Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Inkassovarsel

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et inkassovarsel?

Et inkassovarsel – også kendt som inkassobrev, påkravsskrivelse, eller en §10-skrivelse fra inkassoloven, er mere end blot et dokument; det er en essentiel del af inkassoprocessen. Dette varsel skal udsendes til skyldneren (debitor) før man kan påbegynde inkassoproceduren, og markerer starten på de juridiske skridt, der kan tages.

Det er afgørende, at inkassovarslet udsendes korrekt, da inkassoaktiviteter ikke må indledes mod en kunde uden dette forudgående varsel. Inkassovarslet fungerer som en sidste påmindelse til kunden om, at hvis gælden ikke afvikles inden for en fastsat frist, typisk 10 dage, vil inkassoforløbet blive iværksat. Dette giver kunden en sidste mulighed for at undgå yderligere omkostninger og komplikationer.

Selvom det kan synes simpelt at udforme og sende et inkassovarsel, er der nogle vigtige formelle krav, der skal overholdes for at sikre dets gyldighed. Disse krav er specificeret i §10 af bekendtgørelsen for lov om inkassovirksomhed, almindeligvis refereret til som inkassoloven.

Ifølge loven er der ingen specifikke krav om, hvem der skal sende inkassovarslet. Det kan være virksomheden selv, en advokat eller et inkassofirma. Mange inkassofirmaer og -advokater foretrækker dog at stå for udsendelsen for at sikre, at alle juridiske krav er opfyldt.

Selvom den formelle betegnelse ifølge inkassoloven er ‘påkravsskrivelse’, er ‘inkassovarsel’ det udtryk, der oftest anvendes i erhvervslivet. Derfor vil vi også benytte dette udtryk i denne artikel.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Guide til udarbejdelse af inkassovarsel

Når det kommer til forberedelsen af en sag til inkasso, er der visse procedurer og formaliteter, du skal være særligt opmærksom på. 

Et afgørende skridt i denne proces er at sende mindst én rykkerskrivelse, som inkluderer et inkassovarsel, til din kunde. Når du udarbejder et inkassovarsel, er det essentielt at inkludere nogle bestemte formaliteter for at sikre dets lovlighed og effektivitet i inkassoprocessen.

Følgende punkter er centrale, når du skal udforme et inkassovarsel til en skyldner:

  1. Kreditorens identifikation skal være tydelig i inkassovarslet. Det betyder, at din virksomheds navn, CVR-nummer samt konto- og registreringsnummer skal være klart angivet.
  2. Inkassovarslet skal utvetydigt angive, at sagen vil blive overdraget til inkasso, hvis den udestående faktura ikke betales. Det kan være en god idé at inkludere den ubetalte faktura for at give kunden en klar forståelse af det skyldige beløb og dets formål.
  3. Kunden skal have en betalingsfrist på minimum 10 dage til at afvikle gælden. Selvom du kan vælge at give en længere frist, er det afgørende at overholde minimumsfristen på 10 dage. Hvis betalingen ikke modtages inden fristens udløb, kan sagen overgå til inkasso.
  4. Det skal klart fremgå i inkassovarslet, at sagen vil blive overdraget til inkasso efter 10 dage, hvis ikke betalingen er modtaget, samt at dette kan medføre yderligere omkostninger for kunden.

Det er vigtigt at være omhyggelig med disse formaliteter, når du udarbejder et inkassovarsel, for at sikre, at hele processen forløber retmæssigt og effektivt.

Den optimale rykkerprocedure

For at strømline rykkerprocessen, anbefales det at følge den såkaldte “2-2-2-regel”. Dette indebærer, at du sender den første rykker 2 uger efter en forsinket betaling. Dernæst udsendes yderligere to rykkere med intervaller på 2 uger, før sagen eventuelt overgår til inkasso.

Det er også fordelagtigt at fastsætte specifikke tidspunkter for udsendelse af rykkere og at inkludere et rykkergebyr, som ikke bør overstige 100 kr. pr. rykkerskrivelse. Husk, at du kun må opkræve gebyrer for maksimalt tre skriftlige rykkere.

I den sidste rykkerskrivelse, som typisk er den anden eller tredje, er det vigtigt at inkludere inkassovarslet. Denne skrivelse bør klart informere din kunde om, at yderligere omkostninger vil påløbe, hvis sagen overgår til inkasso. Det bør også nævnes, at der er en betalingsfrist på minimum 10 dage, og at kunden risikerer at blive registreret i et kreditoplysningsbureau, såsom RKI, hvis betaling ikke modtages.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Gør opmærksom på dit inkassosamarbejde

At gøre opmærksom på dit samarbejde med et inkassofirma kan styrke effektiviteten af din debitorrykning betydeligt. Dette kan motivere dine kunder til at prioritere betaling af dine fakturaer højere end før. 

Et samarbejde med et velrenommeret inkassoselskab som Intrum sender et stærkt signal til dine kunder. At fremhæve et sådant samarbejde kan være en strategisk fordel, især da Intrum er anerkendt både i Danmark og internationalt.

Det anbefales at gøre opmærksom på dette samarbejde i din anden eller tredje rykkerskrivelse. Det er vigtigt at huske, at denne information kun bør fremgå af selve rykkerskrivelserne eller på kontoudtog, og ikke på kuverten eller andre steder, der er synlige for offentligheden.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Inkassovarsel

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et inkassovarsel, også kendt som inkassobrev eller påkravsskrivelse, er et nødvendigt dokument, der varsler en skyldner om starten af inkassoprocessen. Det skal udsendes før inkassoaktiviteter kan påbegyndes og fungerer som en sidste påmindelse om, at gælden skal afvikles inden for en typisk frist på 10 dage for at undgå inkassoforløbet og yderligere omkostninger. Det skal overholde specifikke formelle krav for at være gyldigt.

At fremhæve et samarbejde med et velrenommeret inkassofirma som Intrum i dine rykkerskrivelser kan øge effektiviteten af din debitorrykning. Det sender et stærkt signal til dine kunder om seriøsiteten af gældsinddrivelsen, hvilket kan motivere dem til at prioritere betaling af dine fakturaer. Det anbefales at inkludere denne information i den anden eller tredje rykkerskrivelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: