Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad koster det at starte et firma?

Prisen for at etablere et firma varierer alt efter hvilken type virksomhed, du planlægger at starte. Her finder du en detaljeret oversigt over de omkostninger, der er forbundet med at starte forskellige typer af virksomheder i Danmark. Fra enkeltmandsvirksomheder til aktieselskaber, dækker det både opstartsgebyrer, løbende udgifter og de juridiske krav for at drive virksomhed. Nyttige oplysninger om alt fra CVR-numre til forsikringer er inkluderet for at hjælpe nye iværksættere med at planlægge deres budget og forstå de juridiske forpligtelser.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad koster de mest populære virksomhedstyper?

Der findes adskillige forskellige virksomhedstyper, men de mest almindelige er enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S).

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed drives af én person, der har det fulde personlige og økonomiske ansvar for alle virksomhedens forpligtelser. Denne virksomhedstype er særligt attraktiv for mange iværksættere, da det ikke er nødvendigt med nogen form for startkapital for at starte virksomheden. Derudover er det gratis at registrere en enkeltmandsvirksomhed, hvilket gør det til en let tilgængelig mulighed for dem, der ønsker at starte deres egen forretning.

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

En personligt ejet mindre virksomhed (PMV) er en mindre virksomhedsform, der ligner en enkeltmandsvirksomhed, men som har visse restriktioner. Denne virksomhedstype tillader ikke ansatte, og den årlige omsætning må ikke overstige 50.000 kroner. Som med enkeltmandsvirksomheden er der ingen krav om startkapital, og det er også gratis at registrere en PMV. Dette gør det enkelt og omkostningseffektivt at starte en PMV, og mange vælger denne virksomhedsform for at prøve en forretningsidé af i mindre skala.

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er en virksomhedsform, hvor ejerskabet kan deles mellem én eller flere personer eller selskaber. En af de væsentlige forskelle ved et ApS sammenlignet med de to andre nævnte virksomhedstyper er kravet om en minimumskapital på 40.000 kroner. Denne startkapital skal være tilgængelig ved virksomhedens stiftelse for at imødekomme lovens krav. Oprettelse af et ApS indebærer en mere kompleks registreringsproces, og der er flere juridiske krav, der skal overholdes.

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab (A/S) er en anden form for virksomhedsstruktur, der kræver en væsentlig større startkapital end de andre virksomhedstyper. Minimumskapitalen for at stifte et aktieselskab er 400.000 kroner. Denne kapital skal være tilgængelig ved stiftelsen og skal sikre, at virksomheden har et solidt økonomisk grundlag. Stiftelsen af et aktieselskab indebærer også en række administrative processer og omkostninger, herunder registreringsgebyrer. Disse initialomkostninger gør aktieselskabet til en mere omfattende investering, men det tilbyder også større finansiel og juridisk beskyttelse for ejerne gennem en klar adskillelse mellem personlige og virksomhedsmæssige finanser.

Hver af disse virksomhedstyper tilbyder forskellige fordele og ulemper, afhængigt af dine forretningsbehov og ressourcer. Det er vigtigt at vælge den type virksomhed, der bedst passer til din situation og de langsigtede mål for din virksomhed.

Er du i tvivl om, hvilken virksomhedtype der passer bedst til dine behov?

Tøv ikke med at kontakte os for professionel og branchebestemt rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regler og tilladelser ved start af virksomhed

Når du starter en virksomhed i Danmark, skal du overholde en række lovgivningsmæssige krav og indhente de nødvendige tilladelser.

Et CVR-nummer er afgørende for at drive virksomhed i Danmark, da det registrerer virksomheden i det offentlige system. Det er gratis at få tildelt et CVR-nummer, men registrering af kapitalselskaber på Erhvervsstyrelsens hjemmeside indebærer et mindre gebyr. Dette gebyr er relateret til stiftelse eller ændringer af selskabsstrukturen. For personligt ejede virksomheder, såsom enkeltmandsvirksomheder og PMV’er, pålægges dette gebyr ikke, og det er derfor helt gratis at registrere og få et CVR-nummer.

Alle virksomheder i Danmark er pålagt at føre regnskab. Dette indebærer, at virksomheden skal bogføre alle sine transaktioner og udarbejde årsregnskab. Derudover er de fleste selskaber også omfattet af revisionspligt, hvilket betyder, at en registreret revisor skal gennemgå og godkende virksomhedens regnskaber for at sikre nøjagtighed og overholdelse af gældende regler.

Derudover gælder der særlige lovmæssige krav for virksomheder inden for visse brancher. For eksempel:

Bygge- og anlægsbranchen: Hvis du starter en virksomhed inden for byggeri eller anlægsarbejde, skal du overholde byggelovgivningen og ofte have specifikke byggetilladelser, før du kan påbegynde dine projekter. Det er også nødvendigt at sikre, at alle sikkerhedsforskrifter og arbejdsmiljøkrav overholdes for at beskytte dine ansatte og sikre en sikker arbejdsplads. Dette omfatter alt fra korrekt brug af sikkerhedsudstyr til implementering af sikkerhedsprotokoller på byggepladsen.

Alkoholbevillinger: Driver du en café eller restaurant, og ønsker at sælge alkohol, kræves en alkoholbevilling. Denne bevilling er nødvendig for lovligt at kunne tilbyde alkoholholdige drikkevarer til dine kunder.

Miljøreguleringer: Virksomheder, der arbejder med forurenende kemikalier eller udleder forurenende stoffer til luften, skal overholde strenge miljølovgivningskrav. Dette kan indebære, at du skal ansøge om særlige miljøtilladelser, før din virksomhed kan begynde operationer.

Det er essentielt at du sætter dig grundigt ind i de specifikke regler og krav, der gælder for netop din virksomhedstype og branche, før du iværksætter din forretningsidé. Dette vil ikke kun sikre compliance med dansk lovgivning, men også understøtte en bæredygtig og lovlig drift af din virksomhed.

Startbudget

Et startbudget kaldes typisk også for et etableringsbudget. Et startbudget er en grundlæggende økonomisk plan, der viser det nødvendige kapitalbehov for at opstarte en virksomhed. Dette budget skal omfatte alle væsentlige startomkostninger forbundet med den specifikke type virksomhed, du ønsker at etablere. Omkostningerne varierer afhængigt af virksomhedstypen og de krav, som denne stiller til startkapital.

Det totale kapitalbehov afhænger også af antallet og størrelsen af de udgifter, der skal registreres i virksomhedens bogføring fra starten.

Udgifter ved opstart af virksomhed

Når du planlægger at starte en virksomhed, er det vigtigt at have et klart overblik over de forskellige omkostninger, der er involveret i opstarten. Dette kaldes et etableringsbudget, og det bør indeholde alle de nødvendige udgifter til den valgte virksomhedstype. Etableringsbudgettet skal dække alt fra nødvendig startkapital, hvis dette kræves, til diverse driftsomkostninger, som vil opstå fra dag ét.

Faste startomkostninger

Registreringsgebyrer: Disse varierer afhængigt af virksomhedstypen. For eksempel koster hjælp til at starte en enkeltmandsvirksomhed mellem 500 og 1.000 kr., mens etablering af et selskab som et ApS kan koste mellem 1.000 og 2.000 kr., da det kræver mere kompleks administration.

Depositum og husleje for lokaler: Hvis din virksomhed kræver fysiske lokaler, skal du måske betale depositum samt første måneds husleje i forvejen.

Indkøb af udstyr og inventar: Dette kan inkludere alt fra kontormøbler og IT-udstyr til butiksinventar som kasseapparater og montre.

Oprettelse af hjemmeside: En funktionel hjemmeside kan koste alt fra 3.000 til 30.000 kr., afhængig af kompleksiteten og om den skal integrere en webshop.

Løbende udgifter

Regnskabsprogram: Lovkravet om digital bogføring betyder, at du skal have et regnskabsprogram, som kan koste omkring 200 kr. om måneden.

Bogføring og rådgivning: Mange iværksættere vælger at outsource deres bogføring til en bogholder eller revisor for at sikre korrekt håndtering af finanserne. Prisen herpå kan variere, men starter typisk ved 6.000 kr. om året.

Erhvervskonto: Afhængigt af virksomhedstype kan en erhvervskonto være nødvendig. Prisen for dette ligger ofte mellem 0 og 5.000 kr. årligt, plus eventuelle oprettelsesgebyrer.

Markedsføring: Dette kan inkludere udgifter til annoncering, skiltning og visitkort. Budgettet herfor skal tilpasses din markedsføringsstrategi og kan variere betydeligt.

Forsikringer

Arbejdsskadeforsikring og andre relevante forsikringer: Afhængigt af din branche og virksomhedsstruktur, kan visse forsikringer være lovpligtige. For eksempel, hvis du har ansatte, er det lovpligtigt med en arbejdsskadeforsikring. Prisen for sådan en forsikring starter typisk ved 1.800 kr. årligt per ansat.

Det er afgørende at have et realistisk etableringsbudget for at sikre, at du har de nødvendige midler til rådighed for at din virksomhed kan operere effektivt og overholde alle juridiske krav fra starten. Dette hjælper ikke kun med at undgå økonomiske overraskelser, men også med at planlægge en bæredygtig vækststrategi.

Har du brug for hjælp til oprettelsen og registreringen af din virksomhed?

Kontakt os for skræddersyet og professionel støtte og rådgivning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Omkostningerne ved at starte et firma varierer afhængigt af virksomhedstypen. For eksempel kræver en enkeltmandsvirksomhed ingen startkapital udover eventuelle omkostninger til nødvendigt udstyr og en hjemmeside. Et ApS kræver en minimumskapital på 40.000 kr., mens et A/S kræver 400.000 kr.

Det er gratis at få tildelt et CVR-nummer for enkeltmandsvirksomheder og PMV’er, men kapitalselskaber som ApS og A/S skal betale et registreringsgebyr ved stiftelsen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Der er inden udgifter forbundet med opstart af en enkeltmandsvirksomhed. Ud over de indledende omkostninger til opstart som hjemmeside og udstyr, omfatter de løbende udgifter for en enkeltmandsvirksomhed typisk udgifter til bogføring, markedsføring og muligvis erhvervsforsikringer. Disse omkostninger kan variere bredt afhængigt af virksomhedens natur og omfang.

Oprettelse af et selskab som et ApS kan koste mellem 1.000 og 2.000 kr. i registreringsgebyrer, ud over den krævede startkapital på 40.000 kr. For et A/S er startkapitalen 400.000 kr., og der vil også være registreringsgebyrer samt muligvis højere omkostninger til juridisk og finansiel rådgivning.

Specifikke tilladelser afhænger af virksomhedstypen og branchen. For eksempel skal byggefirmaer have byggetilladelser, restauranter skal have alkoholbevillinger, og virksomheder, der arbejder med miljøfarlige materialer, skal have miljøtilladelser. Alle virksomheder skal desuden registreres med et CVR-nummer og overholde bogførings- og revisionspligten.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: