Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Har du styr på beskatningen af kryptovaluta?

Når det kommer til skat af kryptovaluta, kan reglerne være en smule komplekse og varierede. I en verden med over 20.000 kryptovalutaer er det essentielt at forstå, hvordan beskatning af krypto kan påvirke dine investeringer, så du ikke ender med uventede skattekrav.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forstå skattereglerne for kryptovaluta

Kryptovaluta og skat er et emne, alle krypto-investorer bør tage seriøst. Uanset om du handler med Bitcoin, stablecoins, altcoins eller en af de mange andre kryptovalutaer, er der skatteregler, du bør kende.

Hovedreglen er, at privat handel med kryptovaluta betragtes som spekulation. Dine gevinster fra krypto bliver beskattet som personlig indkomst – meget lig din løn – dog uden de sædvanlige 8% i AM-bidrag. Med en potentiel skatteprocent på op til 53% afhængig af dine øvrige indkomstforhold, kan gevinst fra krypto hurtigt blive en dyr affære. Heldigvis er der ofte mulighed for at trække tab fra, hvor du kan få fradrag svarende til 26% af det tabte beløb.

Det er vigtigt at bemærke, at skat af kryptovaluta ikke er ensartet. F.eks. har stablecoins og altcoins forskellige beskatningsregler. Derudover har Bitcoin sin egen unikke plads i kryptovalutaens verden, da den ikke falder ind under nogen af disse kategorier.

Stablecoins vs. Altcoins

For at navigere korrekt i kryptovaluta og skat, er det først og fremmest vigtigt at forstå forskellen mellem altcoins og stablecoins:

 • Altcoins – Dette er alle kryptovalutaer, der ikke er Bitcoin.
 • Stablecoins – Dette er en type altcoin designet til at have en stabil værdi. Deres værdi er ofte knyttet til et bestemt aktiv, som fx den amerikanske dollar eller guld, eller en algoritme, der sikrer stabilitet.

Mens Bitcoin hverken er en altcoin eller stablecoin, betragtes den ofte som en unik spiller på kryptomarkedet på grund af sin volatilitet og markedsposition.

Kryptovaluta skat er et dynamisk felt, og det er vigtigt at holde sig opdateret om regler og ændringer, så du ikke overtræder skatteloven. Hvis du ønsker at investere eller handle med krypto, er det essentielt at rådføre dig med en skatteekspert, der er specialiseret i beskatning af kryptovaluta.

Skat på kryptovaluta: Hvordan beskattes forskellige typer af kryptoindtægter?

Når emnet er kryptovaluta og skat, bliver mange ofte usikre. Hvordan man beskattes, kan variere afhængigt af, hvordan man har erhvervet sin kryptovaluta. F.eks. kan der være særlige regler for skat, hvis du har opnået renter gennem kryptovaluta.

Da kryptovaluta er et relativt nyt område, findes der mange vejledninger, men de er for det meste netop kun vejledende – det inkluderer også vejledninger fra Skattestyrelsen. Hvis du vil have fuld sikkerhed, anbefales det at tage direkte kontakt til Skattestyrelsen for at få et bindende svar.

Beskatning af kryptovaluta kan variere baseret på:

 • Staking og mining – Her beskattes enten værdien eller det overskydende beløb.
 • Airdrops, hardforks og andre kryptobaserede gaver – Man skal muligvis betale skat af disses værdi.
 • Finansielle kontrakter (f.eks. stablecoins) – Disse beskattes som kapitalindkomst.
 • Renter – Disse beskattes som personlig indkomst.

Som du kan se, er beskatningen af kryptovaluta variabel, afhængigt af hvordan du har erhvervet den.

For en dybere forståelse af hver kategori inden for skat af kryptovaluta, se nedenfor, hvor vi dykker ned i hvert område separat.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Dybdegående forståelse af Staking og Mining

Både staking og mining er metoder til at erhverve kryptovaluta, men de fungerer forskelligt:

 • Staking – Dette involverer at “låse” en vis mængde kryptovaluta i en digital tegnebog (wallet) for en periode, i håb om at få belønninger i form af mere krypto. Processen støtter drift og sikkerhed af et givet blockchain-netværk.
 • Mining – Dette er processen, hvor kraftfulde computere konkurrerer om at løse komplekse matematiske formler. Den første computer, som løser formelen, modtager en “block reward”. 

Denne belønning indeholder ny kryptovaluta (for eksempel et bestemt antal bitcoins) samt transaktionsgebyrer fra ventende transaktioner.

Bitcoin, en af de mest kendte kryptovalutaer, opererer på en konsensusalgoritme, men det er vigtigt at notere, at ikke alle kryptovalutaer kan “mines”. Når du overvejer at investere tid eller ressourcer i staking eller mining, bør du være godt informeret om skat af kryptovaluta for at sikre, at du overholder alle skatteregler.

Airdrops, Hardforks og andre kryptobaserede gaver i skatteperspektiv

Når det kommer til kryptovaluta skat, er det vigtigt at forstå, hvordan forskellige kryptogaver bliver beskattet. Airdrops, hardforks og andre kryptovaluta-gaver kan have forskellige skattemæssige konsekvenser:

 • Airdrops: Betragtes skattemæssigt som en gave. Den modtagne værdi fra airdrops skal oplyses under rubrik 20 (Anden personlig indkomst) i din årsopgørelse.
 • Hardforks: Hvis du får tildelt ny kryptovaluta som resultat af en hardfork, betragtes dette som spekulation. Gevinst fra sådanne kryptovalutaer skal beskattes. Anskaffelsessummen for en kryptovaluta erhvervet gennem en hardfork er altid 0 kr. FIFO-princippet gælder, når gevinsten opgøres, især hvis du senere køber mere af den samme kryptovaluta.
 • Kryptovaluta i gave: For gaver givet ved særlige lejligheder (såsom fødselsdage eller konfirmationer), vil skatten kun gælde, hvis værdien overstiger det, der skattemæssigt betragtes som beskedent. Hvis en kryptovaluta gives uden for disse lejligheder, skal den beskattes uanset værdi.

Vær altid opmærksom på kryptovaluta skat, når du modtager kryptogaver. Skattestyrelsen kan give et bindende svar ved usikkerhed.

Skat på finansielle kontrakter som stablecoins

Når du handler med finansielle kontrakter baseret på kryptovaluta, som fx stablecoins, er det essentielt at forstå, hvordan disse bliver beskattet:

 • Gevinst: Gevinsten fra salg eller køb af sådanne kontrakter bliver beskattet som almindelig kapitalindkomst. Dette skal oplyses i rubrik 346 på din årsopgørelse.
 • Tab: Hvis du oplever et tab, som ikke overstiger tidligere rapporterede nettogevinster, kan du få fradrag. Dette tab skal ligeledes angives i rubrik 346, men med et minus foran beløbet. Ikke-modregnede tab skal angives under rubrik 85.

Dine gevinster og tab skal rapporteres korrekt for hvert indkomstår. Hvis en kontrakt både indgås og afsluttes i det samme år, skal den medregnes for det år. For kontrakter, der strækker sig over flere år, gælder lagerprincippet.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Løbende afkast fra kryptovaluta - Hvordan beskattes det?

Når du tjener renter på din kryptovaluta ved at have dem i en konto med løbende afkast, træder specifikke kryptovaluta skat regler i kraft. Disse renter, eller afkast, skal beskattes baseret på deres værdi på det nøjagtige tidspunkt, de tilføjes din konto og bliver tilgængelige for dig. For at overholde kryptovaluta skat reglerne, skal du oplyse værdien i rubrik 20 af din årsopgørelse som “Anden personlig indkomst”.

Skulle du beslutte at beholde dit afkast for at tjene mere ved et fremtidigt salg, vil dette i mange tilfælde blive betragtet som spekulation. Eventuelle gevinster eller tab ved salg bør opgøres under FIFO-princippet, sammenkoblet med den samlede beholdning af din kryptovaluta.

Hvordan fungerer beskatning af kryptovaluta i selskaber?

For virksomheder er salg af kryptovaluta som udgangspunkt skattepligtigt, ligesom det er for private, jf. statsskattelovens §§ 4-6. Selvom kryptovaluta betragtes som en formueværdi, falder det typisk udenfor de gængse skattelove såsom kursgevinstloven eller aktieavancebeskatningsloven.

Skat af kryptovaluta i virksomheder aktiveres primært ved salg eller veksling af kryptovalutaen – en proces betegnet som realisation. Gevinster eller tab beregnes oftest via FIFO-princippet. Visse kryptovalutaer kan dog være underlagt specifikke regler, hvilket betyder at skattelovgivningen kan variere afhængigt af den specifikke kryptovaluta.

For eksempel, hvis dit selskab handler med stablecoins eller Bitcoin, sker beskatningen baseret på lagerprincippet, hvilket tager hensyn til den årlige stigning eller fald i værdi. Dette gælder uanset om intentionen ved købet var spekulation på fremtidig gevinst. Nogle kryptovalutaer, som Bookcoin, behandles som en finansiel kontrakt og følger derfor kursgevinstlovens regler.

Skulle formålet med dit selskab være primært at handle med kryptovaluta, hvilket betegnes som næringsvirksomhed, er det en god idé at søge vejledning hos Skattestyrelsen. De kan give et bindende svar på, hvordan skatten af kryptovaluta skal håndteres i dit specifikke tilfælde.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om skat af Kryptovaluta

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Når du tjener renter på din kryptovaluta i en konto med løbende afkast, skal du beskatte dem baseret på deres værdi på det tidspunkt, de tilføjes din konto. Værdien skal oplyses i rubrik 20 af din årsopgørelse som “Anden personlig indkomst”.

Ja, for virksomheder er salg af kryptovaluta som udgangspunkt skattepligtigt, ligesom det er for private, jf. statsskattelovens §§ 4-6.

Gevinster eller tab beregnes oftest via FIFO-princippet. Men det kan variere afhængigt af den specifikke kryptovaluta, da visse kryptovalutaer kan være underlagt specifikke regler.

Hvis dit selskab handler med stablecoins eller Bitcoin, sker beskatningen baseret på lagerprincippet, hvilket tager hensyn til den årlige stigning eller fald i værdi.

Hvis formålet med dit selskab primært er at handle med kryptovaluta, er det en god idé at søge vejledning hos Skattestyrelsen. De kan give et bindende svar på, hvordan kryptovaluta skat skal håndteres i dit specifikke tilfælde.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: