Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Styrk din virksomheds likviditet

Der er mange tal og nøgletal, som en virksomhed bør have øje for. Men få er lige så afgørende som virksomhedens likviditet. Likviditeten kan ses som virksomhedens finansielle livline – det er det, der sikrer, at man kan fortsætte med at drive forretning dag efter dag, og samtidig møde alle sine økonomiske forpligtelser.

Men hvad betyder likviditet egentlig? Hvordan måler man det? Og hvorfor er det så vigtigt? Dette indlæg vil gå i dybden med likviditet, hvorfor det er af afgørende betydning for virksomheder, og hvordan man kan forbedre sin egen virksomheds likviditet. Uanset om du er ny i erhvervslivet eller en erfaren iværksætter, vil dette indlæg give dig en forståelse og værktøjer til bedre at styre og optimere din virksomheds likviditet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er likviditet?

Når vi taler om likviditet, refererer vi til forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiver og dens kortfristede forpligtelser. Med andre ord, det viser, om virksomheden har nok midler til at dække sine snarlige økonomiske forpligtelser. Et højt niveau af likviditet kan give virksomheden større fleksibilitet og sikkerhed i økonomisk usikre tider.

Omsætningsaktiver, som f.eks. varelager eller udeståender, er de aktiver, virksomheden forventer at omsætte indenfor et år. 

Kortfristet gæld omfatter de forpligtelser, som virksomheden forventer at skulle betale indenfor et år.

For potentielle partnere og investorer er en virksomheds likviditetsstatus utroligt vigtig. En sund likviditet indikerer, at virksomheden er i stand til at klare sine økonomiske forpligtelser, hvilket kan forbedre sandsynligheden for en vellykket investering under en præsentation.

Forskellen mellem likviditet og rentabilitet

Selvom begge termer handler om virksomhedens finansielle sundhed, refererer de til forskellige aspekter.

Likviditet: Dette refererer til virksomhedens evne til at betale sine kortfristede forpligtelser. En virksomhed kan være likvid, hvis den har tilstrækkelige midler til at dække sine øjeblikkelige forpligtelser, uanset om den er rentabel eller ej på lang sigt.

Rentabilitet: Dette refererer til virksomhedens evne til at generere overskud fra dens operationer over en længere periode. En virksomhed kan være rentabel, men hvis den ikke har nok kontanter til at dække sine kortsigtede forpligtelser, kan den stå over for likviditetsproblemer.

Forståelsen af forskellen mellem disse to er afgørende. En virksomhed kan være rentabel på papiret, men hvis den ikke har tilstrækkelig likviditet, kan den stå over for alvorlige udfordringer.

Faktorer der påvirker likviditeten – Hvordan styrker du din virksomheds likviditet?

Likviditet kan påvirkes af en bred vifte af interne og eksterne faktorer. Hvis din virksomhed står overfor en likviditetsudfordring, er et proaktivt skridt at rådføre sig med din bank for at overveje at forøge din kassekredit eller overveje et nyt lån. Factoring kan også være en effektiv løsning for at styrke virksomhedens likvide midler.

Men bankløsninger er ikke den eneste vej frem. Du kan også accelerere indkomsten af penge ved at skærpe betalingsvilkårene, så kunder afregner hurtigere. Ved at minimere eller justere kontantrabatter kan du også sikre, at virksomheden beholder så meget af indtægterne som muligt.

Dine leverandøraftaler kan også spille en vigtig rolle i likviditetsstyringen. Prøv at forhandle om længere betalingsfrister med dine leverandører, hvilket kan hjælpe med at forbedre cash flow.

Desuden kan du overveje at justere din varelagerstrategi. Ved at reducere lagerbeholdningen, enten ved at sælge ud eller kun bestille de mest essentielle varer, kan du frigøre kapital, som igen kan forbedre likviditeten.

Hvordan defineres og udregnes likviditetsgraden i relation til likviditet?

Likviditetsgraden er en essentiel komponent i at forstå virksomhedens økonomiske likviditet. Dette nøgletal giver en dybdegående indsigt i din virksomheds evne til at dække sine betalingsforpligtelser, hvilket er afgørende for en virksomheds overlevelse.

Gennem tiden kan du bruge likviditetsgraden til at overvåge virksomhedens finansielle likviditet og spotte områder, der måske kræver justeringer. Ikke kun interne stakeholders, men også potentielle investorer vil ofte kigge på likviditetsgraden som en vigtig indikator for virksomhedens generelle likviditet og dermed dens evne til at håndtere kortfristede gældsforpligtelser.

For at beregne likviditetsgraden kræves det, at du kender til virksomhedens omsætningsaktiver og dens kortfristede gældsforpligtelser. Disse tal er centrale for at vurdere virksomhedens likviditet.

Formel for likviditetsgrad i relation til likviditet:

Likviditetsgrad = (omsætningsaktiver x 100) / Kortfristet gæld

Eksempel:

Forestil dig, at din virksomhed har omsætningsaktiver til en værdi af 700.000 kr. og en kortfristet gæld på 400.000 kr.

Når du udregner likviditetsgraden, vil du multiplicere 700.000 med 100 og derefter dividere med 400.000. Dette giver en likviditetsgrad på 175%.

Udregning:

Likviditetsgrad = (700.000 x 100) / 400.000 = 175 %

Hvad er en god likviditetsgrad?

Likviditet i en virksomhed er afgørende for dens bæredygtighed. En høj likviditetsgrad er at foretrække, da det indikerer en stærk økonomisk position. For virkelig at kunne sige, at en virksomhed har god likviditet, bør likviditetsgraden være over 100. 

Generelt vil en sund likviditetsgrad, der indikerer optimal likviditet, typisk ligge mellem 150 og 200. Hvis likviditetsgraden ligger under 150, kan det signalere kommende udfordringer for virksomhedens likviditet, mens et tal under 100 anses for kritisk.

I vores eksempel, hvor likviditetsgraden er 175%, viser det, at virksomheden har tilstrækkelig likviditet til at dække sine kortfristede forpligtelser og samtidig have en buffer til andre økonomiske behov.

Hvorfor er likviditetsgraden afgørende for din virksomheds likviditet?

For enhver virksomhed er det essentielt at forstå og overvåge sin likviditet. Dette er, hvor likviditetsgraden kommer ind i billedet. Ikke blot viser den din virksomheds evne til at imødekomme sine kortfristede forpligtelser, men den er også en nøgleindikator for potentielle investorer. 

Når du skal præsentere din virksomheds styrke for potentielle investorer, vil en sund likviditetsgrad indikere en stærk økonomisk sundhed og god likviditet. Ved at spore denne over tid – for eksempel gennem flere regnskabsår – får du en klar forståelse for, hvordan virksomhedens likviditet udvikler sig, hvilket kan være afgørende for strategiske beslutninger.

Styrk din virksomheds likviditet med et detaljeret likviditetsbudget

At have kontrol over din virksomheds likviditet starter med en solid forståelse af, hvor pengene kommer fra og går hen. Det er her, et likviditetsbudget bliver uundværligt. Ved at lave et detaljeret likviditetsbudget får du en dybdegående forståelse for din virksomheds pengestrømme og kan træffe informerede beslutninger for at forbedre din likviditet.

For dem, der ønsker at gøre budgetteringsprocessen smidigere, tilbyder vi en skabelon til oprettelse af et likviditetsbudget. Selvom udarbejdelse af et nøjagtigt likviditetsbudget kan tage tid, kan det på lang sigt være en investering, der kan forbedre din virksomheds likviditet markant. Overvej også at indhente ekspertise fra en revisor, især når det drejer sig om nøgleelementer i din virksomheds likviditet, for at sikre, at dit budget er så nøjagtigt og effektivt som muligt.

For dem der leder efter professionel hjælp, tilbyder vi en omfattende liste over erfarne revisorer, der kan guide dig i optimering af din virksomheds likviditet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om likviditet

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Likviditet fokuserer på en virksomheds evne til at dække sine kortfristede forpligtelser, mens rentabilitet fokuserer på virksomhedens evne til at generere overskud over tid. En virksomhed kan f.eks. være rentabel på papiret, men hvis den ikke har tilstrækkelig likviditet, kan den møde finansielle udfordringer.

Der er flere metoder til at forbedre likviditeten i din virksomhed:

  • Du kan rådføre dig med din bank om at udvide din kassekredit eller overveje et nyt lån.
  • Anvende factoring som en løsning for at øge virksomhedens likvide midler.
  • Justere betalingsvilkår, så kunder betaler hurtigere.
  • Forhandle om længere betalingsfrister med dine leverandører.
  • Reducere varelageret for at frigøre kapital.

Husk, at den bedste tilgang ofte kombinerer flere af disse metoder for at opnå optimal likviditet.

Likviditetsgraden er en nøgleindikator for en virksomheds økonomiske likviditet og repræsenterer dens evne til at dække betalingsforpligtelser. Den er afgørende for virksomhedens overlevelse og kan anvendes til at overvåge den finansielle likviditet over tid. For at udregne likviditetsgraden, skal man kende virksomhedens omsætningsaktiver og dens kortfristede gældsforpligtelser. Den beregnes med formlen: likviditetsgrad (omsætningsaktiver x 100) / Kortfristet gæld

Hvis en virksomhed f.eks. har omsætningsaktiver til en værdi af 700.000 kr. og kortfristet gæld på 400.000 kr., vil likviditetsgraden være 175%.

Likviditet i en virksomhed er essentielt for dens fortsatte drift. En høj likviditetsgrad, særligt over 100, indikerer en god økonomisk position. Typisk vil en sund likviditetsgrad, som signalerer optimal likviditet, ligge mellem 150 og 200. 

 

Hvis likviditetsgraden er under 150, kan det være et advarselstegn for virksomhedens likviditet, og en grad under 100 anses for kritisk. I det førnævnte eksempel, med en likviditetsgrad på 175%, har virksomheden tilstrækkelig likviditet til at håndtere sine kortfristede forpligtelser samt en økonomisk buffer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder