Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Lønsamtale – vejledning og råd til din lønforhandling

En lønsamtale er en dialog mellem dig og din chef. Det er essentielt, at du er godt klædt på med forberedelse, så du præsenterer dig kompetent og professionelt, og dermed forbedrer dine odds for at opnå det ønskede resultat. Vi tager dig i hånden gennem alle trin – før, under og efter mødet – så du er klar til den årlige lønsamtale.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en lønsamtale?

En lønsamtale er den regelmæssige dialog omkring løn, hvor du og din leder reflekterer over det forgangne år, og drøfter muligheden for lønstigning. Ofte refereres denne samtale som en lønforhandling, da målet er at nå frem til en aftale, begge parter er glade for.

Det er af stor betydning, at du er godt forberedt. En eventuel lønforhøjelse vil tage udgangspunkt i, hvad du har leveret siden den seneste lønsamtale – og hvordan det har gavnet virksomheden. Du bør være fuldstændig klar over den værdi, du tilfører gennem din arbejdskraft og din indsats.

For mange er det udfordrende at diskutere løn, og det kan føles overvældende at anmode om en højere løn. At evaluere ens eget værd og præstation, samt værdisætte sig selv, kan være en stor opgave, men det er essentielt at ruste sig med solide argumenter og reflektere over ens markedsværdi.

En vellykket lønsamtale bygger på en åben kommunikation og en positiv atmosfære. Selvom det kan virke indlysende, bør du huske på, at et fortsat godt forhold til din chef er nøgleelementet efter samtalen. Derfor bør du undlade at stille ultimative krav eller true med opsigelse.

Senere i teksten vil vi udstyre dig med mange nyttige råd og overbevisende argumenter, som du kan trække på under din kommende lønsamtale.

Hvornår er det tid til en lønsamtale?

Mange har den opfattelse, at der er et lovkrav om individuelle lønsamtaler og -forhandlinger, men dette er ikke tilfældet. Medarbejdere underlagt funktionærloven, kan dog kræve det (yderligere detaljer følger i efterfølgende afsnit).

Er du ansat i en virksomhed med en overenskomst, har du berettigelse til at have mindst én samtale årligt. Selvom du altid kan ønske en ekstra samtale, skal der typisk være en væsentlig ændring i enten dit ansvarsområde eller din præstation for at retfærdiggøre en ekstra lønsamtale.

Men hvilket tidspunkt på året bør lønsamtalen afholdes? Der er ingen fastsatte krav hertil, medmindre det specifikt er angivet i overenskomsten. Ofte vil den blive afholdt i den samme måned, år efter år, så både ansatte og ledere har en klar forventning om hvornår de skal snakke løn. For præcise detaljer kan du eventuelt se i din ansættelseskontrakt eller virksomhedens personalehåndbog.

Flere og flere virksomheder vælger at kombinere lønsamtalen med medarbejderudviklingssamtalen (MUS), da der under disse samtaler allerede er en dialog om det forgangne år samt forhåbninger og mål for det næste.

Businessman sits in a private office at his company and is reviewing company financial documents.

Du har ret til en årlig samtale, under funktionærloven

Er du ansat som funktionær, har du i funktionærlovens § 10, stk. 2, ret til at anmode om en samtale vedrørende dine løn- og arbejdsforhold med virksomhedens ledelse.

I praksis er denne rettighed ofte overflødig, da de fleste virksomheder proaktivt inviterer til en lønsamtale hvert år.

Hvordan griber man det an - nyttige anbefalinger til lønsamtalen

Hvordan forbereder man sig bedst til lønsamtalen, når den tid på året nærmer sig? Skal du sigte efter den mest ambitiøse lønforhøjelse, eller er det mere realistisk at forvente en lønjustering svarende til inflationen?

Vi har sammensat en række værdifulde anbefalinger og tricks til din lønsamtale, så du er klar og rustet til den kommende forhandling og muligvis kan øge din indtægt.

Men inden vi fortsætter: Taler du og din chef samme sprog, når det kommer til løn?

 • Når ledere diskuterer løn, henviser de ofte til “den totale omkostning” ved at have dig som medarbejder. 
 • I modsætning til dette vil du sandsynligvis primært tænke på din bruttoløn, nettoløn og indbetalinger til pension.

Dette(ovenstående) skal ikke forstås negativt. Det er fuldstændig naturligt, at en leder eller arbejdsgiver ser på de samlede omkostninger ved en medarbejder – som inkluderer ting som kantineordning, pension, sygdom, feriepenge, gratis frugt og andre fordele, der alle er faste omkostninger for virksomheden.

Dog bør dit fokus primært være på elementer, der har en monetær værdi for dig. Det omfatter ting som din grundløn, pensionsbidrag, ekstra fridage, uddannelse samt fordele, der kan omsættes til “kontakter” (såsom ekstra feriedage, fri telefon, gratis internet og firmabil).

Lønsamtalen kan opdeles i tre primære trin – før, under og efter mødet. I det følgende vil vi præsentere nyttige anbefalinger til hver af disse faser, idet hver fase kræver sin egen form for forberedelse. Scroll videre for at finde råd om, hvordan du forbereder slagkraftige argumenter.

Inden lønforhandlingen

At ankomme uforberedt til en lønsamtale er sjældent en fordel. Grundig forberedelse er nøgleelementet for at sikre, at du opnår det bedste resultat fra forhandlingen. Det lyder som en kliche, men det kan ikke understreges nok: Jo mere du er forberedt, desto bedre bliver dine argumenter.

Det kan være gavnligt at formidle dine forventninger og ønsker til din leder forud for selve lønsamtalen. På denne måde får din leder også chancen for at forberede sig, for eksempel ved at undersøge muligheden for det, du efterspørger. Dette fremmer en mere produktiv og målrettet lønforhandling.

Et nyttigt råd er kontinuerligt at skrive bemærkninger om vigtige bedrifter gennem året – dette kan inkludere ekstra ansvar, efteruddannelse eller specifikke resultater fra projekter og opgaver. Ved at gøre dette får du et klarere billede af alt det, du har bidraget med, som har skabt merværdi for virksomheden.

 • Hvad har du bidraget med? Mere ansvar, relevante kurser, og specifikke bedrifter.
 • Lønudvikling – Reflekter over din løn sammenlignet med lønudviklingen generelt i din branche.
 • Overenskomster og aftaler på lokalt niveau – Hvad er allerede besluttet, og hvad er åbent for forhandling?
 • Arbejdspladsen – Er det en sund arbejdsplads, eller står de overfor udfordringer som f.eks. nedskæringer?
 • Alternative belønninger – Er der muligheder ud over en direkte lønforhøjelse?
 • Dine forventninger – Hvad er dit endelige mål, hvad vil være din minimum accept, og hvor trækker du grænsen?

Når du har gjort overvejelser omkring de nævnte aspekter, får du et tydeligere billede af, hvad du kan “kræve” samt starten på dine argumenter. Brug gerne en lønberegner med specifikation for din branche/uddannelse for at sammenligne lønninger og lønudviklinger.

Vær opmærksom på, at visse lokalaftaler og overenskomster kan fastsætte din løn, hvilket betyder, at din minimumsløn automatisk kan gå op. Men måske findes der plads til bonusser eller ekstra frynsegoder, som også bør overvejes i lønsamtalen.

En af de væsentlige aspekter er virksomhedens situation. De forventninger og krav, du stiller, bør ikke kun være i overensstemmelse med din markedsværdi, men også med virksomhedens nuværende økonomiske og operationelle status. For eksempel, hvis virksomheden går igennem økonomiske udfordringer, bør du være ekstra velargumenteret og overveje nøje, hvor ambitiøse dine krav kan være.

Det er også essentielt at fastlægge klare mål for samtalen. En strategisk tilgang kunne være at opdele dine forventninger i tre kategorier for at forberede dig på forskellige udfald:

 1. Hvad vil du gerne have?
 2. Hvad vil du som minimum have?
 3. Hvad er det laveste, du kan acceptere?

I en lønsamtale kan der ofte opstå en kløft mellem dine forventninger og det tilbud, din leder præsenterer for dig. Det er derfor vigtigt at overveje forskellige scenarier, så du ikke bliver overrasket, hvis ledelsen kommer med et tilbud, der ikke matcher dine forhåbninger.

Det ideelle udfald i en lønsamtale ville være, hvis dine ønsker bliver opfyldt til fulde – dette ville være drømmescenariet, hvor du virkelig føler, at du har opnået succes. Den næste faktor har fokus på det, som du i det mindste vil forvente baseret på din præstation og værdi for virksomheden. Til sidst skal du overveje dit absolutte lavpunkt: det punkt, du simpelthen ikke vil gå under. Dette kan være en lønforhøjelse, svarende til inflationen eller lidt over mindsteløn.

Under lønforhandlingen

Når øjeblikket for din lønsamtale endelig er her, og du er klar til at forhandle, er det centralt at bevare roen og præsentere dine pointer klart og sagligt.

Det er værd at huske på, at denne samtale er en tovejskommunikation, selvom det primære fokus er løn. Indled gerne samtalen med lidt let snak for at skabe en afslappet stemning. Ved at etablere en positiv atmosfære i begyndelsen af samtalen kan det blive nemmere at navigere i forhandlingerne og opnå de lønresultater, du ønsker.

Her er nogle værdifulde tips og råd til din tid ved forhandlingsbordet:

 • Lytt aktivt: Vær opmærksom på, hvad den anden part siger, og tilpas dine argumenter og krav i overensstemmelse hermed. Dette viser, at du er opmærksom og respektfuld over for deres synspunkter.
 • Vær direkte: Undgå tvetydighed. Vær klar og præcis med dine krav og forventninger, da din leder ikke kan læse dine tanker.
 • Bevar en positiv attitude: Selvom det er vigtigt at håbe på det bedste resultat, skal du undgå at blive negativ eller skuffet, hvis tingene ikke går som ønsket. En positiv og konstruktiv holdning kan bidrage til at bevare en god atmosfære under forhandlingen.
 • Et nej er ikke nødvendigvis enden: Hvis du støder på et afvisende svar, skal du være åben for at spørge ind til grunden og argumentere for, hvorfor det måske burde ændres. Men det er også vigtigt at vide, hvornår man skal acceptere et nej med værdighed.
 • Forbered alternativer: Hvis dit primære krav (Plan A) ikke er muligt at opnå, bør du have alternative forslag klar (Plan B, C osv.), der stadig opfylder dine minimumskrav eller forbedrer din samlede kompensation.
 • Skift til skriftlig form: Når der opnås enighed om en aftale, bør du straks få alle detaljer nedskrevet. Dette vil hjælpe med at undgå tvister eller misforståelser senere.

Når du ikke opnår den ønskede lønstigning (Plan A), er det en god praksis at spørge din leder, hvad du skal gøre indtil næste lønforhandling for at opnå det. Bed gerne om konkrete og målbare mål, så du har en klar retning at arbejde hen imod.

Der er forskellige tilgange til, om det er dig eller din leder, der skal starte forhandlingen. Dette kaldes “at lægge ankeret” for samtalen. Nogle mener, at det er bedst at indlede samtalen med dit ønskescenarie, da dette etablerer dette beløb som udgangspunkt for forhandlingen. På den anden side kan det også være en fordel at lade din leder starte med et tilbud, så du kan vurdere deres indledende position og reagere derefter.

Der er ingen skam i at medbringe papirer til lønsamtalen. Det viser din leder, at du har forberedt dig og tager samtalen seriøst. Du kan bruge en liste med punkter for at organisere dine argumenter og notere alternative løsninger til dit ønskescenarie, hvilket kan hjælpe med at holde samtalen struktureret og fokuseret.

Efter lønforhandlingen

Din lønsamtale er nu bag dig, og du har haft chancen for at reflektere over dens udfald. Det er essentielt at anerkende, at der er mange faktorer, der påvirker en leders beslutningsevne, når det kommer til lønforhandling. Aspekter som virksomhedens økonomiske status og intern politik spiller en væsentlig rolle.

Ofte får en leder tildelt en økonomisk ramme, som skal fordeles mellem medarbejderne – og der er ikke altid midler nok til at imødekomme alles ønsker.

Men forholdene kan være anderledes ved din kommende lønsamtale. Såfremt du har fået specifik feedback om, hvordan du kan opnå den lønjustering, du ønsker, og du er godt forberedt samt naturligvis lever op til dine forpligtelser, vil du stå rigtig stærkt til den næste lønsamtale. 

Afsæt tid til at overveje, hvordan forhandlingen gik. Hvad fungerede, og hvad kunne have været bedre – og kan du afgøre hvorfor? Dine refleksioner fra denne oplevelse vil klæde dig bedre på til fremtidige samtaler.

Argumenter ved lønsamtale – guide til at overbevise din leder

At være velforberedt med solide argumenter er afgørende, når det kommer til lønsamtale. Med klare, faktabaserede og velfunderede argumenter vil du være i en stærk position under forhandlingen. Hvis du blot ankommer og forlanger en merløn på 5.000 kr. uden at forklare grunden, vil du ofte ende skuffet – meget skuffet.

Så hvad er nøglen til at sammensætte de mest overbevisende argumenter, så din chef føler sig nødsaget til at imødekomme dit ønske – eller i det mindste forstår, at din præstation kræver højere kompensation end den nuværende? Lad mig give dig nogle praktiske råd og indsigter herunder.

Frem for alt er det essentielt at være specifik. Ved at koble din indsats direkte til virksomhedens mål, værdier og overordnede vision, demonstrerer du, hvordan dit arbejde er en central del af virksomhedens fremgang og værdiskabelse.

Byg dine argumenter på faktorer som:

 • Øget ansvar i dagligdagens opgaver
 • Tilføjelse af nye opgaver eller skift til en ny rolle
 • Har ydet en bemærkelsesværdig indsats, enten generelt eller i forbindelse med et større projekt
 • Lederkompetencer – dette inkluderer både faglige ledelsesopgaver og ansvar over for medarbejdere
 • Har formået at minimere udgifter, hvilket har resulteret i besparelser for virksomheden
 • Viser fleksibilitet og er altid parat til at tage ekstra vagter
 • Spiller en nøglerolle i at opfylde virksomhedens overordnede målsætninger
 • Aktuel løn matcher ikke branchens gennemsnit
 • Besidder unik ekspertise eller specialviden.

Et stærkt argument er ikke blot at sige, “jeg har påtaget mig mere ansvar i min dagligdag”. Men ved at koble denne påstand med to til tre specifikke eksempler, hvor dette ansvar har skinnet igennem, giver du et krystalklart billede af, hvordan du tilfører værdi.

Skulle du ønske efteruddannelse, er det klogt at argumentere ud fra virksomhedens perspektiv. Ved at påpege, hvordan ny viden, færdigheder og indsigter kan transformeres til konkret værdi og forbedringer for virksomheden, øges sandsynligheden for godkendelse, sammenlignet med kun at fokusere på personlig udvikling.

Som du kan bemærke, er der mange aspekter, du kan grundlægge dine argumenter på. Men du bør begrænse dig til mellem 2-4 argumenter. Har du flere, er det essentielt at prioritere og vælge de stærkeste, så du ender med højst fire.

Men tænker du ikke, at jo flere argumenter, jo bedre? Ikke nødvendigvis. Ved at holde dig til ovennævnte råd sikrer du, at du præsenterer de mest slagkraftige punkter, som din leder skal tage stilling til.

Udover de 2-4 primære argumenter for en lønjustering (eller andre fordele) kan det også være gavnligt at forudse og forberede modargumenter til de indvendinger, din chef potentielt kunne fremføre. Husk her at basere dig på fakta og konkrete eksempler.

Det du absolut bør undgå

Lige så vigtigt som det er at kende til de bedste tilgange og udtalelser, lige så afgørende er det at være bevidst om, hvad du under ingen omstændigheder bør sige eller gøre under din lønsamtale. Trods minutiøs forberedelse kan samtalen og dine forventninger om en lønstigning nemt kollapse, hvis du begår disse fejl.

 • Stille krav og fremsætte (ubegrundede) trusler – stræb efter altid at foreslå alternativer og løsninger
 • Blive højtråbende og lukke af for dialog – det underminerer ethvert konstruktivt møde
 • Overdreven dramatik og følelsesmæssige udbrud – emotionelle argumenter undergraver din troværdighed
 • Anklagende kropsholdning og stemmeføring – det fremmer ikke en positiv kommunikation
 • Sammenligne med kollegers indkomst – det fremstår som irrelevant og kan skabe splid
 • Diktere din chef, hvad vedkommende bør gøre – hold dig til din egen position
 • Fortabe dig i småting – mindre detaljer kan altid tages op senere
 • Fremsætte uovervejede krav – det kan komme til at virke amatøragtigt og bringe samtalen til en hurtig afslutning
 • Være uforberedt – det sætter dig i en svækket position og begrænser din evne til at svare overbevisende
 • Anvende irelevante informationer – dit argument bør altid bygge på relevante data
 • Inddrage dit private liv – dine personlige omstændigheder bør ikke indgå i en lønsamtale.

Det handler om dig og din præstation. Selvom det kan være et gyldigt argument, at din løn ligger i den lavere ende i din branche, bør du undgå at lave direkte sammenligninger med dine kollegaer.

Det er afgørende at opretholde en professionel og respektfuld fremtoning under lønsamtalen – og generelt på arbejdspladsen. Det er også essentielt at afslutte forhandlinger på en værdig og professionel måde, uanset hvor udfordrende de måtte have været. Husk på, at der kommer en tid efter forhandlingerne, hvor et harmonisk arbejdsmiljø er af største betydning.

At stræbe efter det maksimale" er et farligt råd

Du har muligvis hørt, at du bør sigte højt, når det kommer til lønforhandling. Der er intet galt i at have ambitioner, men der er en fare ved at komme til at virke overmodig, hvilket kan afbryde forhandlingerne, før de reelt er begyndt.

Forestil dig en situation, hvor du foreslår en lønforhøjelse på 10.000 kr. Din chef havde muligvis kun haft i tankerne at forhøje din løn med 2.000 kr. Denne betydelige forskel kan resultere i, at du i sidste ende får tilbudt mindre end de 2.000 kr. eller måske slet intet.

Din leder vil sandsynligvis forsøge at forhandle den foreslåede lønforhøjelse ned, men dette skal ske ud fra et realistisk udgangspunkt. Det er vigtigt, at du er vel bevæbnet med solide argumenter, så du kan få forhandlet beløbet så tæt på dit ønske som muligt.

Hvis en headhunter har henvendt sig til dig vedrørende en stilling, kan det være en gylden mulighed for at forhandle en højere løn, end du ellers ville have anset for muligt. I denne situation viser virksomheden tydelig interesse i dig som potentiel medarbejder. Men husk at bevare jordforbindelsen.

Lønforhandling ved første lønsamtale og efter jobsamtale

Både lønforhandlingen ved den indledende samtale og efter en jobsamtale følger stort set samme procedure, som hvis du havde været ansat i virksomheden i en længere periode. Men der er visse nuancer, du bør være opmærksom på for ikke at placere dig selv i et dårligt lys, inden du overhovedet er begyndt i jobbet.

Lad mig tage dig igennem begge situationer og påpege, hvad du bør være særligt fokuseret på i hver af dem.

Efter jobsamtale

Lad os dykke ned i lønforhandling efter jobsamtalen. Du har ansøgt en stilling, som virker interessant, og du er blevet udvalgt til samtale – godt gået! Det er vigtigt at huske på, at selvom løn er en væsentlig del af lønsamtalen, er der også mange andre faktorer at overveje – som vi vil udforske nærmere senere.

Når det kommer til lønsamtale efter en jobsamtale, kan du typisk støde på to forskellige scenarier:

 1. Lønafstemning (til sammenligning af kandidater til job)
 2. Lønaftale (når jobtilbuddet er lagt på bordet)

Når du står over for en ny jobmulighed, er det essentielt at kende din egen markedsværdi – samtidig er det lige så centralt at forstå virksomhedens position og deres finansielle rækkevidde. Uden denne indsigt kan du nemt risikere at misse jobmuligheden ved at placere dine lønforventninger for højt eller skævt.

Selvom det er vigtigt at have ambitioner under lønforhandlingen, skal du sørge for, at dine forventninger er realistiske i forhold til jobbet og de kompetencer, du medbringer. Endvidere kan dit lønkrav potentielt blive den afgørende faktor for virksomheden. 

Kan virksomheden ikke tilbyde dig den løn, du gerne ville have haft fra starten af – men det er et job du gerne vil have – kan du overveje at spørge, hvad der skal til for at nå det ønskede løn. Det kan være om en bonus kan komme på tale? Kan du få en lønstigning mod indfrielse af visse mål? Eller findes der en anden god løsning? 

At få tilbudt et job og gå ind i en lønsamtale kan være to sider af samme sag. Når du står med jobtilbuddet i hånden, har du en lidt stærkere forhandlingsposition. Men husk at navigere med omtanke, så du ikke sætter for høje forventninger og får virksomheden til at genoverveje deres valg af dig.

Overvej også alternative fordele udover selve lønnen. Er du for eksempel nyansat i april og drømmer om en kommende sommerferie? Måske er det en mulighed at forhandle om 2-3 ugers betalt ferie som et slags “engangstilskud”, selv hvis du ikke har opsparet feriedage endnu.

Den første lønsamtale

At træde ind i rummet for din første lønsamtale kan være en blanding af forventning og nerver. Ofte markerer dette møde også et tilbageblik på din indledende periode i virksomheden. Det kan være, at din leder endnu ikke helt har fået øje på alle dine talenter, og du måske ikke har haft den ideelle chance for at skinne igennem.

Dog betyder det ikke, at du bare skal nikke ja til det første løntilbud, der kommer din vej. Faktisk er det essentielt, at du har dine argumenter parat og kan præsentere, hvordan du allerede har bidraget positivt og skabt værdi for firmaet.

Vær ærlig og realistisk overfor din leder. Du kan for eksempel udtrykke, at dit lønmål på længere sigt er XX.XXX kr. og diskutere, hvad der kræves for at opnå dette. Selvom dette måske ikke er realiserbart her og nu, kan I sammen skitsere en plan for, hvordan du kan nå dette mål over en tidsramme, som f.eks. fem år.

Er du relativt ny i virksomheden, kan du foreslå en opfølgende lønsamtale om for eksempel seks måneder – trods det at mange virksomheder typisk kun har én årlig lønsamtale. Dette vil give dig yderligere mulighed for at demonstrere din værdi og tillade din chef at træffe en beslutning baseret på dybere indsigt.

Du kan bed om andet end løn til samtalen

Ofte kan folk have en ensidig fokus på løn under en lønsamtale. Selvom lønnen utvivlsomt er central, findes der et væld af andre aspekter, du kan forhandle om, som måske endda kan føles mere værdifulde – selv hvis de ikke kan omsættes direkte til kontantbeløb.

Andre muligheder end ren lønforhøjelse:

 • Kursus og videreuddannelse
 • Flere feriedage eller fleksible feriedage
 • Yderligere indskud til pensionsopsparing (virksomhedsandel)
 • Mobil og bredbånd abonnement
 • Adgang til relevante tidsskrifter og aviser
 • Option for medarbejderaktier eller obligations programmer
 • Præstationsbonus (for eksempel ved opfyldelse af bestemte mål)
 • Mulighed for arbejde hjemmefra eller fleksible arbejdstider
 • Firmabil
 • Medlemskab til fitnesscenter eller behandlinger som massage
 • Netværk (frigivelse af tid til at deltage samt eventuelle gebyrer)
 • Udvidede kompetenceområder (kan potentielt medføre lønforhøjelse eller nye jobmuligheder)
 • Reduceret arbejdsuge (med bibeholdt løn)

I bund og grund er der ingen grænser for, hvad du kan foreslå. Nogle forslag vil naturligvis være nemmere at få igennem end andre. Eksempelvis kan en bonus være nemmere at acceptere for virksomheden, da det kan knyttes direkte til konkrete resultater, som ekstra salg eller øgede reservationer.

På samme måde som du præsenterer argumenter for en højere løn, skal du også være klar til at underbygge dit ønske om personalefordele eller bonussystemer. Det er helt fint at foreslå goder, der ikke nødvendigvis direkte gavner virksomhedens bundlinje. At sørge for en tilfreds medarbejder bør også ses som en værdifuld investering.

Når du nærmer dig topskattegrænsen, kan det være strategisk klogt at fokusere på andre fordele end blot en lønforhøjelse. At krydse denne grænse kan i realiteten resultere i en lavere månedsløn efter skat. Så det er vigtigt at være bevidst om denne faktor og planlægge i overensstemmelse hermed.

Lønforhandling varierer mellem offentlige og private sektorer

Mens privatansatte ofte selv står for at forhandle deres løn, fungerer det anderledes inden for den offentlige sektor. Her vil din løn som oftest blive fastsat ud fra overenskomster, eller en tillidsrepræsentant træder til og forhandler for dig.

Selvom dette er normen, er der stadig muligheder for at få forhøjet løn, især hvis du har leveret ekstraordinære resultater eller fået tildelt yderligere ansvarsområder. At blive indstillet til en lønforhøjelse betyder dog ikke nødvendigvis, at du vil modtage den. Din arbejdsgiver vil vurdere indstillingen og afgøre, om den skal følges eller ej.

Når du indtræder til en lønsamtale i offentlige sektorer som staten eller kommunen (eller enhver anden offentlig instans), har du også mulighed for at forhandle forskellige løntillæg. Disse tillæg kræver ofte specifikke uddannelsesmæssige kvalifikationer eller en vis anciennitet. Selvom din grundløn er fastlagt, har du stadig plads til at drøfte forskellige personalefordele og tillæg.

Potentielle tillæg, der kan være aktuelle for ansatte i den offentlige sektor:

 • Funktionstillæg
 • Kvalifikationstillæg
 • Engangsvederlag
 • Præstationsbonus
 • Rådighedstillæg

Det er vigtigt at notere, at visse tillæg betales som engangsudbetaling, mens andre er permanente. For eksempel er et engangsvederlag, som navnet antyder, kun udbetalt én gang, hvorimod en resultatløn kræver, at du opfylder bestemte kriterier eller mål for at blive belønnet med bonus eller tillægget.

Som ansat i den offentlige sektor er du under specifikke betingelser og ofte tilbydes du et bredere spektrum af medarbejderfordele sammenlignet med dem, der arbejder i den private sektor. Eksempler inkluderer udvidede rettigheder ved børns sygdom og ekstra dage for seniorer.

Retten til lønsamtale under barsel

Selv under barsel har du ret til både MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og lønsamtale, da du fortsat nyder samme rettigheder som dine kolleger. Det ville være i konflikt med både ligelønsloven og ligebehandlingsloven, hvis du ikke blev tilbudt disse samtaler samtidig med dine medarbejdere.

Dog skal du muligvis selv tage initiativ til lønforhandlingen under din barselsperiode. Det kan være fordelagtigt proaktivt at kontakte din leder, hvis du ikke modtager nogen information, når tidspunktet for lønforhandlinger nærmer sig.

Lønforhandling - hvor mange procent

Størrelsen af lønstigningen ved en lønforhandling varierer betydeligt afhængigt af dig, dine kollegaer og hele branchens situation. Der er desuden en betydelig forskel mellem offentlige og private sektorer i forhold til lønstigninger. Men her er en generel opfattelse af lønforhøjelser:

 • I den offentlige sektor fastsættes den årlige lønstigning typisk via overenskomsten.
 • I den private sektor er stigningsprocenten oftest et resultat af individuelle forhandlinger.

Det er essentielt, at din årlige lønstigning som minimum matcher inflationen. Hvis ikke, vil det i realiteten føles som en lønnedgang, da omkostningerne til dagligdags varer og services vil stige. Inflationen varierer fra år til år, og det er klogt at være opmærksom på den før din kommende lønsamtale. Dog skal det bemærkes, at virksomhedens økonomiske situation kan påvirke muligheden for lønforhøjelser.

For at overvåge og sammenligne lønudviklingen både i den offentlige og private sektor, kan du anvende data fra Danmarks Statistik. Gennem denne kilde kan du holde dig ajour med lønændringer i private virksomheder, offentlige institutioner, kommuner, regioner og staten.

Støtte til lønforhandling

Selv i den private sektor, hvor lønforhandling oftest er op til den enkelte, behøver man ikke nødvendigvis at navigere processen alene. Hvis du eksempelvis er tilknyttet en fagforening, vil de ofte kunne tilbyde vejledning i lønforhandlingen og hjælpe med at afdække din aktuelle markedsværdi.

På dit arbejdssted kan en tillidsrepræsentant også være en værdifuld ressource. Han eller hun kan bistå med gode råd, støtte i form af argumenter og indsigt i det generelle lønniveau. Desuden kan tillidsrepræsentanten besvare ethvert praktisk spørgsmål, du måtte have vedrørende lønsamtalen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Lønsamtale

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Under en lønsamtale præsenterer du dine ønsker for løn og andre fordele. Det er essentielt at fremhæve dine bedrifter og resultater fra det forløbne år og argumentere for, hvorfor du fortjener den lønstigning, du foreslår.

En lønsamtale er ikke kun en vurdering af året, der er gået, men også af din indsats som medarbejder. Det kan varmt anbefales at forberede sig grundigt til mødet for at have solid underbygning og klarhed over dine ønsker.

Lønsamtalen sker typisk én gang årligt, ofte omkring marts eller april. Dette er ikke en absolut regel, og tidspunktet kan variere afhængigt af virksomhedens praksis eller kollektive overenskomster.

Hvis du er i tvivl om, hvornår din lønsamtale skal finde sted, kan du konsultere virksomhedens personalehåndbog eller den relevante overenskomst. Alternativt kan du altid søge rådgivning hos din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant.

Ved en lønsamtale kan resultaterne variere betragteligt. Lønstigninger kan ligge i mellem 0% og tocifrede stigninger, særligt hvis du har skilt dig markant ud eller påtaget dig ekstra ansvar. I sjældne situationer kan du endda blive foreslået en lønnedgang. 

Er du beskæftiget inden for den offentlige sektor, vil overenskomsten klart angive din potentielle lønstigning – yderligere tillæg kommer oveni grundlønnen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder