i de første 18 måneder, uanset omsætning.

Alle momsregistrerede virksomheder i Danmark skal momsafregne. Dette omfatter virksomheder, der sælger momspligtige varer eller tjenesteydelser og har en omsætning på over 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode. For virksomheder med en omsætning under 50.000 kr. er momsregistrering og afregning frivillig.

Momsafregningsreglerne varierer, når det kommer til international handel. Reglerne afhænger af, om handlen foregår med EU-lande eller lande uden for EU. Virksomheder, der handler internationalt, skal være opmærksomme på og forstå disse regler for at sikre overholdelse af internationale handelslovgivninger og undgå skattemæssige komplikationer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: