Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

CVR-nummer

Et CVR-nummer tjener som en særskilt identifikator for enhver virksomhed baseret i Danmark eller Grønland. Det er et unikt nummer, der er specifikt tildelt hver virksomhed for at skelne den fra andre.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

CVR-nummerets betydning og anvendelse

CVR-nummeret er en vigtig del af identifikationen og verificeringen af danske og grønlandske virksomheder. Det er et unikt nummer tildelt hver virksomhed og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

CVR-nummeret fungerer som en virksomheds identitet, ligesom CPR-nummeret gør for enkeltpersoner i Danmark. Det er obligatorisk for virksomheder med en årlig omsætning på over 50.000 kr., men er også tilgængeligt for dem med en lavere omsætning gennem personlig ejet mindre virksomhed (PMV) ordningen.

Dette unikke identifikationsnummer består af otte cifre og er afgørende, når virksomheder skal i kontakt med offentlige myndigheder som SKAT. Det skal også angives på alle virksomhedens fakturaer og er ofte synligt på erhvervskøretøjer.

CVR-registeret indeholder detaljerede oplysninger om den registrerede virksomhed, herunder CVR-nummer, navn, adresse og branche. Et P-nummer, eller produktionsenhedsnummer, tildels også, hvilket angiver virksomhedens specifikke lokation eller afdeling. For eksempel vil en butikskæde have et centralt CVR-nummer og separate P-numre for hver af dens butikker.

CVR-nummeret bruges bl.a. når en virksomhed skal oprette en erhvervskonto, tegne en erhvervsforsikring, eller i andre situationer, hvor virksomhedens officielle identifikation er påkrævet.

Sådan får du tildelt et CVR-nummer

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for udstedelsen af CVR-numre, og du kan ansøge om et via virk.dk. Log ind med dit personlige MitID eller en medarbejdersignatur for at starte processen.

Ved registrering af din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen, vil et CVR-nummer blive tildelt automatisk.

Processens varighed kan variere afhængigt af din virksomheds selskabsform. Det er typisk en hurtigere procedure for selskaber end for enkeltmandsvirksomheder.

Registreringen af en personligt ejet virksomhed, såsom en enkeltmandsvirksomhed eller PMV (personligt ejet mindre virksomhed), er gebyrfri. Derimod pålægges et gebyr for registrering af kapitalselskaber, såsom aktieselskaber eller anpartsselskaber.

For at registrere en underenhed eller administrativ enhed under dit eksisterende CVR-nummer, skal du ansøge om et SE-nummer.

Med Stadsrevision får du hjælp til at få styr på dit CVR-nummer. Vores eksperter sikrer, at dit CVR-nummer og økonomiske forhold er i topform, så du kan fokusere på vækst og succes.

Sådan finder du et CVR-nummer

At finde et CVR-nummer er en simpel proces, hvis du kender virksomhedens navn eller ejeren bag den. Ligeledes, hvis du har CVR-nummeret, men mangler information om virksomhedens ejer eller adresse, kan du nemt finde disse oplysninger.

En søgning i CVR-registret kan udføres på virk.dk, hvor du kan indtaste enten virksomhedens navn eller CVR-nummer for at finde de nødvendige oplysninger.

Skal vi hjælpe dig med at oprette dit CVR-nummer, så du kan komme i gang med din virksomhed?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan bliver mit CVR-nummer synligt for andre?

Når et CVR-nummer er registreret, bliver det og tilknyttede virksomhedsinformation offentligt tilgængelig i CVR-registeret. Dette inkluderer oplysninger om virksomhedens selskabsform, startkapital, ejere og ledelse.

Der er specifikke steder, hvor det er obligatorisk at vise virksomhedens CVR-nummer:

  • På virksomhedens hjemmeside:

CVR-nummeret skal tydeligt fremgå på virksomhedens hjemmeside, ofte i forbindelse med kontaktoplysninger som telefonnummer, adresse og e-mail.

  • På udsendte fakturaer:

Det er et krav at inkludere CVR-nummeret på alle udstedte fakturaer. Dette kan nemt integreres i en fakturaskabelon, så det automatisk medfølger virksomhedens kontaktdetaljer.

  • På erhvervskøretøjer:

For biler, der udelukkende benyttes til erhvervsformål, er det et lovkrav at anføre både CVR-nummer og virksomhedsnavn synligt på køretøjet.

  • På markedsføringsmaterialer (valgfrit):

Selvom det ikke er et lovkrav, kan det være fordelagtigt at inkludere CVR-nummeret på markedsføringsmaterialer såsom visitkort og flyers. Dette fremhæver virksomhedens legitimitet, og interesserede parter kan nemt finde flere informationer i CVR-registeret.

Dit CVR-nummer fungerer som et offentligt bevis på din virksomheds registrering og legitimitet, hvilket kan styrke troværdigheden og tilliden hos kunder og forretningspartnere.

Har du brug for yderligere hjælp til dit CVR-nummer?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

P-nummer, SE-nummer og international identifikation

Foruden CVR-nummeret får virksomheder også tildelt et P-nummer, eller Produktionsenhedsnummer. Dette nummer knytter sig til hver specifik fysisk lokation, hvor virksomheden opererer.

En virksomhed vil ofte have ét CVR-nummer, men kan have flere P-numre, afhængigt af antallet af operationelle steder. For eksempel har Salling Group ét CVR-nummer associeret med deres hovedkontor i Brabrand og flere P-numre tilknyttet hver Nettobutik. Hvert P-nummer er et unikt 10-cifret nummer.

SE-nummeret svarer ofte til CVR-nummeret, men større virksomheder med flere underafdelinger kan have flere SE-numre under ét overordnet CVR-nummer.

Internationalt set refererer man til CVR-nummeret som et VAT-nummer. Når internationale partnere anmoder om dette nummer, skal det præsenteres med “DK” forud for det 8-cifrede CVR-nummer, dvs. DKxxxxxxxx. Det sikrer en entydig identifikation af virksomheden på globalt plan.

International brug af CVR-nummer

Når din virksomhed engagerer sig i internationale samarbejder, er det vigtigt at være opmærksom på, at partnere uden for Danmark ofte vil anmode om et VAT-nummer. Dette nummer svarer direkte til virksomhedens CVR-nummer.

Skulle en udenlandsk samarbejdspartner bede om dit CVR-nummer, skal det oplyses i formatet: DKxxxxxxxx, hvor “DK” repræsenterer Danmark, efterfulgt af virksomhedens unikke 8-cifrede CVR-nummer. Denne internationalt anerkendte formatering sikrer, at din virksomhed korrekt identificeres på tværs af grænser.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om CVR-nummer

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et CVR-nummer er et unikt identifikationsnummer tildelt til virksomheder for at identificere dem entydigt. “CVR” er en forkortelse for Det Centrale Virksomhedsregister, der indeholder en omfattende oversigt over alle registrerede virksomheder i Danmark. Dette nummer fungerer som virksomhedens officielle identitet i juridiske og administrative sammenhænge.

Virksomheder, hvis årlige omsætning er under 50.000 kr., har valget om, hvorvidt de ønsker at registrere sig med et CVR-nummer eller ej. Det anbefales ofte, at virksomheder opnår et CVR-nummer, da det muliggør fradrag af udgifter, selv når skat af indtægterne fortsat skal betales. Uden et CVR-nummer vil virksomheden miste denne skattemæssige fordel.

Besøg virk.dk og indtast virksomhedens navn eller CVR-nummer i søgefeltet for at finde de nødvendige oplysninger om virksomheden.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: