Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

10 vigtige afgifter for virksomheder at forstå

Ethvert firma er underlagt betaling af forskellige typer afgifter; antallet og typen kan variere baseret på faktorer som firmaets størrelse og dets primære aktiviteter. I denne artikel dykker vi ned i emnet "Hvad er afgifter" for virksomheder, idet vi præsenterer en liste over almindelige afgifter, som enhver forretningsindehaver bør være bekendt med. Vi vil også give en dybdegående forklaring på nogle af de mest kritiske afgifter, for at give dig en klarere forståelse af, hvorfor de er relevante, og hvordan de påvirker din forretning.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en afgift?

En afgift defineres som en specifik type skat, der opkræves i forbindelse med import, fremstilling eller salg af et produkt eller en tjeneste. “Hvad er afgifter” kan besvares ved at se på deres rolle i at begrænse overdreven forbrug eller forhindre miljøskadelige virksomheder. De bidrager også til finansiering af forskellige offentlige tjenester såsom uddannelse, omsorg for ældre, infrastrukturudvikling, børnepasning og forskningsinitiativer.

Selskabsskatter alene tegner sig for omkring 8% af de samlede skatteindtægter i Danmark. Dertil kommer forbrugsafgifter, som inkluderer moms, der er gældende for en bred vifte af varer og tjenester, lønsumsafgift og specifikke forbrugsafgifter, der er knyttet til bestemte varer og tjenester.

Disse forbrugs- og toldafgifter falder under kategorien af indirekte skatter. Nogle eksempler på disse inkluderer merværdiafgiften, der vil blive uddybet i det følgende afsnit, samt punktafgifter. En komplet oversigt over alle afgifter og deres indtægter kan findes på skm.dk.

Afgifter af interesse for virksomhedsejere

Afgifter varierer markant mellem privatpersoner og virksomheder. I dette afsnit vil vi fokusere på de afgifter, der er mest relevante for dig som virksomhedsejer eller iværksætter, og vi vil give en mere detaljeret forklaring på flere af dem senere i indlægget. Der er visse afgifter, som er mere generelle og omfatter en række underkategorier, såsom punktafgifter.

Ikke alle afgifter vil være relevante for hver enkelt virksomhed. For eksempel er det essentielt at forstå, “hvad er afgifter” som punktafgifter, hvis din virksomhed er involveret i produktionen af spiritus, chokolade eller is. Vi vil give en dybdegående forklaring på hver af de afgifter, der ikke er forklaret via links i oversigten, i det senere afsnit af indlægget.

10 afgifter du skal være opmærksom på som virksomhedsejer:

 • Merværdiafgift er en skat, der tilføjes til en vares pris gennem alle faser af produktion og salg. 
 • Lønsumsafgift er relevant for virksomheder, der tilbyder momsfrie ydelser.
 • Gevinstafgift er afgiften på præmier udloddet i konkurrencer, eksempelvis på sociale medier som Facebook. 
 • Punktafgift pålægges specifikke produkter som spiritus, chokolade og spil.
 • Emballageafgift er en afgift på materialer som poser, PVC-folie og andet emballage. 
 • Tinglysningsafgift betales ved tinglysning af virksomhedsændringer og lignende. 
 • Told- og importafgift er relevante afgifter og sikkerhedsstillelser ved import og eksport af varer.
 • Miljø- og energiafgifter omfatter afgifter på el, vand, gas og olie for at adressere “hvad er afgifter” i en miljømæssig sammenhæng. 
 • Ophavsretafgift betales for retten til at bruge kreative værker som billeder, musik og rapporter. 
 • Dækningsafgift er en skat, der beregnes på bygningers værdi, som visse kommuner opkræver.

Ikke alle disse afgifter vil være relevante for enhver virksomhed. Mange virksomheder vil ofte støde på merværdi- og gevinstafgifter samt afgifter relateret til told, import og eksport. Lønsums- og punktafgifter er specifikke og relevante for en mindre gruppe af virksomheder, men er essentielle at kende til, hvis de er relevante for din virksomheds sektor.

Merværdiafgift forklaret

Merværdiafgift er en skat, der pålægges varer baseret på den øgede værdi(merværdi), de opnår gennem forskellige faser af produktion og salg. Dette betyder, at der betales en yderligere afgift (moms) for hver salgstransaktion baseret på salgsprisen af varer og tjenester. Virksomheder har dog mulighed for at fratrække den moms, der er betalt i forbindelse med produktionen af varer – det vil sige råvarer og produktionsomkostninger. 

Virksomheder er kun forpligtet til at betale moms på den øgede værdi, der genereres inden for deres egen virksomhed. For eksempel, når en virksomhed køber råmaterialer og forvandler dem gennem bearbejdning, opstår der en øget værdi. Dette kan være processen med at forvandle uld til garn eller tøj, træ til møbler eller jern til maskindele.

Moms kan fratrækkes ved transaktioner mellem virksomheder. Det er kun slutforbrugeren, der ikke har mulighed for at fratrække momsen. Derfor er det i praksis forbrugeren, der bærer byrden af denne afgift i sidste ende. For yderligere information om princippet bag merværdiafgift og specifikke eksempler, kan Skattestyrelsens hjemmeside besøges.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Lønsumsafgift forklaret

Lønsumsafgift er relevant for virksomheder, der sælger ydelser, som er fritaget for moms. Denne afgift beregnes baseret på virksomhedens samlede lønudgifter og/eller dens skattemæssige overskud, men kan fratrækkes som en driftsomkostning i skatteregnskabet.

Afgiften pålægges ikke, hvis afgiftsgrundlaget er under 80.000 kroner. Der er fire forskellige metoder til at beregne afgiftsgrundlaget, afhængig af virksomhedstypen:

 1. Organisationer, fonde, foreninger, loger og virksomheder med momsfrie spilleaktiviteter.
 2. Finansielle virksomheder, forsikringsvirksomheder og visse selvstændige grupper.
 3. Virksomheder, der importerer eller udgiver aviser.
 4. Virksomheder, der ikke passer ind under de tre foregående kategorier.

For de første to metoder er lønsummen grundlaget for beregning af afgiften. For den tredje metode baseres afgiften på omsætningen fra salg af aviser. For den fjerde metode varierer beregningsgrundlaget afhængig af, om virksomheden har ansatte. Hvis der ikke er nogen ansatte, baseres afgiften på virksomhedens overskud eller underskud. Hvis der er ansatte, beregnes afgiften ud fra lønsummen, justeret for overskud eller underskud.

Gevinstafgift forklaret

Gevinstafgift er relevant, hvis du arrangerer konkurrencer på platforme som sociale medier, via et nyhedsbrev eller på din hjemmeside. Gevinsten er skattefri for deltageren, så længe de følgende tre kriterier er opfyldt:

 • Deltagelse i konkurrencen er gratis.
 • Konkurrencen er offentlig.
 • Der er et element af tilfældighed involveret i konkurrencen.

Hvis vinderchancerne øges ved køb af dine produkter, bliver gevinsten skattepligtig for modtageren, da ikke alle ovennævnte betingelser er opfyldt.

Som arrangør er du forpligtet til at betale gevinstafgift af en portion af den udloddede gevinsts værdi. Gevinstafgiften udgør 17,5% af den del af gevinstens værdi, der overstiger 750 kroner. For eksempel, hvis præmien har en værdi af 1.000 kroner, beregnes afgiften af de resterende 250 kroner.

Punktafgift forklaret

Punktafgifter er specifikke afgifter, der pålægges varer som spiritus, chokolade, spil og tobak. Denne type afgift inkluderer en række forskellige afgifter, herunder emballageafgifter samt miljø- og energiafgifter. 

Hvis du producerer varer, der er underlagt punktafgifter indenfor Danmarks grænser, eller hvis du køber sådanne varer fra udlandet, skal du generelt være registreret for punktafgifter. Der findes forskellige typer af registreringer, og den specifikke type afhænger af den relevante punktafgiftslov.

 • Oplagshaver
 • Varemodtager
 • Midlertidig varemodtager
 • Vareafsender
 • Fjernsalg

Hvis du foretager køb af varer, der er pålagt nationale punktafgifter fra andre EU-lande, uden at være registreret som varemodtager, er det påkrævet at forhåndsanmelde købet til Skattestyrelsen og afregne afgiften, før varerne bliver afsendt af leverandøren. Den samme procedure gælder for køb af varer, der er underlagt afgift, fra lande uden for EU.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Emballageafgift forklaret

Emballageafgift er knyttet til miljø- og energiafgifter og omfatter skatter på forskellige typer af emballage, poser, engangsservice og PVC-folier. For eksempel, hvis du producerer alkoholiske drikkevarer som spiritus eller øl, vil der blive pålagt en afgift på emballagen, uafhængigt af om den er lavet af laminat, glas, plast eller metal. Dette gælder også for drikkevarer som mineralvand og limonade, samt andre produkter, der indeholder kulsyre.

Afgiften er volumenbaseret, hvilket betyder, at afgiftens størrelse varierer afhængigt af volumen af den specifikke emballage. For produkter som papir- og plastikposer, engangsservice og folier, beregnes afgiften på basis af vægten, specifikt per kilo. Det sikrer, at afgiften afspejler den miljømæssige påvirkning af de forskellige emballagetype produktion og bortskaffelse, hvilket bidrager til en mere bæredygtig håndtering af ressourcer og affald.

Vigtigheden af at holde styr på skat, moms og gebyrer

I drift af en virksomhed er det uundgåeligt at støde på diverse skatter, afgifter og gebyrer. Nogle af disse omkostninger er konstante, mens andre kun optræder under specifikke omstændigheder. Merværdiafgift samt afgifter relateret til import og eksport er blandt de mest almindelige finansielle forpligtelser, som virksomhedsejere skal navigere igennem.

Moms skal generelt afregnes hver kvartal, mens det årlige skatteregnskab typisk afsluttes ved årets udgang, parallelt med indsendelsen af den udvidede selvangivelse eller årsregnskabet. Det er også vigtigt at have kontrol over lønninger, A-skat, feriepenge osv., især hvis dit lønsystem ikke automatisk håndterer disse opgaver for dig.

Gebyrer er en anden udgiftspost, som virksomheder skal være opmærksomme på. Dette kan omfatte gebyrer associeret med banktjenester, betalings- og abonnementsløsninger. Erhvervsstyrelsen pålægger også gebyrer for tjenester som virksomhedsstiftelse og registrering af ændringer.

At have en erhvervskonto er afgørende for effektiv virksomhedsdrift, men omkostningerne ved at oprette og vedligeholde en sådan konto kan variere markant. Derfor er det essentielt for virksomhedsejere at være velinformeret og opmærksom på de forskellige økonomiske forpligtelser for at sikre sund økonomisk forvaltning og bæredygtig virksomhedsdrift.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Afgifter

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En afgift har visse ligheder med skat og pålægges ved import, fremstilling eller salg af produkter eller tjenester.

Der eksisterer et væld af afgifter. For eksempel er moms en type forbrugsafgift, men derudover er der også en lang række andre, herunder punktafgifter, importafgifter og mange flere.

Stort set alle varer og tjenester er underlagt afgifter. Det er almindeligt, at en vare eller tjeneste er pålagt flere afgifter, især hvis der tilføjes merværdi – som i tilfældet med merværdiafgift. Afgifter gælder for en bred vifte af produkter, fra chokolade og slik til alkoholiske drikke, samt miljø- og energiafgifter.

Kort sagt, ja. Alle virksomheder vil på et eller andet tidspunkt støde på afgifter. Typerne og mængderne af afgifter varierer afhængig af virksomhedens specifikke aktiviteter. Det er derfor afgørende at være opmærksom på de potentielle afgifter, da de kan repræsentere betydelige udgifter.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: