Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kreditvurdering

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er kreditvurdering

En kreditvurdering er essentielt en evaluering af din finansielle status. Det indebærer en grundig gennemgang af faktorer som din indtægt, gældsforpligtelser, ejendomsbesiddelser, forsikringer, boligsituation og mange andre aspekter. Når du ansøger om et lån, vil den bank eller det finansielle institut, du henvender dig til, foretage denne kreditvurdering for at afgøre, om de kan tilbyde dig finansiering og til hvilken rentesats.

Hvad er formålet med en kreditvurdering fra bankens side?

Formålet med en kreditvurdering er for banken at bedømme risikoen forbundet med at låne penge til en ansøger. En ansøger med lav indkomst, højt forbrug og mange eksisterende gældsposter anses for at være en højere risiko, da der er større chance for, at banken ikke får sine penge tilbage. For at kompensere for denne risiko, vil banken sandsynligvis tilbyde lån med højere renter og oprettelsesgebyrer. Omvendt, hvis man har en stabil økonomi med råderum til at afdrage på et lån, vil banken være mere tilbøjelig til at udlåne penge og kan endda tilbyde lavere renter for at gøre lånet mere attraktivt for en økonomisk sund kunde.

Hvad undersøger banken under en kreditvurdering?

I forbindelse med en kreditvurdering ser banken indgående på din økonomiske situation for at vurdere din låneansøgning. Der tages højde for en række forskellige parametre, hvilket gør kreditvurderingen til en samlet vurdering. Det er derfor ikke muligt at forudsige på forhånd, om en ansøger vil blive godkendt til et lån. Banken ser primært på faktorer som din indtægt, faste udgifter, civilstand, eventuel registrering i RKI, medansøgere, fast ejendom, anden gæld, forsikringsdækning og din opholdsstatus i Danmark.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvorfor er kreditvurdering en god idé?

At gennemgå en grundig kreditvurdering er fordelagtigt, selvom det kan tage lidt længere tid end de hurtigste lånemuligheder på markedet. En sådan vurdering giver banken et bedre grundlag for at sænke renter og gebyrer, da den øger sikkerheden for, at låntageren er i stand til at tilbagebetale lånet. Dette skridt hjælper også dig med at undgå at acceptere lån, som du økonomisk ikke er i stand til at håndtere. 

Målet med kreditvurderingen er at beskytte dig mod at påtage dig overvældende gæld eller for dyre lån. Med fremskridt inden for teknologi og digitale ansøgningssystemer kan kreditvurderingen udføres hurtigt, hvilket betyder, at du ikke nødvendigvis skal begrænse dig til din egen bank. Ved at bruge tid på at udfylde ansøgningen grundigt og tillade en detaljeret kreditvurdering, kan du opnå betydelige besparelser på renter og gebyrer, når du låner penge.

Hvordan kan du forbedre din kreditvurdering?

At styrke din kreditvurdering starter med ærlighed i låneansøgningen. Banken vil verificere de oplyste informationer med SKAT, og hvis der findes uoverensstemmelser, kan lånetilbuddet blive trukket tilbage. Det er vigtigt at huske, at ansøgere, der angiver urigtige oplysninger, ofte bliver afvist og kan have svært ved at ansøge igen.

Udover ærlighed, er der flere strategier til at forbedre din kreditvurdering, hvilket kan resultere i et mere fordelagtigt lån. Her er fire centrale råd til at optimere din kreditstatus før du ansøger om lån:

  1. Søg sammen med en anden
  2. Kom fri af RKI
  3. Skru ned for dine faste udgifter
  4. Meld dig ind i en A-kasse

Søg sammen med en anden

At ansøge om et lån sammen med en medansøger kan være en strategisk fordel. Medansøgeren kan være din partner, ægtefælle, søskende, eller en nær ven. Når banken ser, at der er flere personer, der hæfter for lånet, øges dens sikkerhed for at få pengene tilbage. Hvis en af jer oplever vanskeligheder med at afbetale lånet, kan den anden fortsætte med afdragene, hvilket mindsker bankens risiko. Dette kan ofte føre til, at banken er mere tilbøjelig til at tilbyde en lavere rente, idet risikoen for manglende tilbagebetaling er reduceret.

Kom fri af RKI

At være registreret i RKI, et register for dårlige betalere, kan gøre det markant sværere at opnå lån. Dette register indeholder oplysninger om personer, der tidligere har haft udfordringer med at tilbagebetale gæld. For at finde ud af, om du er registreret i RKI, kan du kontakte Experian.

Selv hvis du tidligere har haft problemer med at afdrage på lån, kan din økonomiske situation have ændret sig til det bedre, hvilket gør det muligt for dig at håndtere nye lån. For at få et overblik over din økonomi og rådgivning om at forbedre din situation, kan du henvende dig til uvildige finansielle rådgivere.

For at blive fjernet fra RKI er det essentielt at tage kontakt til de kreditorer, du skylder penge, og forsøge at indgå en aftale om afbetaling af din gæld. Det er generelt en dårlig idé at optage nye lån, når du er registreret i RKI, da dette kan forværre din kreditstatus yderligere.

Skru ned for dine faste udgifter

Når bankerne vurderer din låneansøgning, lægger de stor vægt på dit rådighedsbeløb, da det indikerer din evne til at afdrage på et lån. Rådighedsbeløb er det, du har tilbage af din indkomst – som kan være løn, pension, SU eller anden indtægt – efter at have betalt dine faste udgifter som husleje, el, varme, internet, telefonabonnement, medlemskaber og lignende.

Ved at optage et lån får du en større sum penge ind på kontoen, men det medfører også en ny regelmæssig udgift i form af renter og afdrag på lånet. Hvis dit rådighedsbeløb allerede er stramt, vil banken anse det som en risiko for, at du ikke kan overholde tilbagebetalingen.

Selvom du ikke kan undgå visse faste udgifter som bolig og varme, kan det være en god idé at gennemgå dine udgifter til fx telefonabonnement, internet, streamingtjenester osv. for at se, om der er mulighed for at skære ned. Dette kan indebære at finde billigere alternativer eller helt at fravælge nogle ydelser for at forbedre dit rådighedsbeløb og dermed styrke din position over for banken ved en låneansøgning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Meld dig ind i en A-kasse

At være medlem af en A-kasse har betydelige fordele, især i forhold til din økonomiske sikkerhed ved arbejdsløshed. Som medlem har du ret til dagpenge, hvis du mister dit arbejde. Uden medlemskab af en A-kasse er du i bedste fald berettiget til kontanthjælp, men hvis du har formue eller fast ejendom, kan du i værste fald stå uden nogen form for indkomst. Kontanthjælp er typisk en lavere ydelse, hvilket gør det vanskeligt at afdrage på et lån.

Derfor er det vigtigt at overveje medlemskab af en A-kasse. Dette medlemskab sikrer ikke kun din økonomi i tilfælde af arbejdsløshed, men det giver også banken en yderligere sikkerhed for, at du vil være i stand til at fortsætte med at afdrage på et lån, selv hvis du mister dit arbejde. At være medlem af en A-kasse ses derfor som en indikator for økonomisk stabilitet, hvilket kan styrke din position i en kreditvurdering.

Andre styrker

Udover de parametre, du selv kan påvirke, tager bankerne også højde for andre faktorer, som du primært skal være ærlig omkring i din ansøgning. Disse faktorer inkluderer:

  • Høj fast indkomst: En stabil og høj indkomst er et klart plus, da det indikerer en stærk evne til at afdrage på lånet.
  • Lav husleje: Lavere faste boligudgifter forbedrer dit rådighedsbeløb, hvilket er positivt i en kreditvurdering.
  • Fast ejendom: Ejerskab af værdigenstande som hus, ejerlejlighed, bil eller sommerhus kan betragtes som en form for økonomisk sikkerhed.
  • Dankort: At have og korrekt administrere et dankort kan indikere god økonomisk styring.
  • Moderate eller ingen eksisterende lån: At være fri for store gældsposter eller kun have moderate lån, forbedrer din kreditværdighed.

Det bedste råd er derfor at gennemgå din økonomi grundigt, før du ansøger om et lån. Forstærk de områder, hvor du kan, og vær nøjagtig og ærlig i din ansøgning. Ved at vise et klart billede af din økonomiske situation og styrker, forbedrer du dine chancer for at få en positiv kreditvurdering og dermed bedre lånevilkår.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kreditvurdering

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En kreditvurdering er en evaluering af din finansielle status, hvor en bank eller et finansielt institut gennemgår faktorer som din indtægt, gældsforpligtelser, ejendomsbesiddelser, forsikringer og boligsituation. Dette gøres for at bestemme, om de kan tilbyde dig et lån og til hvilken rentesats.

Formålet med en kreditvurdering er for banken at vurdere risikoen ved at låne penge til en ansøger. Banken ser på indkomst, forbrug og eksisterende gæld for at bedømme, om der er en høj risiko for ikke at få pengene tilbage. Ved høj risiko tilbydes ofte lån med højere renter, mens en stabil økonomi kan resultere i lavere renter og bedre lånevilkår.

Under en kreditvurdering ser banken på faktorer som indtægt, faste udgifter, civilstand, registrering i RKI, medansøgere, ejendomsbesiddelse, anden gæld, forsikringsdækning og opholdsstatus i Danmark for at vurdere din låneansøgning. Dette giver en samlet vurdering af din økonomiske situation.

For at forbedre din kreditvurdering: 1) Vær ærlig i din låneansøgning, da banken vil tjekke oplysningerne med SKAT. 2) Overvej at søge sammen med en anden person, som kan styrke ansøgningen. 3) Arbejd på at komme ud af RKI, hvis du er registreret der. 4) Reducer dine faste udgifter for at vise bedre økonomisk styring. 5) Meld dig ind i en A-kasse, hvilket kan forbedre din finansielle stabilitet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: