Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kompensationsgebyr

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer et kompensationsgebyr?

For erhvervsdrivende kan det ofte være en tidskrævende opgave at administrere forsinkede betalinger, og derfor har du mulighed for at tilføje et gebyr til dine debitorers ubetalte regninger. Et kompensationsgebyr er et gebyr, som du som kreditor kan tilføje til en debitors regning i tilfælde af forsinket betaling. Det er imidlertid essentielt at forstå, at dette gebyr udelukkende er anvendeligt i forretningstransaktioner mellem virksomheder. Således er det ikke tilladt for en erhvervsdrivende at pålægge kompensationsgebyr til en privatperson.

Størrelsen af et kompensationsgebyr er normalt 310 kr., men dette beløb kan justeres, hvis du indgår en aftale med din kunde, for eksempel i salgs- og leveringsbetingelserne ved et køb. Formålet med gebyret er at dække de udgifter, du som kreditor har i forbindelse med inddrivelse af forsinkede betalinger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvornår er det relevant at tilføje et kompensationsgebyr?

Du har mulighed for at tilføje et kompensationsgebyr, når din debitor ikke har overholdt betalingsfristen, og fakturaen er overgået til forfald. For at illustrere dette, lad os se på et eksempel:

Forestil dig, at en faktura bliver udstedt den 1. april med en betalingsfrist til den 14. april. Hvis en debitor undlader at betale inden denne frist, kan kreditor fra den 15. april tilføje et gebyr på 310 kr. for hver udestående faktura, når en rykkerskrivelse udstedes.

I tilfælde af én enkelt faktura, vil det være muligt at pålægge gebyret én gang, mens det for syv fakturaer vil være muligt at pålægge gebyret syv gange.

Det er op til dig, som erhvervsdrivende, at afgøre, om du vil pålægge dine erhvervskunder kompensationsgebyret. Vi anbefaler, at du benytter dig af denne mulighed, og det er også fordelagtigt at inkludere beløbet i den første rykker, du sender til din erhvervskunde.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Håndtering af flere fakturaer

Selv om det kan virke fordelagtigt at udstede flere separate fakturaer for at øge indtægterne, er det vigtigt at bemærke, at du ikke bør udstede adskilte fakturaer for ydelser, der kunne have været faktureret sammen. Der findes adskillige afgørelser fra Højesteret, der understreger, at du som virksomhed bør stræbe efter at samle faktureringen så vidt muligt. Disse domme fastslår, at det er en god forretningspraksis at konsolidere fakturering, når det er muligt, for at undgå misbrug af faktureringssystemer og for at opretholde en fair handelspraksis.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kompensationsgebyr

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et kompensationsgebyr er et gebyr, som en erhvervsdrivende kan pålægge debitorer ved forsinket betaling af regninger. Det er kun tilladt i forretningstransaktioner mellem virksomheder, ikke over for private. Normalt er gebyret 310 kr., men kan tilpasses via aftaler. Dets formål er at dække udgifter relateret til inddrivelse af forsinkede betalinger.

Et kompensationsgebyr kan pålægges, når en debitor ikke har betalt en faktura inden forfaldsdatoen. For eksempel, hvis en faktura udstedes den 1. april med forfald den 14. april, og betalingen ikke sker, kan du fra den 15. april tilføje et gebyr på 310 kr. pr. udestående faktura. Gebyret kan pålægges for hver enkelt faktura, så ved syv fakturaer kan gebyret pålægges syv gange.

Nej, det er ikke god praksis at udstede separate fakturaer for ydelser, der kunne være blevet faktureret sammen. Højesterets afgørelser understreger vigtigheden af at konsolidere fakturering så meget som muligt for at sikre fair handelspraksis og undgå misbrug af faktureringssystemer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: