Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Likviditetsbudget

At udarbejde et likviditetsbudget betyder at forudsige kommende indtægter og udgifter for at danne et overblik over virksomhedens finansielle ressourcer. Dette skridt er vitalt for at fastslå, om der er tilstrækkelige likvide aktiver til rådighed. Sådan en prognose er central for at opretholde virksomhedens økonomiske velbefindende.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelsen af likviditetsbudgetter

Et likviditetsbudget giver en detaljeret prognose for din virksomheds fremtidige indtægter og udgifter. Variabilitet i indkomsten er et almindeligt fænomen i mange virksomheder, ofte påvirket af kreditter opnået fra leverandører, hvilket medfører, at betalinger for varer sker ved levering. På samme måde står virksomheder over for kunder, der præfererer kredit og som betaler for tjenester eller varer ved afslutningen af en opgave. Disse faktorer kan gøre det vanskeligt at fastslå virksomhedens nøjagtige økonomiske position. Et likviditetsbudget er designet til at absorbere disse finansielle fluktuationer og tilbyder et klart billede af virksomhedens økonomiske aktiviteter. Det gør det muligt for dig at sikre, at virksomhedens regninger bliver betalt rettidigt, og reducerer risikoen for økonomiske problemer.

Ved at oprette et likviditetsbudget får du indsigt i:

 • Det nøjagtige beløb tilgængeligt på virksomhedens konto hver måned.
 • De forpligtelser virksomheden har overfor betalinger hver måned.
 • Den endelige balance mellem indtægter og udgifter, og om der er overskud eller underskud.

Betydningen af at have et likviditetsbudget

At udarbejde et likviditetsbudget er afgørende for enhver virksomhedsejer, da det kan være en udfordring at forudsige de finansielle strømninger inden for en måned. Ved at overvåge din virksomheds likviditet nøje kan du forhindre perioder med utilstrækkelige midler.

Manglen på et likviditetsbudget kan føre til risikable situationer, hvor virksomhedens tilgængelige midler ikke er tilstrækkelige til at dække omkostningerne. Dette kan skabe likviditetspres.

I tilfælde af at virksomheden oplever en måned med stram likviditet, er der forskellige strategier til at forbedre situationen. Disse kan omfatte reduktion af omkostninger, forhandling om en øget kassekredit eller initiativer rettet mod at hæve indtægterne. Implementering af disse taktikker kan være afgørende for at stabilisere virksomhedens finansielle status.

Sådan opstilles et likviditetsbudget

For at udforme et effektivt likviditetsbudget, er det fordelagtigt at tage udgangspunkt i driftsbudgettet. Driftsbudgettet giver et overblik over virksomhedens indtægter og udgifter uden at fokusere på den faktiske timing for indtægtsmodtagelse og betalinger. I modsætning hertil fokuserer et likviditetsbudget netop på timingen og omfatter alle ind- og udbetalinger forventet i løbet af året, måned for måned:

Indbetalinger inkluderer:

 • Kontantsalg
 • Betalinger fra debitorer
 • Renteindtægter
 • Kapitalindskud
 • Diverse andre indtægter

Udbetalinger inkluderer:

 • Kontantindkøb af varer
 • Kreditorbetalinger
 • Lønudgifter
 • Momsafregning
 • A-skat og B-skat (for personligt ejede virksomheder)
 • Betalinger for faste omkostninger
 • Renteomkostninger
 • Afdrag på lån
 • Driftsomkostninger
 • Diverse andre udbetalinger

Diversiteten i ind- og udbetalinger vil variere baseret på virksomhedstypen, og det er essentielt at skræddersy likviditetsbudgettet til din specifikke forretningsmodel. Det anbefales også at inkludere en reserve i budgettet, som kan dække uventede udgifter, hvilket sikrer økonomisk fleksibilitet i tilfælde af uforudsete hændelser.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

At søge assistance til likviditetsbudgettering

Mange virksomheder vælger at involvere en revisor eller deres bank, når det kommer til udarbejdelsen af et præcist likviditetsbudget. Disse fagfolk har typisk omfattende erfaring med likviditetsbudgetter og kan tilbyde værdifuld assistance i at skabe en klar oversigt over din virksomheds likvide midler.

Forskellen mellem drifts- og likviditetsbudgetter

Driftsbudgettet fungerer som virksomhedens centrale budget og har til formål at give et billede af virksomhedens overskud. Det benyttes for eksempel af banker til at evaluere virksomhedens økonomiske levedygtighed, såsom ved låneansøgninger.

Likviditetsbudgettet, som bygger på driftsbudgettet, har derimod som mål at illustrere, hvad virksomhedens kontosaldo er ved udgangen af hver måned. Det er en detaljeret fortegnelse over de faktiske pengebevægelser ind og ud af bankkontoen.

Den primære forskel er, at likviditetsbudgettet giver et månedligt snapshot for at vurdere den finansielle likviditet. Dette er vigtigt, for eksempel, når der skal investeres i aktiver, der ikke omgående afskrives, eller for at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at dække driftsomkostningerne, selv hvis kunder betaler fakturaer sent.

Strategier til forbedring af likviditet

Hovedmålet med et likviditetsbudget er at sikre, at din virksomheds bankkonto ikke går i minus. Selvom likviditetsbudgettet ikke tager højde for uforudsete udgifter, er det klogt at budgettere med en buffer til sådanne situationer. Du bør tilstræbe at have et positivt likviditetsbudget, som kan absorbere uventede omkostninger.

Hvis du alligevel står med et negativt saldo ved månedens slutning, er det vitalt at rette op på dette hurtigst muligt. Dette kan gøres ved at øge indtægterne, reducere udgifterne eller en kombination af begge.

For at fremskynde indtægtsstrømmen kan det være gavnligt at forkorte betalingsfristerne for dine kunder, hvilket sikrer hurtigere indbetaling til virksomhedens konto. Dette kan hjælpe med at dække løbende udgifter.

Hvis det ikke er muligt at øge indtægterne eller fremskynde betalinger, bør du gennemgå dit likviditetsbudget for at identificere omkostninger, der kan reduceres eller fjernes. Er der udgifter, du kan nedskære uden at det går ud over virksomhedens drift?

Som en sidste løsning kan du overveje at tale med din bank om at forhøje din kassekredit. Det er vigtigt at anse dette som en midlertidig løsning, da det ikke er en bæredygtig strategi på lang sigt.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Vigtigheden af moms og små udgifter i likviditetsbudgettet

Når du udarbejder dit likviditetsbudget, er det vigtigt ikke at undervurdere betydningen af moms og tilsyneladende små udgifter. Især for nybegyndere kan det være en udfordring at få alle detaljerne med, og derfor kan det være fornuftigt at søge hjælp fra en revisor eller bogholder.

Ved selv at håndtere budgettet skal du være ekstra opmærksom på momsen og de små udgifter, da disse ofte overses. Selvom de kan synes ubetydelige, kan de akkumulere sig over tid og blive til betydelige beløb.

Moms bør altid medtages i likviditetsbudgettet som en aktuel udgift, selvom den kan fratrækkes senere, fordi den har en umiddelbar effekt på virksomhedens likvide midler. Ligeledes bør små udgifter, som kan synes insignifikante hver for sig, ikke ignoreres, da deres samlede effekt kan være betragtelig på årsbasis.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Likviditetsbudget

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et likviditetsbudgets formål er at give en detaljeret forudsigelse af en virksomheds kommende indtægter og udgifter, hjælpe med at håndtere indkomstvariabilitet og sikre rettidig betaling af regninger, hvilket mindsker risikoen for økonomiske problemer. Det hjælper med at tilpasse til de finansielle svingninger, som kan opstå fra kreditbetingelser givet af leverandører eller kunder.

For at forbedre likviditeten, sigt efter et budget, der undgår et negativt saldo. Dette kan opnås ved at øge indtægter, reducere udgifter eller begge dele. Overvej at forkorte betalingsfrister for at accelerere indtægtsstrømmen og gennemgå budgettet for at finde mulige besparelser. Som en sidste udvej, diskuter muligheden for en forhøjet kassekredit med din bank, men betragt dette som en kortvarig løsning.

Moms og små udgifter skal inkluderes i dit likviditetsbudget, fordi de, selvom de kan virke ubetydelige individuelt, kan akkumulere og betydeligt påvirke din virksomheds likvide midler over tid.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: