Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kantinemoms: Hvad enhver virksomhed bør vide

Når man driver en virksomhed, er der mange regler og finansiel praksis, man skal være opmærksom på. En af de ofte oversete, men kritiske aspekter, er kantinemoms. Selvom dette måske lyder som et niche emne for nogle, kan en forkert håndtering af kantinemoms have alvorlige økonomiske og juridiske konsekvenser for en virksomhed.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er kantinemoms?

Kantinemoms er en særlig type moms, der er relevant for virksomheder, der tilbyder frokostordninger eller andre mad- og drikkevarer til deres ansatte. Typisk bliver denne type moms relevant, når virksomheden sælger mad og drikkevarer til ansatte til priser, der ikke dækker virksomhedens egentlige omkostninger. Kantinemomsen sørger for, at der er en korrekt momsafregning i forbindelse med sådanne ordninger, uanset om der er tale om en kompleks menu eller blot simple sandwich-tilbud.

Beregning af kantinemoms kan være kompleks, men med den rette vejledning og forståelse er det en opgave, enhver virksomhed kan håndtere.

Hvordan beregnes kantinemoms?

At navigere i verdenen af kantinemoms kan være udfordrende, men med den rette viden kan det gøres nemmere. Når du vil finde ud af, hvordan du korrekt beregner kantinemoms for din virksomhed, kan du gøre det på to måder: den konkrete beregning eller en forenklet ordning. 

Her giver vi en dybdegående forklaring på begge metoder.

Konkret beregning af kantinemoms

Når du vælger den konkrete beregning, skal du finde kostprisen ved at medregne alle udgifter i forbindelse med fremstillingen af maden: Dette inkluderer indkøb og transport af varer, udgifter til strøm, varme, vand, lønninger til kantinepersonalet, samt eventuelt svind ved tilberedning og salg.

Når alle udgifter er blevet opsummeret, skal du gange beløbet med 25% for at finde den relevante kantinemoms.

Forenklet ordning - kantinemoms

Denne ordning adskiller sig baseret på, om kantinen er arbejdsgiverdrevet (hvor virksomheden har egne faciliteter og personale) eller outsourcet (eksterne leverandører står for driften eller levering af maden).

I begge tilfælde skal salgsmomsen beregnes ud fra den samlede sum, der opkræves fra ansatte.

For mange virksomheder er den forenklede ordning et attraktivt valg, da den minimerer administrativt arbejde. Men valget bør træffes på baggrund af, hvad der passer bedst til virksomhedens unikke situation.

Hvem skal betale kantinemoms? Og hvornår?

Kantinemoms-reglerne gælder primært, når virksomheder direkte tilbyder billig kantinefrokost til medarbejdere. Der er dog situationer, hvor en virksomhed kan være undtaget fra kantinemoms. For eksempel, hvis din forretning har en aftale med et tredjepartsfirma, der håndterer madsalget og fakturering til ansatte, eller hvis maden gives gratis til medarbejderne.

Det er vigtigt at bemærke, at medarbejdere, der modtager gratis mad, skal betale skat af denne forplejning. Dette har fået mange virksomheder til at genoverveje denne praksis.

Afslutningsvis, hvis din virksomhed sætter madprisen så højt, at der opnås profit fra salget, vil kantinemoms typisk ikke være en overvejelse.

Undgå faldgruberne: Nøglen til korrekt håndtering af kantinemoms

Forståelse af kantinemoms kan synes som en udfordrende opgave, men dens betydning er uvurderlig. Virksomheder kan nemt overse nuancerne, men at navigere korrekt i kantinemomsens verden kan beskytte dig mod store uventede udgifter og sanktioner.

Mange virksomheder er hurtige til at dykke ned i de skattemæssige aspekter – som at en ansat skal betale mindst 15 kr. for deres mad, og 20 kr. hvis drikkevarer også tilbydes. Bliver denne grænse ikke overholdt, kan det udløse skattekrav. Men hvad med kantinemoms?

Det er her, mange fejler. De dykker så dybt ned i skattereglerne, at de glemmer at tage højde for kantinemomsens kompleksitet. Når det kommer til kantinemoms, er det vigtigt at forstå, at selvom en virksomhed ikke tager momsfradrag, gælder kantinemomsreglerne stadig. Der er ingen undtagelser – hver enkelt virksomhed med en kantineordning bør nøje vurdere deres forhold til kantinemoms.

Derudover er der virksomheder med flere kantinelokationer, der kan blive fanget i et hav af kantinemomsregler. Hvis man er usikker på, hvordan en specifik kantinelokation opererer, kan man ikke bare se den anden vej.

Man bør aldrig antage, at to kantiner nødvendigvis opererer under identiske regler vedrørende kantinemoms. Måden de drives på, hvad enten det er internt eller eksternt, og hvordan der afregnes med medarbejderne, kan påvirke hvilke regler der er gældende.

Og endelig er der de skjulte omkostninger. Nogle virksomheder glemmer at tage alle udgifter i betragtning, som er forbundet med at servere mad. Udgifter til strøm, vand og varme, som kan have en betydelig indflydelse på kantinemomsens beregning, overses ofte. For at sikre fuld compliance og nøjagtighed, er det afgørende at holde styr på alle disse aspekter.

Rådgivning om kantinemoms

Hvis du er usikker på reglerne eller har brug for vejledning i forbindelse med kantinemoms, kan det være en god idé at søge professionel hjælp. Skattestyrelsen tilbyder vejledning, men der findes også mange eksterne konsulenter og revisorer, der specialiserer sig i netop dette emne. Professionel rådgivning kan sikre, at du ikke kun overholder reglerne, men også maksimerer din økonomiske fordel.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om kantinemoms

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kantinemoms refererer til den moms, som en virksomhed skal betale af den mad, som virksomheden stiller til rådighed for sine ansatte i en kantine eller et køkken. Hvis en medarbejder kan købe mad gennem virksomheden til en pris, der er lavere end markedsværdien, kan der opstå et momsmæssigt aspekt, som virksomheden skal tage højde for.

Når virksomheder stiller mad til rådighed for medarbejdere, kan det enten ske som en del af lønpakken, eller medarbejderne kan købe maden til en reduceret pris. I begge tilfælde kan der være regler omkring, hvordan moms skal beregnes, og hvorvidt der skal betales kantinemoms.

Kantinemoms kan beregnes på to måder: konkret beregning og den forenklede ordning.

Konkret Beregning: Her tager man alle udgifter i betragtning:

o   Omkostninger til ingredienser.

o   Personaleudgifter til kantinen.

o   Energiomkostninger som strøm, varme og vand.

Forenklet ordning: Her benytter man en standardiseret metode, som ofte er baseret på gennemsnitlige værdier og forenkler beregningsprocessen.

Begge metoder fører til et beløb, der repræsenterer momsgrundlaget. Dette beløb ganges derefter med den gældende momssats (f.eks. 25% i Danmark) for at finde det beløb, som skal betales i kantinemoms.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder