Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Leverandør

En leverandør er en enhed, der leverer en vare eller tjenesteydelse til virksomheder og privatpersoner. I erhvervslivet er det uundværligt at have en pålidelig leverandør, da det kan være uoverkommeligt for en virksomhed,

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en leverandør, og hvorfor er de vigtige?

En leverandør er en enhed, der leverer en vare eller tjenesteydelse til virksomheder og privatpersoner. I erhvervslivet er det uundværligt at have en pålidelig leverandør, da det kan være uoverkommeligt for en virksomhed, især mindre virksomheder, at producere alle varer eller ydelser selv. Ved at indgå samarbejde med leverandører sikrer virksomheden sig adgang til de nødvendige produkter og ydelser, som er essentielle for virksomhedens drift.

Hvad kan en leverandør tilbyde din virksomhed?

Leverandørers udbud spænder bredt og dækker en lang række behov, som gør livet lettere for virksomhedsejere. Tag for eksempel en frisør: De har behov for hårfarver, hårplejeprodukter, betalingsterminaler og meget mere. Ved at indgå aftaler med leverandører, der specialiserer sig i disse produkter, kan frisøren sikre kvalitet uden at skulle producere alt selv. Nogle leverandører fokuserer på et snævert sortiment som hårfarver, mens andre kan tilbyde en bred vifte af plejeprodukter og udstyr. At arbejde tæt sammen med den rigtige leverandør kan hjælpe en virksomhed med at fokusere på dens kernekompetencer og sikre en optimal drift.

Forsyningskæden: Leverandørens rolle forklaret

For at forstå betydningen af en leverandør i erhvervslivet, kan man kigge på forsyningskæden. Her spiller leverandører en central rolle ved at sikre en effektiv strøm af varer og tjenesteydelser. Et eksempel på en forsyningskæde kunne være: 

Producent → Grossist → Forarbejdning → Butik → Forbruger. 

I denne kæde findes der et leverandørforhold mellem hvert led, hvor hver leverandør bidrager væsentligt til slutproduktets kvalitet og tilgængelighed.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Vigtigheden af at vælge den rette leverandør

Når en virksomhed skal træffe beslutningen om valg af leverandør, er det afgørende at tage den korrekte beslutning. Den primære funktion af en leverandør er at kunne levere ydelser eller produkter af høj kvalitet og/eller til en pris, som er mere fordelagtig end, hvis virksomheden skulle udføre eller fremstille dem selv. En pålidelig leverandør sikrer, at aftaler overholdes – fra leveringstidspunkt, til kvalitet, og til den aftalte pris. Det kan være fordelagtigt for virksomheder at konsultere kollegaer i branchen, når de skal evaluere en potentiel leverandør, idet de kan have værdifulde erfaringer med samme leverandør.

leverandørkredit og dens betydning

Leverandørkredit, også kendt som betalingsbetingelser mellem en virksomhed og dens leverandør, er en kritisk del af det finansielle samspil.

Oftest benyttede betalingsbetingelser inkluderer:

  • Netto kontant 
  • 30 dages netto 
  • Løbende måned + 15 dage netto

For eksempel, ved en betalingsbetingelse på “30 dages netto”, indebærer det, at virksomheden har 30 dage fra modtagelsen af varen eller tjenesteydelsen til at foretage betalingen til leverandøren. 

Det er normalt at aftale sådanne betingelser mellem en virksomhed (debitor) og dens leverandør (kreditor). Denne form for kredit anses ofte for at være kortfristet, da den forventes indfriet inden et års tid.

Leverandørens opmærksomhed vil uundgåeligt også fokuseres på virksomhedens likviditet – som angiver dens evne til at opfylde sine finansielle forpligtelser over for leverandører. En manglende betaling kan medføre leverandørgæld og kan potentielt skade relationen mellem virksomheden og leverandøren. Det er vigtigt for en leverandør at sikre sig, at de modtager betaling svarende til deres kostpris samt et relevant avancetillæg, især når de tilbyder kredit.

Valget mellem outsourcing og insourcing af leverandørydelser

I erhvervslivet er valget mellem outsourcing og insourcing af leverandørydelser centralt. Disse to koncepter er tæt knyttet til, hvordan virksomheder arbejder sammen med leverandører.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Outsourcing til leverandører

Outsourcing henviser til processen, hvor en virksomhed overdrager en del af sine operationelle aktiviteter til en ekstern leverandør. Virksomheder træffer beslutningen om at outsource baseret på, hvor de ser den største værdi og effektivitet. For eksempel, hvis bogføring ikke er en virksomheds kernekompetence, kan det være mere omkostningseffektivt og tidsbesparende at lade en specialist-leverandør håndtere denne opgave. Typisk overvejes outsourcing, når en leverandør kan tilbyde en service billigere eller med højere kvalitet end virksomheden selv kan opnå. Men det handler også om effektivitet; hvad en virksomhed måske bruger mange timer på, kan en leverandør ofte udføre hurtigere og mere effektivt.

Insourcing: Når en virksomhed tager aktiviteter tilbage

På den anden side er insourcing det modsatte af outsourcing. Det opstår, når en virksomhed beslutter at tage en tidligere outsourcet funktion eller aktivitet tilbage internt. Dette kan skyldes forskellige årsager, f.eks. at virksomheden har opnået de nødvendige kompetencer for at varetage funktionen effektivt internt. Et typisk eksempel kan være, at en virksomhed tidligere outsourcede sit regnskab til en leverandør, men efter at have opbygget intern ekspertise, beslutter at insource bogføringsaktiviteten igen.

Ved at forstå balancen mellem outsourcing og insourcing kan virksomheder bedre vurdere, hvordan de mest effektivt kan samarbejde med leverandører for at opnå deres forretningsmål.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Leverandører

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En leverandør er en person eller virksomhed, der leverer varer eller tjenesteydelser til andre virksomheder eller privatpersoner. Leverandører spiller en afgørende rolle i forsyningskæden, hvor de sikrer, at virksomheder får de nødvendige produkter eller tjenester for at kunne udføre deres arbejde effektivt.

Det kan give mening at outsource visse aktiviteter i virksomheden, når en leverandør kan tilbyde den pågældende service billigere, hurtigere eller med højere kvalitet end virksomheden selv kan opnå. Eksempler kan være bogføring, hvor en specialist-leverandør kan håndtere opgaven mere effektivt.

Insourcing er det modsatte af outsourcing. Det opstår, når en virksomhed beslutter at tage en tidligere outsourcet funktion eller aktivitet tilbage internt. Dette kan skyldes, at virksomheden nu har de nødvendige kompetencer for at varetage funktionen effektivt internt.

Leverandører spiller en afgørende rolle i forsyningskæden. De sikrer, at hver del af kæden – fra produktion til slutforbrug – får de nødvendige produkter og tjenester til tiden. Der vil være et leverandørforhold mellem alle led i forsyningskæden, som alle er afgørende for slutproduktets kvalitet og tilgængelighed.

Det er essentielt at undersøge en potentiel leverandørs pålidelighed, pris og evne til at levere som aftalt. Det kan også være gavnligt at forhøre sig blandt andre i branchen for at indhente erfaringer med bestemte leverandører. Desuden skal leverandører overholde aftaler, ligesom virksomheden selv skal, for at opretholde et godt forhold.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: