Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er kravene til en fakturas indhold?

Der er særlige krav til, hvad fakturaer skal indeholde, ligesom det gælder for mange andre formelle dokumenter. Denne artikel tilbyder et overblik over de oplysninger, der er nødvendige på en faktura. Ved brug af et regnskabsprogram kan du være sikker på at overholde alle gældende regler for fakturering. Ønsker du derimod at dykke dybere ned i de specifikke danske lovmæssige krav til fakturaer, anbefaler vi, at du fortsætter med at læse.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad skal en faktura indeholde? En omfattende guide

Mange iværksættere og nystartede virksomheder spørger ofte: “Hvad skal en faktura indeholde?” Dette er et centralt spørgsmål, da fakturaen spiller en nøglerolle i virksomhedens regnskab og i opfyldelsen af juridiske krav. I denne detaljerede vejledning vil vi dykke ned i de vigtige elementer, som en faktura bør indeholde for at overholde reglerne og sikre en klar kommunikation mellem sælger og køber.

Nødvendige oplysninger på en faktura

For at din faktura skal være gyldig og effektiv, er der specifikke oplysninger, som skal inkluderes. Her er en oversigt over de minimumskrav, der gælder for fakturaer i Danmark:

 • Udstedelsesdato (fakturadato) – Datoen hvor fakturaen er udstedt til kunden.
 • Fakturanummer – Et fortløbende nummer, som unikt identificerer fakturaen i dit regnskabssystem.
 • Sælgers momsregistreringsnummer – Dette kan være dit CVR-nummer eller SE-nummer, afhængigt af virksomhedens registrering.
 • Sælgers navn og adresse – Disse oplysninger er essentielle for både juridisk identifikation og for at modtageren kan kontakte dig.
 • Købers navn og adresse – Det er vigtigt at have køberens fulde navn og adresse for at sikre korrekt fakturering og juridisk gyldighed.
 • Beskrivelse af varer eller ydelser – Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser skal detaljeret beskrives.
 • Dato for levering eller afslutning – Datoen hvor varerne blev leveret eller ydelsen blev fuldført, hvilket er vigtigt for både garanti og serviceformål.
 • Prisoplysninger – Dette inkluderer momsgrundlaget og prisen pr. enhed uden moms. Det er også vigtigt at angive eventuelle prisnedslag, bonusser eller rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
 • Momssats – Angivelse af den gældende momssats er nødvendig for korrekt momsregnskab.
 • Momsbeløb – Det samlede momsbeløb, der skal betales for transaktionen.

Vigtigheden af korrekt fakturering

At forstå “hvad skal en faktura indeholde?” er ikke blot et spørgsmål om at følge loven, men også om at sikre, at din virksomhed drives effektivt og professionelt. En korrekt og fuldstændig faktura sikrer en klar dokumentation for både køb og salg, hvilket er afgørende for regnskabet og i tilfælde af revision. Desuden kan præcise fakturaer hjælpe med at forebygge misforståelser og fremme rettidige betalinger fra dine kunder.

For at yderligere automatisere og sikre korrekt fakturering, kan brugen af et regnskabsprogram være en stor fordel. Disse systemer er designet til at sikre, at alle nødvendige oplysninger er inkluderet hver gang, hvilket minimerer risikoen for fejl og reducerer tiden brugt på manuel fakturering.

Har du brug for hjælp til at få lavet en faktura? 

Så står vi klar til at hjælpe dig. 

Vi, i Stadsrevisionen, har branchebestemt revisorer, så det matcher dig og dine behov.

Er du klar til professionel hjælp ift. til en faktura?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp til netop dine behov.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er en forenklet faktura?

En forenklet faktura er en form for faktura, der kræver færre oplysninger end en standard faktura. Der er specifikke betingelser, som skal være opfyldte, før en virksomhed kan vælge at udstede forenklede fakturaer i stedet for almindelige fakturaer. En virksomhed har mulighed for at udstede en forenklet faktura under følgende omstændigheder:

 • Der foretages salg til privatpersoner.
 • Der foretages salg til momsregistrerede virksomheder, og salgsbeløbet er under 3.000 kr.

Imidlertid skal der udstedes en almindelig faktura i visse situationer, herunder:

 • Når køberen er en registreret virksomhed, der anmoder om en almindelig faktura i stedet for en forenklet faktura.
 • Ved salg til private, hvor varens eller ydelsens pris overstiger 5.000 kr. inklusiv moms.

Krav til indholdet af en forenklet faktura

Selvom en forenklet faktura er mindre detaljeret end en almindelig faktura, er der stadig krav, der skal opfyldes. Disse omfatter:

 • Fakturadato: Datoen for fakturaens udstedelse.
 • Fakturanummer: Et fortløbende nummer, der unikt identificerer fakturaen.
 • Virksomhedens navn og CVR-nr. eller SE-nr.: Dette hjælper med at identificere virksomheden juridisk.
 • Beskrivelse af varen eller ydelsen: Art, antal og pris på de købte varer eller tjenester.
 • Momsbeløbets størrelse: Angivelse af momsen på det samlede salgsbeløb.
 • Samlet beløb: Det totale beløb, der skal betales for varen eller ydelsen.

En forenklet faktura er en effektiv løsning for mindre transaktioner og forenkler faktureringsprocessen for både virksomheder og deres kunder. Det er vigtigt for virksomheder at forstå reglerne omkring, hvornår og hvordan en forenklet faktura kan og skal anvendes.

Hvad er en kassebon og hvordan adskiller den sig fra en faktura?

En kassebon spiller en central rolle i mange forretnings operationer, især for detailhandlere og virksomheder, der engagerer sig i daglige transaktioner med kunder. 

Definition af en kassebon

En kassebon fungerer som et bevis for et køb og er en forsimplet version af en faktura. Denne form for dokumentation udstedes typisk af virksomheder, der anvender et salgsregistreringssystem. Kassebonen udleveres til kunden ved købstidspunktet som kvittering for de købte varer eller tjenester.

Indholdet af en kassebon

Selvom en kassebon er mere basal end en faktura, er der stadig vigtige oplysninger, som skal inkluderes for at sikre gyldigheden og nyttigheden af dokumentet:

 • Virksomhedens navn eller CVR-nummer – Dette hjælper med identifikation og er vigtigt for både forbrugeren og virksomheden.
 • Købsdato – Datoen for transaktionen skal være tydelig for at dokumentere, hvornår handlen fandt sted.
 • Beskrivelse af varen og antal – Detaljerede oplysninger om hver vare, inklusiv antal, hjælper med at specificere præcis, hvad kunden har købt.
 • Beløbet og momsen – Totalbeløbet inklusiv den specificerede moms viser kundens fulde omkostninger ved købet.

Forskellen på en kassebon og en faktura

Mens både kasseboner og fakturaer tjener til at dokumentere salg og køb, er der væsentlige forskelle:

 • Formål: En kassebon udstedes primært som en kvittering for betaling modtaget ved købstidspunktet, mens en faktura kan udstedes både før og efter betalingen er modtaget.
 • Detaljeringsgrad: Fakturaer indeholder ofte mere detaljerede oplysninger om handelsbetingelser, betalingsbetingelser og er mere formelle i deres struktur. En kassebon er mere direkte og fokuserer primært på den basale transaktionsinformation.
 • Juridiske krav: Der er strengere regler og krav til, hvad en faktura skal indeholde, sammenlignet med en kassebon.

Er du stadig i tvivl, om du har styr på at lave en faktura, samt styr på hvad den skal indeholde?

Her hos Stadsrevisionen har vi hjulpet +1200 tilfredse klienter og tilbyder altid tilfredshedsgaranti.

Mangler du hjælp ift. at lave en faktura eller andet?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp til netop dine behov.

EU-lovkrav til fakturaer ved handel inden for EU

Når du handler inden for EU, er der specifikke krav til de oplysninger, der skal inkluderes på fakturaer. Disse krav sikrer, at alle transaktioner opfylder de nødvendige juridiske og regulerende standarder, som er afgørende for både køber og sælger. 

Grundlæggende krav til fakturaer i EU-handel

Ved handel inden for EU skal fakturaen indeholde en række grundlæggende oplysninger, der ligner dem, der kræves i national handel, men med nogle tilføjelser for at overholde EU’s regler:

 • Udstedelsesdato – Datoen hvor fakturaen officielt er udstedt.
 • Fakturanummer – Et unikt og fortløbende nummer, der hjælper med at identificere fakturaen i bogføringen.
 • Sælgers momsregistreringsnummer – Dette nummer er afgørende for momsafregning og -rapportering i EU.
 • Sælgers navn og adresse – Fuldstændige oplysninger for at identificere sælgeren juridisk og praktisk.
 • Købers navn og adresse – Fuldstændige oplysninger for at identificere køberen, hvilket er essentielt for grænseoverskridende transaktioner.
 • Yderligere detaljer som beskrevet i national lovgivning eller specifikke EU-regulativer kan også være påkrævet afhængigt af varens eller tjenestens art.

Hvor kan man finde yderligere information?

For at få en komplet oversigt over alle krav til fakturering inden for EU, anbefales det at besøge Skattestyrelsens hjemmeside. Her kan du finde detaljerede vejledninger og opdateringer til de nyeste regler og bestemmelser, der påvirker din virksomhed og dens faktureringspraksis.

Vigtigheden af at overholde EU's fakturakrav

Det er afgørende for virksomheder, der handler over landegrænser inden for EU, at overholde disse fakturakrav for at sikre smidige og lovlige handelstransaktioner. Korrekt fakturering hjælper ikke kun med at undgå juridiske komplikationer, men spiller også en vigtig rolle i virksomhedens ry, kundetilfredshed og den interne regnskabsproces.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Hvad skal en faktura indeholde

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En gyldig og effektiv faktura skal omfatte udstedelsesdatoen, et unikt fakturanummer, sælgers momsregistreringsnummer (CVR eller SE-nummer), både sælgers og købers navn og adresse, en detaljeret beskrivelse af de leverede varer eller ydelser inklusive mængde og type, leveringsdatoen, prisoplysninger herunder momsgrundlag, enhedspris uden moms, eventuelle rabatter, samt den anvendte momssats og det samlede momsbeløb.

Ifølge skattereglerne skal en faktura inkludere alle ovenstående elementer samt yderligere detaljer nødvendige for momsrapportering og skattemæssige formål. Det er vigtigt at inkludere korrekte og fuldstændige oplysninger for at sikre overholdelse af skattelovgivningen.

En faktura er et dokument, der anmoder om betaling for leverede varer eller tjenester, mens en kvittering er en bekræftelse på, at en betaling er modtaget. Fakturaen udstedes før betalingen, og kvitteringen gives efter betalingen er foretaget.

Ja, ved international handel kan der være yderligere krav som eksportkontrolnumre, toldoplysninger, og internationale handelstermer (Incoterms). Det er vigtigt at inkludere korrekte internationale momsnumre og sørge for at fakturaen overholder både oprindelses- og destinationslandets lovgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: