Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Inkassofirmaer - Hvad anvendes de til?

Som erhvervsdrivende støder man indimellem på kunder, der enten forhaler sin betaling eller helt undlader at betale. I sådanne tilfælde kan det være en løsning at henvende sig til et inkassofirma. Dette firma vil derefter tage sig af sagen og sikre, at gælden inddrives. I det følgende kan du blive klogere på, hvad inkassofirmaer er, og hvordan hele processen fungerer.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et inkassofirma?

Et inkassofirma er en virksomhed, der har specialiseret sig i at inddrive udestående gæld for andre virksomheder. Formålet er at reducere det økonomiske tab ved at sikre, at skyldnerne betaler. Hvis en kunde skylder dig penge, kan du overdrage sagen til et inkassofirma, som vil forsøge at inddrive beløbet via metoder som telefonopkald, SMS’er eller e-mails.

Hvordan fungerer processen?

Før du overdrager sagen til et inkassofirma, skal du selv have gjort et forsøg på at inddrive gælden. Dette kan gøres ved at sende rykkere. En rykker er en betalingspåmindelse, hvor der kan blive pålagt et gebyr på op til 100 kr. pr. rykker. Selvom det ikke er obligatorisk at sende en rykker, skal kunden informeres om, at gælden vil blive sendt til inkasso gennem en inkassovarsel. Denne varsel kan leveres enten som et fysisk brev eller via e-mail.

Når du udfærdiger en inkassovarsel, skal følgende punkter inkluderes:

  • Kundens navn og eventuelt adresse
  • Det beløb kunden skylder, samt en specificering heraf (evt. vedhæftede fakturaer)
  • 10 dages betalingsfrist
  • Information om, at gælden overdrages til inkasso, hvis den ikke betales inden fristen
  • Oplysninger om din virksomhed, inklusiv navn, adresse og CVR-nummer.
Close up of pay debt word on calendar

Værktøjerne i en inkassoproces

Inkassofirmaer bruger forskellige metoder og værktøjer:

Telefonopkald: Ofte er den første metode en simpel telefonisk påmindelse.

Skriftlige meddelelser: Disse inkluderer e-mails og fysiske breve, som klart beskriver skyldnerens forpligtelser.

Juridiske trusler: I nogle tilfælde kan en sag blive bragt for retten for at sikre betaling.

Fordelene ved at bruge inkassofirmaer

Effektivitet: De har erfaring og viden om, hvordan man hurtigt og effektivt kan inddrive gæld.

Tidsbesparelse: Virksomheder kan fokusere på deres kerneaktiviteter i stedet for at jagte gæld.

 Lovoverholdelse: Inkassofirmaer kender reglerne for gældsinddrivelse og sikrer, at processen forbliver inden for lovens rammer.

Hvad koster et inkassofirma?

Prisen for et inkassofirmas ydelse varierer og afhænger af inkassofirmaet, gældens størrelse samt den valgte løsning. Det anbefales derfor at indhente tilbud fra flere forskellige firmaer for at finde den mest økonomisk fordelagtige løsning.

Når en forbruger modtager henvendelse fra et inkassofirma

Det er vigtigt, at en forbruger, der er blevet kontaktet af et inkassofirma, reagerer på denne henvendelse. Skulle forbrugeren være uenig i gældsfordringen eller mængden, er det afgørende at informere inkassofirmaet om dette, helst skriftligt.

Det anbefales, at forbrugeren opbevarer en kopi af sit svar til inkassofirmaet. Hvis kommunikationen foregår via post, kan det være nyttigt at sikre sig en kvittering for afsendelse for at kunne dokumentere sin henvendelse.

Det er ikke forbrugerens ansvar at bevise, at de ikke skylder det påståede beløb – dette ansvar ligger hos virksomheden. Dog, hvis forbrugeren hævder, at den pågældende gæld er betalt, kan inkassofirmaet anmode om dokumentation, som en kvittering fra banken eller posthuset.

Regulering af inkassofirmaer

Inkassofirmaer er underlagt visse love og regler, herunder markedsføringsloven og inkassoloven. Overtrædelse af disse kan medføre, at firmaet mister sin autorisation. . 

Inkassofirmaer er forpligtet til at følge bestemmelserne i markedsføringsloven, herunder kravet om fair markedsføringspraksis. De skal ligeledes rette sig efter inkassolovens bestemmelser, hvori kravet om god inkassoskik fremgår.

God inkassoskik indebærer blandt andet, at firmaet undlader at bruge metoder, der unødigt presser eller besværliggør situationen for debitor.

F.eks. går det imod god inkassoskik at true med at informere en skyldners arbejdsplads, vennekreds eller offentligheden om skyldnerens gæld.

Ligeledes kan handlinger som besøg af personale i uniform, placering af biler med markeringer som “inkasso” uden for skyldnerens hjem, arbejde eller forretning også betragtes som upassende.

Breve sendt til skyldneren bør ikke udvendigt mærkes med ord som “inkasso”, “rykker”, “sidste chance” osv.

Endvidere bør direkte kommunikation altid foregå med skønsomhed og respekt for den enkeltes privatliv.

Derudover kræver det også en godkendelse fra Politiets Administrative Center at drive inkassovirksomhed.

Klage over et inkassofirma:

Skulle et inkassofirma overtræde de gældende regler, kan man klage til enten Forbrugerombudsmanden eller Politiets Administrative Center.

Man kan for eksempel klage over overtrædelser af reglen om god inkassoskik. Desuden kan man klage, hvis et inkassofirma på en åbenbar måde indikerer, at der foreligger en sag hos dem, f.eks. ved tydeligt at markere “inkasso” på en kuvert til skyldneren.

Hvordan vælger du det rigtige inkassofirma?

Det er vigtigt at vælge et inkassofirma med et godt ry, som overholder lovgivningen. Anbefalinger fra kolleger, online anmeldelser og konsultationer kan hjælpe med at træffe det rigtige valg.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om inkassovirksomhed

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja, inkassofirmaer skal overholde både markedsføringsloven og inkassoloven. Disse lovgivninger sikrer, at firmaerne opererer inden for bestemte retningslinjer og behandler skyldnere retfærdigt.

God inkassoskik refererer til korrekte og retfærdige metoder, som inkassofirmaer bør anvende, når de kontakter og interagerer med debitorer. Dette indebærer, at de undlader at bruge metoder, der kan presse skyldneren urimeligt eller skabe unødige problemer.

Nej, det går imod god inkassoskik at true med at informere en skyldners arbejdsplads, vennekreds eller offentligheden om skyldnerens gæld.

Nej, breve til skyldnere bør ikke udvendigt mærkes med ord som “inkasso”, “rykker” eller lignende, da det kan krænke skyldnerens privatliv.

Personlige henvendelser bør altid ske med respekt for den enkeltes privatliv. Direkte kommunikation skal være diskret og tage hensyn til den enkelte persons situation og følelser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder