Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kvalitativ

Kvalitativ forskning fokuserer på at indhente data, som ikke let kan kvantificeres. Denne tilgang er typisk ikke-statistisk og ofte karakteriseret ved at være ustruktureret eller semi-struktureret i sin natur.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelsen af kvalitativ research

Metoder til kvalitativ forskning er skabt til at samle oplysninger, der ikke let lader sig kvantificere. Disse metoder er typisk ikke-statistiske og foregår ofte gennem ustrukturerede eller semistrukturerede fremgangsmåder. De anvender data, der søger at adressere “hvorfor”-spørgsmålet.

Kvalitativ forskning anvendes regelmæssigt for at gennemføre dybdegående studier. Den kan bistå forskeren med at forstå de dybereliggende årsager, meninger og drivkræfter. Denne tilgang giver indsigt i problemstillinger og kan generere ideer eller hypoteser, som efterfølgende kan testes ved hjælp af kvantitativ metode.

Ved at indsamle kvalitativ data opnår man information, der sigter mod at beskrive et fænomen snarere end at kvantificere det. Denne form for forskning er i stand til at belyse aspekter som holdninger, karaktertræk og perspektiver – elementer, der er udfordrende at udtrykke numerisk eller indarbejde i grafer eller skemaer.

Kvalitative forskningsmetoder omfatter ofte direkte observationer som interviews eller fokusgrupper og udføres i et autentisk miljø. Det betyder, at forskerne observerer situationer som de naturligt er, uden at påvirke omstændighederne. Metoden inkluderer ikke eksperimenter eller kontrolgrupper.

Forskere inden for det kvalitative felt søger at opnå en grundig indsigt i deres studieområde for at forstå individers tankegang, motivationer og holdninger. Selvom kvalitativ forskning tilbyder en dybdegående forståelse, kan de indhentede resultater være mere udfordrende at bearbejde og analysere.

Indsamling af kvalitativ data

Der findes et væld af tilgange til indsamling af kvalitativ data. De mest benyttede metoder er typisk ustrukturerede eller semistrukturerede og inkluderer teknikker som:

 • Fokusgrupper
 • En-til-en interviews
 • Observation, hvor forskeren optræder som en passiv iagttager
 • Analyse af personlige dagbøger
 • Spørgeskemaer med plads til uddybende svar

I anvendelsen af kvalitative metoder tenderer forskere til at fokusere på mindre, mere dybdegående grupper.

Valget mellem kvalitative og kvantitative data

Det kan være udfordrende at formulere kvalitative spørgsmål med tilstrækkelig klarhed.

For at minimere risikoen for misforståelser blandt respondenterne, kan det være fordelagtigt at omskrive spørgsmål fra åbne til mere konkrete og lukkede formater. For eksempel, i stedet for at spørge “Hvad er din mening om vores internet?”, kan man specificere spørgsmålet: “Vurder pålideligheden af vores internet”, med mulige svar som:

 1. Altid pålideligt
 2. Ofte pålideligt
 3. Pålideligt halvdelen af tiden
 4. Sjældent pålideligt
 5. Aldrig pålideligt

Kvalitative spørgsmål kræver ofte mere tid til besvarelse.

Respondenterne har ikke altid den nødvendige tålmodighed til dyb refleksion eller til at skrive detaljerede forklaringer, der præcist udtrykker deres synspunkter. Det er betydeligt simplere at vælge et forudbestemt svar end at formulere en personlig respons. Ved at anvende kvantitative spørgsmål kan du stille flere spørgsmål og dermed opnå flere besvarelser.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Anvendelse af kvalitative versus kvantitative undersøgelsesmetoder

Kvantitative data giver et overblik, mens kvalitative data leverer nuancer og personlighed til informationen.

Betragt hvordan man kan integrere disse forskningsmetoder i et projekt.

Formulering af hypotese:

Kvalitativ forskning er værdifuld for at indsamle detaljerede oplysninger tidligt i forskningsprocessen. Den kan hjælpe dig med at identificere et problem eller forstå folks holdninger til et emne. Disse indsigter kan forme dit fokus og tillade dybere analyse gennem kvalitativ efterforskning.

Validering af hypotesen:

Kvantitativ forskning kan generere store datamængder til statistisk analyse og dermed bekræfte, om en hypotese holder. Er der virkelig et problem, eller er det en isoleret mening? De indsamlede data kan bruges til at træffe objektive beslutninger.

Søgen efter generelle svar:

Kvantitativ forskning inddrager ofte flere respondenter end kvalitativ forskning, da det er lettere at få mange til at svare på et spørgeskema end at udføre mange interviews eller fokusgrupper. Denne tilgang er effektiv til at besvare lukkede spørgsmål som f.eks.: Foretrækker folk dig frem for din konkurrent? Hvilken service værdsætter kunderne mest? Hvilken reklame tiltaler mest?

Tilføjelse af det menneskelige element:

I projektets afsluttende fase kan kvalitativ forskning tilføre værdi. De åbne svar, indhentet gennem kvalitative metoder, kan personliggøre de statistikker og grafer, der er baseret på kvantitativ data. At forstå hvordan andre opfatter dit firma kan afdække aspekter, du ikke selv havde overvejet, hvilket kvalitativ forskning kan facilitere.

Eksempler på hvordan du kan bruge kvalitative spørgsmål

Hvor længe har du været kunde hos os? 

 • Dette er mit første køb
 • Under 6 måneder
 • 6 måneder til 1 år
 • 1-2 år
 • 3 år eller mere
 • Jeg er endnu ikke kunde

Hvor sandsynligt er det at du vil købe vores produkter igen? 

 • Ekstremt sandsynligt
 • Meget sandsynligt
 • Sandsynligt
 • Ikke sandsynligt
 • Overhovedet ikke sandsynligt

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Åbne versus lukkede spørgsmål

En effektiv strategi til at vurdere, om du skal skifte mellem åbne og lukkede spørgsmål, er at evaluere formålet med dine åbne spørgsmål. Tag for eksempel spørgsmålet: “Hvad mener du om prisen på vores produkt?”. Denne type åbent spørgsmål kan resultere i uforudsete og dybdegående svar.

Hvis du imidlertid søger mere direkte sammenlignelige svar, kan lukkede spørgsmål være mere passende. Et eksempel kunne være: “Hvordan vurderer du vores priser i forhold til konkurrenterne?” med mulighederne:

 • Højere
 • Omtrent det samme
 • Lavere

Lukkede spørgsmål forenkler besvarelse processen for respondenterne og genererer data, som er nemmere at kvantificere og analysere.

Analysering af kvalitative data

Den ustrukturerede og til tider modstridende karakter af kvalitative data kræver en nuanceret fortolkning under analysen. Dette forringer ikke dataens værdi, men stiller krav om en metodisk tilgang til analysen for at opnå klarhed.

Metoder til at analysere kvalitative data inkluderer:

 • Tagging af data for at facilitere tematisk analyse. Værktøjer som Dovetail tillader “tagging” af segmenter i rådata for at markere dem med specifik betydning. Når data er tagget, kan man undersøge hyppigheden af visse svar for at identificere mønstre eller temaer.
 • Denne tagging-teknik kan også anvendes i lignende analytiske processer, som for eksempel indholdsanalyse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kvalitativ

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kvalitativ forskning sigter mod at indsamle dybdegående information om emner, der er vanskelige at måle med tal. Den hjælper med at forstå de underliggende årsager, meninger og motivationer bag et fænomen ved at stille spørgsmål om ‘hvorfor’ og ‘hvordan’. Forskere bruger denne metode til at opnå indsigt i holdninger, karaktertræk og perspektiver gennem direkte observationer som interviews og fokusgrupper i deres naturlige miljø.

Til indsamling af kvalitativ data benyttes ofte ustrukturerede eller semistrukturerede teknikker såsom fokusgrupper, en-til-en interviews, passiv observation, analyse af personlige dagbøger, og spørgeskemaer designet til uddybende svar. Disse metoder er velegnede til at indsamle detaljeret information fra mindre, fokuserede grupper.

Lukkede kvantitative spørgsmål er at foretrække, når klarhed er afgørende, og når man ønsker at minimere risikoen for misforståelser. De er også nemmere og hurtigere for respondenter at besvare, hvilket kan føre til et større antal svar. Dette er nyttigt, hvis du ønsker at kvantificere feedback, som f.eks. at vurdere pålideligheden af et produkt eller en service.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: