Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kreditornummer

Et kreditornummer består af en sekvens på 8 cifre, som vises på ethvert elektronisk indbetalingskort. Denne kode fungerer som en identifikator for den enhed, der udsteder indbetalingskortet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelsen af et kreditornummer

Et kreditornummer spiller en central rolle, når du skal inddrive udeståender fra en kunde gennem udsendelse af et elektronisk indbetalingskort. For at oprette dette indbetalingskort, er det nødvendigt at indtaste diverse informationer, herunder din virksomheds unikke kreditornummer. Dette nummer er direkte forbundet med din virksomhed og ikke specifikt med dit pengeinstitut, hvilket betyder, at skift af bank ikke påvirker dit kreditornummer.

Ønsker du at få kreditornummer yderligere forklaret, så tøv ikke med at kontakte os i dag.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forståelse af betalings-ID

For at udføre en betaling med et indbetalingskort er det ikke nok blot at kende til kreditornummeret; du skal også være bekendt med betalingsidentiteten. 

Dette er særligt relevant, når du arbejder med forskellige typer af indbetalingskort: et +71 indbetalingskort vil have en betalingsidentitet bestående af 15 cifre, mens et +75 indbetalingskort vil indeholde en 16-cifret betalingsidentitet. 

Betalings-ID’et fungerer som en unik identifikator for hver enkelt betaling, sikrer at betalingen kan spores individuelt og undgår gentagelser. Både kreditornummeret og betalings-ID’et vil altid være angivet på indbetalingskortet du modtager, hvilket sikrer, at du har alle nødvendige oplysninger til at gennemføre betalingen korrekt.

Forståelse af FI-kreditornummeret

Et FI-kreditornummer er essentielt for at forstå, hvad et FI-kort indebærer. FI-kortet, også kendt som et elektronisk indbetalingskort, adskiller sig fra de traditionelle girokort, som typisk udsendes i papirform og sendes i rudekuverter. I stedet for papirformen, distribueres de elektroniske indbetalingskort digitalt, eksempelvis via e-mail eller e-boks.

Det afgørende ved et FI-kort er, at det anvender et FI-kreditornummer, hvilket sikrer, at indbetalingerne korrekt dirigeres til det tiltænkte bestemmelsessted.

Forstå girokortet

Et girokort er en betalingsblanket, der ofte følger med fakturaer udstedt af kreditorer, og det gør det muligt for modtageren at foretage betalinger ved hjælp af et kreditornummer eller gironummer. 

I dagens finansielle verden skelner man mellem to hovedtyper af indbetalingskort: de moderne, elektroniske FI-kort og de traditionelle girokort. Selvom “girokort” oprindeligt refererede til en specifik type kort, anvendes termen nu bredt til at dække begge former for indbetalingskort i almindelig tale. 

Historien bag girokortet tager os tilbage til 1. januar 1920 i Danmark, hvor det opstod som en evolution af postchecks anvendt i Østrig-Ungarn og Tyskland. Dette system tillod overførsler mellem girokonti både internt i landene og på tværs af landegrænser ved hjælp af et postalt gireringssystem. 

Tidligere var det nødvendigt at have en konto hos Post & Telegrafvæsenet for at anvende girokortet, men denne forpligtelse er ikke længere gældende i dagens betalingslandskab.

Lokalisering af kreditornummeret på indbetalingskort

På et modtaget indbetalingskort vil kreditornummeret være synligt sammen med andre nødvendige oplysninger for at udføre en betaling til den pågældende kreditor. 

For dem, der foretager regelmæssige betalinger, tilbyder brugen af kreditornummeret en smidig løsning til at tilmelde sig betalingsservice. Dette fjerner behovet for manuelt at håndtere tilbagevendende betalinger, hvad enten de er månedlige eller kvartalsvise. 

På indbetalingskortet kan kreditornummeret ofte findes på flere steder, eksempelvis markeret direkte under betegnelsen “Kreditornummer” eller som de sidste otte cifre i eventuel kodelinje placeret i bunden af kortet.

Sådan finder du betalinger via kreditornummer

Hvis du ønsker at finde en specifik betaling i dit betalingssystem eller netbank, er det muligt at anvende kreditornummeret som søgekriterium. Ved at indtaste det relevante kreditornummer, vil du kunne se en liste over alle betalinger foretaget til dette nummer. Dette gør det let at identificere og gennemgå specifikke transaktioner, du måtte ønske at kontrollere nærmere. 

Alternativt kan du også anvende andre søgeparametre såsom dato, hvis du leder efter en bestemt betaling i systemet.

Står du tilbage med spørgsmål omkring ovenstående emner, står vi i Stadsrevisionen klar til at hjælpe dig.

Ønsker du professionel hjælp indenfor emnet kreditornummer?

Kontakt os for skræddersyet, professionel hjælp.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kreditornummer

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et kreditornummer er en unik, 8-cifret identifikationskode, som findes på indbetalingskort for nøjagtigt at identificere en kreditor.

Kreditornummeret identificeres ved dens 8 cifre, som er klart angivet på de indbetalingskort, der udstedes.

Når du står over for en betaling via et indbetalingskort, er kreditornummeret essentielt. Dette nummer findes på det indbetalingskort, du har modtaget, og skal anvendes for hver betaling.

Disse to er ikke det samme. Kreditornummer og betalings-ID repræsenterer to forskellige typer af koder, som begge er nødvendige for korrekt betaling via et indbetalingskort.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: