Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Statstidendes Funktion

Statstidendes kerneopgave er at sikre, at obligatorisk information, som kan være afgørende for individer, erhvervslivet eller statslige institutioner, bliver gjort offentligt tilgængelig i overensstemmelse med juridiske krav. Dette indebærer meddelelser, der lovligt skal deles med offentligheden.Derfor kan Statstidende være en værdifuld ressource for dig, idet det rummer meddelelser, der potentielt kan være af betydning for din personlige eller erhvervsmæssige situation - for eksempel i situationer, hvor du måtte have udestående økonomiske tilgodehavender. I det følgende afsnit vil vi belyse specifikke scenarier, hvor information delt gennem Statstidende kan være direkte relevant for dig.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Statstidende ved likvidation af selskab

Et klassisk scenarie, hvor Statstidende spiller en væsentlig rolle, er under likvidation af et selskab. I denne proces er selskabets ejere forpligtet til at gøre offentligheden opmærksom på selskabets nedlukning. Dette er afgørende for, at eventuelle kreditorer eller andre med krav på selskabet kan træde frem og indgive deres krav indenfor en bestemt tidsramme.

Offentliggørelsen i Statstidende sikrer, at alle relevante parter – herunder kreditorer og andre interessenter – får kendskab til selskabets likvidation, så de kan reagere rettidigt. Dette skridt er obligatorisk og anset for at være en officiel meddelelse til alle berørte parter.

Meddelelsens publikation i Statstidende opfylder således selskabsejernes forpligtelse til at informere om selskabets lukning. Det er værd at bemærke, at det ikke er et krav, at kreditorerne faktisk læser Statstidende; det afgørende er, at informationen er blevet gjort offentligt tilgængelig og dermed juridisk bindende for alle i Danmark.

Statstidende i tilfælde af konkurs

Et andet typisk scenario, hvor Statstidende træder i karakter, er under en virksomheds konkurs. Hvis en virksomhed er ude af stand til at afvikle sine gæld, kan der indgives en konkursbegæring. I tilfælde af at virksomheden erklæres konkurs, er det et krav, at konkursboet annoncerer en meddelelse, et proklama, i Statstidende. Denne offentliggørelse instruerer virksomhedens kreditorer om at fremføre deres krav inden en specificeret deadline. Overskrides denne frist, vil kreditorernes krav typisk blive annulleret.

Det er vigtigt at være opmærksom på en markant forskel i tilfælde af betalingsstandsning. I disse situationer bliver meddelelser ikke offentliggjort i Statstidende. Under betalingsstandsning informeres kun virksomhedens kendte kreditorer direkte, uden en bred offentliggørelse i Statstidende

Statstidende ved Dødsfald

I tilfælde af et dødsfald spiller Statstidende også en central rolle. Når en person dør, skal dødsboet, som omfatter alle værdier og ejendele, den afdøde efterlader sig, fordeles blandt de berettigede arvinger. Inden denne fordeling kan finde sted, er det nødvendigt at sikre, at alle kreditorer, der har økonomiske krav mod den afdøde, bliver tilfredsstillet. 

For at adressere dette, indrykkes et proklama i Statstidende, en officiel erklæring, der opfordrer kreditorer til at fremsætte deres krav mod dødsboet inden for en bestemt tidsramme. Dette skridt er essentielt for at sikre, at alle udestående økonomiske forpligtelser bliver håndteret retmæssigt. Hvis en kreditor ikke reagerer inden for den angivne frist, vil kravet som hovedregel blive anset som forfaldet, og kreditoren vil dermed ikke kunne kræve betaling. Denne proces er kendt som præklusion i juridisk terminologi.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Statstidende i forbindelse med tvangsauktioner af ejendomme

Et yderligere eksempel på Statstidendes rolle er i konteksten af tvangsauktioner over ejendomme. Hvis en ejer ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, kan ejendommen ende på tvangsauktion. Det betyder, at ejendommen sælges til den, der byder højest under en officiel auktion.

Information om tvangsauktioner bliver annonceret i Statstidende senest 14 dage før afholdelsen af auktionen. Annoncen inkluderer vigtige oplysninger såsom adressen og tidspunktet for tvangsauktionen. Derudover vil den også give indikationer på, hvor potentielle købere kan finde mere detaljeret information om auktionen, inklusiv salgsopstillingen.

Dette sikrer, at offentligheden er informeret og har mulighed for at deltage i auktionen, hvilket skaber gennemsigtighed og retfærdighed i salgsprocessen. 

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Statstidende kontra tinglysning

Det er essentielt at forstå forskellen mellem Statstidende og tinglysning, da de to begreber ofte bliver forvekslet. Statstidende fokuserer primært på at formidle oplysninger vedrørende specifikke frister, der skal overholdes for at gøre et krav gældende. Det tjener som en platform til at informere offentligheden om disse frister, der kan være afgørende for kreditorer og andre interessenter.

På den anden side har tinglysning at gøre med registrering og offentliggørelse af generelle oplysninger vedrørende ejendomme, selskaber, personer og andre juridiske forhold. Dette system sikrer, at oplysningerne er tilgængelige for offentligheden og bidrager til transparens og retssikkerhed i disse anliggender.

Kort sagt er Statstidende din kilde til information om frister for krav, mens tinglysning tilbyder detaljeret information om juridiske forhold og registreringer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Statstidende

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Statstidende offentliggør obligatorisk information i overensstemmelse med juridiske krav, som kan være afgørende for individer, erhvervslivet og statslige institutioner. Du kan finde meddelelser relateret til økonomiske tilgodehavender, konkurs, dødsfald og tvangsauktioner, hvilket gør Statstidende til en vigtig ressource for at holde sig informeret om relevante juridiske og finansielle hændelser.

Når et selskab skal likvideres, skal selskabets ejere offentliggøre dette i Statstidende. Dette giver kreditorer og andre med krav på selskabet mulighed for at indgive deres krav rettidigt. Det er ikke nødvendigt for kreditorer at læse Statstidende aktivt; så længe informationen er offentliggjort, anses den for at være juridisk bindende for alle i Danmark.

Ved en virksomheds konkurs skal konkursboet offentliggøre et proklama i Statstidende, der instruerer kreditorer til at indgive deres krav inden en fastsat frist. Misser kreditorerne denne frist, annulleres deres krav typisk. Ved betalingsstandsning derimod, bliver meddelelser ikke offentliggjort i Statstidende. I stedet informeres virksomhedens kendte kreditorer direkte.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: