Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Moms One Stop Shop

Moms One Stop Shop-ordning, som blev implementeret d. 1. juli 2021, centraliserer din momsrapportering for hele EU på ét enkelt sted. Dette forenkler processen betydeligt, da du slipper for at registrere og indbetale moms separat i hvert enkelt EU-land, du handler med.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forstå Moms One Stop Shop

D. 1. juli 2021 blev der indført en væsentlig ændring i EU’s momsregler med en fælles grænse på 10.000 euro for fjernsalg til private kunder i EU. Med denne ændring skal moms nu betales i forbrugerens land, når salget overstiger denne grænse, hvilket er specielt relevant for virksomheder baseret i EU.

Fjernsalg refererer til salg af varer fra en virksomhed til en privat forbruger over landegrænser, hvor sælgeren også står for transporten. Dette scenarie opstår ofte i forbindelse med online handel. En vigtig ændring er også, at momsfritagelsen for varer under 80 kr. afskaffes, hvilket betyder at der fremadrettet skal betales moms fra første krone ved import til private fra lande uden for EU.

Moms One Stop Shop-ordningen er en frivillig løsning, der tilbyder virksomheder en mere strømlinet tilgang til momsindberetning og -betaling ved salg til private i EU. Denne ordning tillader virksomheder at indberette og betale moms i forbrugslandet – det land hvor produktet eller tjenesten endeligt anvendes.

Denne forenklede administrativ tilgang gør det muligt at håndtere momsregistrering og -betaling i et enkelt EU-land frem for at navigere i forskellige momsregler i hvert enkelt land. Moms One Stop Shop tilbyder derfor en betydelig lettelse i den administrative byrde for virksomheder, der handler på tværs af landegrænser inden for EU.

Er Moms One Stop Shop relevant for din virksomhed?

Moms One Stop Shop kan være en vigtig facilitet for din virksomhed, hvis du sælger varer til private kunder i andre EU-lande, og dit samlede salg overstiger 10.000 euro pr. kalenderår. Denne grænse er fastsat på tværs af hele EU, og når den overskrides, skal du overholde de nye momsregler. Hvis dit salg forbliver under denne grænse, påvirkes du ikke direkte af disse regler.

Moms One Stop Shop-systemet er opdelt i tre specifikke ordninger, som tjener forskellige formål:

 1. EU-ordningen: Denne ordning er designet for virksomheder baseret i EU. Den giver mulighed for at registrere, indberette og betale moms i ét enkelt EU-land i stedet for hvert individuelt land, hvor varerne sælges. Dette forenkler processen betydeligt og sparer tid og administrative ressourcer.
 2. Ikke-EU-ordningen: Hvis din virksomhed er baseret uden for EU, giver denne ordning dig mulighed for at vælge et enkelt EU-land, hvorfra du kan administrere momsen for salg i hele EU. Dette kan være en stor fordel, da det centraliserer momsadministrationen og gør det nemmere at overholde EU’s regler.
 3. Importordningen: Denne ordning er særligt relevant for virksomheder, der importerer varer til EU med en værdi op til 150 euro pr. forsendelse. Med denne ordning undgår dine EU-baserede kunder at modtage en ekstra regning for moms og gebyrer, så længe varens værdi ikke overstiger 150 euro. Denne fordel indføres som erstatning for den tidligere momsfritagelse for varer under 80 kr., som nu er ophævet.

Moms One Stop Shop tilbyder en række fordele for virksomheder, der opererer på tværs af EU’s grænser. Det er designet til at forenkle moms håndteringen og reducere de administrative byrder, som ofte kan være en udfordring, især for mindre virksomheder. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Moms One Stop Shop er relevant for din virksomhed, eller hvis du har brug for mere information, kan det være en god ide at kontakte Skattestyrelsen eller en skatteekspert, der kan tilbyde vejledning baseret på din specifikke situation.

Navigering i overgangen fra One Stop Moms til Moms One Stop Shop

Hvis du allerede er tilmeldt den danske One Stop Moms-ordning, er det vigtigt at være opmærksom på nogle centrale ændringer og ikke forveksle denne med den nye EU-ordning. Indtil den 1. juli 2021 har One Stop Moms været den danske betegnelse for EU’s momsordning på digitale tjenester. Den er blevet udvidet og omdøbt til “Moms One Stop Shop”.

Den oprindelige europæiske Mini One Stop Shop-ordning, der trådte i kraft den 1. januar 2015, krævede, at virksomheder indberettede og betalte moms i hvert af de EU-lande, hvor de solgte digitale tjenester. Hvis du allerede er registreret i denne ordning, vil du automatisk blive inkluderet i den opdaterede Moms One Stop Shop-ordning. Det betyder dog, at der kræves nogle yderligere registreringsoplysninger om din virksomhed. Du vil blive kontaktet af Skattestyrelsen for at opdatere disse oplysninger.

Det var vigtigt at bemærke, at eventuelle ændringer i momsindberetninger før 2021 stadig skulle foretages via den gamle løsning. Hvis du foretrak ikke at blive automatisk overført til den nye ordning, havde du mulighed for at afmelde dig One Stop Moms-ordningen.

Denne overgang markerede en vigtig ændring i, hvordan digitale tjenester blev beskattet på tværs af EU, og det var afgørende for virksomheder, der opererede digitalt, at holde sig informerede og forberedte på disse ændringer for at sikre compliance og optimal drift.

Få professionel hjælp til Moms One Stop Shop.

Kontakt os alle ugens dage mellem 8-21, også i weekenderne.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Indberetning og betaling af moms via Moms One Stop Shop

Indberetning og betaling af moms fra salg af varer eller ydelser til private forbrugere i EU blev gjort nemt og enkelt med den nye Moms One Stop Shop-ordning. Det var vigtigt at bemærke, at selv hvis du ikke havde haft salg i en periode, skulle du stadig foretage indberetning, ligesom i tilfældet med 0-moms. Dette galdt naturligvis kun, hvis du var tilmeldt Moms One Stop Shop.

Alle salg skulle rapporteres i danske kroner. Efterfølgende ville systemet automatisk omregne disse til euro, og derefter tilbage til danske kroner, når du skulle foretage betalingen. På grund af valutakurssvingninger kunne der opstå mindre forskelle mellem det beløb, du indberettede, og det beløb, du skulle betale.

Sådan indberettede og betalte man moms via Moms One Stop Shop efter den 1. juli 2021:

 • Man loggede ind på TastSelv Erhverv med NemID eller TastSelv-kode.
 • Man klikkede på “Moms” og derefter på “Moms One Stop Shop”.
 • Man valgte den periode, man ønskede at indberette for.
 • Man indtastede salgsdata: Noterede, om man havde solgt varer eller ydelser i perioden, og hvorfra.
 • Man angav beløb (ekskl. moms), momssats for de enkelte varer/ydelser solgt i perioden, samt det specifikke momsbeløb for hvert land.
 • Man godkendte indberetningen. Efter godkendelse modtog man en kvittering, der indeholdt information om, hvordan man skulle foretage betalingen. Det var vigtigt at bruge den specifikke betalingslinje (OCR-linje), der var knyttet til den periode, man netop havde indberettet for.

Alternativ indberetningsmetode via fil-upload

 • Man loggede ind på TastSelv Erhverv.
 • Man valgte “Moms” og “Moms One Stop Shop”.
 • Man valgte indberetningstype: Man valgte at indberette via fil-upload.
 • Man udfyldte og uploadede sin fil. Man sørgede for, at filen indeholdt alle nødvendige oplysninger, som man normalt ville taste og indberette manuelt.
 • Man godkendte sin indberetning.

Uanset hvilken metode man valgte, var det essentielt at bruge den korrekte betalingslinje for den specifikke periode. Denne procedure sikrede, at virksomheden overholdt alle nødvendige regler og forenklede momshåndteringen i EU.

Frekvens for indberetning og betaling

Du kan indberette og betale for en given periode fra den første dag efter periodens afslutning og frem til den sidste dag i den efterfølgende måned. Det er nødvendigt at indberette, selv hvis der ikke har været nogen salgsaktivitet i perioden.

For dem, der er registreret under EU-ordningen eller Ikke-EU-ordningen, skal indberetning og betaling ske på kvartalsbasis. Dette krav gælder uanset om du normalt indberetter din standard moms halvårligt. Hvis du derimod er registreret under Importordningen, er der krav om månedlig indberetning og betaling.

Frister for Moms One Stop Shop

Her er en oversigt over de vigtige frister for Moms One Stop Shop-ordningen, der gælder både EU-ordningen, Ikke-EU-ordningen og Importordningen. Det er afgørende at være opmærksom på disse frister for at sikre rettidig indberetning og betaling.

Frister for EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen:

 • 4. kvartal 2022: Betal senest 31. januar 2023
 • 1. kvartal 2023: Betal senest 30. april 2023
 • 2. kvartal 2023: Betal senest 31. juli 2023
 • 3. kvartal 2023: Betal senest 31. oktober 2023
 • 4. kvartal 2023: Betal senest 31. januar 2024

Frister for Importordningen:

 • Oktober 2022: Betal senest 30. november 2022
 • November 2022: Betal senest 31. december 2022
 • December 2022: Betal senest 31. januar 2023
 • Januar 2023: Betal senest 28. februar 2023
 • Februar 2023: Betal senest 31. marts 2023
 • Marts 2023: Betal senest 30. april 2023
 • April – December 2023: Betal den sidste dag i den efterfølgende måned

Ved at overholde disse frister sikrer du, at din virksomhed er i overensstemmelse med EU’s momsregler og undgår mulige sanktioner for forsinket betaling.

Er du i tvivl om Moms One Stop Shop er relevant for din virksomhed?

Alle vores revisorer har mere end 8 års erfaring i branchen. Kontakt os for professionel hjælp.

Vejledning ved manglende indberetning eller betaling i Moms One Stop Shop

Hvis du ikke indberetter eller betaler moms rettidigt gennem Moms One Stop Shop-ordningen, skal du være opmærksom på, at du håndterer moms for salg til private i andre EU-lande, og derfor gælder de specifikke regler for de lande, du har solgt til.

Hvad sker der, hvis du overskrider fristen?

Modtagelse af besked fra Skattestyrelsen: Hvis du overskrider fristen for indberetning eller betaling, vil du modtage en notifikation fra Skattestyrelsen. Det er vigtigt at handle hurtigt for at minimere eventuelle ekstra omkostninger i form af afgifter og gebyrer.

Foretag indberetning hurtigst muligt: Selv hvis du ikke er i stand til at betale, skal du sørge for at indberette. Dette kan omfatte en nulindberetning, hvis du ikke har haft nogen salg i perioden.Brug en stedfortræder, hvis nødvendigt: Hvis du er forhindret i selv at indberette eller betale, bør du sørge for, at en anden kan gøre det for dig. Vær opmærksom på, at fristen for indberetning og betaling ikke kan udsættes.

Konsekvenser af gentagne mangler

Hvis du gentagne gange undlader at indberette eller betale, risikerer du at blive afmeldt fra ordningen og kan blive udelukket fra at anvende den i op til to år. I denne periode skal du indberette og betale moms direkte til hvert enkelt EU-land, hvor du har kunder. Dette kan være en betydeligt mere kompliceret og tidskrævende proces.

Det er derfor kritisk at tage dine forpligtelser i forbindelse med Moms One Stop Shop alvorligt for at undgå administrative bøder og mulige driftsforstyrrelser.

Guide til registrering af din virksomhed i Moms One Stop Shop

Hvis du ønsker at tilmelde din virksomhed til Moms One Stop Shop, er det vigtigt at have en række oplysninger parat. Her er en trin-for-trin vejledning til registreringsprocessen, som omfatter syv trin:

Nødvendige oplysninger for registrering

Afgør registreringstype:

 • Fællesregistrering: Overvej om du vil registrere flere virksomheder under én, hvilket betragter dem som én afgiftspligtig enhed.
 • Platformsvirksomhed: Angiv hvis din virksomhed formidler salg via en elektronisk platform (f.eks. en online markedsplads).

Virksomhedens forretningssteder i EU:

 • Oplys registreringsnummer, navn, og adresse for eventuelle forretningssteder i andre EU-lande.

Tidligere registreringer:

 • Indikér om din virksomhed tidligere har været registreret under Moms One Stop Shop eller tidligere ordninger, og angiv relevante momsregistreringsnumre og lande.

Kontaktoplysninger:

 • Tilføj kaldenavne brugt i andre lande, hjemmesider, og andre relevante kontaktinformationer.

Bankoplysninger for momsrefusion:

 • Indtast navnet på kontoejeren samt BIC-, IBAN- eller OBAN-numre for at modtage eventuel momsrefusion fra andre EU-lande.

Vælg den relevant ordning:

 • Vælg mellem EU-ordningen, Ikke-EU-ordningen eller Importordningen, afhængigt af din virksomheds behov. Bemærk at du kun kan registrere dig under én af disse ordninger.

Forbered disse oplysninger grundigt før du påbegynder registreringsprocessen for at sikre en glat og fejlfri registrering i Moms One Stop Shop.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Moms One Stop Shop

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Moms One Stop Shop er en EU-ordning, der centraliserer momsrapportering og -betaling i ét EU-land, hvilket forenkler processen for virksomheder, der sælger på tværs af EU-landegrænser.

“Moms fra første krone” betyder, at alle varer importeret til EU nu er underlagt moms, uanset værdi. Dette ændrer den tidligere regel om momsfritagelse for varer under 80 DKK.

Ordningen reducerer den administrative byrde ved at tillade virksomheder at håndtere momsregistrering og -betaling gennem et enkelt system, hvilket sparer tid og omkostninger.

Virksomheder, der sælger til private i EU og overstiger en årlig salgstærskel på 10.000 euro, skal registrere sig i Moms One Stop Shop.

Der findes tre ordninger: EU-ordningen for virksomheder i EU, Ikke-EU-ordningen for virksomheder udenfor EU, og Importordningen for virksomheder, der importerer varer op til en værdi af 150 euro. Hver ordning er tilpasset forskellige behov og faciliterer momsbehandling på tværs af EU.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: