Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag tilbyder skattelettelser for specifikke udgiftstyper. Du kan kvalificere dig til disse fradrag, hvis du har udgifter relateret til for eksempel dobbelt husførelse, anskaffelse af arbejdstøj, indretning af et arbejdsværelse, betaling af fagforeningskontingent og præmier til arbejdsløshedsforsikring. Det er vigtigt at forstå de forskellige kategorier af ligningsmæssige fradrag for at maksimere din skattefordel.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er ligningsmæssige fradrag?

Ligningsmæssige fradrag repræsenterer en skattefordel for udvalgte udgiftstyper, såsom udgifter til befordring, dobbelt husførelse, anskaffelse af arbejdstøj, indretning af arbejdsværelse, fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring. Disse fradrag er betegnet som “ligningsmæssige”, fordi den samlede fradragsværdi afhænger af dine faktiske udgifter. Information om hver type ligningsmæssigt fradrag findes i det følgende.

Hvad er befordringsfradrag?

Befordringsfradrag, ofte refereret til som kørselsfradrag, gives til personer med lang pendling til og fra arbejde. Du er berettiget til dette fradrag, hvis din samlede daglige rejse overstiger 24 kilometer. For at gøre krav på befordringsfradraget skal du indtaste din rejseafstand i din forskudsopgørelse under felt 417. Størrelsen af dit fradrag afhænger direkte af dine faktiske transportomkostninger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er fradrag for dobbelt husførelse?

Fradrag for dobbelt husførelse er tilgængeligt for dem, der bærer ekstra leveomkostninger på grund af arbejde. Dette fradrag er relevant, hvis din arbejdsplads er placeret så langt væk, at daglig pendling er urealistisk, og derfor kræver midlertidig dobbelt bosættelse. Kriterierne for at modtage dette fradrag inkluderer erhvervsmæssig begrundelse for den dobbelte husførelse og opfyldelse af visse andre krav. Du kan modtage dette fradrag i op til to år, og dets størrelse afhænger af dine omkostninger, med en maksimal uindokumenteret fradragssats på 400 kr. om ugen. Indberetning af udgifter sker i din selvangivelse under rubrik 53 og i din forskudsopgørelse under felt 429.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvilke øvrige ligningsmæssige fradrag findes der?

Yderligere ligningsmæssige fradrag omfatter udgifter til arbejdstøj, et hjemmekontor, medlemskab af fagforeninger og arbejdsløshedsforsikringer samt bidrag til velgørenhed. For at kvalificere dig til disse fradrag skal du opfylde specifikke kriterier og kunne dokumentere dine udgifter. Fagforeninger skal for eksempel rapportere dit kontingent direkte til skattemyndighederne for at du kan få fradrag. For bidrag til velgørende organisationer er det nødvendigt, at organisationen har dit CPR-nummer og rapporterer dit bidrag til skattevæsenet. Det maksimale fradrag for velgørende bidrag er sat til 18.300 kr. for året 2024.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Ligningsmæssige fradrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ligningsmæssige fradrag er skattefradrag for specifikke udgifter såsom dobbelt husførelse, arbejdstøj, og fagforeningskontingent. For at gøre krav på disse, skal du indberette de relevante udgifter på din selvangivelse. Disse fradrag reducerer din skattepligtige indkomst, hvilket kan sænke dit samlede skattebeløb.

Ud over de grundlæggende ligningsmæssige fradrag, kan du også få fradrag for udgifter til arbejdstøj, hjemmekontor, fagforeningskontingent, arbejdsløshedsforsikring, og velgørende donationer. For at kvalificere dig til disse fradrag, skal du opfylde visse kriterier og dokumentere dine udgifter. For eksempel, fagforeninger og velgørende organisationer skal rapportere dine bidrag til skattevæsenet. Der er et loft på 18.300 kr. for velgørende bidrag i 2024.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: