Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hovedkort

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et hovedkort?

Hovedkortet spiller en central rolle i skattesystemet og er en integreret del af skattekortet. Dets primære funktion er at anvendes af arbejdsgiveren eller udbetaleren, som er ansvarlig for den væsentligste del af en persons indtægt. Dette er typisk den arbejdsgiver, hvor en lønmodtager tjener det største beløb. Hovedkortet indeholder afgørende oplysninger, herunder størrelsen på skattefradraget, som arbejdsgiveren skal anvende ved beregning af løn eller anden udbetaling. Derudover specificerer hovedkortet den trækprocent, som skal anvendes på lønmodtagerens indkomst.

For at sikre en korrekt skatteberegning, er fradraget på hovedkortet nøje udregnet på forskellige basis, herunder dagligt, hver 14. dag og månedligt. Det er vigtigt at bemærke, at hovedkortet og bikortet er tæt forbundet. Mens hovedkortet er specifikt designet til brug på ét sted – primærindkomstkilden – kan bikortet anvendes flere steder. Dette er særligt relevant for personer med flere mindre indkomstkilder, såsom deltidsjob.

Et kritisk aspekt ved brugen af hovedkortet er, at det kun må anvendes ét sted. Dette er for at forhindre betaling af for lidt skat. Hovedkortets værdier og detaljer defineres af SKATs forskudsopgørelse. Arbejdsgiveren eller udbetaleren henter disse oplysninger direkte fra SKAT på elektronisk vis, og som lønmodtager har man ikke selvstændig adgang til at hente dette kort.

Skattefri indkomst

Alle skattepligtige borgere i Danmark har et grundfradrag, som er det beløb, man kan tjene skattefrit. Dette grundfradrag justeres årligt for at afspejle ændringer i prisniveauet. Der er forskellige personlige omstændigheder, der kan påvirke størrelsen af dit skattefrie beløb. Et typisk eksempel er ejerskab af en bolig, hvor du kan få fradrag for rente- og bidragsudgifter på realkreditlån.

Skattekortet, inklusiv hovedkortet, er individuelt tilpasset, hvilket betyder, at personlige forhold og omstændigheder spiller en afgørende rolle i fastsættelsen af, hvor meget du kan tjene skattefrit. Disse oplysninger vil fremgå tydeligt på din forskudsopgørelse. Hvis du har et frikort, vil det skattefrie beløb fremgå som et såkaldt “frikortsbeløb”, og hvis du har et hovedkort, vil det være anført som dit personfradrag.

Sådan finder du dit hovedkort

For at have en dyb forståelse af dine skatteoplysninger, er det afgørende at vide, hvor du kan finde dit hovedkort. Dette essentielle dokument er tilgængeligt på Skattestyrelsens hjemmeside. Ved at logge ind med dit NemID, får du adgang til en detaljeret oversigt over dine skatteforhold, herunder dit personlige fradrag og din specifikke trækprocent. Det er vigtigt at bemærke, at du som lønmodtager ikke behøver at videregive dit hovedkort til din arbejdsgiver. Denne information hentes automatisk af arbejdsgiveren fra Skattestyrelsens systemer, hvilket sikrer en effektiv og fejlfri håndtering af dine skatteoplysninger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hovedkort versus bikort: Hvad er forskellen?

Forståelsen af forskellen mellem hovedkortet og bikortet er central i skattesystemet. Dit hovedkort anvendes af din primære arbejdsgiver – det vil sige den arbejdsplads, hvor du tjener mest – til beregning og udbetaling af din løn. Dette kort inkluderer dit skattefradrag, som anvendes i lønberegningen. I modsætning hertil anvendes bikortet af sekundære arbejdspladser, såsom et fritidsjob eller studiejob. Ved disse arbejdspladser nyder du ikke godt af skattefradraget, som allerede er udnyttet via hovedkortet. Derfor vil bikortet kun vise trækprocenten, uden nogen form for fradrag.

Denne forskel betyder, at når bikortet anvendes, modtager du ingen skattefradrag i din lønudbetaling. Trækprocenten anvendes på hele lønbeløbet, fordi dit skattefradrag allerede er udnyttet via hovedkortet. I praksis bruges hovedkortet der, hvor du tjener mest, eller hvor du modtager den største udbetaling, såsom fra SU eller pension.

I tilfælde af at man modtager SU og har et studiejob ved siden af, vil både hoved- og bikortet finde anvendelse. SU’en udbetales under hovedkortet, hvor dit skattefradrag gælder. Hvis du har en pension som hovedindtægt og et mindre job ved siden af, for eksempel ved siden af en folkepension, vil lønnen fra det mindre job blive udbetalt med brug af bikortet, hvor trækprocenten anvendes uden fradrag.

Sådan ændrer du dit hovedkort hos SKAT

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke arbejdsgivere eller udbetalere der bruger dit hovedkort og dit bikort. Dette kan ses på SKATs hjemmeside. Skulle du opdage, at en udbetaler anvender et forkert skattekort, er det essentielt, at du informerer dem om dette. For eksempel, hvis et job skifter status fra at være et bijob til at blive din primære indtægtskilde, skal du instruere din arbejdsgiver om at skifte til brug af hovedkortet. Arbejdsgiveren eller udbetaleren vil herefter hente og opdatere skattekortet direkte fra SKAT. Som lønmodtager har du ikke mulighed for at foretage denne ændring selv. Hvis du i denne proces har betalt for meget i skat, vil dette beløb blive returneret til dig ved den efterfølgende årsopgørelse.

Forklaring af frikort

Et frikort er et specielt skattekort, som tillader dig at tjene et visst beløb skattefrit hvert år, kendt som frikortsbeløbet. Dette gør det muligt for personer med lav indkomst, såsom unge med fritidsjob eller studerende, der modtager SU uden at have et sidejob, at være fritaget fra at betale skat. Det er vigtigt at bemærke, at alle stadig skal betale 8% i arbejdsmarkedsbidrag, selv om de ikke overstiger grænsen for deres frikort. Dette gælder dog ikke for personer på SU, dagpenge og pension. Dit frikort kan anvendes af flere udbetalere. Når frikortets beløb er opbrugt, vil yderligere udbetalinger blive beskattet baseret på oplysningerne fra din forskudsopgørelse, som udbetalere automatisk henter fra SKAT. Hvert år får du automatisk et nyt frikort.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvem er berettiget til et frikort?

Frikortet er tilgængeligt for alle, der er fyldt 15 år. SKAT opretter automatisk et frikort i det år, hvor en person fylder 15 år. Personer under 15 år kan også oprette et frikort via SKATs hjemmeside ved at bruge en TastSelv-kode.

Forklaring af bikort

Bikortet er nødvendigt, hvis du har flere kilder til indkomst, såsom et arbejde og samtidig modtager SU. Bikortet kan anvendes af flere udbetalere. Det afgørende ved et bikort er, at der ikke er mulighed for skattefri indtjening. På bikortet angives kun trækprocenten, hvilket betyder, at du betaler fuld skat af de indtægter, der udbetales via bikortet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Hovedkort

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et hovedkort er en del af det danske skattesystem og refererer til det skattekort, som anvendes af din primære indtægtskilde – typisk din hovedarbejdsgiver. Hovedkortet indeholder vigtige oplysninger som dit personlige skattefradrag og trækprocent, hvilket bestemmer, hvor meget skat der skal trækkes fra din løn.

Dit hovedkort kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside. Ved at logge ind med dit NemID, kan du få adgang til dine skatteoplysninger, herunder dit hovedkort og eventuelle bikort.

Forskellen mellem et hovedkort og et bikort ligger i deres anvendelse. Hovedkortet bruges af din primære indtægtskilde, hvor du får udnyttet dit skattefradrag. Bikortet anvendes derimod af sekundære indtægtskilder, hvor du ikke får yderligere skattefradrag. Det betyder, at hele indkomsten fra disse kilder beskattes uden fradrag.

Hvis der sker ændringer i dine arbejdsforhold, såsom et deltidsjob bliver til din hovedindtægtskilde, skal du informere den pågældende arbejdsgiver om at skifte til brug af hovedkortet. Arbejdsgiveren vil derefter selv hente den nødvendige information fra Skattestyrelsen. Du kan ikke selv foretage denne ændring.

Hvis du betaler for meget i skat gennem dit hovedkort, vil dette overskydende beløb blive reguleret ved den næste årsopgørelse fra SKAT. Du vil modtage et tilsvarende beløb retur, såfremt der er betalt for meget i skat.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: