Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Lånetyper

Lånetyper dækker forskellige låneformer som f.eks. personlige lån, boliglån og studielån, tilpasset låntagers behov og økonomiske situation. Forståelsen af disse typer kan hjælpe med at vælge det mest passende lån.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvilke lånetyper findes der?

Lånetyper kategoriserer de forskellige former for finansielle lån tilgængelige fra banker og finansielle institutioner. Disse inkluderer typisk boliglån, billån og forbrugslån.

Et boliglån er designet til at finansiere købet af en ejendom, hvilket resulterer i en værdifuld aktivpost. På samme måde er et billån specifikt beregnet til køb af køretøjer, som også beholder en væsentlig værdi.

I modsætning hertil står forbrugslån, som giver låntageren frihed til at bruge beløbet på diverse forbrugsvarer eller tjenester uden krav om investering i et specifikt aktiv som en bolig eller bil. Dette giver en fleksibilitet i anvendelsen, men uden den samme form for sikkerhed for långiveren som ved de øvrige lånetyper.

Lån til forbrug

Forbrugslån tilbyder en unik fleksibilitet som et usikret lån, hvilket indebærer, at långiveren ikke kræver sikkerhed i form af værdigenstande, der kan indfries ved eventuel misligholdelse af lånet.

Denne type lån er karakteriseret ved sin alsidighed, idet det lånte beløb ikke er dedikeret til et fastlagt formål. Dette åbner op for anvendelsen af et forbrugslån til et væld af behov, herunder tandlægeregninger, flytninger, anskaffelse af en ny cykel, ferierejser eller andre personlige udgifter.

På grund af manglen på sikkerhed for långiveren, er det dog ofte sådan, at beløbsrammen for et forbrugslån er lavere end for lån, hvor der stilles sikkerhed. Dette afspejler den højere risiko, som långiveren påtager sig.

Lån penge til hus med boliglån

Finansiering af ejendomskøb gennem et boliglån eller realkreditlån indebærer, at lånet er sikret med et fysisk aktiv, som for eksempel en bolig, hvilket giver långiver en højere grad af sikkerhed. Dette tillader ofte låntager at opnå større lånebeløb og nyde godt af mere fordelagtige rentesatser.

Denne sikkerhed betyder dog samtidig, at lånet er dedikeret til et specifikt køb eller projekt. Låntageren har derfor ikke mulighed for at anvende lånebeløbet til andet end det oprindeligt tiltænkte formål.

Alternativt tilbyder visse banker prioritetslån, som fungerer på lignende vis ved at tage sikkerhed i boligen eller sommerhuset. Disse lån kan bruges både til køb af ny ejendom og til renovering eller ombygning af en eksisterende ejendom.

Ved optagelse af et boliglån står man over for valget mellem et lån med eller uden afdrag, samt mellem fast eller variabel rente, afhængigt af ens personlige præferencer og økonomiske situation.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Lånetyper med fast eller variabel rente

Når du står overfor at optage et lån, er det afgørende at afveje, hvilken lånetype der matcher din økonomiske situation bedst, især med tanke på lånets renter og afdrag, som spiller en central rolle i den samlede omkostning ved lånet.

Et lån med variabel rente kan virke tiltalende på grund af den typisk lavere startrente i forhold til fastforrentede lån. Risikoen her er dog, at dine månedlige betalinger kan stige, hvis renten øges – for eksempel under inflation.

På den anden side sikrer et lån med fast rente dig mod renteudsving, da renten forbliver konstant over lånets løbetid, men dette kommer ofte med en højere rente fra starten.

Rentesatsen, du tilbydes, afhænger også af bankens vurdering af din økonomi, som inkluderer faktorer som:

  • Din indkomst og disponible beløb
  • Personlige og livsmæssige forhold
  • Tidligere gæld og betalingshistorik

En forbedring af dit disponible beløb, for eksempel ved at betale højere afdrag, kan lede til mere favorable rentevilkår ved låneansøgning.

Afdragsfrie lånetyper

I de fleste låneaftaler er det et krav, at du løbende nedbringer din gæld ved at afdrage på lånet. Dette fører til en gradvis reduktion af din restgæld.

Der eksisterer dog tilfælde, hvor du kan blive tilbudt et afdragsfrit lån. Ved et sådant lån er der ofte en periode, for eksempel 10 år, hvor du ikke er forpligtet til at nedbringe hovedstolen på dit lån, men kun skal dække renter og eventuelle bidragssatser.

For et lån med en samlet løbetid på 30 år betyder det, at du efter den afdragsfrie periode vil have 20 år tilbage til at afvikle lånet. Afdragsfrie lån findes typisk inden for realkredit- og boliglån, hvor der er taget sikkerhed i ejendommen, hvilket gør det muligt for lånet at blive afviklet, eksempelvis ved et salg af boligen.

Serielån, stående lån eller annuitetslån

Lånemarkedet tilbyder forskellige strukturer for tilbagebetaling baseret på hvordan afdrag og ydelser fordeler sig over lånets løbetid. Her er de mest almindelige typer:

  • Serielån: Ved et serielån er terminsydelsen varierende. Du afdrager et fast beløb på gælden ved hver termin, men da renteomkostningerne falder efterhånden som gælden reduceres, bliver den samlede ydelse mindre over tid. Dette gør, at dine betalinger bliver lavere, jo mere du afdrager.
  • Stående lån: Dette lån er kendetegnet ved at være afdragsfrit igennem hele lånets løbetid. Det betyder, at du kun betaler renter af det lånte beløb ved hver betalingstermin. Ved udløbet af lånet skal hele hovedstolen tilbagebetales i én stor betaling.
  • Annuitetslån: For et annuitetslån er den månedlige ydelse konstant gennem hele tilbagebetalingsperioden. Selve ydelsen er sammensat af både afdrag og renter, hvor rentedelen er størst i starten af lånets løbetid, og afdragsdelen bliver større over tid. Dette sikrer en forudsigelig økonomisk byrde for låntageren, selvom sammensætningen af afdrag og renter skifter over tid.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvilken lånetype skal jeg vælge?

Valget af lånetype bør nøje afstemmes med dit formål og dine økonomiske forhold. Til større investeringer som huskøb benyttes typisk et realkreditlån, der kan struktureres som et afdragsfrit eller stående lån, hvilket betyder, at du i en bestemt periode kun betaler renter og ikke afdrager på hovedstolen.

Til køb af bil eller finansiering af en rejse kan et almindeligt banklån ofte dække behovet. De fleste banklån til forbrug struktureres som annuitetslån, hvor ydelsen er den samme gennem hele lånets løbetid, kombinerende både rente og afdrag. Dette betyder, at du som låntager ikke behøver at gøre dig overvejelser om lånets struktur i samme grad som ved større lån.

Udover lånets formål er det vigtigt at overveje de samlede omkostninger ved lånet, specielt renteudgifterne. Renten har stor betydning for, hvor meget lånet i sidste ende kommer til at koste dig. Derfor er det afgørende at sammenligne lån på tværs af forskellige udbydere for at sikre, at du får de bedst mulige vilkår.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Lånetyper

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En lånetype kategoriserer de forskellige finansielle låneformer. Typisk inddeles disse i kategorier såsom boliglån, billån og forbrugslån for at skabe klarhed over lånenes anvendelsesområde.

Flere elementer spiller ind på de samlede omkostninger ved et lån. Det er kritisk at holde øje med faktorer såsom lånets løbetid og renteudgifter for at forstå, hvad lånet vil koste over tid.

Forskellen mellem realkreditlån og banklån ligger i deres anvendelse: Realkreditlån er målrettet finansiering af fast ejendom, mens banklån ofte bruges til forbrug. Dette adskiller de to låneformer baseret på deres specifikke anvendelsesområder.

Et stående lån kendetegnes ved at være uden afdrag i hele låneperioden, hvor kun renter betales ved hver termin. Ved periodens afslutning skal låntageren tilbagebetale det fulde lånebeløb. I modsætning hertil har et annuitetslån en fast ydelse, der inkluderer både afdrag og renter, hvor renteandelen typisk er større i begyndelsen af lånets løbetid, hvorefter afdragene gradvist stiger.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: