Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kapital

"Kapital" betegner ofte den monetære værdi eller økonomiske ressourcer til rådighed. Dette inkluderer ikke kun penge, men strækker sig også til aktiver som ejendomme, udstyr og uddannelsesniveauer, som både individer og virksomheder besidder. Disse elementer kan samlet ses som en samling af kapitalgoder, der understøtter økonomisk vækst og produktivitet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er kapital

Når vi taler om kapital, hvad refererer vi så til?

Ordet “kapital” dækker over en bred vifte af værdier, der oftest er relateret til penge. Men det dækker ligeledes over en bredere kategori af aktiver, som kan omfatte alt fra uddannelse til fysiske ressourcer som fast ejendom og maskineri. Det er således en form for lager af værdifulde kapitalgoder.

Virksomheder kan anskaffe sig kapital gennem diverse finansieringsmetoder, ved investering fra ejere, gennem reinvestering af indtjente overskud, eller ved at likvidere aktiver.

Typer af kapital i erhvervslivet:

Kapitalbegrebet strækker sig vidt inden for erhvervslivet og refererer grundlæggende til de ressourcer, en person eller organisation har til rådighed. Det handler om, hvad en entitet ejer og har mulighed for at anvende. Der eksisterer en række forskellige kapitaltyper, hver med sit specifikke formål og brugsområde. Her følger en kort introduktion til de primære kapitaltyper:

Egenkapital:

Egenkapital repræsenterer den værdi, ejeren selv har investeret i virksomheden ved opstart, og som potentielt kan øges over tid. For aktie- og anpartsselskaber består denne af selskabskapitalen og de akkumulerede reserver.

Fremmedkapital:

Fremmedkapital refererer til de midler, en virksomhed har lånt udefra, som for eksempel gennem banklån.

Virksomhedens driftskapital:

Driftskapital er de midler, der er essentielle for at vedligeholde den daglige drift af en virksomhed, herunder udgifter til lønninger og materialer. Denne kapital er en integreret del af virksomhedens omsætningsaktiver.

Realkapital:

Realkapital inddeles i to kategorier i erhvervsterminologien. Fast realkapital består af aktiver, som kan anvendes flere gange i produktionsprocessen, inklusiv bygninger, maskiner og transportmidler. I modsætning hertil kan omsætningsrealkapital kun bruges én gang i produktionen og omfatter varer som råmaterialer og komponenter.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forståelsen af kapitalfremskaffelse:

Finansiering er i sin essens en metode til at skaffe kapital. Der er primært fire anerkendte måder at generere kapital på:

  • Investering fra ejerne: Dette indebærer, at ejerne skyder ny kapital ind, typisk i form af kontanter, for at øge egenkapitalen.
  • Geninvestering af overskud: Virksomheden kan vælge at reinvesterer dele af, eller hele, årets overskud tilbage i virksomheden, fremfor at udbetale det som dividende.
  • Aktivsalg: Kapital kan også mobiliseres ved salg af virksomhedsaktiver. Dette kan involvere alt fra salget af en afdeling eller et datterselskab til salg af en ejendom med en efterfølgende tilbagelejningsaftale (sale-and-lease-back arrangement).
  • Lån: Sidst, men ikke mindst, kan kapital fremskaffes gennem eksterne lån fra banker, realkreditinstitutter eller andre finansielle enheder.

Det er kritisk for en virksomhed at vurdere det nøjagtige kapitalbehov først.

Når det kommer til driftskapital, er det en simpel regel: Jo hurtigere omsætning af lagerbeholdningen og indkassering fra debitorer, desto mindre er behovet for kapital.

For eksempel vil en ny investering i virksomheden kræve kapital til at dække købesummen samt eventuelle yderligere omkostninger forbundet med integrationen af den nye investering med den eksisterende forretning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Anvendelsen af kapital forklaret:

Brugen af kapital finder sted, når der foretages investeringer. Det kræver allokering af midler – med andre ord, der skal investeres penge. En sådan investering betragtes som fordelagtig, når den resulterende kapitalværdi er højere end det oprindeligt investerede beløb, altså når den er positiv.

Forståelsen af fremmedkapital:

Fremmedkapital omfatter de ressourcer, som en virksomhed har modtaget fra eksterne kilder, og som ikke er en del af egenkapitalen. Dette inkluderer typisk lånte midler fra banker eller realkreditinstitutioner. Disse penge eller værdier anses for at være fremmedkapital, fordi de kommer fra udenfor virksomheden.

Når man analyserer en virksomheds finansielle stilling, er det vigtigt at tage højde for fremmedkapitalen. Det indebærer, at man skal fratrække fremmedkapitalen fra den samlede kapital for at beregne virksomhedens nettoformue – det vil sige, at finde ud af, hvad der reelt er virksomhedens egne penge, efter alle gældsposter er betalt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kapital

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kapital refererer til en væsentlig mængde af finansielle midler eller andre aktiver, der kan måles i pengeværdi. Det dækker over det totale spektrum af både materielle og immaterielle aktiver, som en virksomhed eller enkeltperson besidder, herunder kontanter, værdipapirer, uddannelsesmæssige kvalifikationer, og fysiske aktiver såsom maskineri.

Termen ‘kapital’ refererer til en betragtelig mængde af økonomiske ressourcer eller aktiver, som kan udtrykkes i pengeværdi. Dette ord har sin rod i det latinske “capitale”, hvilket oversættes til aktiver eller hovedstol.

Kapitalen i en virksomhed repræsenterer summen af alle økonomiske ressourcer og aktiver, der kan vurderes i penge. Dette inkluderer alt fra virksomhedens kontante midler, værdipapirer, produktionsudstyr, fast ejendom til immaterielle rettigheder som patenter.

Desuden er der lovmæssige krav til minimumskapital ved stiftelsen af selskabsformer som anpartsselskaber (40.000 DKK) og aktieselskaber (400.000 DKK), som er kendt som kapitalkrav. Disse krav kan opfyldes gennem indskud enten i kontanter eller i form af værdifulde aktiver.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: