Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Krav mod et konkursbo

Når en samarbejdspartner går konkurs, kan det skabe usikkerhed og bekymring omkring udestående betalinger og fremtidige forpligtelser. Konkursprocessen kan virke uoverskuelig, især hvis man ikke har beskæftiget sig med den før. I dette blogindlæg dykker vi ned i begrebet “konkursbo”, hvordan du som kreditor skal forholde dig, og hvad dine rettigheder er i forbindelse med en konkurs. Læs med og bliv klædt bedre på til at navigere i en økonomisk udfordrende situation.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et konkursbo?

Et konkursbo opstår, når en virksomhed eller privatperson ikke længere kan betale sine gæld og dermed erklæres konkurs af retten. Dette kan have dybe konsekvenser, ikke blot for virksomheden selv, men også for dens samarbejdspartnere, kreditorer og kunder. For mange kan dette være en overraskelse, særligt hvis det er en nær samarbejdspartner. Det er afgørende at forstå, hvordan man skal forholde sig, hvis man står i en situation, hvor ens samarbejdspartner er gået konkurs.

Når du opdager at din samarbejdspartner er gået konkurs

At stå i en situation, hvor en samarbejdspartner går konkurs, kan være overvældende. Det er en situation, som kræver hurtig handling, præcision og viden om de juridiske skridt, der skal tages.

Her er nogle skridt at følge, når du opdager at din samarbejdspartner er gået konkurs.

Før du træffer nogle forhastede beslutninger, skal du have bekræftet, at din samarbejdspartner faktisk er gået konkurs. Det kan du blandt andet se på Statstidendes hjemmeside, ved at søge på virksomhedens CVR-nummer eller firmanavn.

Derefter bør du få et overblik over, hvad virksomheden skyldte dig (inklusiv renter), den dag, de blev begæret konkurs. I den forbindelse bør du samle alle relevante dokumenter. Dette inkluderer kontrakter, aftaler, e-mails, fakturaer, betalingspåmindelser og alt andet, der kan bevise dit økonomiske forhold til den konkursramte virksomhed. Disse dokumenter skal vedhæftes dit krav, som dokumentation herfor.

Tag kontakt til kurator hurtigst muligt. Når en virksomhed erklæres konkurs, vil en kurator blive udpeget til at håndtere virksomhedens aktiver og passiver. Kuratoren vil være din primære kontaktperson i forhold til dit krav. Du kan tage kontakt til kurator via Statstidendes hjemmeside, ved at søge efter virksomheden eller dens CVR-nummer. Det er også kurator dit krav skal sendes til.

Det er vigtigt at indstille sig på, at du måske ikke får det fulde beløb tilbage, som du har krav på. Afhængigt af virksomhedens aktiver, hvor meget gæld den har, og hvor du står i prioritetsrækken, kan udbetalingen variere.

Overvej at konsultere en juridisk rådgiver eller revisor for at vurdere, hvordan konkursen kan påvirke din egen virksomheds økonomi. Dette vil give dig en bedre forståelse af dine muligheder og hvad du kan forvente i de kommende måneder.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Anmeldelse af krav i et konkursbo

At anmelde et krav i et konkursbo kan føles som en jungle af juridiske formaliteter og processer. Men frygt ikke – ved at forstå de grundlæggende skridt kan du navigere med større sikkerhed og sikre, at dit krav bliver behandlet korrekt.

Som tidligere nævnt er kuratoren din hovedkontakt, når det kommer til konkursboet. Kuratoren er ansvarlig for at administrere konkursboet, sikre en retfærdig fordeling af aktiverne og håndtere krav fra kreditorer. Kontakt kuratoren skriftligt med information om dit krav og vedlæg relevante dokumenter som bevis.

For at dit krav skal anerkendes, er det afgørende, at du kan dokumentere det. Dette kan være i form af kontrakter, fakturaer, skriftlig korrespondance eller andet, der klart viser dit økonomiske forhold til den konkursramte virksomhed.

Når en virksomhed går konkurs, er der frister for, hvornår kreditorer skal indsende deres krav. Det er afgørende at overholde disse frister. Hvis man overskrider dem, risikerer man, at ens krav ikke bliver behandlet. Hvis du overskrider den fastsatte 4-ugers frist, så fortvivl ikke. Der er stadig mulighed for at anmelde dit krav indtil det endelige møde i Skifteretten, hvor konkursboets status fastslås.

Tidspunktet for dette møde kan svinge, men hvis konkursboet rent faktisk indeholder aktiver, som kan tilgodese kreditorerne (herunder dig), afholdes det afsluttende møde sjældent inden for seks måneder.

OBS. Selvom du har et legitimt krav, er der ingen garanti for, at du får hele det beløb, du har krav på. Konkursboet vil fordele de tilgængelige midler mellem kreditorerne baseret på prioriteringer og boets samlede aktiver.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvor hurtigt får man sine penge fra konkursboet?

Hvor hurtigt man kan forvente at få sine penge fra et konkursbo afhænger af flere faktorer. Processen kan være kompleks, og der er mange trin, der skal tages i betragtning:

Jo flere aktiver og kreditorer et konkursbo har, desto længere tid kan det tage at afvikle boet. Hvis der er mange kreditorer, eller hvis boets aktiver er vanskelige at omsætte, kan det forlænge processen.

Kuratoren har til opgave at undersøge alle forhold omkring konkursen. Hvis der er mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder, kan der blive iværksat undersøgelser, som kan forsinke udbetalingen. Derudover kan tvister mellem kreditorer eller andre parter også bremse processen.

For at kreditorerne kan få deres penge, skal konkursboets aktiver først sælges. Dette kan tage tid, især hvis aktiverne ikke nemt kan omsættes til kontanter eller hvis markedsvilkårene er ugunstige. Når aktiverne er solgt, og alle omkostninger vedrørende konkursboet er dækket, kan de resterende midler fordeles blandt kreditorerne. Dette gøres efter konkursordenen, som fremgår af Konkurslovens §§ 93-98

Generelt kan en simpel konkurs tage flere måneder at afvikle, mens mere komplekse konkurser kan strække sig over flere år. Men det er vigtigt at bemærke, at der er stor variation, og hvert konkursbo er unikt. Som nævnt tidligere er det ikke altid sikkert, at man får hele det beløb, man har til gode, fra et konkursbo. Derfor er det vigtigt at indstille sig på, at man måske kun får en del af det skyldige beløb.

Sammenfattende kan det siges, at mens der er generelle retningslinjer for, hvordan et konkursbo afvikles, vil den præcise tidsramme variere afhængigt af boets specifikke forhold. At forstå processen og være tålmodig er nøglen til at navigere i denne ofte frustrerende situation.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om krav mod et konkursbo

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail. 

Et konkursbo opstår, når en virksomhed eller privatperson ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser og derfor erklæres konkurs af retten. Når dette sker, kan det have vidtrækkende konsekvenser ikke kun for den konkursramte virksomhed eller person, men også for alle dens samarbejdspartnere, kreditorer og kunder.

Det første skridt er at bekræfte konkursen, hvilket kan gøres på Statstidendes hjemmeside ved at søge efter virksomhedens CVR-nummer eller navn. Efter bekræftelsen er det essentielt at samle alle relevante dokumenter, der viser, hvad du mangler af betaling – dette inkluderer kontrakter, fakturaer og anden kommunikation.

Derefter skal du kontakte konkursboets kurator så hurtigt som muligt. Kuratoren vil være din hovedkontakt vedrørende dit krav. Husk at beskytte din egen virksomhed under processen, og overvej at søge juridisk vejledning for at forstå, hvordan konkursen kan påvirke dig både økonomisk og operationelt.

At anmelde et krav i et konkursbo involverer en række skridt:

Kontakt kuratoren skriftligt med information om dit krav.

Vedlæg relevante dokumenter som bevis – dette kan inkludere kontrakter, fakturaer eller skriftlig korrespondance.

Overhold de fastsatte frister for anmeldelse af krav. Hvis 4-ugers fristen overskrides, har du stadig en chance, hvis du anmelder kravet inden det endelige møde i Skifteretten.

Vær opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for at få hele beløbet tilbage, da konkursboet fordeles baseret på prioriteringer og tilgængelige aktiver.

Tidsrammen varierer afhængigt af konkursboets kompleksitet. Generelt kan en simpel konkurs tage flere måneder, mens mere komplekse kan strække sig over år. Faktorer som antallet af kreditorer, boets aktiver, eventuelle undersøgelser vedrørende ulovligheder, og tvister kan påvirke tidsrammen. Desuden er det vigtigt at bemærke, at man muligvis kun vil modtage en del af det skyldige beløb.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: