Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Guide til Jobsamtaler: Sådan forbereder og afholder du en effektiv jobsamtale

Jobsamtalen er et af de vigtigste led i ansættelsesprocessen. Det er her, arbejdsgiveren får mulighed for at møde ansøgeren ansigt til ansigt, og det er også her, begge parter danner sig et førstehåndsindtryk af hinanden. Men jobsamtalen er mere end bare et møde – den er en chance for at sikre, at både virksomheden og ansøgeren passer godt til hinanden.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Formålet med en jobsamtale er at vurdere, om ansøgeren besidder de rette kvalifikationer, færdigheder og personlige egenskaber til jobbet. Men det går begge veje; det er også en chance for ansøgeren at vurdere virksomheden og stillingen.

At forberede og afholde en struktureret og velovervejet jobsamtale kan gøre forskellen mellem at ansætte den rette person første gang og at skulle igennem en tidskrævende og dyr proces igen. Det er derfor af største vigtighed for arbejdsgivere at forstå, hvordan man bedst muligt forbereder og gennemfører en jobsamtale.

I denne guide vil vi dykke ned i, hvordan du som arbejdsgiver kan forberede dig på jobsamtalen, hvad du bør fokusere på under samtalen, og hvordan du efterfølgende evaluerer samtalen for at tage de bedst mulige beslutninger.

Vigtigheden af forberedelse til en jobsamtale

For at sikre, at jobsamtalen bliver så produktiv som muligt, er det vigtigt at forberede sig grundigt. En god forberedelse kan hjælpe med at skabe en struktureret samtale, hvor du hurtigt kan vurdere, om ansøgeren er den rette til stillingen.

Før du går ind i jobsamtalen, skal du have en klar forståelse for, hvad jobbet kræver. Hvilke færdigheder og kvalifikationer er nødvendige?

Inden jobsamtalen bør du også gennemgå ansøgerens CV og ansøgning nøje. Dette giver dig en forståelse for ansøgerens baggrund, erfaringer og kvalifikationer. Er der nogle specifikke punkter eller erfaringer, du ønsker at høre mere om? Er der huller i CV’et, som du vil have uddybet?

For at sikre en effektiv og professionel jobsamtale, bør du sørge for at fastlægge rammerne for samtalen i god tid. Informer ansøgeren om tidspunkt, hvor længe jobsamtalen forventes at vare, hvor den finder sted, og hvem der vil være til stede. Dette vil hjælpe med at skabe en behagelig atmosfære og sikre, at begge parter er godt forberedte.

Spørgsmål til ansøger

Det er afgørende at stille de rette spørgsmål under jobsamtalen. Forbered en liste over spørgsmål, der specifikt relaterer sig til jobbet og ansøgerens evner. Dette kan omfatte tekniske spørgsmål, spørgsmål om tidligere erfaringer eller situationsspecifikke spørgsmål, hvor ansøgeren skal forklare, hvordan de ville tackle en given situation. Her er nogle eksempler, på spørgsmål: 

 

Kompetencebaserede spørgsmål:

  • “Kan du beskrive en situation, hvor du blev stillet over for en særligt udfordrende opgave, og hvordan du løste den?”
  • “Kan du give et eksempel på et projekt, hvor du ledede et team? Hvordan håndterede du konflikter eller uenigheder i teamet?”

 

Motivationsbaserede spørgsmål:

  • “Hvad motiverer dig mest i dit arbejde?”
  • “Hvor ser du dig selv i virksomheden om fem år?”

 

Personlighedsbaserede spørgsmål:

  • “Hvordan vil dine tidligere kolleger beskrive dig?”
  • “Hvordan håndterer du stressende situationer eller pressede deadlines?”

 

Kulturbaserede spørgsmål:

  • “Hvilken virksomhedskultur trives du bedst i, og hvorfor?”
  • “Hvordan forholder du dig til feedback? Kan du give et eksempel på en tid, hvor du modtog kritik, og hvordan du handlede på det?”

 

Situationsspecifikke spørgsmål (afhænger af jobbet):

  • For et salgsjob: “Beskriv en situation, hvor du måtte overbevise en tøvende kunde om at lave et køb. Hvordan greb du det an?”
  • For en IT-stilling: “Fortæl om en tid, hvor du skulle diagnosticere en kompleks teknisk fejl. Hvordan gik du frem?”

Under jobsamtalen

Når du endelig sidder over for ansøgeren, er det vigtigt at skabe en åben og imødekommende atmosfære, hvor begge parter føler sig trygge og respekterede. Dette vil ikke kun give dig en mere ærlig og klar indsigt i ansøgerens kvalifikationer, men også give et positivt billede af din virksomhed.

Start samtalen med at byde ansøgeren velkommen, introducer de tilstedeværende og skab en afslappet atmosfære. En kop kaffe, et smil og lidt smalltalk kan gøre underværker for at sænke nervøsiteten og skabe et godt udgangspunkt for samtalen.

Selvom ansøgeren sandsynligvis allerede har researchet din virksomhed, kan en kort introduktion hjælpe med at sætte scenen. Tal om virksomhedens mission, værdier og hvorfor netop denne stilling er vigtig.

Efter din introduktion, giv ansøgeren mulighed for at præsentere sig selv uden afbrydelser. Dette giver dig en umiddelbar fornemmelse af personens selvopfattelse, kommunikationsevner og hvordan de ser sig selv i rollen.

Brug din forberedte liste til at stille spørgsmål, men vær også åben for at følge strømmen af samtalen. Selvom det selvfølgelig er vigtigt at lytte til, hvad ansøgeren siger, er det også væsentligt at være opmærksom på kropssprog, tonefald og andre non-verbale signaler. Disse kan give værdifulde indikationer på ansøgerens selvsikkerhed, entusiasme og ærlighed.

Mod slutningen af samtalen bør du give ansøgeren mulighed for at stille spørgsmål. Dette giver dig en indsigt i, hvad ansøgeren prioriterer, og hvordan de ser sig selv i virksomheden.

Efter jobsamtalen: Evaluering og opfølgning

Når jobsamtalen er overstået, starter den vigtige proces med evaluering og beslutningstagning. Her er det essentielt at drage fordel af de indsamlede data og overvejelser fra samtalen samt at overveje yderligere evalueringsteknikker for at sikre den bedste match.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Saml umiddelbare indtryk

Umiddelbart efter samtalen er det en god idé at notere dine første indtryk, mens de stadig er friske i hukommelsen. Hvordan oplevede du ansøgerens kompetencer i forhold til stillingens krav? Var der nogen særlige styrker eller svagheder, der sprang i øjnene?

Overvej yderligere evalueringsteknikker

Case-opgaver

Det kan være nyttigt at give ansøgeren en case-opgave efter første samtale, især hvis jobbet kræver specifikke færdigheder eller evnen til at tænke analytisk. Case-opgaver kan hjælpe dig med at vurdere ansøgerens praktiske færdigheder og problemløsningskapacitet i en kontekst, der er relevant for jobbet.

Personlighedstests

Disse tests kan give dybdegående indsigt i ansøgerens karaktertræk, motivationsfaktorer og arbejdsstil. Hvis virksomheden har en klar kultur og værdigrundlag, kan personlighedstests være særligt nyttige for at sikre, at ansøgeren vil passe godt ind. Husk dog at vælge anerkendte tests og bruge dem som et supplement til andre evalueringsmetoder. Et eksempel på en personlighedstest er DISC-modellen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Overvej en anden samtalerunde

Hvis du er i tvivl, eller hvis du ønsker en dybere vurdering, kan det være fordelagtigt at indkalde de mest lovende kandidater til en anden samtalerunde. Dette kan give mulighed for at dykke dybere ned i specifikke områder eller introducere ansøgeren for andre medlemmer af teamet. Det kan f.eks. være de kandidater med de bedste resultater fra fornævnte case eller personlighedstest.

Kommunikér tydeligt med ansøgeren

Uanset din beslutning er det afgørende at kommunikere klart og rettidigt med ansøgeren. Hvis du beslutter at tilbyde dem jobbet, sørg for at gøre det entusiastisk og professionelt. Hvis ikke, giv konstruktiv feedback, så de forstår beslutningen og kan bruge den i deres fremtidige jobsøgning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om jobsamtaler

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail. 

Forberedelse er nøglen til at sikre, at jobsamtalen er produktiv. Med den rette forberedelse kan du skabe en struktureret samtale, hvor du effektivt kan vurdere, om ansøgeren passer til stillingen. Det hjælper dig med at få en klar forståelse af jobbets krav og ansøgerens kvalifikationer på forhånd. Derudover giver det mulighed for at fastlægge klare rammer for samtalen, så begge parter føler sig komfortable og forberedte.

Spørgsmålene bør formuleres, så de specifikt relaterer sig til jobbet og ansøgerens evner. Dette kan omfatte kompetencebaserede spørgsmål (om tidligere erfaringer), motivationsbaserede spørgsmål (om hvad der driver dem), personlighedsbaserede spørgsmål (om hvordan de opfatter sig selv og deres reaktioner) og kulturbaserede spørgsmål (om deres fit med virksomhedskulturen). Situationsspecifikke spørgsmål bør tilpasses jobbets specifikke krav, som eksemplerne for salgs- og IT-stillingerne viser.

For at skabe en positiv atmosfære under jobsamtalen bør du skabe en åben og imødekommende stemning, hvor begge parter føler sig trygge. Dette kan gøres ved at byde ansøgeren velkommen, introducere alle tilstedeværende, og tilbyde lidt smalltalk for at sænke nervøsiteten. Yderligere kan en kort introduktion til virksomheden og dens værdier hjælpe med at sætte scenen. Under samtalen, giv ansøgeren rum til at præsentere sig selv og være opmærksom på både verbale og non-verbale signaler. Mod slutningen bør du også give ansøgeren en chance for at stille spørgsmål, hvilket giver indsigt i deres prioriteter og perspektiv.

Efter den første samtale kan du overveje at gøre brug af flere evalueringsteknikker. Dette kan inkludere at give ansøgeren en case-opgave, især hvis jobbet kræver specifikke færdigheder. Personlighedstests, som DISC-modellen, kan også give indsigt i ansøgerens karaktertræk og arbejdsstil. Hvis du stadig er i tvivl, kan en anden samtalerunde med de mest lovende kandidater være en god idé, muligvis med fokus på resultaterne fra case-opgaven eller personlighedstesten.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: