Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Løntilskud

Stillinger med løntilskud tilbydes ofte til ledige med det mål at lette deres vej tilbage til arbejdsmarkedet eller udvide deres færdigheder. Dyk ned i denne tekst for at forstå, hvad løntilskud dækker over, og hvilke personer der har ret til at modtage løntilskud.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer løntilskud?

At være ansat under løntilskud vil sige, at selvom du ansættes på almindelige arbejdsmæssige betingelser, så får din arbejdsgiver støtte til din løn fra staten. Dette er essensen af løntilskud. Det er både en mulighed at have ansættelse med løntilskud i en offentlig institution eller i en privat virksomhed. Der findes dog særskilte regler for løntilskudsordningen, afhængigt af om du er i tjeneste hos en offentlig enhed eller en privat enhed.

Vilkår for løntilskud ved offentlig ansættelse:

 • Maksimal varighed af løntilskudsperioden er 4 måneder.
 • Timelønnen er sat til 133,75 kr. pr. time (2023), men du kan ikke tjene mere end det, du ville modtage som ledig.
 • Arbejdsgiveren tildeles et løntilskud på 125,13 kr. pr. time (2023).
 • Din pension beregnes ud fra den løn, du ville have opnået som regulært ansat.
 • Arbejdstid bestemmes på individuelt grundlag, dog typisk 37 timer for dem med fuld forsikring.
 • Der gives støtte til transportomkostninger.

Vilkår for løntilskud ved privat ansættelse:

 • Løntilskud kan gives for op til 6 måneder.
 • Du modtager en løn svarende til gældende overenskomst samt tilsvarende pension og arbejdstid.
 • Arbejdsgiveren får et løntilskud på 86,16 kr. pr. time (2023).
 • Der gives ikke tilskud til transport.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Generelle regler for løntilskud ved både offentlige og private arbejdspladser:

 • En medarbejder i løntilskud kan ikke træde i stedet for en normalt ansat.
 • Løntilskud tildelinger skal føre til en nettostigning i beskæftigelse.
 • Der bør være en afbalanceret fordeling mellem fastansatte og dem i løntilskud eller virksomhedspraktikanter.
 • Medarbejderrepræsentation på arbejdspladsen skal garantere overholdelsen af reglerne.
 • Efter at have afsluttet en ansættelse i en virksomhed, kan du ikke straks komme i løntilskud i samme virksomhed.
 • Løntilskud i en virksomhed ejet af nære relationer, som en ægtefælle, er ikke tilladt.

Hvad bør jeg være opmærksom på ved løntilskud?

Under din løntilskudsperiode trækker du på dine dagpenge. Selvom du har fuldtidsarbejde og modtager løn i denne periode, akkumulerer du ikke retten til nye dagpenge. Desuden er det vigtigt fortsat at være registreret på jobnet og aktivt søge job, selv mens du arbejder med løntilskud.

Hvem er berettiget til job med løntilskud?

For at være kvalificeret til job med løntilskud, skal du have været uden job i mindst 6 måneder og opfylde ét af nedenstående kriterier:

 • Modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge
 • Modtagelse af kontanthjælp
 • Modtagelse af uddannelseshjælp (undtagen hvis tydeligt uddannelsesegnet)
 • Modtagelse af sygedagpenge
 • Være nyuddannet med en funktionsnedsættelse
 • Deltage i revalidering
 • Være på førtidspension
 • Indhente ydelser fra ressourceforløb

Der er dog situationer, hvor du kan få løntilskud fra den første dag, du er ledig, især hvis du:

 • Ikke har en uddannelse udover grundskolen
 • Er 50 år eller ældre
 • Er enlig forsørger.

Hvordan sikrer jeg mig et job med løntilskud?

For at sikre dig en position med løntilskud, kan du enten selv tage initiativ til at finde en virksomhed interesseret i at ansætte dig med løntilskud, eller du kan drage nytte af jobcentrets ressourcer til at identificere og ansøge om sådanne muligheder. Dette kan være i en branche, du allerede er bekendt med, eller i et helt nyt felt. Uafhængigt af din tilgang skal arbejdsgiveren udfylde en specifik formular, der kræver godkendelse fra det jobcenter, du er tilknyttet, før du kan begynde i et job med løntilskud.

Kontanthjælp kombineret med løntilskud

Hvis du ikke er berettiget til dagpenge, kan du være kvalificeret til kontanthjælp, som er en offentligt finansieret støtte. Dette er for personer, der ikke er tilknyttet en a-kasse, som ikke har egen formue eller en person til at forsørge dem, og som ikke kan forsørge sig selv eller deres nærmeste familie. For at kvalificere dig til et løntilskud-job, mens du er på kontanthjælp, skal du have været uden beskæftigelse i en uafbrudt periode på seks måneder. Uden denne ledighedsperiode vil du ikke være berettiget til tilskuddet.

225-timers kravet i forbindelse med løntilskud - hvad indebærer det?

225-timers kravet stipulerer, at du som enlig modtager af fuld uddannelseshjælp eller kontanthjælp skal have arbejdet mindst 225 timer indenfor de sidste 12 måneder over en treårs periode. Hvis dette krav ikke opfyldes, reduceres den ydelse, du modtager. 

Det vigtige at bemærke er, at kun ustøttet arbejde tages i betragtning. Dette betyder, at job i form af virksomhedspraktik og løntilskud ikke indgår i de 225 timer. Yderligere information omkring 225-timers kravet kan findes på borger.dk.

Løntilskud for nyuddannede

Hvordan relaterer nyuddannede, også kaldet dimittender, sig til løntilskud? Først er det vigtigt at definere, hvad vi mener med en dimittend.

En dimittend er en person, der for nylig har afsluttet en offentlig godkendt SU-støttet uddannelse, som varer mere end 18 måneder. Dvs. du betragtes som dimittend, hvis du nyligt har gennemført en uddannelse og er klar til at påtage dig et faglært arbejde.

Som dimittend kan du modtage en speciel sats fra din a-kasse lige fra den første dag efter afsluttet uddannelse, forudsat at du tilmeldte dig a-kassen mindst et år før din uddannelsesafslutning.

Må du tage et job med løntilskud, straks efter du er blevet dimittend?

Generelt set kan du som dimittend ikke straks efter uddannelse indgå i en løntilskudsordning. Der er typisk et krav om, at du har været ledig i mindst seks måneder.

Dog er der undtagelser for nyuddannede med handicap. I dette tilfælde kan du benytte dig af isbryderordningen, et løntilskud designet specifikt til nyuddannede med funktionsnedsættelser.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Løntilskud til iværksættere og selvstændige - hvordan virker det?

Selvstændige kan under bestemte omstændigheder være berettigede til løntilskud.

Hvis du er en selvstændig erhvervsdrivende med en vedvarende nedsat funktionsevne, der begrænser din evne til fuldt ud at udføre dit job i din virksomhed, kan du overveje at ansøge om løntilskud til egen forretning.

Retten til dette tilskud afhænger dog af følgende kriterier:

 • Virksomheden skal være din primære beskæftigelse
 • Du skal have arbejdet i din virksomhed i mindst 30 timer om ugen i 12 måneder eller længere i løbet af de sidste to år
 • Du skal være under den almindelige pensionsalder
 • Du må ikke modtage førtidspension, efterløn, delvis pension eller støtte til selvstændig virksomhed
 • Du skal have en betydelig og vedvarende nedsat arbejdsevne, som påvirker din forretning
 • Du skal fuldt ud anvende din arbejdsevne i din virksomhed

Men hvem administrerer og udbetaler disse tilskud?

Det er kommunens ansvar både at godkende og udbetale løntilskud til selvstændige, som har opstartet egen virksomhed.

Tilskuddets beløb beregnes årligt, og dækker således for et år ad gangen. Kommunen sørger for at udbetale 1/12 af det årlige beløb hver måned.

Regler for løntilskud ved ferie, helligdage og sygdom

Hvordan er forholdet mellem løntilskud og ferie? Er det muligt at optjene ferie, mens man er i et løntilskudsjob, og kan man tage ferie i løbet af dette arbejdsforhold?

Som ansat med løntilskud har du de samme rettigheder til ferie som enhver anden almindelig ansat. Ferie optjenes på samme måde som, når du modtager dagpenge, selvom du er ansat i et løntilskudsjob. Du kan ansøge om udbetaling af de feriepenge, du har optjent, enten gennem din a-kasse eller fra et tidligere job. Men det er vigtigt at bemærke, at du ikke vil modtage løn under din ferie.

Selvom du arbejder i et løntilskudsjob, betragtes du stadig som arbejdsløs. Derfor er det vigtigt, at du rapporterer enhver ferie til jobnet.

Som en løntilskudsansat har du også ret til helligdage. For eksempel, hvis du er på dagpenge, vil du også modtage ydelser for helligdage, der falder på hverdage. Men det indebærer også, at du skal være tilgængelig for arbejdsmarkedet.

Men hvad hvis du bliver syg?

Ligesom alle andre kan du blive syg under et løntilskudsjob. Hvis det sker, skal du straks underrette din arbejdsgiver. Men det betyder også, at hvis du er syg, er du ikke tilgængelig på arbejdsmarkedet, hvilket resulterer i, at du vil blive afmeldt som arbejdsløs ved dit jobcenter. Hvis din sygdom varer mere end 14 dage, skal du ansøge om sygedagpenge gennem din kommune. Når du er rask igen, er det vigtigt at melde dig tilbage som arbejdsdygtig på jobnet.dk.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Løntilskud

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

For at kvalificere sig til løntilskud skal man være modtager af enten dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Som hovedregel skal man have været uden job i mindst seks måneder. Der er dog undtagelser for personer over 50 år, enlige forsørgere, eller dem der er nyuddannede med et handicap.

Længden af din periode med løntilskud varierer alt efter målgruppen. Typisk kan du være i en privat løntilskudsstilling i op til seks måneder, mens en offentlig løntilskudsstilling kan strække sig over op til fire måneder.

Selvom du arbejder i en løntilskudsstilling, anses du stadig for at være ledig. Dette betyder, at du fortsat skal søge andre jobmuligheder. Men under visse omstændigheder, som f.eks. hvis du har en garanteret fastansættelse i udsigt, kan du blive undtaget fra jobsøgningsforpligtelsen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: