Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Guide til kørselsgodtgørelse fra hjem til kunde

I dette blogindlæg vil vi gennemgå konceptet kørselsgodtgørelse, og hvordan det anvendes til erhvervsmæssig transport. Vi vil gennemgå betydningen af kørselsfradrag, og hvordan selvstændige kan kvalificere sig til kørselsgodtgørelse i deres eget firma. Derudover vil vi forklare 60-dages-reglen, en central del af lovgivningen for skattefri kørselsgodtgørelse, så du kan finde ud af, om din virksomhed kvalificerer sig til kørselsgodtgørelse fra hjem til kunden.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelse er et gode for en medarbejder, der bruger eget (eller partners) transportmiddel i sit arbejde. Det er med andre ord en økonomisk kompensation, der skal dække en del af de udgifter, du som medarbejder har ved at bruge din private bil i arbejdsregi.  Kørselsgodtgørelse går også under navnet befordringsgodtgørelse, men i daglig tale kaldes godtgørelsen ofte for kørepenge. Derfor møder du alle tre begreber i de følgende afsnit. Din virksomhed dækker udgifterne, som blandt andet kan være brændstof, forsikring og vedligeholdelse. Modtager du kørselsgodtgørelse, skal du føre et kørselsregnskab.

Hvad gør kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelse tilbyder økonomisk støtte til medarbejdere, der anvender egne køretøjer til arbejdsrelaterede formål. Denne form for godtgørelse, også kendt som befordringsgodtgørelse eller i mere uformelle sammenhænge som kørepenge, er tænkt som en delvis dækning af de omkostninger, der opstår ved brug af egen bil i professionelt øjemed. Disse omkostninger inkluderer udgifter til brændstof, forsikringer, samt vedligeholdelse af bilen. Som modtager af kørselsgodtgørelse er det nødvendigt at føre et detaljeret kørselsregnskab for at dokumentere disse udgifter.

Kørselsgodtgørelse for turen fra hjemmet til arbejdet

Generelt anses kørsel mellem hjem og det faste arbejdssted for at være privat kørsel og er dermed ikke berettiget til skattefri kørselsgodtgørelse. Imidlertid er der visse undtagelser, som kan gøre det muligt for medarbejdere at modtage godtgørelse under specifikke omstændigheder.

Hvad er 60-dages-reglen?

Den særlige 60-dages-regel muliggør, at medarbejdere kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse fra deres arbejdsgivere for op til 60 dages kørsel mellem hjemmet og en arbejdsplads indenfor en periode på 12 måneder. I nogle tilfælde kan godtgørelsen endda udvides ud over de 60 dage, hvis medarbejderen arbejder på forskellige lokationer. Det er dog værd at bemærke, at efter den 61. dag med kørsel til den samme arbejdsplads indenfor et år, falder retten til skattefri kørselsgodtgørelse bort.

Det er kun kørsel, der starter eller slutter ved medarbejderens hjem, som medregnes i disse 60 dage.

Eksempel på 60-dages-reglen

Tag eksempelvis Lars, der er ansat hos en virksomhed og rutinemæssigt kører fra sit hjem til arbejdsplads A. Efterfølgende fortsætter han til arbejdsplads B og C, før han vender hjem. Over en periode på 80 dage udfører Lars denne rute. Alt kørsel mellem de forskellige arbejdspladser (A, B, C) betragtes som erhvervskørsel og er derfor berettiget til skattefri kørselsgodtgørelse.

I løbet af de første 60 dage er kørslen mellem Lars’ hjem og arbejdsplads A også dækket af 60-dages-reglen, hvilket giver ham ret til skattefri godtgørelse for disse ture. Denne regel understøtter fleksibiliteten for medarbejdere som Lars, der har variable arbejdssteder og bidrager til en mere økonomisk bæredygtig anvendelse af privat køretøj i professionelt regi.

Ved at forstå og anvende kørselsgodtgørelse effektivt, kan både medarbejdere og arbejdsgivere drage fordel af de skattemæssige fordele, som reglerne tilbyder, og sikre en fair kompensation for nødvendige udgifter forbundet med arbejdskørsel.

Hvad er erhvervskørsel?

I arbejdslivet er visse typer transport afgørende for at kunne udføre ens daglige opgaver, og disse former for transport kan kvalificere til skattefri kørselsgodtgørelse. Kørselsgodtgørelsen gælder for:

Transport mellem forskellige arbejdspladser,

Transport inden for en og samme arbejdsplads, og

Kørsel mellem den faste bopæl og arbejdspladsen for op til 60 arbejdsdage inden for et 12-måneders interval.

Disse rejser anses for at være erhvervsmæssige. For eksempel, hvis din arbejdsdag inkluderer besøg hos kunder i forskellige byer, betragtes kørslen mellem disse som erhvervskørsel. Daglig transport mellem hjemmet og din faste arbejdsplads klassificeres derimod som privat transport og er ikke berettiget til skattefri kørselsgodtgørelse. Standardreglen er, at man kan opnå kørselsfradrag for sådanne ture.

Kørsel mellem hjem og kunde

Når du rejser fra din arbejdsplads til et kundebesøg, anses denne tur som erhvervsmæssig. Sådanne ture kan derfor berettige til kørselsgodtgørelse. Men hvordan håndteres situationen, når du efter mødet hos kunden kører direkte hjem?

I sådanne tilfælde skal du fratrække den distance, der svarer til strækningen mellem dit hjem og din primære arbejdsplads, fra den samlede beregning af din kørselsgodtgørelse. Dette sikrer, at kun den erhvervsmæssige del af kørslen kompenseres.

Hvad er forskellen på kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse?

Du kan hurtigt komme til at forveksle kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse. Men der er en markant forskel på kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse. Kørselsfradrag er et fradrag, du kan modtage gennem din årsopgørelse, og som Skattestyrelsen trækker fra i din skattebetaling. Kørselsgodtgørelse er i stedet en økonomisk kompensation på baggrund af en sats – den får du udbetalt af din arbejdsgiver sammen med din løn. Som medarbejder modtager du enten fradrag eller godtgørelse – du kan ikke modtage begge dele på én gang. 

Der er mange ting at holde styr på i forbindelse med kørselsgodtgørelse og de tilhørende regler. Vi ved godt, at det kan være svært, og derfor vil vi gerne hjælpe dig. I Stadsrevisionen har vi branchebestemte revisorer, der matcher dig og dine behov og kan hjælpe dig i processen!

Ønsker du professionel hjælp i din proces med bogføring af kørselsgodtgørelse?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kørselsgodtgørelse til selvstændige erhvervsdrivende

Som indehaver af et eget firma er det muligt at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, hvis du benytter din private bil til erhvervsmæssig kørsel. Dette forudsætter, at din primære arbejdsplads ikke er i din private bolig, og at bilen ikke indgår som en del af virksomhedens skattepligtige aktiver – f.eks. som firmabil. Som selvstændig er det dit ansvar at føre et nøjagtigt kørselsregnskab, som skal inkludere detaljer såsom:

Personlige informationer: Navn, adresse og CPR-nummer.

Det erhvervsmæssige formål med kørslen.

Start- og sluttidspunkt for hver tur.

Destination og eventuelle mellemstop.

Anvendte takster for beregning af godtgørelsen.

Dette regnskab skal indsendes til Skattestyrelsen til godkendelse.

Kilometergodtgørelse for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber

Som ejer af en personligt ejet virksomhed, herunder enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, udbetales kilometergodtgørelsen ikke direkte. I stedet registreres kørslen som et skattefradrag i virksomhedens regnskab.

Udbetaling af kilometergodtgørelse i kapitalselskaber (ApS, A/S)

I kapitalselskaber som ApS og A/S håndteres kilometergodtgørelsen ofte via lønsystemet, hvor beløbet udbetales sammen med lønnen. Hvis der er behov for en hurtigere udbetaling, kan dette arrangeres, og følgende skridt skal tages i regnskabet:

Postering af udbetalingen skal foretages.

Overførsel af pengene skal ske via netbank.

Yderligere oplysninger

Hvis godtgørelsen udbetales uden for lønnen, skal denne manuelt indberettes i e-Indkomst. Dette kan du finde vejledning til i SKATs egne online guider.

Denne blog er udelukkende lavet med formålet om at informere og vejlede, så vi vil derfor altid anbefale, at du rådfører dig med f.eks. en revisor eller en med erfaring med bogføring, før du begynder at indberette din kørselsgodtgørelse. Lad os i Statsrevisionen hjælpe dig. Vi har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere – blandt andet med deres regnskab og bogføring i kørselsgodtgørelse.

Har du brug for hjælp i din proces med bogføring af kørselsgodtgørelse?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp, der altid har tilfredshedsgaranti.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om kørselsgodtgørelse fra hjem til kunde

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Man har ret til kørselsgodtgørelse, når man som medarbejder bruger sin egen bil til erhvervsmæssige formål, der ikke blot omfatter den daglige pendling mellem hjem og fast arbejdsplads. Hvis turen går direkte fra hjemmet til en kunde, kvalificerer denne form for kørsel typisk til kørselsgodtgørelse, fordi den betragtes som erhvervsmæssig kørsel.

Reglerne for kørselsgodtgørelse fastslår, at kørsel mellem hjemmet og kundebesøg kan berettige til kørselsgodtgørelse, hvis den udføres i arbejdsmæssigt øjemed. Det er vigtigt, at kørslen dokumenteres nøjagtigt gennem et kørselsregnskab, hvor formålet med turen, samt start- og sluttidspunkter og den præcise rute skal angives. Dette sikrer, at kørselsgodtgørelsen beregnes korrekt og er i overensstemmelse med skattemæssige krav.

Skattefri kørselsgodtgørelse er mulig, når kørslen mellem hjemmet og kunden opfylder visse betingelser fastsat af skattemyndighederne. For eksempel, hvis kørslen er strengt nødvendig og direkte relateret til arbejdsopgaven, og ikke blot er daglig pendling mellem hjem og arbejdsplads. Derudover skal kørslen overholde satser og grænser fastsat af SKAT for at være skattefri.

Arbejdsgiveren skal betale kørselsgodtgørelse, når medarbejderen anvender sin egen bil til erhvervskørsel, der overstiger den sædvanlige pendling. Dette inkluderer ture fra hjemmet direkte til kundemøder eller andre arbejdsrelaterede destinationer. Arbejdsgiveren er forpligtet til at kompensere medarbejderen for disse ture baseret på de gældende satser for kørselsgodtgørelse, hvilket sikrer, at medarbejderen ikke selv står med en økonomisk byrde for arbejdsrelateret transport.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: