Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Oprettelse af kontrakt - Guide til aftaler mellem forskellige parter

Kontrakter er mere end bare et stykke papir eller en digital fil. De er en gensidig forståelse, der definerer og beskytter rettigheder, forventninger og forpligtelser for alle involverede parter. De kan fungere som skjolde, der beskytter virksomheder mod potentielle retssager, men de er også kompas, der styrer relationer og sikrer, at begge parter følger samme retning og har fælles mål.

Ved at forstå kontraktens væsentlige elementer og dets forskellige anvendelser kan virksomheder træffe klogere beslutninger, minimere risici og opbygge stærkere og mere holdbare forretningsrelationer. I dette blogindlæg vil vi dykke ned i kontraktens verden, belyse dens natur, og udforske de mange former, den kan tage i forretningsverdenen.

Hver gang du træffer en aftale med en eller flere parter, er det fornuftigt at oprette en kontrakt.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en kontrakt?

En kontrakt er et dokument, der udarbejdes mellem individer eller virksomheder, der skitserer vilkårene for deres aftale. De kan anvendes i mange sammenhænge som ansættelser, samarbejder eller udlejning.

Gennem kontrakten får alle involverede parter en klar skematisk forståelse af aftalens bestemmelser. Således fungerer den som en reference, hvis der opstår tvivl om aftalens bestemmelser.

Kontrakter tjener som juridisk bindende dokumenter, f.eks. i forbindelse med køb, salg, leje eller arbejdsrelationer. En generisk kontrakt kan anvendes til mange formål og sikrer dig imod potentielle konflikter.

Termen “kontraktforhold” refererer til de specifikke betingelser og vilkår, der er specificeret i kontrakten. Disse forhold er kernen i kontrakten og bestemmer, hvad den indeholder, og hvilke betingelser der gælder.

Selvom en mundtlig aftale teknisk set er lige så bindende som en skriftlig, er der en klar fordel ved skriftlighed: nemlig at holde styr på aftalens specifikationer og at have bevis for aftalens eksistens.

Hvad gør en kontrakt juridisk bindende?

Aftalelovens bestemmelser afgør, hvad der gør en aftale juridisk bindende. Aftalen er juridisk bindende, så snart en person fremsætter et tilbud, og en anden accepterer det. En aftale er bindende, uanset om den er verbal eller skriftlig.

Men det anbefales ofte at formulere en skriftlig kontrakt, da det klart dokumenterer aftalens specifikationer og dermed lettere at verificere.

For at en kontrakt skal være gyldig, bør den:

 • Præcisere aftalens formål
 • Angive aftalens indgåelsesdato
 • Beskrive aftalens bestemmelser
 • Opliste oplysninger om de involverede parter
 • Definere konsekvenserne ved manglende overholdelse af aftalen
 • Indeholde underskrifter fra alle deltagende parter

Det anbefales at benytte en skabelon, når du udarbejder en kontrakt for at sikre, at den overholder alle nødvendige kriterier og er juridisk bindende.

Hvad sker der, hvis en aftale ikke overholdes?

At overtræde vilkårene i en kontrakt kaldes “misligholdelse”. Den opstår, når en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen. Konsekvenserne af misligholdelse afhænger af den specifikke situation. I visse situationer kan den forurettede part insistere på, at aftalen overholdes. Det betyder, at den part, der har misligholdt aftalen, skal efterkomme vilkårene. Alternativt kan den part, der ikke har misligholdt, anmode om kompensation eller opsige aftalen. Hvis man står overfor en potentiel kontraktmisligholdelse, er det klogt at søge råd fra en juridisk ekspert vedrørende de næste skridt.

Udarbejdelse af en kontrakt for flere parter

Hvis du står over for at skulle oprette en kontrakt mellem flere parter, er der en række aspekter, du bør overveje, idet der findes adskillige kontrakttyper.

I det efterfølgende vil vi guide dig gennem processen med at oprette en kontrakt for flere parter på forskellige områder, som kan være relevante for dig:

 • Samarbejdsaftaler
 • Ansættelsesaftaler (for medarbejdere og ledere)
 • Freelancekontrakter
 • Lejeaftaler

Du bør overveje at få potentielle investorer til at underskrive en fortrolighedserklæring (NDA) før en præsentation.

Samarbejdsaftaler

En samarbejdsaftale er en skriftlig aftale mellem flere parter om et bestemt samarbejde. Dens formål er at eliminere usikkerhed og tvetydighed mellem parterne angående aftalens vilkår. Aftalen præciserer parternes rettigheder og pligter.

Parterne i en samarbejdsaftale kan være leverandører, kunder eller samarbejdspartnere. Et eksempel kunne være etableringen af et interessentskab med flere ejere.

En interessentskabskontrakt sikrer, at alle parter får mest muligt ud af samarbejdet ved at dokumentere forretningens aftaler, hvilket hjælper ejerne med at undgå fremtidige uoverensstemmelser.

Ansættelsesaftaler

Når du driver en virksomhed og ønsker at rekruttere nye ansatte, er det nødvendigt at udforme en beskæftigelsesaftale. Hvis en medarbejder forventes at arbejde mere end en måned og mere end otte timer ugentligt i gennemsnit, skal vedkommende have en ansættelseskontrakt.

En ansættelseskontrakt definerer arbejdsforholdet og sikrer klarhed for både arbejdsgiveren og den ansatte i forhold til arbejdsbetingelserne.

En ansættelseskontrakt bør som minimum inkludere:

 • Firmanavn og -adresse samt medarbejderinformation
 • Arbejdspladsens beliggenhed
 • Medarbejderens jobtitel
 • Start- og slutdato for beskæftigelsen
 • Ferieregler
 • Opsigelsesvarsel
 • Arbejdstimer
 • Løndetaljer

Funktionærers Ansættelseskontrakter

For funktionærer er det essentielt at have en specifik ansættelseskontrakt, da særskilte regelsæt gælder for dem. Hvis din medarbejder er ansat i en tjenestemandsstilling, især inden for kontor og handel, og arbejder over otte timer ugentligt, skal de kategoriseres som en funktionær.

Direktørkontrakt

Når et firma ansætter en ny direktør, kræves en specifik direktørkontrakt. Denne kontrakt fastlægger forholdet mellem selskabet og direktøren under ansættelsen. Er direktøren også firmaets ejer, er en sådan kontrakt obligatorisk. Selvom selskabsloven giver retningslinjer for direktørers ansættelse, sætter den ingen faste krav til kontraktens indhold.

Lejekontrakter for udstyr, inventar eller lignende

Når udlejer og lejer går ind i en aftale om leje af bestemt udstyr, som f.eks. kontorinventar eller produktionsmaskiner, formaliseres denne aftale som en udlejningskontrakt. Skønt det typisk er udlejeren, der står for at skitsere kontraktens vilkår, bør lejeren også tage del i udformningen.

Typisk vil en udlejningskontrakt indeholde detaljer som:

 • Specifikationer af det lejede udstyr
 • Længden af lejeperioden
 • Vedligeholdelsesoplysninger
 • Betalingsdetaljer

Denne type kontrakt hjælper med at klargøre forventningerne, især hvis der opstår behov for vedligeholdelse eller reparationer.

Lejekontrakt for Erhvervslokaler

Når der er tale om leje eller udlejning af erhvervslokaler, bør der udarbejdes en specifik erhvervslejekontrakt. Det er essentielt at forstå forskellene mellem privat og erhvervsmæssig udlejning, da reglerne varierer markant mellem de to typer, med erhvervslejeloven og lejeloven som retningsgivende.

Erhvervslejemål har ofte længere kontraktperioder sammenlignet med privat udlejning. Der kan ligeledes være større forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse og renovering af ejendommen.

Freelancekontrakt

For freelancere anbefales det kraftigt at have en klar kontrakt, når de tager opgaver fra virksomheder. Dette eliminerer enhver tvivl eller usikkerhed omkring arbejdsforholdet. Uanset typen af freelancearbejde er en sådan kontrakt afgørende.

En standard freelancekontrakt bør som minimum indeholde:

 1. Din og kundens virksomhedsnavn
 2. Arbejdsopgavens beskrivelse
 3. Varighed af projektet/opgaven
 4. Lokation for udførelsen af arbejdet
 5. Aftalt honorar eller betaling
 6. Retningslinjer vedrørende opsigelse og kontraktforlængelse
 7. Hvad der sker, hvis aftalen brydes (misligholdelsesbeføjelser)
 8. Underskrifter fra både dig og din klient.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kontrakter

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En kontrakt er et dokument mellem parter, der beskytter og definerer rettigheder, forventninger og forpligtelser. Den kan anvendes i forskellige sammenhænge som ansættelser, samarbejder, lejeboliger og mange flere.

Misligholdelse opstår, når en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser som defineret i kontrakten. Konsekvenserne kan variere fra at insistere på at aftalen overholdes, anmode om kompensation, eller opsige aftalen.

Som standard er en kontrakt gyldig, når den specificerer aftalens hensigt, aftalens dato, dens indhold, oplysninger om de involverede parter, bestemmelser vedrørende misligholdelse og indeholder underskrifter. Det er essentielt, at begge parter er på linje med og accepterer kontraktens bestemmelser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder