Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Import

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er import?

Import er et nøglebegreb i både global og national økonomi, som refererer til indkøb af varer og tjenester fra andre lande. I Danmark, for eksempel, består en stor del af importen af forbrugsvarer. Disse er typisk færdigproducerede produkter klar til brug. Et fremtrædende eksempel på dette er importen af biler, idet stort set alle biler i Danmark importeres, hovedsageligt fra EU-lande og især Tyskland.

Denne handelspraksis illustrerer, hvordan forskellige lande specialiserer sig i produktionen af specifikke varer. Danmark, for eksempel, er kendt for sin farmaceutiske industri og eksporterer en betydelig mængde medicin, mens landet importerer næsten alle sine biler. Når to lande indgår i handel, involverer det ofte betaling af told, hvilket er en vigtig faktor i international handel.

Inden for mikroøkonomi refererer ‘import’ til erhvervelsen af varer fra udlandet af enkelte virksomheder. I makroøkonomisk sammenhæng betegner det de samlede økonomiske aktiviteter, der omhandler indkøb af varer og tjenester fra udlandet.

Balancen mellem import og eksport

Balancen mellem et lands import og eksport er afgørende for dets økonomiske stabilitet. Virksomheder, der eksporterer varer eller tjenester, bidrager til den danske økonomis indtjening, mens dem, der importerer, bidrager til udgifterne. For at opretholde en sund økonomi, er det vigtigt, at der ikke er en betydelig ubalance mellem disse to, ligesom det gælder i en privatøkonomi. En ubalance, hvor importen overstiger eksporten, kan føre til økonomiske udfordringer, ligesom et privat budgetunderskud kan være problematisk.

Betydningen af eksport og import i økonomien

Eksport og import er afgørende faktorer i ethvert lands økonomi, og for mindre økonomier som Danmarks er deres betydning endnu større. En stærk eksport bidrager til økonomisk vækst og skabelse af arbejdspladser, hvilket er essentielt for et lands økonomiske sundhed. Det er derfor vigtigt for et land at udvikle konkurrencedygtige produkter og tjenester, der kan appellere til internationale markeder. Samtidig sikrer import af varer en diversitet i tilgængelige produkter og hjælper med at opretholde en økonomisk balance, idet den sørger for, at penge ikke kun forlader landet, men også kommer ind.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Eksport og import i Danmark

For Danmark, et relativt lille land, er international handel en nøgle til økonomisk vækst. Danskere virksomheder undersøger ofte eksportmuligheder til nabolande for at udvide deres salg og nå ud til større markeder. Eksport bidrager betydeligt til Danmarks økonomi, ligesom importen af nødvendige varer, som ikke effektivt kan produceres i landet, for eksempel visse typer af fødevarer.

Eksporteksempler fra Danmark

Danmark er kendt for sin styrke inden for shipping, medicinalprodukter og vindmøller. Disse sektorer er domineret af nogle af Danmarks største virksomheder, som bidrager væsentligt til landets eksport. Omkring 70% af Danmarks eksport går til EU-lande, men der er også betydelige markeder uden for EU. Her er en oversigt over Danmarks vigtigste eksportmarkeder:

  • Tyskland: 16,1%
  • Sverige: 12%
  • USA: 8,3%
  • Storbritannien: 6,4%
  • Norge: 6,4%

Importeksempler i Danmark

Danmark importerer en stor del af sine varer, især forbrugsvarer, som er færdigproducerede og klar til salg. Biler er også en stor importvare, da næsten alle biler i Danmark importeres. De fleste importvarer kommer fra EU-lande. Her er en oversigt over de vigtigste lande, Danmark importerer fra:

  • Tyskland: 21%
  • Sverige: 13%
  • Holland: 7%
  • Kina: 7%
  • Norge: 5%

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forståelse af betalingsbalance og dens forhold til import

Betalingsbalancen er et centralt økonomisk begreb, der måler et lands samhandel med resten af verden. Denne balance bliver primært bestemt af landets import og eksportaktiviteter. Ved at opgøre disse transaktioner bliver det tydeligt, om et land forbruger flere ressourcer på import end det genererer via eksport. Betalingsbalancen inkluderer også andre økonomiske faktorer som renteindtægter fra udlandet og renteudgifter til andre lande. Et overskud på betalingsbalancen anses generelt for at være et tegn på en sund økonomi, hvilket indikerer, at landet er en sikker handelspartner og et attraktivt investeringsmål. Danmark har, bemærkelsesværdigt, haft overskud på sin betalingsbalance hvert år siden 1999, hvilket understreger landets økonomiske stabilitet.

Toldregler i forbindelse med import

Når det kommer til import af varer, er told et vigtigt aspekt, som varierer afhængigt af oprindelseslandet for de importerede varer. Handler du inden for EU, er der ingen told, men køber du varer fra lande uden for EU, pålægges disse normalt både told og dansk moms. Desuden kan særlige afgifter være gældende for visse typer varer importeret fra ikke-EU-lande. For virksomheder, der er registrerede til import, findes der muligheder for at undgå umiddelbar betaling af told ved import, idet kun et toldgebyr skal betales, når Skattestyrelsen udsteder en importspecifikation. Detaljerede oplysninger om told og andre relevante afgifter kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside, som er en nyttig ressource for alle, der søger at forstå de komplekse regler omkring import og told i Danmark.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Import

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Import refererer til køb af varer og tjenester fra udlandet. I Danmark omfatter dette primært forbrugsvarer, som er færdigproducerede og klar til brug. Import spiller en væsentlig rolle i både mikro- og makroøkonomiske sammenhænge, hvor den påvirker handelsforhold mellem virksomheder og landets samlede økonomiske aktiviteter.

Import er afgørende for et lands økonomi, især for mindre lande som Danmark. Det muliggør adgang til varer, som ikke effektivt kan produceres lokalt, og bidrager til en diversificeret økonomi. Import sikrer også, at landet kan opretholde en økonomisk balance, hvor penge ikke kun strømmer ud, men også ind i økonomien.

Betalingsbalancen, som måler et lands samhandel med udlandet, bliver primært bestemt af landets import og eksport. Et overskud på betalingsbalancen, hvor eksport overstiger import, anses for at være et tegn på økonomisk sundhed. Danmark har f.eks. haft overskud på sin betalingsbalance siden 1999, hvilket indikerer en stærk økonomi.

Told på importvarer i Danmark afhænger af varernes oprindelse. Varer importeret fra EU-lande er fritaget for told, mens varer fra ikke-EU-lande som hovedregel pålægges told og dansk moms. Derudover kan der være specifikke afgifter på visse typer varer fra ikke-EU-lande.

Virksomheder, der er registreret for import, kan undgå umiddelbar betaling af told ved import. I stedet betaler de et toldgebyr, når Skattestyrelsen udsteder en importspecifikation. Detaljer om told og afgifter kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside, som er en vigtig ressource for virksomheder, der navigerer i importprocessen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: