Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kørselsregnskab

Et kørselsregnskab fungerer som en nøjagtig rapport eller dokumentation, der opsamler detaljer om erhvervskørsel for individer eller virksomheder samt de tilknyttede omkostninger. Hovedformålet med et sådant kørselsregnskab er at nøje følge og dokumentere alle elementer vedrørende kørsel, hvilket muliggør tilbagebetaling af disse udgifter gennem kørselsgodtgørelser.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et kørselsregnskab?

Et kørselsregnskab er en omfattende opgørelse over de omkostninger, der påløber for en person eller en virksomhed i forbindelse med forretningskørsel. Dette inkluderer udgifter relateret til transport til arbejdspladsen, samt kørsel forbundet med møder, besøg hos kunder, eller andre aktiviteter der er relateret til arbejdet.

Formålet med kørselsregnskab

Kørselsregnskabets hovedformål er at præcist dokumentere og opgøre de reelle udgifter forbundet med kørsel. Dette gøres for at muliggøre indhentning af godtgørelse eller fradrag for disse udgifter i forbindelse med skatteopgørelsen. De tilbagebetalte udgifter kategoriseres som en godtgørelse, ofte benævnt som kørselsgodtgørelse eller befordringsgodtgørelse.

Udbetaling af kørselsgodtgørelse

Det er arbejdsgiverens ansvar at udbetale kørselsgodtgørelse, og det er op til den enkelte arbejdsgiver at beslutte, om de vil følge de offentlige satser fastsat af Skattestyrelsen. Uafhængigt af valget af højere eller lavere satser, er det nødvendigt for arbejdsgiveren at verificere og rapportere disse oplysninger til Skat.dk gennem selvbetjeningsportalen eIndkomst.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan holder du regnskab over kørslen?

Når det kommer til at føre kørselsregnskab, er der ingen strikte regler for, hvordan det skal gøres. I den moderne æra er der adgang til adskillige digitale værktøjer, som gør det lettere at føre et præcist regnskab og undgå fejl og udeladelser.

Her er nogle populære metoder til at holde styr på kørselsregnskabet:

 • Kørebog – Denne kan findes både som en fysisk bog og i digital form, hvilket gør det nemt at indtaste oplysninger såsom dato, formål, rute og kilometerantal.
 • Excel-ark – Et Excel-ark tillader dig at systematisere kørselsdata og foretage nødvendige beregninger.
 • Skemaer – Skattestyrelsen stiller skabeloner til rådighed for kørselsregnskab, som kan downloades og udfyldes manuelt. Disse skemaer indeholder alle de nødvendige felter for at dokumentere kørselsaktiviteter.
 • Apps – Der findes applikationer, som automatisk kan registrere og opbevare information om kørselsbegivenheder ved brug af GPS-teknologi.

Hvad skal dit kørselsregnskab indeholde?

For at imødekomme lovens krav til dokumentation og kontrol, er det vigtigt, at et kørselsregnskab indeholder specifikke oplysninger. Selvom medarbejdere juridisk set er fritstillet fra at føre detaljeret regnskab over deres kørsel, anbefales det kraftigt, at de også gør det.

Et fuldstændigt kørselsregnskab bør indeholde følgende informationer:

 • Formålet med kørslen – Dette skal være arbejdsrelateret, som f.eks. kørsel til og fra arbejde, forretningsmøder, besøg hos leverandører eller andre arbejdsrelaterede formål.
 • Kørslens mål med eventuelle delmål – Det inkluderer start- og slutpunkt for kørslen samt eventuelle stop undervejs.
 • Dato for kørslen – Angiv datoer for hver enkelt kørselsbegivenhed.
 • Kilometertal – Det samlede antal kørte kilometer skal registreres.
 • Beregning af afstand efter satser – Dette er relevant for beregning af godtgørelse eller fradrag.
 • Oplysninger ved kørsel i eget køretøj – Inkluder medarbejderens navn, adresse, CPR-nummer og køretøjets nummerplade.

Et præcist og detaljeret kørselsregnskab er essentielt for at kunne dokumentere erhvervsmæssig kørsel korrekt og ansøge om skattefri kørselsgodtgørelse.

Satser for kørselsgodtgørelse

Skattestyrelsen offentliggør årligt de gældende satser for kørselsgodtgørelse, som er grundlaget for beregningen i kørselsregnskabet. Her er satserne for befordringsgodtgørelse for de seneste år:

Takster for 2023:

 • For de første 20.000 km om året – 3,70 kr. pr km.
 • For kørsel over 20.000 km om året – 2,17 kr. pr km.

Takster for 2022:

 • For de første 20.000 km om året – 3,51 kr. pr km. (hævet sats 3,70 kr. pr km).
 • For kørsel over 20.000 km om året – 1,98 kr. pr km. (hævet sats 2,16 kr. pr km).

Det skal bemærkes, at tallene i parentes angiver de ændrede satser. I 2022 blev satserne for kørselsgodtgørelse ekstraordinært hævet midt på året, hvilket resulterede i en ændring af de oprindelige satser.

Valg af manuel kørebog

Det er helt op til dig, om du ønsker at anvende en manuel kørebog eller en elektronisk version. Der findes ingen fastlagt skabelon eller skema, som du skal følge, men det anbefales af SKAT at anvende en konsistent systematik. Såfremt du foretrækker at føre dit kørselsregnskab i Excel, er dette en fuldt ud acceptabel metode. Ved brug af en manuel kørebog kræves det, at dine medarbejdere udfylder en køreseddel for hver enkelt kørsel, hvilket derefter skal indsamles og indtastes i systemet.

SKAT tilbyder skemaer til manuel indtastning af kørselsafregning, som kan være en hjælp i denne proces. 

I dagens teknologiske æra er det dog ofte mere bekvemt at anvende en elektronisk kørebog, som er baseret på GPS-teknologi. Dette minimerer risikoen for fejl og gør processen mere effektiv og brugervenlig.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Elektronisk kørebog: Automatiseret registrering

En elektronisk kørebog tilbyder en betydelig fordel ved at eliminere behovet for manuelt at udfylde køresedler. I stedet bliver kørslen automatisk registreret, hvilket forenkler processen betydeligt for medarbejderne. Denne type system fungerer typisk ved at bruge GPS-teknologi til at spore og registrere kørselsdata som afstand, ruter, og tidsforbrug. Denne automatisering sikrer en mere nøjagtig og effektiv registrering af kørselsdata, hvilket gør det lettere at opretholde et præcist og pålideligt kørselsregnskab.

Kørselsgodtgørelse for selvstændige erhvervsdrivende

For selvstændige erhvervsdrivende, som driver en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab (I/S), gælder særlige regler for kørselsgodtgørelse. Som selvstændig kan du ikke udbetale kilometerpenge eller kørselsgodtgørelse til dig selv i samme forstand som en ansat ville modtage det fra en arbejdsgiver. I stedet skal kørslen i egen bil bogføres som et skattefradrag i din virksomheds regnskab.

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende ønsker at dække de udgifter, du har haft i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, skal dette håndteres som en privat hævning i dit regnskab. Det betyder, at kilometerpenge i princippet altid udbetales af en arbejdsgiver, og som selvstændig har du derfor ikke mulighed for at modtage kilometerpenge i traditionel forstand.

Hvis du ikke er selvstændig og din arbejdsgiver ikke udbetaler kørselsgodtgørelse, kan du i stedet gøre brug af befordringsfradraget. Befordringsfradraget er en skattemæssig foranstaltning, som tillader ansatte at trække visse udgifter forbundet med transport mellem hjem og arbejde fra i skat.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kørselsregnskab

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et kørselsregnskab er en detaljeret fortegnelse over udgifter forbundet med erhvervskørsel, herunder transport til arbejde og kørsel til møder, kundebesøg og andre arbejdsrelaterede aktiviteter.

Formålet med et kørselsregnskab er at dokumentere og opgøre de faktiske kørselsudgifter, så man kan få godtgørelse eller fradrag for disse udgifter i skatteregnskabet. Disse tilbagebetalte udgifter betegnes som kørselsgodtgørelse eller befordringsgodtgørelse.

Arbejdsgiveren er ansvarlig for at udbetale kørselsgodtgørelse. Det er op til dem at vælge, om de følger de satser, som Skattestyrelsen fastsætter. Uanset satsen skal arbejdsgiveren verificere og rapportere oplysningerne til Skat.dk via eIndkomst-portalen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: