Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kapitalpension

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Kapitalpension forklaret

Kapitalpensionen giver dig valgfrihed til enten at modtage hele opsparingsbeløbet på én gang eller at få det udbetalt gradvist over tid. Når du når den fastsatte pensionsalder, kan du begynde at få din kapitalpension udbetalt. Du har fuld frihed til at bestemme, hvad pengene skal bruges til.

I nutidens pensionssystem er kapitalpensionen erstattet af det, der kendes som alderspension eller aldersopsparing.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at udbetaling af din kapitalpension kan ske tidligst ved pensionsalderen, og den skal udbetales inden for en periode på maksimalt 20 år. Ved alvorlige sygdomstilfælde er det dog muligt at få udbetalt kapitalpensionen før den almindelige pensionsalder.

Beskatning af kapitalpension

Ved udbetaling af din kapitalpension skal der betales en afgift på 40% af det samlede beløb. Hvis du vælger at få hele beløbet udbetalt ved pensionsalderen, pålægges der et gebyr. Derimod er der ingen gebyrer, hvis pensionen udbetales løbende.

For tidlig udbetaling af kapitalpension, det vil sige før den fastsatte pensionsalder, medfører en højere afgift på 52% af det totale beløb.

Fradrag

Indtil 2013 var det muligt at trække indbetalinger til kapitalpensionen fra i skat. I dag er fradragsretten for indbetalinger afskaffet, da muligheden for at indbetale til en kapitalpension ikke længere eksisterer. Indbetalinger foretaget før 2013 er dog fortsat fradragsberettigede.

Forskelle mellem kapitalpension og aldersopsparing

Aldersopsparingen har mange lighedspunkter med kapitalpensionen, men der er væsentlige forskelle. For det første er der ingen skattefradrag for beløb indsat på en aldersopsparing, men til gengæld slipper du for at betale skat eller afgift ved udbetaling, i modsætning til kapitalpensionen.

Et andet vigtigt punkt er, at udbetalingen fra en aldersopsparing ikke vil påvirke det beløb, du modtager fra folkepensionen. Aldersopsparingen er ideel for dem, der ønsker at finansiere større investeringer ved pensionsalderen. Udbetalingen fra aldersopsparingen er som standard et engangsbeløb, men du har mulighed for at vælge deludbetalinger, ligesom med kapitalpensionen. I tilfælde af dødsfald, vil dine arvinger modtage udbetalingen fra din aldersopsparing.

For dem, der ikke allerede har oprettet en kapitalpension, er der mulighed for at etablere en aldersopsparing, som kan oprettes op til 20 år efter den opnåede pensionsudbetalingsalder.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Funktionsmåde for aldersopsparing

Den nye ordning for kapitalpension giver mulighed for at oprette en aldersopsparing eller en aldersforsikring. I denne ordning kan du vælge at få udbetalt hele din pension enten på én gang eller over to til tre omgange, hvis du ikke allerede har valgt en løbende udbetaling.

Der er mulighed for at foretage indbetalinger til aldersopsparingen, men det er din alder, der bestemmer, hvor meget du kan indbetale årligt uden at pådrage dig afgifter.

I de sidste 5 år før din pensionsalder, er det maksimalt tilladt at indbetale 5.300 kr. årligt i 2020. Er der derimod 5 år eller mindre til din pensionsalder, kan du indbetale op til 50.200 kr. hvert år i 2020.

Beskatning af aldersopsparing

Beskatningen af aldersopsparing afhænger af forskellige forhold. Du er fritaget for at betale skat af selve aldersopsparingen ved udbetaling, men skal betale en skat på 15,3% af renteindtægterne. I modsætning til tidligere ordninger, tilbyder denne ingen fradragsmuligheder for dine indbetalinger.

Hvis du beslutter dig for at få udbetalt din aldersopsparing før den fastsatte pensionsalder, pålægges der en afgift på 20%.

Yderligere information om reglerne for aldersopsparingen kan findes på SKATs hjemmeside.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Alternativer til kapitalpension?

Foruden alders- og kapitalpension, findes der yderligere to former for pensionsopsparing: livrentepension og ratepension.

Livrentepension

I en livrentepension er der ingen øvre grænse for, hvor meget du kan indbetale årligt. Du kan indbetale et ubegrænset beløb hvert år. Det er dog ikke muligt at få udbetalt din livrentepension som et engangsbeløb; udbetalingen sker løbende efter du har nået pensionsalderen. Er du topskattebetaler, kan du opnå skattefradrag for dine indbetalinger til livrentepensionen.

Ratepension

Med en ratepension kan du indbetale op til 60.900 kr. årligt i 2023. Pengene fra denne pensionstype udbetales løbende, og du kan ikke vælge at få hele beløbet udbetalt på én gang. Det er dog muligt at konvertere din ratepension til en livrentepension, hvis du ønsker det. Ligesom med livrentepensionen, er der fradrag for topskattebetalere.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kapitalpension

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kapitalpensionen er en form for pensionsopsparing, der giver mulighed for at få hele opsparingen udbetalt på én gang som et engangsbeløb. Det skal dog bemærkes, at kapitalpensionen nu er erstattet af alderspensionen.

Ved udbetaling af en kapitalpension skal der betales en afgift på 40%. Hvis du vælger at få hele beløbet udbetalt ved pensionsalderen, pålægges der et gebyr, mens løbende udbetalinger er gebyrfrie. Udbetaler du før pensionsalderen, øges afgiften til 52%. Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensionen blev afskaffet i 2013.

De væsentligste forskelle er: For aldersopsparing får du ikke skattefradrag for indbetalinger, men slipper for skat og afgift ved udbetaling, modsat kapitalpensionen. Udbetaling fra aldersopsparing påvirker ikke beløbet fra folkepensionen. Aldersopsparing udbetales normalt som et engangsbeløb, men deludbetalinger er mulige. Ved dødsfald arves aldersopsparingen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: