Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Livrente

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en livrente?

Livrenten fungerer som en fusion af opsparing og forsikring, idet den garanterer betalinger uafhængigt af levealder og det indbetalte beløb på forsikringen.

Denne livsvarige pension er en fælles pensionsordning, som en gruppe individer bidrager til og nyder godt af. Udbetalingsbeløbet er naturligvis relateret til den enkeltes indbetalinger. Da pensionen ophører ved dødsfald, er der mulighed for at modtage mere end det indbetalte beløb. Hvis man derimod afgår ved døden tidligt, kan det resultere i en mindre udbetaling. Eventuelle resterende opsparinger vil ikke blive overført til arvingerne, hvilket betyder, at de der dør tidligt i realiteten finansierer dem, der lever længere.

Fordele ved livrenten

 • Med livrenten fortsætter månedlige udbetalinger gennem hele din levetid, hvilket reducerer økonomiske bekymringer i dine senere år.
 • Der er ingen øvre grænse for, hvor meget du kan indbetale.
 • Du opnår fuldt skattefradrag for indbetalinger i forhold til din personlige indkomst.
 • Sikring af opsparing betyder, at hvis du afgår før udbetalingerne påbegyndes, vil dine arvinger modtage den akkumulerede opsparing.
 • Potentialet for at modtage større udbetalinger end indbetalinger, hvis du lever længe.
 • Din livrente kan investeres og er underlagt en pensionsafkastskat på 15,3%.
 • Muligheden for at udsætte din livrente længere end ratepensionen.

Til trods for de mange fordele, er en væsentlig ulempe ved livrenten, at resterende opsparing ikke udbetales til arvinger ved dødsfald. Mange pensionsudbydere tilbyder dog løsninger for dette:

 • Garantiperiode, der sikrer udbetaling til arvinger i en periode efter døden.
 • Overlevelsesrente, der overfører udbetalingen til en ægtefælle efter døden.
 • Eller en kombination af de to muligheder.

Ulemper ved livrenten

Selvom livrenten kan være et fordelagtigt supplement til aldersopsparing og ratepension, der begge har et indskudsloft, er den ikke altid den bedste løsning for alle.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Investering af livrente

Man har mulighed for at investere sin opsparing i livrenten, og hos Formuepleje er vi klar til at assistere med at finde den mest passende investeringsstrategi, der matcher dine personlige præferencer og behov.

 • Investering af pension
 • Udbetalinger fra livrenten kan føre til modregning i sociale ydelser, hvilket potentielt kan reducere pensionstillægget fra folkepensionen.
 • Hvis du efterlader en restopsparing ved din bortgang, vil denne ikke automatisk blive udbetalt til dine arvinger, selvom muligheden for at tilkøbe en garanti for arvingernes udbetaling eksisterer.
 • Hvis du ophæver din livrente helt eller delvist i opsparingsperioden, pålægges der en afgift på 60 procent til staten.
 • Afhængigt af din specifikke situation kan andre former for opsparing vise sig at være mere fordelagtige.

Oprettelse og indskud

En livrente kan kun stiftes gennem et pensionsselskab og kan oprettes uanset alder.

Der er ingen begrænsning på størrelsen af indskud, som kan foretages enten enkeltvis eller løbende. Livrenten kan etableres som en privat ordning eller administreres af en arbejdsgiver.

Indbetalinger til livrenten er fradragsberettigede og kan trækkes fra i topskatten. Hvis du ikke kan udnytte fradragene fuldt ud, kan din ægtefælle overtage dem.

Ved arbejdsgiverbetalinger fratrækkes beløbet fra lønnen før skatteberegning, så der opnås fuldt skattefradrag for det beløb, lønnen dækker. Indskuddets størrelse behøver ikke være det samme hvert år.

For selvstændige indbetalinger kan beløb op til 56.100 kr. (2023) fuldt ud fratrækkes i skatten. Der kan indgås aftaler om højere indskud over en periode på minimum 10 år, hvor indskuddet årligt kan fradrages på skatteopgørelsen.

Ved indbetaling af et engangsbeløb over grænsen, kan dette fradrages med 1/10 årligt over 10 år. Hvis det årlige fradrag med denne metode er under 56.100 kr. (2023), kan man i stedet anvende opfyldningsfradraget på 56.100 kr. årligt, indtil hele indskuddet er fradraget. Dette fradrag skal man selv indberette på forskuds- og årsopgørelsen.

Indskuddet er berettiget til det ekstra skattefradrag på op til 77.900 kr. (2023) for fradragsberettigede pensionsindskud. Dette er uddybet i afsnittet ‘Ekstra skattefradrag’.

Skattefradraget fra indskuddet kan øge sociale ydelser som f.eks. folkepensionens pensionstillæg. Opsparingen er også beskyttet mod kreditorer.

Supplerende livrente med udbetalingsperiode under 10 år:

Hvis du har eller opretter en livrente, der udbetales livsvarigt eller over mindst 10 år med en årlig udbetaling på over 11.900 kr. (2023), kan du etablere en supplerende tidsbegrænset livrente med en udbetalingsperiode kortere end 10 år. Udbetalingen fra denne supplerende livrente kan tidligst starte fra pensionsudbetalingsalderen og skal være afsluttet før folkepensionsalderen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Udbetaling

En livrente kan ikke udbetales i et engangsbeløb.

Udbetalingen kan starte, når du når udbetalingsalderen, og fortsætter levetiden ud. For livrenter oprettet før 1. maj 2007 kan udbetalingen generelt påbegyndes fra 60-års alderen. Selv efter udbetalingen er startet, kan den midlertidigt stoppes og senere genoptages. Der er ingen øvre aldersgrænse for at starte udbetalingen.

Udbetalinger beskattes som personlig indkomst (uden arbejdsmarkedsbidrag) og kan nedsætte sociale ydelser, som f.eks. folkepensionens pensionstillæg.

En undtagelse fra reglen om livsvarig udbetaling gælder for livrenter oprettet i forbindelse med ansættelse. Hvis den årlige pension, som man har ret til ved udbetalingstidspunktet – og før pensionsudbetalingsalderen er nået – ikke overstiger 11.900 kr. (2023), kan pensionen udbetales som et engangsbeløb med en afgift på 40%.

Denne regel gælder ikke for ratepension, men ratepension oprettet i forbindelse med ansættelse kan overføres til livrente og dermed omlægges til en engangsudbetaling, forudsat at den årlige udbetaling ikke overstiger 11.900 kr. (2023).

Ved at vælge engangsudbetalingen opgiver man den løbende pensionsindtægt, hvor skatten ofte er lavere end afgiften på 40%. Dog kan modregningen af løbende pensionsudbetalinger i folkepension, boligydelse, efterløn mv. gøre det økonomisk fordelagtigt at vælge engangsbeløbet, da dette ikke modregnes i sociale ydelser.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Livrente

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En livrente er en blanding af opsparing og forsikring, som sikrer udbetalinger livet igennem, uanset hvor længe du lever og hvor meget du har indbetalt. Det er en fælles pensionsordning, hvor udbetalingerne afhænger af dine indbetalinger. Ved dødsfald ophører pensionen, hvilket betyder, at de, der dør tidligt, i praksis finansierer de, der lever længere, da eventuelle resterende opsparinger ikke overføres til arvingerne.

Fordele ved livrenten inkluderer livslange månedlige udbetalinger, der mindsker økonomiske bekymringer i alderdommen, ingen øvre grænse for indbetalinger, fuldt skattefradrag for indbetalinger, og muligheden for at modtage større udbetalinger end det indbetalte, hvis du lever længe. Desuden er din opsparing beskyttet, så dine arvinger modtager den, hvis du dør før udbetalingen starter, og du kan investere din livrente. En ulempe er, at resterende opsparing ved dødsfald ikke altid udbetales til arvinger, men der findes løsninger som garantiperiode og overlevelsesrente.

Ja, du kan investere din livrente. Hos Formuepleje kan vi hjælpe med at skræddersy en investeringsstrategi til dine behov. Vær opmærksom på, at livrentens udbetalinger kan påvirke sociale ydelser og reducere pensionstillægget. Desuden udbetales eventuel restopsparing ikke automatisk til arvinger ved dødsfald, medmindre der er tilkøbt en garanti. Ophævelse af livrenten medfører en afgift på 60%. Din individuelle situation kan gøre andre opsparingsformer mere fordelagtige.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: