Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Køb virksomhed - vejledning, skat og finansiering

Ønsker du at få nye idéer, udvide din virksomheds portefølje, eller drømmer du om at blive iværksætter? Så har du muligvis søgt efter potentielle virksomheder med tanke på at erhverve en. I dette indlæg dykker vi ned i emnet "køb virksomhed", hvor vi belyser vigtige aspekter som skat og finansieringsmuligheder, der kan hjælpe dig i processen med at købe en virksomhed.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Køb virksomhed - Hvad indebærer det?

Når en organisation, enkeltperson eller investor vælger at erhverve en virksomhed eller dele deraf, betegnes det som “køb af virksomhed”. Der findes et utal af motiver bag sådan et køb. Det kan være en enkeltperson med ønsket om at blive selvstændig eller større koncerner med udvidelsesplaner.

Fordelene ved at erhverve en virksomhed er mange. For eksempel kan virksomheder se en strategisk fordel i at erhverve en konkurrent eller et relateret selskab for at styrke deres position på markedet.

Ved “køb af virksomhed” kan der også opnås adgang til frisk indsigt, specialkompetencer og talentfulde ansatte. Dette kan igen stimulere innovation og lanceringen af nye produkter eller services.

For individer med iværksætterdrømme kan det at købe en eksisterende virksomhed være en effektiv måde at springe ind i erhvervslivet på, specielt hvis start fra bunden virker uoverskueligt eller hvis man ønsker en hurtig entre til markedet.

Processen vedrørende “køb af virksomhed” er kompleks og reguleret. Så uanset om du er en stor virksomhed, investor eller enkeltperson, er det klogt at konsultere professionelle rådgivere inden et potentielt køb.

Sådan køber du en virksomhed

At erhverve en virksomhed kræver grundige overvejelser og en række trin, du bør følge, inden du gennemfører et sådant køb. Her er en sekspunkts guide til at navigere i processen med “køb af virksomhed”:

  1. Kend din motivation for at købe virksomhed
  2. Søg efter egnede virksomheder
  3. Udfør en grundig due diligence
  4. Indgå forhandlinger om pris og betingelser
  5. Udarbejd en bindende købsaftale og sørge for en klar kontrakt
  6. Sikring af den nødvendige finansiering

Vi vil dykke dybere ned i hvert af disse punkter i de følgende afsnit.

1. Kend din motivation for at købe af virksomhed

At forstå din primære motivation bag ønsket om “køb af virksomhed” er afgørende. Ønsker du at skabe større indtjening, innovere med nye produkter, forstærke din position på markedet eller tage skridtet ind i iværksætterverdenen?

At kende dit formål guider dig mod de mest informerede og gavnlige valg i processen.

2. Søg efter egnede virksomheder

Efter du har skitseret dine ambitioner for “køb af virksomhed”, er næste skridt at identificere virksomheder, som stemmer overens med dine mål. Måske har du fokus på et særligt segment eller søger en specifik virksomhedstype. At sætte sig ind i virksomhedens baggrund og renommé er essentielt.

I denne fase er det nødvendigt at foretage dybdegående research. Det kan involvere at udforske online annoncer, søge assistance fra en virksomhedsmægler eller konsultere dit erhvervsnetværk.

Med dine mål tydeligt defineret, bør du pejle efter den perfekte virksomhed. Er der et specifikt marked eller en virksomhedskategori, der tiltrækker dig? Er du bekendt med virksomhedens fortid og dens image? Og mest kritisk, er virksomheden i tråd med dine egne personlige og forretningsmæssige aspirationer?

3. Udfør en grundig due diligence

Inden du træder ind i et “køb af virksomhed”-scenario, er det afgørende at gennemføre en due diligence. Due diligence er en grundig gennemgang af en virksomheds situation for at sikre, at du træffer en informeret beslutning vedrørende din investering.

I denne proces dykker du ned i både økonomiske og juridiske aspekter, herunder virksomhedens kundeportefølje, medarbejderdata, produktsortiment, konkurrentanalyser samt deres bogføringssystemer.

Desuden vil en regnskabsanalyse af virksomheden give dig en klar indsigt i dens økonomiske sundhed. Her kan du identificere potentielle risikoområder og nøje vurdere virksomhedens reelle værdi.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

4. Indgå forhandlinger om pris og betingelser

Når du har identificeret en potentielt passende virksomhed og har fuldført din due diligence, er det nu tid til at indlede forhandlinger med ejeren eller ejerne om forskellige aspekter af købet, herunder købsprisen og aftalens betingelser.

I forhandlingerne om køb af virksomhed er det afgørende, at du er klart bevidst om dine ønsker og behov. Forbered dig omhyggeligt, så du er i stand til at stille relevante spørgsmål og indhente alle nødvendige oplysninger om virksomheden.

Desuden er det vigtigt at have en stærk forhandlingsteknik på plads, så du er bedre rustet til at opnå de ønskede betingelser og sikre en aftale, der er tilfredsstillende for begge parter.

5. Udarbejd en bindende købsaftale og sørge for en klar kontrakt

Når du og sælgeren har gennemført forhandlingerne og nået til enighed, er det afgørende at formalisere aftalen ved at oprette en købsaftale. En købsaftale er en juridisk bindende dokument, der klart definerer alle aspekter af transaktionen.

En købsaftale skal indeholde nødvendige oplysninger som indholdet af aftalen, den aftalte købspris, betalingsbetingelser og detaljer om de involverede parter. Dette dokument fungerer som en rettesnor for, hvordan transaktionen skal udføres og sikrer, at begge parter er enige om de fastsatte vilkår. Det er en afgørende juridisk beskyttelse for både køber og sælger.

6. Sikring af den nødvendige finansiering

Når aftalen er indgået, og kontrakten er udarbejdet, er næste skridt at sikre finansieringen af dit køb af virksomheden. Der findes forskellige finansieringsmuligheder til rådighed, herunder banklån, investorer eller partnere, crowdfunding, earn-out-aftaler eller selvfinansiering, hvis det er en mulighed for dig.

Når du har identificeret den mest hensigtsmæssige finansieringsmetode, er du godt rustet til at kaste dig ind i købsprocessen. Det er dog altid klogt at inddrage en professionel rådgiver, der kan give dig den nødvendige ekspertise og hjælp med de praktiske aspekter af transaktionen. Dette kan være en revisor eller en advokat, der sikrer, at du får udarbejdet en solid købsaftale og rådgiver dig i forbindelse med købet af virksomheden.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Udformning af en købskontrakt ved køb af virksomhed

Ved køb af en virksomhed er det afgørende at have en omhyggeligt udarbejdet kontrakt, der tydeligt beskriver alle vilkår og aftaler for at undgå eventuelle tvister mellem sælger og køber.

Ofte indleder parterne ved køb af virksomhed processen med at oprette en hensigtserklæring (letter of intent). En hensigtserklæring er en erklæring fra en af parterne, f.eks. om hensigten om at købe virksomheden, og det kan føre til udarbejdelsen af en kontrakt.

Køb af mindre virksomhed - Overvejelser ved personligt ejede firmaer

Selvom du måske ønsker at købe virksomhed, især dem der er personligt ejede, skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt at erhverve personligt ejede mindre virksomheder som PMV’er og enkeltmandsvirksomheder. Årsagen er, at disse er direkte knyttet til ejerens personlige identitet og derfor ikke kan overdrages.

Din bedste løsning, hvis du ønsker at eje en sådan virksomhed, ville være at opstarte en enkeltmandsvirksomhed eller PMV fra bunden. 

Selvom det at købe en virksomhed af denne type direkte ikke er en option, kan du stadig erhverve virksomhedens aktiver gennem en proces kaldet aktivoverdragelse. Længere nede uddyber vi denne overdragelsesform.

Køb virksomhed med underskud eller gæld

Mange vil stejle ved tanken om at investere i virksomheder, der rapporterer underskud eller har gæld. Men at erhverve en virksomhed med økonomiske udfordringer er ikke nødvendigvis en dårlig ide. Faktisk kan der være underliggende årsager til økonomiske vanskeligheder, der kan vise sig at være fordelagtige for en potentiel køber.

En af de klare fordele ved at “køb virksomhed” i en sådan situation er, at virksomhedens markedsværdi ofte er reduceret. Dertil kan underskuddet eller gælden skyldes forudgående store investeringer, som forventes at bære frugt på længere sigt. Dette kan skabe et attraktivt grundlag for en fremtidig positiv økonomisk udvikling.

Erhverv af udenlandsk virksomhed

Er du blevet draget af en virksomhed uden for Danmarks grænser, og overvejer et “køb virksomhed” på internationalt plan? Da er det vigtigt at forstå, at der kan være forskellige juridiske og økonomiske regelsæt involveret sammenlignet med det danske marked.

Det er afgørende, at du dykker ned i og forstår reglerne for virksomhedsoverdragelser i det pågældende land. At få assistance fra en advokat eller revisor med ekspertise i det givne lands regler kan være af uvurderlig værdi, da disse regelsæt kan være komplekse og udfordrende at navigere i.

Erhverv af andele og anpart i virksomheder

Når man beslutter sig for at “køb virksomhed”, er der flere tilgange. Oftest involverer et sådant køb en overdragelse af virksomheden.

Overdragelsen kan manifestere sig på forskellige måder: enten gennem erhvervelse af aktier i et selskab eller ved at opkøbe virksomhedens aktiver. Disse tilgange går under betegnelserne aktieoverdragelse og aktivoverdragelse, og selvom de kan virke beslægtede ved første øjekast, er der markante juridiske forskelle. Det er essentielt at forstå, hvad der adskiller disse to metoder, da de indebærer forskellige juridiske forhold.

Aktieoverdragelse

Når du erhverver aktier i et firma, refereres dette som en aktieoverdragelse. Dette indebærer, at du faktisk erhverver hele virksomheden med alle dens tilknyttede elementer. Med en sådan overdragelse følger samtlige af virksomhedens rettigheder og forpligtelser – herunder relationer til kunder, leverandører og medarbejdere.

Når man derimod beslutter sig for at “køb virksomhed” i form af et anpartsselskab (ApS), refererer man til denne type overdragelse som en anpartsoverdragelse. Dette relaterer sig til erhvervelse af selskabets andele.

Aktivoverdragelse

Ved en aktivoverdragelse erhverver du specifikke aktiver fra en virksomhed. Dette er lidt anderledes end ved aktieoverdragelse, idet du her får mulighed for at vælge præcist hvilke aktiver, du ønsker at opkøbe – dette kan for eksempel være produktionsudstyr eller varelager.

Med denne tilgang køber du ikke nødvendigvis hele virksomheden med alle dens forpligtelser, men kun de specifikke dele, som passer til dine behov.

Hvis ambitionen er at “køb virksomhed” i form af en personligt ejet forretning, vil det typisk ske gennem en aktivoverdragelse. Dette skyldes, at man ikke kan erhverve aktier eller foretage en fuld overdragelse af sådanne virksomhedstyper. Efter købet vil de erhvervede aktiver herefter blive en del af din egen forretning.

Skattemæssige konsekvenser ved erhverv af virksomhed

Når du overvejer at “køb virksomhed”, er det vigtigt at forstå de skattemæssige implikationer, der følger med, særligt da der findes forskellige beskatningsregler alt efter om det er en aktieoverdragelse eller en aktivoverdragelse. 

Ved en aktieoverdragelse sker beskatningen i overensstemmelse med reglerne for aktiebeskatning. Såfremt sælgeren er en fysisk person, vil avancen fra aktiesalget blive beskattet som aktieindkomst. Er sælgeren derimod en virksomhed, er beskatning i mange tilfælde ikke aktuelt.

For aktivoverdragelse beskattes man baseret på fortjenesten af de erhvervede aktiver, og denne beskatning tager udgangspunkt i aktivernes anskaffelsessum. Interessant nok kan der ved aktivoverdragelse ofte være flere skattemæssige fordele for køberen i forhold til sælgeren, sammenlignet med situationen ved aktieoverdragelse.

Vejledning ved erhverv af virksomhed

At “køb virksomhed” kan være en intrikat proces, idet der skal tages stilling til en række juridiske, strategiske og økonomiske aspekter. Det er derfor afgørende at inddrage kvalificerede rådgivere i processen for at sikre en smidig transaktion og for at finde den mest passende virksomhed.

Det kan anbefales at søge rådgivning fra erfarne professionelle som advokater, revisorer og andre specialister, der besidder ekspertise inden for erhvervelse og salg af virksomheder.

Finansiering(lån) til køb af virksomhed

Der er mange metoder til at finansiere erhvervelsen af en virksomhed. Hvis du mangler kapital til at “køb virksomhed”, kan du overveje at indgå partnerskab med en investor, opdele betalingsbeløbet eller optage et traditionelt banklån.

Det er ikke usædvanligt at optage et lån som finansieringsmiddel til erhverv af virksomhed, selvom det nogle gange kan være en udfordring at få grønt lys fra banken. Dog øges dine chancer for långodkendelse, hvis du fremlægger en overbevisende forretningsplan samt positive regnskaber for den pågældende virksomhed.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Køb af virksomhed

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Når man beslutter sig for at “køb virksomhed”, er der adskillige aspekter, man skal være opmærksom på. Først og fremmest er det essentielt at identificere en virksomhed, der matcher dine ambitioner og målsætninger inden for erhvervelsen af en virksomhed. Dernæst er det afgørende at foretage en grundig research og due diligence af den ønskede virksomhed. Til sidst bør du tage stilling til, hvordan erhvervelsen af virksomheden skal finansieres.

Det er essentielt at have en formel aftale på plads, når du vil “køb virksomhed”. En sådan aftale bør klart beskrive alle betingelser og vilkår for transaktionen, så begge parter er klar over indholdet og forpligtelserne.

Det er en god idé at inddrage en professionel rådgiver, når aftalen skal udarbejdes og forhandlinger skal finde sted, for at sikre at alle juridiske aspekter er korrekt behandlet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: