Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Konkurrentanalyse – En vej til bedre markedsposition

Som virksomhed vil du altid være i konkurrence med andre virksomheder, i forhold til dit kundesegment. At få et overblik over konkurrenterne er afgørende for enhver virksomhed, der vil forbedre sin markedsposition. Læs med her for at lære mere om konkurrentanalyse.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Konkurrentanalyse – Hvad er det?

En konkurrentanalyse er et værktøj, der hjælper dig med at identificere styrker og svagheder hos dine konkurrenter . Med en konkurrentanalyse får du indsigt i, hvordan du kan forbedre dine produkter og f.eks. markedsføringsstrategier, for at styrke din konkurrenceevne.

Fordelene ved en konkurrentanalyse

Med en dybdegående konkurrentanalyse får du et overblik, der kan være vigtig for din virksomhed. Du får indsigt i, hvilke strategiske skridt konkurrenterne tager, og hvordan du kan differentiere din virksomhed for at gøre den mere attraktiv for kunderne.

Overvejer du at lancere et nyt produkt, starte en markedsføringskampagne eller ændre din forretningsmodel? En konkurrentanalyse kan guide dig. Hvis du opdager, at en konkurrent er foran på visse områder, kan denne viden være vigtig.

development

Hvordan udarbejdes en konkurrentanalyse?

Der er flere måder at udarbejde en konkurrentanalyse, da der ikke findes en universel skabelon. En konkurrentanalyse har mange elementer, der alle er vigtige for at kunne sammenligne konkurrenter ordentligt. 

Virksomheder analyserer deres konkurrenter på forskellige måder. Nedenfor kan du læse om de basale trin i en konkurrentanalyse.

Identificér dine konkurrenter

Det første skridt i en konkurrentanalyse er at identificere dine konkurrenter og eventuelt kategorisere dem som stærke eller svage. Stærke konkurrenter vil typisk være dem, der ligner din virksomhed mest, mens de svagere ikke nødvendigvis deler alle dine forretningsområder. Dette skaber et klart overblik.

Undersøg dine konkurrenter

Dyk ned i hver enkelte konkurrent. Undersøg alt fra deres markedsføringsmetoder til priser. Denne indsigt giver dig en bedre forståelse af deres strategi. Typisk kan oplysninger findes på virksomhedens hjemmeside, i årsrapporter og pressemeddelelser.

Sammenligning

Sammenlign din virksomhed med konkurrenterne ud fra den indsamlede information. Du skal vurdere, hvorvidt du bør forbedre eller ændre visse aspekter af din forretning. Konkurrentanalysen vil også fremhæve, hvor du måske allerede har en fordel.

Andre sammenligningspunkter kan inkludere f.eks. SEO-indsats, produktkvalitet og branding.

SWOT-analysen er et effektivt redskab i denne proces, da den giver indsigt i både din egen og dine konkurrenters styrker og svagheder.

SWOT-analyse

SWOT-analyse står for Strengths (styrker), Weaknesses (svagheder), Opportunities (muligheder) og Threats (trusler). Det er et redskab, der giver et indblik i både din virksomhed og dine konkurrenters strategiske position. Analysen fokuserer på både interne og eksterne aspekter af din virksomhed.

o   Strengths – Styrker i virksomheden 

Du kan identificere det konkurrenterne er gode til og sammenligne det med din egen virksomhed, så du kan gøre det endnu bedre på det område hvor din konkurrent har succes. Det kan f.eks. være et godt kendskab til markedet, loyale kunder, unik markedsføring. 

o   Weaknesses – Svagheder i virksomheden

Ligesom med styrker, kan du også identificere dine konkurrenters svagheder og fokuserer på at gøre det bedre end dem på disse områder. 

o   Opportunities – Muligheder 

Identificér de muligheder der er for dine konkurrenter og dig, så du kan tilpasse dig og udnytte mulighederne før din konkurrent. 

o   Threats – Trusler 

Ligesom med muligheder, kan din konkurrents trusler ligeledes være trusler for dig. Derfor er det vigtigt at holde øje med disse, så du er opmærksom og hurtigt kan tilpasse dig.

Porters Five Forces

En anden nyttig model er Porters Five Forces, som analyserer konkurrenceforholdene i en given branche. Ifølge Porter bestemmes konkurrencesituationen af fem konkurrencekræfter. Disse kan guide dig i, hvordan din virksomhed kan positionere sig i forhold til konkurrenterne. Læs mere om de fem konkurrencekræfter nedenfor. 

      Købernes forhandlingsstyrke 

Købernes prisbevidsthed vil have en stor indflydelse på konkurrencesituationen. Hvis køberne samtidig også har en god viden om de forskellige leverandørers priser, vil købernes forhandlingsstyrke være høj. 

      Truslen fra nye konkurrenter 

Konkurrencen på et marked kan påvirkes at sværhedsgraden ved at komme ind på et nyt marked for nye virksomheder. Det kan f.eks. være fordi der kræves for meget kapital i branchen. Dertil kan der også være visse regler og lovgivning der kan besværliggøre indtrængning i branchen. 

      Konkurrence fra substituerende produkter 

Udover konkurrence mellem virksomheder der sælger de samme produkter, er der også en vis trussel fra virksomheder der sælger substituerende produkter. Du er derfor nødt til at være opmærksom på, om der er andre produkter, der opfylder samme behov, som kunderne i stedet kan gå til. 

      Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandørernes forhandlingsstyrke afhænger af, hvorvidt de kan påvirke priser og kvalitet. Leverandørerne kan f.eks. hæve priserne, hvis de har flere kunder at gå til. På den måde får leverandørerne en høj forhandlingsstyrke, hvilket påvirker konkurrencen i branchen.

      Konkurrencesituationen i branchen 

Konkurrencesituationen i branchen er det centrale element i Porters Five Forces. Der er konstant rivalisering blandt virksomhederne i den enkelte branche, hvor det ofte går ud på at stjæle markedsandele fra hinanden. Du kan bruge SWOT-analysen samt Porters Five Forces til at blive klogere på, hvordan du kan skille dig ud. 

Derudover kan du også anvende andre modeller, alt efter hvad der giver mening for din virksomhed. Det, der er afgørende, er blot om du får et overblik og kendskab til de konkurrerende virksomheder i branchen.

Udarbejdelse af strategi

Når du har indhentet viden fra konkurrentanalysen, er du bedre rustet til at udarbejde en effektiv strategi. Dette kan være i form af en optimeret markedsføringsplan, produktudvikling eller andre initiativer, der styrker din position i markedet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om konkurrentanalyse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En konkurrentanalyse er et værktøj, der hjælper dig med at identificere styrker og svagheder hos dine konkurrenter. Den giver indsigt i, hvordan du kan forbedre dine produkter og markedsføringsstrategi for at styrke din konkurrenceevne. Fordelene inkluderer et bedre overblik over branchen, indsigt i konkurrenternes strategiske skridt, og muligheden for at differentiere din virksomhed, gøre den mere attraktiv for kunderne og træffe informerede beslutninger.

En konkurrentanalyse kan udarbejdes gennem følgende trin:

      Identificér dine konkurrenter og kategoriser dem som stærke eller svage.

      Undersøg dine konkurrenter i detaljer, inklusiv deres markedsføringsmetoder, priser og forretningsstrategi.

      Sammenlign din virksomhed med konkurrenterne for at identificere områder, hvor du kan forbedre eller har en fordel.

      Desuden kan SWOT-analysen og Porters Five Forces være nyttige redskaber i denne proces.

SWOT-analyse står for Strengths (styrker), Weaknesses (svagheder), Opportunities (muligheder) og Threats (trusler). Det er et redskab, der giver indsigt i både din virksomhed og dine konkurrenters strategiske position ved at fokusere på både interne og eksterne aspekter. Med en SWOT-analyse kan du identificere både styrker og svagheder i din egen og dine konkurrenters forretning, hvilket giver en grundig forståelse af, hvordan du kan optimere din strategi.

Porters Five Forces er en model, der analyserer konkurrenceforholdene i en given branche. Den ser på fem konkurrencekræfter: købernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye konkurrenter, konkurrence fra substituerende produkter, leverandørernes forhandlingsstyrke og konkurrencesituationen i branchen. Ved at anvende Porters Five Forces i en konkurrentanalyse kan en virksomhed få indsigt i, hvordan den kan positionere sig bedre i branchen, forstå branchens dynamik og identificere potentielle trusler og muligheder.

Efter at have indhentet viden fra konkurrentanalysen, er en virksomhed bedre rustet til at udarbejde en effektiv strategi. Dette kan manifestere sig i forskellige former, såsom en optimeret markedsføringsplan, produktudvikling eller andre initiativer, der styrker virksomhedens position i markedet. Det handler om at udnytte den indsamlede information til at træffe bedre beslutninger, identificere unikke salgsfaktorer og skabe en konkurrencefordel.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

development

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder