Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad kan man trække fra i skat?

Når du driver virksomhed, er et af de mest stillede spørgsmål ofte: "Hvad kan man trække fra i skat?" Uanset om du lige er startet eller har drevet virksomhed i flere år, er det afgørende at kende svarene for at optimere din skattemæssige situation.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvilke fradrag findes der?

Der er mange typer fradrag at tage hensyn til, og de falder primært i to kategorier: fradrag for virksomhedens udgifter og arbejdsrelaterede fradrag. Det afgørende er at skelne korrekt mellem de forskellige typer fradrag, især når det kommer til private og erhvervsmæssige udgifter. Det er værd at bemærke, at når det handler om virksomhedens udgifter, skal du kunne dokumentere, at de er lavet for at sikre virksomhedens indtægt, fx via købsbilag, hvis Skattestyrelsen spørger.

Hvad kan man trække fra i skat?

Mange selvstændige stiller sig selv måske spørgsmålet: “Hvad kan jeg trække fra i skat?” Som selvstændig / virksomhed kan du trække en lang række udgifter fra i skat. Nogle af de mest almindelige inkluderer:

  • Varekøb (udgifter til varer, der sælges).
  • Inventar og maskiner.
  • Revisor- og advokatudgifter.
  • Udgifter til erhvervskonto.
  • Telefon- og internetudgifter.
  • Husleje for lokaler.

Derudover er der mange andre udgifter, som også giver ret til fradrag. Disse inkluderer udgifter til reklamer, som annoncer og andre markedsføringsaktiviteter. Repræsentationsudgifter, som mad, drikkevarer, og gaver relateret til forretningen, kan også trækkes fra, men vær opmærksom på specifikke begrænsninger. 

Det er dog altid en god idé at konsultere en revisor eller skatterådgiver for at sikre, at alle mulige fradrag udnyttes korrekt.

Hvad er fradrag?

Fradrag refererer til de beløb, som du som virksomhedsejer kan trække fra dine skattepligtige indtægter. Disse fradrag reducerer den indkomst, der er underlagt beskatning, hvilket i sidste ende kan føre til lavere skatter. Det er afgørende for enhver virksomhedsejer at forstå, hvordan og hvornår man kan anvende disse fradrag korrekt.

Grundlæggende betingelser for fradrag - Hvad du kan trække fra i skat

For at en udgift kan trækkes fra i skat, skal den opfylde visse kriterier. Først og fremmest skal udgiften være nødvendig for at tjene indkomsten i virksomheden. Dette betyder, at udgiften skal have en direkte forbindelse til virksomhedens drift og indtjening. Dernæst skal man kunne dokumentere udgiften, typisk via købsbilag eller kvitteringer, især hvis Skattestyrelsen stiller spørgsmål. Det er også vigtigt at skelne mellem private og erhvervsmæssige udgifter, da kun de erhvervsmæssige kan trækkes fra.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fradrag for driftsomkostninger - Hvad du kan trække fra i skat

Husleje for erhvervslokaler:

En af de største omkostninger for mange virksomheder er leje af erhvervslokaler. Heldigvis kan denne udgift trækkes fra i skat, så længe lokalet primært bruges til erhvervsmæssige formål.

Kontorartikler og forbrugsstoffer:

Småting som penne, papir, printerpatroner og andre kontorartikler kan hurtigt løbe op i et betydeligt beløb over et år. Alle disse forbrugsstoffer, der bruges direkte i virksomhedens drift, kan trækkes fra som driftsomkostninger.

Telefon- og internetudgifter:

I den moderne verden er kommunikation nøglen. Derfor er telefon- og internetudgifter næsten uundgåelige for enhver virksomhed. Disse omkostninger kan trækkes fra, men hvis de også bruges privat, skal man sikre sig, at kun den erhvervsmæssige del trækkes fra.

Markedsføringsudgifter:

For at en virksomhed kan vokse, er det ofte nødvendigt med markedsføring. Dette kan inkludere alt fra online annoncering til trykte brochurer. Heldigvis kan disse udgifter, der er med til at promovere din virksomhed og tiltrække kunder, trækkes fra i skat.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Løn og personaleomkostninger - Hvad du kan trække fra i skat

Lønudgifter:

Som virksomhedsejer er det sandsynligt, at du på et tidspunkt vil have ansatte, og dermed følger lønudgifter. Disse omkostninger, som omfatter lønninger, bonusser og andre former for kompensation til dine medarbejdere, kan trækkes fra i skat. Det er vigtigt at huske at afholde skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af lønningerne korrekt.

Pensionsindbetalinger:

At investere i dine medarbejderes fremtid er ikke kun en god forretningspraksis, men det giver også skattemæssige fordele. Indbetalinger til pensionsordninger for dine ansatte kan trækkes fra som en driftsomkostning, hvilket yderligere kan reducere din skattepligtige indkomst.

Uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere:

I en verden i konstant forandring er det afgørende at sikre, at dine medarbejdere er opdaterede med de nyeste færdigheder og viden. Udgifter til uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere kan trækkes fra i skat, hvilket ikke kun gavner virksomhedens bundlinje, men også dens konkurrenceevne og produktivitet.

Transport- og rejseudgifter – Hvad du kan trække fra i skat

Kørselsfradrag:

For mange virksomheder er transport en uundgåelig del af hverdagen. Hvis du bruger din egen bil i erhvervsmæssig sammenhæng, kan du benytte dig af kørselsfradraget. Dette fradrag kompenserer for slid og brug af egen bil, og det er vigtigt at føre en detaljeret kørebog for at kunne dokumentere det over for Skattestyrelsen.

Offentlig transport:

Hvis du eller dine medarbejdere rejser med offentlig transport i erhvervsmæssig sammenhæng, kan disse udgifter også trækkes fra i skat. Dette omfatter bus, tog, metro og endda færgebilletter. Husk at opbevare billetter eller kvitteringer som dokumentation.

Overnatning og diæter:

Forretningsrejser kan sommetider kræve overnatninger væk fra hjemmet. Udgifterne til hotelværelser, morgenmad eller andre nødvendige omkostninger under rejsen kan trækkes fra. Desuden, hvis rejsen strækker sig over længere tid, kan diæter (dvs. dagpenge til dækning af leveomkostninger) også trækkes fra i skat.

Afskrivninger og investeringer

Når du investerer i længerevarende aktiver som maskiner eller inventar, kan du ikke trække hele udgiften fra med det samme. I stedet bruger man afskrivninger, hvor man trækker en del af udgiften fra hvert år over aktivets levetid.

Renter og finansielle omkostninger

Har du taget lån til virksomheden, eller har du andre finansielle omkostninger? Renter af virksomhedslån og diverse finansielle gebyrer kan trækkes fra i skat.

Andre relevante fradrag - Hvad du kan trække fra i skat

Der er en række andre udgifter, du kan trække fra i skat. For eksempel kan udgifter til moms, repræsentation og faglitteratur give ret til fradrag under visse betingelser. Husk altid at rådføre dig med en revisor for at sikre, at du får alle de fradrag, du har ret til.

Begrænsninger og faldgruber

Hvornår kan et fradrag nægtes?

Selvom mange udgifter kan trækkes fra i skat, er der situationer, hvor Skattestyrelsen kan nægte et fradrag. Dette kan fx være, hvis udgiften ikke anses for at være erhvervsmæssigt nødvendig, eller hvis den manglende dokumentation gør det umuligt at bekræfte udgiftens legitimitet.

Typiske fejl at undgå:

Mange virksomhedsejere / selvstændige begår fejl, når det kommer til fradrag. Nogle af de mest almindelige fejl inkluderer manglende dokumentation, ikke at skelne korrekt mellem private og erhvervsmæssige udgifter, og ikke at være opmærksom på specifikke regler omkring visse typer fradrag. Ved at kende til disse faldgruber kan du undgå potentielle problemer med Skattestyrelsen.

Afsluttende bemærkninger

Vigtigheden af at have styr på fradrag:

At forstå, hvad man kan trække fra i skat, er afgørende for at optimere virksomhedens økonomi. Korrekte fradrag kan betyde forskellen mellem en sund bundlinje og unødige omkostninger.

Anbefaling:

Mens denne guide giver en generel oversigt, er det vigtigt at huske på, at skattereglerne kan være komplekse. Derfor anbefales det altid at konsultere en revisor eller skatterådgiver for at få specifik vejledning og sikre, at du udnytter alle mulige fradrag korrekt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om hvad man kan trække fra i skat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja, at “trække noget fra i skat” henviser typisk til de udgifter, en virksomhed kan trække fra sin skattepligtige indkomst. I praksis betyder det, at virksomheden får fradrag for disse udgifter. Så når vi siger “kan trække fra i skat”, mener vi ofte “kan få fradrag for”.

For at sikre dine fradrag er det vigtigt at have korrekt dokumentation. Dette kan typisk være i form af kvitteringer, købsbilag, kontrakter eller andre officielle dokumenter, der bekræfter udgiften. Hvis Skattestyrelsen skulle spørge, skal du kunne fremvise denne dokumentation.

Ja, hvis du for nylig har startet en virksomhed, kan du ofte få fradrag for de omkostninger, du har haft op til seks måneder før virksomhedens start. Dette kan inkludere reklameomkostninger, telefon, løn og husleje til lokaler. Dog er nogle fradragsberettigede udgifter, som revisor- og advokatudgifter, ikke fradragsberettigede i denne periode.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: