Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

IBAN-nummer

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et IBAN-nummer?

Et IBAN-nummer er en forkortelse for International Banking Account Number. IBAN-nummeret er vigtigt, når du skal modtage internationale betalinger. Dette nummer er en international standardisering af dit bankkontonummer, der sikrer en fejlfri og tryg pengeoverførsel på tværs af landegrænser. I Danmark samt andre lande skal enhver bankkonto specificeres ved et IBAN-nummer for at facilitere internationale transaktioner. Du kan typisk finde dit IBAN-nummer i din mobilbank under kontooplysninger eller i netbank under kontovilkår.

Hvordan er et IBAN-nummer opbygget?

Et dansk IBAN-nummer starter altid med bogstaverne ‘DK’, efterfulgt af to kontrolcifre, og slutter med op til 30 tegn, der repræsenterer bankens registreringsnummer og dit personlige kontonummer. Disse to bogstaver er landekoden, og de efterfølgende tal sikrer, at dit IBAN-nummer er korrekt og gyldigt for transaktioner. Hele denne opbygning blev skabt af Den Europæiske Komité for Banktransaktionsstandarder (ECBS) for at standardisere og automatisere behandlingen af grænseoverskridende betalinger. Ved siden af IBAN skal du også kende din bank’s BIC-kode, Bank Identifier Code, som fungerer som en global identifikation af din bank.

Hvad bruger man et IBAN-nummer til?

IBAN-nummeret er vigtigt for at identificere det land og den bank, hvor kontoen er oprettet, samt selve kontonummeret. IBAN-formatet indeholder også et BBAN (Basic Bank Account Number), som er dit unikke lokale bankkontonummer. Dette sikrer, at internationale betalinger laves korrekt og effektivt til modtagerens konto uden fejl. IBAN-systemet har også reduceret behovet for manuel håndtering af betalinger, hvilket tidligere kunne pålægge gebyrer. Med indførelsen af IBAN er sådanne gebyrer i mange tilfælde blevet elimineret, hvilket øger effektiviteten og reducerer omkostningerne ved internationale overførsler.

Et godt tip til virksomheder og privatpersoner, der jævnligt håndterer internationale transaktioner, er at notere IBAN-nummeret sammen med BIC-koden på alle relevante dokumenter og fakturaer. Dette sikrer, at alle nødvendige informationer er tilgængelige ved fremtidige transaktioner og bidrager til en mere strømlinet betalingsproces, som er en stor fordel til din virksomheds daglige bogføring.

Har du brug for flere tips til din virksomheds daglige bogføring? I Stadsrevisionen har vi bogholdere med forskellige branchespecialer, og de har alle mindst 5 års erfaring, så de matcher dig og dine behov og kan hjælpe dig i processen!

Ønsker du skræddersyet hjælp til din bogføringsproces?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvem udsteder et IBAN-nummer?

IBAN-nummeret, som din bank udsteder, er en udvidelse af dit eksisterende kontonummer og fungerer som et internationalt identifikationsnummer for din bankkonto. Du finder ofte dit IBAN-nummer på kontoudtog eller i din net- og mobilbank. Selvom et IBAN-nummer ikke erstatter det oprindelige kontonummer, udgør det en vigtig del af dine internationale transaktionsdetaljer.

Et IBAN-nummer bruges primært i EU samt i andre lande som Norge, Island, Lichtenstein, og Schweiz. Med IBAN-nummerets indførelse undgår du gebyrer forbundet med manuel behandling af betalinger, hvilket gør internationale transaktioner fordelagtige ift. økonomiske besparelser.

Det anbefales at angive dit IBAN-nummer sammen med dit registreringsnummer og kontonummer i bunden af dine fakturaer. Dette sikrer klarhed og let genkendelse ved internationale betalinger. Din bank vil være din primære kilde til oplysninger om dit IBAN-nummer, som altid vil have en standard struktur bestående af to bogstaver, der angiver land (fx “DK” for Danmark), en kontrolnøgle på to cifre og op til 30 cifre eller bogstaver som danner resten af nummeret.

For eksempel vil et typisk dansk IBAN-nummer for en konto i en bank være på 18 cifre og kunne se ud som: DK8820009876543210. Ved internationale transaktioner er det også vigtigt at kende og bruge BIC-koden, din banks internationale identifikationskode, sammen med dit IBAN-nummer.

Har Danmark et fast IBAN-nummer?

Nej, Danmark har ikke et fast IBAN-nummer, da det er lavet til den enkelte virksomhed. IBAN-nummeret i Danmark er for modtagelse af internationale betalinger og er struktureret til præcist at identificere landet, banken og det specifikke kontonummer. Et dansk IBAN-nummer indeholder typisk 18 karakterer, der starter med landekoden “DK”, efterfulgt af en kontrolnøgle på to cifre, og slutter med 14 cifre, der repræsenterer kontonummeret.

Hvordan sikrer man sig, at man har det rette IBAN-nummer?

Hvis du nogensinde er i tvivl om gyldigheden af et IBAN-nummer, eller hvis du ønsker at sikre, at du har noteret dit eget korrekt, kan du nemt anvende en online IBAN-tjekker. Denne IBAN-tjekker tillader dig at indtaste det IBAN-nummer, du ønsker at validere, og den vil derefter give dig information om ejeren af nummeret samt andre relevante data. Selvom valideringsmetoder kan variere fra land til land, er både IBAN og BBAN designet i henhold til internationale standarder, hvilket gør dem pålidelige til global brug. 

Vil du også sikre dig, at dit regnskab er lavet efter reglerne og er pålideligt? Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner. Vi tilbyder altid en fast og personlig rådgiver, der kan hjælpe dig med det, du har brug for. Vi har + 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter, og vi vil meget gerne hjælpe dig.

Mangler du professionel hjælp til dit regnskab?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for hjælp 100% tilfredshedsgaranti.

Er IBAN-nummere internationalt?

IBAN-nummeret er udviklet for at lette administrationen af internationale transaktioner og sikre et problemfrit finansielt flow over landegrænser. Dette universelt anerkendte format bruges til at identificere bankkonti både lokalt og globalt, og det er bredt accepteret inden for EU og lande som Schweiz, Island, Liechtenstein og Norge. Du kan finde dit personlige IBAN-nummer ved at kontakte din bank, eller ved at tjekke dine bankoplysninger i netbanken, hvor det altid er tilgængeligt.

Hvorfor skal man bruge et IBAN-nummer?

Systemet med IBAN-numre blev oprindeligt udviklet af Den Europæiske Komité for Banktransaktionsstandarder (ECBS) og er nu under administration af Det Europæiske Betalingsråd (EPC). IBAN-nummeret spiller en afgørende rolle i international handel ved at sikre, at betalinger til og fra udlandet udføres korrekt og effektivt. Ved at bruge et IBAN-nummer, sikrer du, at internationale kreditorer kan foretage hurtige og fejlfri betalinger direkte til din konto.

Hvad er fordelene ved at bruge et IBAN-nummer?

Når du skal sende penge til udlandet, hjælper IBAN-nummeret med at sikre, at dine penge når frem til den korrekte modtagerkonto. Før en international overførsel udføres, validerer dit finansielle institut oplysningerne for at verificere, at det angivne IBAN-nummer er korrekt. Dette minimerer risikoen for fejl og sikrer, at betalingen når sikkert frem. IBAN-nummeret bruges ofte sammen med en BIC (Bank Identifier Code) eller en SWIFT-adresse for at optimere og accelerere betalingsprocessen. I nogle lande er IBAN det eneste krævede element for internationale overførsler, mens andre lande også kræver en SWIFT-adresse.

Hvad er forskellen mellem IBAN og SWIFT/BIC?

Selvom IBAN og SWIFT/BIC ofte nævnes i samme sammenhæng, har de forskellige formål. IBAN-nummeret repræsenterer din internationale bankkonto på et standardiseret format, mens SWIFT eller BIC-koden identificerer din bank.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om IBAN-nummer

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Du kan finde dit IBAN-nummer flere forskellige steder afhængigt af din bank. De mest almindelige steder at se dit IBAN-nummer er på dit kontoudtog, i din netbank under kontodetaljer eller i din mobilbank-app. Hvis du har problemer med at finde dit IBAN-nummer, kan din banks kundeservice også hjælpe dig.

Danmarks IBAN-nummer refererer ikke til et specifikt nummer, men snarere til formatet brugt til alle danske bankkonti. Et typisk dansk IBAN-nummer består af 18 tegn: landekoden ‘DK’ efterfulgt af to kontrolcifre, og resten er kundens eksisterende kontonummer. For eksempel kunne et dansk IBAN-nummer se sådan ud: DK50 1234 5678901234.

Nej, IBAN og SWIFT er ikke det samme. Et IBAN-nummer er et internationalt kontonummer brugt til at identificere individuelle bankkonti ved internationale transaktioner. SWIFT-koden, også kendt som BIC (Bank Identifier Code), bruges til at identificere en specifik bank under finansielle transaktioner. Mens IBAN-nummeret fokuserer på kontoens identifikation, fokuserer SWIFT/BIC på bankens identifikation.

For at lave en betaling til et IBAN-nummer, skal du bruge modtagerens fulde IBAN-nummer og ofte også deres BIC/SWIFT-kode. Når du opretter en betaling i din bank eller gennem en online betalingsservice, indtaster du disse oplysninger sammen med betalingsbeløbet og valutaen. Banken vil derefter behandle og sende betalingen til den angivne konto ved hjælp af IBAN-nummeret for at sikre, at pengene når korrekt frem.

For at kontrollere gyldigheden af et IBAN-nummer kan du bruge en online IBAN-tjekker, som mange finansielle institutioner og betalingsplatforme tilbyder. Disse tjekkere validerer strukturen af IBAN-nummeret og sikrer, at det er opbygget korrekt ifølge de internationale standarder. 

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: