Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Likvide midler

Likvide midler repræsenterer de ressourcer, en forretning umiddelbart kan anvende, grundet deres evne til hurtigt at blive konverteret. Typisk anses kontanter for at være det ultimative likvide middel, hvilket kan ses i situationer som en detailhandel med kontanter tilgængelige i kasseapparatet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af likvide midler

Likvide midler dækker over de aktiver, som en virksomhed eller enkeltperson besidder, der er umiddelbart tilgængelige og ikke fastlåste. Det betyder, at disse værdier let kan omsættes og handles uden restriktioner, og deres værdi forbliver stabil. Begrebet “likvide midler” er ikke altid et udtryk for noget positivt og kan dække over forskelligartede elementer – dette inkluderer bl.a. ejerskab af flere bankkonti eller kontanter i forskellige valutaer. 

Skattekontoen anses teknisk set ikke som en del af de likvide midler, selvom det kan være praktisk at betragte den som sådan. Denne konto fungerer som et centraliseret punkt for alle offentlige forpligtelser og tilgodehavender, hvor man betaler ind til dækning af diverse “regninger”. Ligesom med en bankkonto, påløber der renter ved skyldige beløb, og overskydende beløb tilgodehavende fra det offentlige udbetales herfra.

Hvorfor er likvide midler vigtige?

Det kan synes åbenlyst for nogle, mens det for andre ikke er det, men den rolle, som likvide midler spiller, er kritisk af mange årsager. Især når det gælder håndtering af kortsigtede gældsforpligtelser, er tilgængeligheden af likvide midler essentiel. De fleste virksomheder står overfor en række kortsigtede gældskrav, som de skal opfylde for at opretholde et positivt omdømme og sikre muligheden for fremtidige kreditkøb. At have midler klar til umiddelbart at dække disse forpligtelser er derfor afgørende.

Likvider er ligeledes vigtige fra en investorperspektiv. Virksomheder, der kan fremvise en sund likviditetsposition, vil ofte finde det lettere at tiltrække nye investeringer. Som vi alle ved fra vores personlige økonomi, kan uventede udgifter opstå, og dette er ingen undtagelse for virksomheder. Derfor er en robust likvid beholdning ikke kun afgørende for at navigere i uforudsete finansielle udfordringer, men også for at beskytte virksomheden mod risikoen for konkurs.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beregning af likvide midler

At fastslå mængden af likvide midler en virksomhed har, er en ret fremadrettet proces. Disse midler inkluderer alle ressourcer, der nemt og hurtigt kan konverteres til kontanter, hvilket er kernen i likvide midler. Således beregnes den likvide beholdning ved simpelthen at opsummere alle de let omsættelige aktiver virksomheden besidder. Dette samlede beløb repræsenterer virksomhedens likvide beholdning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forbedring af likvide midler

For at øge den likvide beholdning kan virksomheder tage forskellige initiativer, særligt når den nuværende likviditet er under det ønskede niveau eller helt mangler. Selvom en øget indtjening umiddelbart ville være den mest direkte vej til mere likviditet, er det ofte lettere sagt end gjort i praksis. Derfor søger virksomheder andre strategier for at forbedre deres likvide position.

De mest anvendte tilgange inkluderer udgiftsreduktion eller forhandlinger om udvidede kreditfaciliteter med finansielle institutioner. Udgifter kan potentielt reduceres gennem forskellige tiltag, hvoraf en nedskæringsrunde kan være en mulighed, skønt dette ofte ses som en sidste udvej på grund af de negative konsekvenser, det kan have. At anmode om en forhøjet kassekredit hos banken er en anden almindelig metode, der giver virksomheden en større buffer til at håndtere kortsigtede likviditetsbehov.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Likvide midler

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Likvide midler refererer til de aktiver i en virksomhed eller en privatøkonomi, der hurtigt og nemt kan konverteres til kontanter uden væsentligt tab af værdi. Dette omfatter typisk kontanter på hånden og i banken samt andre aktiver, der let kan omsættes. Likvide midler er afgørende for at kunne opfylde kortsigtede forpligtelser og investeringsmuligheder.

Likvide midler er fundamentale for enhver virksomhed, da de sikrer evnen til at opfylde kortsigtede gældsforpligtelser, opretholder et godt omdømme og muliggør fremtidige kreditkøb. En sund likviditetsposition tiltrækker også investorer ved at demonstrere finansiel stabilitet. Desuden giver likvide midler virksomheden fleksibilitet til at håndtere uventede udgifter, hvilket er essentielt for at undgå finansielle vanskeligheder og risikoen for konkurs.

For at forbedre likvide midler kan virksomheder øge indtjeningen, reducere udgifter eller forhandle udvidede kreditfaciliteter med finansielle institutioner. Udgiftsreduktion kan omfatte forskellige strategier, såsom nedskæringer, selvom dette ses som en sidste udvej. At sikre en forhøjet kassekredit er også en populær metode, der giver virksomheden en finansiel buffer til at imødekomme kortsigtede behov og sikre finansiel stabilitet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: