Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kunstnermoms

Kunstnermoms er en reduceret momssats for kunstnere, der gør det muligt for dem at opkræve mindre moms på salg af deres værker. Dette hjælper med at gøre kunst mere overkommelig og støtter kunstnerisk virksomhed. Ordningen varierer efter land, men generelt formindsker den den økonomiske byrde for både kunstnere og købere.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er kunstnermoms

Kunstnermoms er en specifik momsordning, der gælder udelukkende for kunstnere. Denne ordning definerer unikke regler for, hvor meget moms kunstnere skal afregne, og under hvilke omstændigheder de skal registreres for moms.

Kunst dækker over en bred vifte af kreative udtryksformer, herunder maleri, skulptur, arkitektur, musik og poesi. Er dit erhverv inden for en af disse kunstformer, er det essentielt at være opmærksom på og forstå de specielle regler for kunstnermoms.

Regler for kunstnermoms forklaret

Kunstnermoms er underlagt specifikke regler, der varierer afhængigt af den kunstneriske aktivitet:

  • Momsfritagelse: Forfattere, komponister og lignende kunstneriske erhverv, der tilbyder kunstneriske tjenester, er undtaget fra at betale moms. Men hvis de udfører aktiviteter udover kunstneriske, er momsregistrering nødvendig. Denne fritagelse gælder dog ikke for salg af kunstværker.
  • Almindelig moms: Kunstneriske erhverv, der handler med eksempelvis reproduktioner eller modtager udstillingsvederlag, skal afregne den normale moms på 25%.
  • Kunstnermoms ved førstegangssalg: Kunstnere nyder en reduceret momsrate på 5% ved første salg af deres egne originale kunstværker.
  • Momsregistreringsgrænse: Mens almindelige virksomheder skal momsregistreres ved en omsætning over 50.000 kr., er grænsen for kunstnere sat til 300.000 kr. før momsregistreringspligt.

Hvem er berettiget til kunstnermoms?

Kunstnermoms-reglerne finder anvendelse ved salg af kunstneres egne, originale kunstværker. Dette betyder, at du falder ind under kunstnermoms-reglerne, hvis du skaber dine egne kunstværker, og de falder indenfor disse kategorier:

  • Originale skulpturer lavet af ethvert materiale.
  • Håndtegnede malerier, tegninger og pasteller.
  • Håndlavede vægtekstiler baseret på kunstnerens originale tegninger.
  • Håndlavede keramiske produkter og mosaikker monteret på træ.
  • Fotografier, som er signeret og nummereret i op til 30 eksemplarer. Dette gælder dog ikke for film og digital kunst.

Hvis du er usikker på, om du falder ind under reglerne for kunstnermoms, anbefales det at kontakte Skat for yderligere vejledning.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvornår skal en kunstner momsregistreres?

Kunstnere står over for momsregistrering baseret på deres årlige omsætning fra salg af deres egne kunstværker. Hvis denne omsætning ikke når op på 300.000 kr. indenfor et år, er der intet krav om at registrere sig for moms. Når omsætningen krydser denne grænse, bliver kunstneren momspligtig og skal anvende en nedsat momssats på 5% for salget af egne kunstværker det pågældende år og året efter.

Selv med denne forholdsvis høje tærskel for momsregistrering, foretrækker mange kunstnere at registrere sig for moms. Dette skyldes fordelene ved den reducerede kunstnermoms og muligheden for at opnå momsfradrag på udgifter som materialer og husleje.

Udarbejdelse af en faktura med kunstnermoms

At udarbejde en kunstnermoms faktura følger de generelle regler i momsbekendtgørelsen, ligesom for almindelige fakturaer. Det betyder, at kravene til en faktura er de samme for kunstnere som for andre erhvervsdrivende. Den primære forskel ligger i momssatsen: På en kunstnermoms faktura skal momssatsen være 5%, i modsætning til den almindelige momssats på 25%.

Udsmykningsmoms og dens undtagelser

Kunstnermoms dækker ikke over udsmykningsydelser. Disse ydelser er undtaget fra moms, uafhængigt af deres omsætningsstørrelse. Når en udsmykningsopgave udføres på en ejendom, der tilhører en tredjepart, skal fakturaen udstedes uden moms. Det er vigtigt at bemærke, at kunstnermoms ikke skal påregnes i disse tilfælde, og der kan ikke opnås fradrag for indkøbsmoms relateret til udsmykningsopgaven.

Domstolsafgørelser har vist, at installationskunst typisk betragtes som en kunstnerisk ydelse, og derfor falder uden for rammerne af kunstnermoms. En generel regel er, at kunstgenstande skal kunne handles flere gange for at være omfattet af kunstnermoms, hvilket eksempelvis ikke er muligt for et gavlmaleri.

I nogle situationer kan udsmykningsydelser dog blive anset som værende af håndværksmæssig karakter og derfor falde ind under de almindelige momsregler.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Salg af kunstgenstande til udlandet - Momsregler

Når kunstgenstande sælges til privatkunder i et af de 26 andre EU-lande, skal salget som udgangspunkt inkludere dansk kunstnermoms. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de særlige fjernsalgsregler, som i visse tilfælde kan medføre, at moms skal afregnes i købers hjemland.

For salg af kunstgenstande til en privatkunde med bopæl i udlandet, hvor kunstgenstanden udleveres i Danmark, skal der ligeledes beregnes dansk kunstnermoms.

Når der sælges til virksomheder i andre EU-lande, anvendes de almindelige EU-momsregler. Som hovedregel skal disse salg være momsfrie. Dette forudsætter dog, at køberen er momsregistreret i et andet EU-land. Som sælger skal man kunne dokumentere både den fysiske transport af kunstgenstanden til et andet EU-land og køberens momsregistrering, hvilket typisk gøres ved opslag i et momsregister.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kunstnermoms

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kunstnermoms er en særlig momssats for kunstnere, der omfatter specifikke regler for momsafregning og -registrering. Denne ordning gælder for kunstnere inden for områder som maleri, skulptur, arkitektur, musik og poesi.

Kunstnermoms følger særlige regler baseret på kunstnerisk aktivitet. Forfattere og komponister er fritaget for moms ved kunstneriske tjenester, men ikke for salg af kunstværker. Kunstnere, der sælger reproduktioner eller modtager udstillingsvederlag, skal betale normal moms på 25%. Ved første salg af originale kunstværker er momsen reduceret til 5%, og kunstnere skal først momsregistreres ved en omsætning over 300.000 kr.

Kunstnermoms gælder for salg af kunstneres egne, originale værker. Dette omfatter originale skulpturer, håndtegnede malerier, håndlavede vægtekstiler, keramiske produkter, og signerede fotografier i begrænsede oplag. Det gælder ikke for film og digital kunst. Hvis du er usikker på din berettigelse, anbefales det at kontakte Skat.

En kunstner skal momsregistrere sig, når deres årlige omsætning fra salg af egne kunstværker overstiger 300.000 kr. Under denne grænse er der ingen registreringspligt. Overstiger omsætningen grænsen, bliver kunstneren momspligtig med en reduceret sats på 5%. Mange kunstnere vælger at registrere sig frivilligt for at udnytte fordelene ved kunstnermoms og fradrag på udgifter.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: