Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forståelse af IVS og dets alternativer

Hvis du ejer et IVS, eller overvejer at starte et, er det essentielt at være informeret om dine valgmuligheder. Dette er særligt vigtigt, fordi IVS-selskabsformen ikke længere eksisterer, og derfor skal alle IVS'er enten være lukket eller omregistreret senest den 15. oktober 2021. I denne situation er det afgørende for IVS-ejere at identificere det mest hensigtsmæssige alternativ for at kunne fortsætte deres virksomhedsdrift.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Definition og formål med IVS

IVS, eller iværksætterselskab, er en selskabsform designet primært til iværksættere og betragtes som et alternativ til anpartsselskabet (ApS). Populariteten af IVS blandt iværksættere skyldes især de mindre strikse krav til startkapital sammenlignet med andre selskabsformer som ApS og aktieselskabet (A/S).

Betydningen af IVS

IVS repræsenterer “iværksætterselskab”. Dette format er ofte valgt af iværksættere, som ikke har tilstrækkelig kapital til at starte et ApS. Når man nævner et iværksætterselskab, er det obligatorisk at inkludere “IVS” i firmanavnet. Eksempelvis, hvis du driver et iværksætterselskab kaldet “Poulsens malerfirma”, skal firmanavnet være “Poulsens malerfirma IVS”.

Hæftelse i IVS sammenlignet med andre selskabsformer

Et markant træk ved IVS er den begrænsede hæftelse. Dette gælder også for ApS og A/S, men med den afgørende forskel, at et IVS kun kræver 1 krone i kapital, mens et ApS og et A/S kræver henholdsvis 40.000 kr. og 400.000 kr. Denne lave kapitalgrænse har gjort IVS til en attraktiv mulighed for dem, der ønskede at etablere et selskab, men som manglede de nødvendige 40.000 kr. for at oprette et ApS.

I tilfælde af gæld, hæfter ejerne af et IVS ikke personligt. Det betyder, at kreditorer ikke kan kræve, at ejerne af et IVS betaler gæld med deres personlige formue. I modsætning hertil, i en personlig virksomhed, såsom PMV, enkeltmandsvirksomheder, og interessentskaber, hæfter ejerne personligt for al virksomhedens gæld. Det indebærer, at ejerne af f.eks. et interessentskab potentielt kan miste personlige ejendele, såsom en bil, hvis virksomheden ikke kan betale sine forpligtelser, da kreditorerne kan gå efter ejernes personlige formue.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Årsager til afskaffelsen af IVS

Til trods for at IVS har været yderst populært, særligt blandt iværksættere, på grund af det minimale kapitalkrav, er det netop dette krav, der har ført til gentagen misbrug af selskabsformen. Dette førte til, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti besluttede den 9. april 2019, at alle iværksætterselskaber skulle lukkes eller omregistreres senest den 15. april 2021. Denne frist blev dog forlænget til den 15. oktober 2021 på grund af Covid-19 pandemien.

Ejerne af et IVS står over for et valg: enten lukke deres selskab eller omregistrere det til et anpartsselskab inden fristen. Hvis ejerne hverken lukker eller omregistrerer deres IVS inden fristens udløb, vil selskabet blive tvangsopløst. Tvangsopløsning indebærer en automatisk og obligatorisk opløsning af selskabet.

Metoder til lukning af IVS

Et IVS kan afvikles på tre forskellige måder: frivillig likvidation, opløsning ved betalingserklæring, eller tvangsopløsning.

  1. Frivillig likvidation

For at lukke et IVS gennem frivillig likvidation, skal selskabet være solvent, hvilket betyder, at selskabets aktiver skal overstige dets gæld. En sådan beslutning træffes på en generalforsamling, hvor man også udpeger en likvidator. Dette er en proces, der kan tage tid, og derfor bør påbegyndes snarest muligt, hvis man ønsker at afvikle sit IVS på denne måde.

  1. Opløsning ved betalingserklæring

Denne metode forudsætter også, at selskabet er solvent. Her erklærer ejerne, at al selskabets gæld er betalt, og at de ønsker at opløse selskabet. Det er en form for frivillig afvikling.

  1. Tvangsopløsning

Den sidste mulighed er tvangsopløsning. Dette sker, når et selskab ikke lever op til de væsentligste lovkrav, som f.eks. ved manglende reaktion på tabt udestående gæld. Tvangsopløsning er en automatisk afvikling, hvorefter selskabet ophører med at eksistere.

Alternativer til IVS

Selv med afskaffelsen af IVS-selskabsformen, er der stadig muligheder for at opretholde din forretning. En løsning er at omregistrere dit eksisterende IVS til en anden selskabsform, hvilket vil tillade dig at fortsætte din virksomhed under en ny struktur. Derudover findes der alternativer for iværksættere, der drømmer om at starte deres egen virksomhed, selv uden muligheden for at etablere et IVS.

Omregistrering fra IVS til ApS

Hvis du er ejer af et iværksætterselskab og ønsker at fortsætte din forretning, er en løsning at omregistrere dit IVS til et anpartsselskab (ApS). Et ApS tilbyder de samme fordele som et IVS med hensyn til begrænset hæftelse.

Skiftet til et ApS bringer også skattemæssige fordele. Som ejer af et ApS vil du ikke blive personligt beskattet af selskabets overskud. I stedet pålægges overskuddet kun selskabsskat, hvilket kan være en fordel i forhold til personlig beskatning.

Alternativer til IVS for nye iværksættere

Hvis du overvejede at etablere et IVS, er det vigtigt at undersøge andre tilgængelige muligheder. Et anpartsselskab (ApS) er en attraktiv selskabsform, især på grund af den begrænsede hæftelse og de skattemæssige fordele det tilbyder.

For at stifte et ApS er et kapitalindskud på mindst 40.000 kr. nødvendigt. Hvis du ikke har de nødvendige midler, er der heldigvis andre muligheder, som kan hjælpe dig med at realisere din iværksætterdrøm.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Frist for omregistrering fra IVS til ApS

I henhold til regeringens beslutning fra den 9. april 2019 om nedlukning af iværksætterselskaber, blev der oprindeligt fastsat en frist til den 15. april 2021 for at lukke eller omregistrere IVS’er. Denne frist er siden blevet udvidet til den 15. oktober 2021.

Hvis et IVS ikke bliver lukket eller omregistreret inden den 15. oktober 2021, vil det automatisk blive tvangsopløst. For at sikre kontinuiteten i virksomhedens drift, anbefales det at påbegynde omregistreringsprocessen til et ApS nu, så alt er på plads inden fristens udløb.

Proceduren for at omregistrere IVS til ApS

For at omregistrere dit IVS til et ApS og fortsætte din virksomhedsdrift, er der en række trin, du skal følge:

  • Opfyld kapitalkravet: Sørg for at have mindst 40.000 kr. tilgængelige som selskabskapital.
  • Generalforsamling: Indkald til en generalforsamling, hvor beslutningen om at omregistrere selskabet skal træffes. For at beslutningen er gyldig, skal mindst 2/3 af stemmerne være for omregistrering.
  • Generalforsamlingsprotokollat: Der skal udarbejdes et generalforsamlingsprotokollat om beslutningen.
  • Ændring af vedtægter og ejerbog: Selskabets vedtægter og ejerbog skal ajourføres for at reflektere den nye selskabsstruktur.
  • Revisors erklæring: Få en godkendt revisors erklæring, der bekræfter tilstedeværelsen af den nødvendige selskabskapital.
  • Anmeldelse til erhvervsstyrelsen: Meld omregistreringen til Erhvervsstyrelsen for at fuldføre processen.

Først og fremmest, for at overgå fra IVS til ApS, skal du sikre et kapitalbeløb på 40.000 kr. Efter dette skal der afholdes en generalforsamling for at træffe beslutningen om skiftet. En gyldig omregistrering kræver, at 2/3 af stemmerne støtter beslutningen.

Det er også nødvendigt at udarbejde et detaljeret generalforsamlingsprotokollat. I betragtning af dets kompleksitet, kan det være klogt at søge hjælp fra en advokat til at udforme dette dokument.

Derefter skal du opdatere selskabets vedtægter og ejerbog. At få juridisk bistand her er også anbefalet for at sikre nøjagtighed og overholdelse af gældende love.

Efterfølgende, indhent en bekræftelse fra en godkendt revisor om, at den påkrævede kapital er til rådighed for omregistreringen. Endelig skal du indberette omregistreringen til Erhvervsstyrelsen, og det tager typisk mellem 1 og 3 hverdage at få behandlet sagen og modtage et nyt CVR-nummer.

Omkostninger ved omregistrering fra IVS til ApS

Omkostningerne ved at omdanne et IVS til et ApS varierer afhængigt af, om du vælger at få professionel hjælp eller gennemfører processen selv. En uundgåelig udgift er dog gebyret til en godkendt revisor. En sådan revisor, som skal være både registreret og statsautoriseret, skal afgive en erklæring om, at den nødvendige selskabskapital er til stede. 

Yderligere udgifter kan opstå, hvis du vælger at bruge en advokat. Det anbefales ofte at søge juridisk rådgivning ved omregistrering af et selskab, da processen indebærer mange juridiske aspekter. En advokat kan hjælpe med at navigere i disse komplicerede forhold og sikre, at alt håndteres korrekt, hvilket kan give større tryghed og overskuelighed i processen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om IVS

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et IVS (iværksætterselskab) er en selskabsform skabt specielt for iværksættere, som et alternativ til et anpartsselskab (ApS). Dets popularitet blandt iværksættere skyldes primært de mindre strenge krav til startkapital, som gør det mere tilgængeligt sammenlignet med andre selskabsformer som ApS og aktieselskabet (A/S).

Når du omregistrerer et IVS til et ApS, opnår du fordelene ved begrænset hæftelse, som også var til stede i IVS. Derudover giver et ApS skattemæssige fordele: som ejer af et ApS bliver du ikke personligt beskattet af selskabets overskud. Overskuddet beskattes kun som selskabsskat, hvilket kan være mere fordelagtigt end personlig beskatning.

Omkostningerne ved at omregistrere et IVS til et ApS afhænger af, om du vælger professionel assistance eller ej. En fast udgift er gebyret til en godkendt revisor, der skal bekræfte tilstedeværelsen af den nødvendige selskabskapital. Omkostninger til en advokat kan også forekomme, da det ofte anbefales at søge juridisk rådgivning i denne proces, der involverer flere komplekse juridiske aspekter. En advokat kan bidrage til en mere problemfri og korrekt håndtering af omregistreringen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: