Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kredit

Kredit refererer ofte til et udestående beløb, som en kunde har til gode hos en forhandler eller leverandør. Dette kan opstå, når varer eller tjenester leveres på forhånd, inden betalingen fuldføres. Inden for bogføringsverdenen repræsenterer kredit en sum penge, der trækkes fra en specifik konto, hvilket kan indikere en reduktion i passiver eller en forøgelse i kapital. Det er vigtigt for virksomheder at forstå og håndtere deres kredit korrekt for at sikre en sund økonomi.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Kredit - Hvad indebærer det egentlig?

Kredit beskriver et beløb, en kunde endnu ikke har betalt, men har til gode hos en sælger eller leverandør. Når man taler bogføring, er kredit en værdi, der reduceres fra en bestemt konto. Denne form for kredit repræsenterer den debetside i en balancekonto og ligeledes den debetside i en resultatkonto. At kreditere en konto i bogføringssammenhæng betyder, at der er registreret et negativt beløb på denne konto.

I driften af din virksomhed vil du støde på adskillige konti, som bruges i forskellige sammenhænge. Derfor er det essentielt at forstå, præcis hvordan og hvornår man skal føre beløb på både debet- og kreditsiden af disse konti for at sikre præcis bogføring.

Sådan krediterer du konti korrekt

For dem, der ikke er helt fortrolige med principperne i dobbelt bogføring, kan det til tider virke som en udfordring at kreditere konti præcist.

Her er en hurtig guide til, hvordan man håndterer kreditering for forskellige kontotyper:

 • Kreditering af en gældskonto fører til en forøgelse af gælden.
 • Kreditering af en aktivkonto medfører, at de samlede aktiver reduceres.
 • Kreditering af en indtægtskonto betyder, at virksomhedens indtægter stiger.
 • Kreditering af en udgiftskonto resulterer i, at samlede omkostninger falder.

Resultatopgørelsen præsenterer virksomhedens samlede salg som en positiv post, mens omkostningerne vises som en negativ post. Dette skyldes den måde, hvorpå værdierne på resultatopgørelsen ændrer deres fortegn – hvor positive beløb bliver til negative og vice versa.

Kredit i sammenhæng med Dobbelt bogføring

Begge begreber, kredit og debet, er centrale i dobbelt bogføringsverdenen. De er faktisk så fundamentale, at de tilsammen udgør hjørnestenen i dobbelt bogføringssystemet. Dette betyder, at for hver transaktion man laver, skal der være en korresponderende kredit og debet af samme størrelse.

Et praktisk eksempel på brugen af kredit i dobbelt bogføring:

Forestil dig, at Tømrermester Jensen investerer i gipsvægge og isolering til en værdi af 10.000 kr. til et bestemt byggeprojekt. Jensen trækker herefter 10.000 kr. som en kreditpost fra virksomhedens likvide midler, og samme beløb debiteres til virksomhedens materialekonto.

Ved at anvende både kredit- og debet princippet i dobbelt bogføring sikrer Tømrermester Jensen, at hans regnskab altid er balanceret.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kredit kontra debet

Når man kigger på en balanceopgørelse, repræsenterer kredit og debet modsatte sider. Mens debet fremtræder på den positive fløj, findes kredit på den modsatte, negative side. Passiver relaterer sig til en kreditsaldo, mens aktiver er knyttet til en debetsaldo.

I en resultatopgørelse associeres virksomhedens samlede indtægter med en kreditsaldo, mens virksomhedens udgifter er knyttet til en debetsaldo.

For at give en dybere forståelse, kan det nævnes at følgende konti øges ved kreditering:

 • Gældsforpligtelser (som gæld til leverandører, renteudgifter, m.fl.)
 • Indkomster (såsom indtægter fra salg, renteindtægter fra bankindestående, m.fl.)
 • Fortjeneste (dette inkluderer profit fra salg af produkter, tjenester og andre aktiver)

På den anden side mindskes virksomhedens aktiver ved kreditering. Dette dækker over poster som kontanter i hånden, udeståender fra kunder, lagerstatus, blandt andet.

Lån kontra kredit: Hvad bør du vælge?

Afhængig af din specifikke situation kan du stå over for valget mellem at tage et lån eller optage kredit. Der er fordele og ulemper ved begge finansieringsmuligheder, og valget bør baseres på dit behov, beløbets størrelse og formålet med finansieringen.

I situationer, hvor du har brug for et betydeligt beløb upfront, kan det ofte være mere økonomisk fordelagtigt at optage et lån. Ved lån udbetales det fulde beløb med det samme, og tilbagebetalingen sker oftest gennem faste månedlige afdrag.

Omend, hvis du blot ønsker en finansiel buffer til uforudsete udgifter, kan kredit være den ideelle løsning. Med kredit har du et forudbestemt beløb til din disposition, som du kan anvende, når behovet opstår.

For at træffe det mest informerede valg mellem lån og kredit, er det klogt at se nærmere på den årlige omkostningsprocent (ÅOP) for hver mulighed. Dette vil give dig et klart billede af de samlede omkostninger ved den pågældende finansiering, hvilket hjælper dig med at træffe det bedste valg for din økonomi.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan virker det?

Det kan ofte virke indviklet at forstå præcis, hvordan kredit fungerer i varierende situationer. Derfor er det essentielt at kende forskellen på, om du arbejder med en debet- eller kreditkonto, især inden for virksomhedens regnskab. Afhængig af virksomhedens specifikke behov vil du arbejde med diverse konti, og det er vigtigt at vide, hvornår du skal bogføre posteringer på enten den positive eller negative side – dette bestemmes af kontotypen.

I relation til dobbelt bogføring spiller debet og kredit en central rolle. For konti med en debetsaldo:

 • Mindskes saldoen, når kontoen krediteres.
 • Øges saldoen, når kontoen debiteres.

Og for konti med en kreditsaldo:

 • Mindskes saldoen, når kontoen debiteres.
 • Øges saldoen, når kontoen krediteres.

Hvorfra stammer begreberne debet og kredit?

Ordet “debet” er afledt af det latinske verb “debere”, hvilket oversættes til “at skulle” eller “at skylde”. I bogføringsmæssig sammenhæng refererer debet til situationer, hvor en skylder værdier væk. På den anden side stammer “kredit” fra det latinske ord “credere”, der betyder “at tro” eller “at låne ud”. Dette begreb bruges til at beskrive, når penge er lånt ud fra en kreditor til en debitor.

Selvom vi i Danmark typisk bruger termen debet, er det engelske ord “debit” også anerkendt og kan i nogle sammenhænge også findes brugt i dansk kontekst.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kredit

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kredit henviser til den transaktion, hvor penge tages ud fra en konto. Da det repræsenterer den negative del af en balance, indebærer det, at en konto krediteres, når et minusbeløb registreres på kontoen.

Det giver dig mulighed for at udskyde betalingen til to måneder efter modtagelse af produktet eller tjenesten.

Debet bruges, når penge føjes til en debetkonto, mens kredit bruges, når penge føjes til en kreditkonto. Beløbene inden for debet og kredit vil altid matche hinanden.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: