Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hobbyvirksomhed

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en hobbyvirksomheds

Kernen i en hobbyvirksomhed er ejerens personlige interesse, snarere end ambitionen om at skabe en økonomisk virksomhed, som primært fokuserer på indtjening. Dette fundament er også årsagen til, at det kaldes en hobbyvirksomhed. En hobbyvirksomhed opstår oftest fra ejerens egen hobby. Det er afgørende at være opmærksom på de skattemæssige aspekter af en sådan virksomhed. For eksempel kan tab fra hobbyvirksomheden ikke fradrages i din personlige indkomstskat.

Et eksempel på en hobbyvirksomhed kunne være småskala dyrehold, salg af håndstrikkede varer eller en simpel vejbod. Det essentielle er, at aktiviteten skal være en del af din hobby. Det er ikke meningen, at du skal starte en hobbyvirksomhed med det formål at teste iværksætterlivet. Således, hvis du for eksempel importerer produkter fra Kina for videresalg, kan det ikke betragtes som en hobbyvirksomhed, da hovedformålet her er indtjeningsorienteret.

Omsætningsgrænse i hobbyvirksomheder

Selvom din hobbyvirksomhed er baseret på en personlig interesse, er der ingen specifikke omsætningsgrænser, du skal overholde. Det væsentlige er, at du kun må fratrække de udgifter, der direkte relaterer sig til driften af din hobbyvirksomhed. For eksempel, hvis du sælger hjemmestrikkede sokker, kan udgifter til strikkepinde og garn fratrækkes. Men omkostninger til en computer, som anvendes til regnskabsføring, kan ikke fratrækkes, da dette ikke er en direkte udgift for hobbyvirksomheden.

Skulle din hobbyvirksomhed generere et underskud, er det vigtigt at bemærke, at dette ikke kan fratrækkes i din personlige skatteopgørelse. Dette skyldes, at en hobbyvirksomhed anses for at være en del af din personlige hobby og ikke en primær indtægtskilde. Hvis du ønsker at kunne fratrække et eventuelt underskud, kan du overveje at etablere en personlig virksomhed i stedet.

Kriterier for hobbyvirksomhed status

For at afgøre, om du driver en hobbyvirksomhed, er det ikke nok blot at træffe din egen beslutning om dette. SKAT foretager en konkret vurdering for at bestemme, om din virksomhed kvalificerer sig som en hobbyvirksomhed eller en erhvervsvirksomhed. SKATs vurdering baseres på flere faktorer:

  • Virksomhedens formål: Her undersøger SKAT, om din virksomhed drives ud fra personlige interesser eller for at generere økonomisk overskud. 
  • Virksomhedens størrelse: Dette omfatter, hvor meget tid du bruger på virksomheden, om der er ansatte, og andre forhold, der indikerer, om det er en erhvervsvirksomhed. En hobbyvirksomhed kan ikke drives på fuldtid, og du kan ikke have lønnede ansatte.
  • Økonomien i virksomheden: Her vurderes det, om virksomhedens økonomi understøtter, at den kan betegnes som en hobbyvirksomhed. For eksempel, hvis virksomheden konsekvent har underskud eller kun et meget lille overskud, kan det tyde på, at det er en hobbyvirksomhed.

SKAT foretager en samlet bedømmelse baseret på disse faktorer. Det er vigtigt at forstå, at det ikke er tilstrækkeligt kun at opfylde ét af kriterierne for at blive betragtet som en hobbyvirksomhed.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Start af hobbyvirksomhed

At starte en hobbyvirksomhed er relativt enkelt, da det ikke betragtes som en ‘egentlig’ virksomhed i traditionel forstand. Dette indebærer, at der ikke er behov for officiel registrering hos Erhvervsstyrelsen eller omfattende juridisk dokumentation for at komme i gang.

Hvis du vil sælge produkter eller tjenester ud fra dine personlige interesser, kan du simpelthen starte med det samme. Det er dog vigtigt at holde styr på dine salg og indkøb for at kunne beregne dit overskud og dermed betale den relevante skat.

Inden du starter, er det afgørende at sikre, at du opfylder kravene til at blive anset som en hobbyvirksomhed. Hvis dit primære mål med virksomheden er at generere indtægt, bør du overveje at etablere en anden virksomhedsform, såsom en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) eller en enkeltmandsvirksomhed (EVS).

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Beskatning i hobbyvirksomheder

Beskatningen af overskud fra en hobbyvirksomhed følger de samme principper som beskatningen af andre personlige virksomheder. Dette betyder, at overskuddet fra din hobbyvirksomhed skal indberettes i din årsopgørelse som ‘anden personlig indkomst’, i henhold til Skattelovens §4 – personskatteloven.

Det er vigtigt at være opmærksom på et par specifikke regler for hobbyvirksomheder:

  • Arbejdsmarkedsbidrag: Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af de indtægter, du genererer gennem din hobbyvirksomhed. Dette adskiller sig fra beskatningen af indtægter fra en almindelig virksomhed.
  • Håndtering af underskud: Hvis din hobbyvirksomhed løber med underskud, kan dette underskud ikke fradrages i anden indkomst. Desuden kan du ikke fremføre et sådant underskud til modregning i fremtidige indkomstår. Det skyldes, at underskud i en hobbyvirksomhed anses som en del af dit privatforbrug.

Det er derfor vigtigt at føre nøjagtig bog over indtægter og udgifter i din hobbyvirksomhed for korrekt at kunne rapportere og betale den relevante skat.

Momsregistrering i hobbyvirksomheder

Generelt er du ikke forpligtet til at registrere eller rapportere moms, hvis du driver en hobbyvirksomhed, selv hvis din omsætning overstiger den momspligtige grænse på 50.000 DKK.

Det er dog vigtigt at bemærke, at der altid kan være undtagelser og særlige tilfælde afhængigt af din personlige økonomiske situation og den måde, du driver din hobbyvirksomhed på. Derfor er det klogt at holde øje med eventuelle ændringer og søge rådgivning fra Skattestyrelsen, så du undgår tvivl og sikrer, at du overholder gældende momsregler. Det er bedre at være på den sikre side og søge vejledning for at undgå eventuelle skattemæssige problemer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Hobbyvirksomhed

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En hobbyvirksomhed er en form for virksomhed, hvor hovedformålet er ejerens personlige interesse snarere end at generere økonomisk indtjening. Det er ofte baseret på ejerens hobby, og det er vigtigt at være opmærksom på, at tab fra en hobbyvirksomhed ikke kan fradrages i din personlige indkomstskat. Et eksempel kunne være småskala dyrehold eller salg af hjemmelavede produkter, så længe det er en del af din hobby og ikke primært for indtjeningsformål.

Nej, der er ingen specifik omsætningsgrænse i hobbyvirksomheder. Det vigtigste er at kun fratrække udgifter, der direkte relaterer sig til hobbyvirksomheden. Underskud kan ikke fratrækkes i din personlige skatteopgørelse i en hobbyvirksomhed.

Generelt er du ikke forpligtet til at registrere eller rapportere moms, hvis du driver en hobbyvirksomhed, selv hvis din omsætning overstiger den momspligtige grænse på 50.000 DKK.

Det er dog vigtigt at bemærke, at der kan være undtagelser afhængigt af din personlige økonomiske situation og måden, du driver din hobbyvirksomhed på. Søg rådgivning fra Skattestyrelsen for at undgå tvivl og sikre, at du overholder gældende momsregler. Det er bedre at være på den sikre side og søge vejledning for at undgå skattemæssige problemer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: