Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hensigtserklæring

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en hensigtserklæring?

Almindeligvis refereret til som et ‘letter of intent’, er en hensigtserklæring en formel fremstilling af en parts intentioner, som for eksempel at erhverve specifik fast ejendom eller at indikere en plan om at sælge sin egen virksomhed til en bestemt køber.

Det distinkte ved en hensigtserklæring ligger i dens ikke-bindende natur fra et juridisk perspektiv. Selvom den udtrykker en klar hensigt, forpligter den ikke personen juridisk til at gennemføre den påtænkte handling. I stedet etablerer den et moralsk standpunkt fra den part, der udtaler sin hensigt.

Hvornår er det relevant at bruge en hensigtserklæring?

Anvendelsen af en hensigtserklæring er særlig relevant i en række situationer, primært inden for køb og salg af ejendomme og virksomheder. Denne type erklæring er også nyttig i andre sammenhænge, for eksempel før den endelige formalisering af et samarbejde.

Ved køb og salg af virksomheder

I forbindelse med køb og salg af virksomheder spiller hensigtserklæringer en central rolle. Her kan det også være vigtigt at inkludere andre typer af erklæringer, såsom fortrolighedserklæringer. En sådan erklæring forpligter parterne til at holde visse oplysninger hemmelige. Dette er essentielt i forbindelse med virksomhedshandler, hvor potentielle købere ofte skal have indsigt i fortrolige detaljer om kunder og produkter for at kunne vurdere, om de ønsker at gennemføre købet.

I disse tilfælde får køberen adgang til værdifulde interne informationer om virksomheden. Det er derfor fordelagtigt for virksomheden at give adgang til disse oplysninger kun efter at en potentiel køber har udtrykt en klar hensigt om at erhverve virksomheden.

Hvilken effekt har en hensigtserklæring?

Selvom en hensigtserklæring ikke har den juridiske kraft af en faktisk købsaftale, og ikke juridisk forpligter den part, der udtrykker vilje til f.eks. at købe en virksomhed, så kan dens effekt ikke undervurderes. Den skaber ikke en formel forpligtelse, men dens eksistens kan stadigvæk have en betydelig indflydelse.

Psykologisk set vil de fleste individer være tilbageholdende med at underskrive en erklæring, der tilkendegiver en hensigt, de ikke reelt har til hensigt at følge. Det kan føre til en følelse af moralsk forpligtelse hos den underskrivende part, fordi de har sat deres signatur på et dokument, der udtrykker en klar hensigt. Derfor, selvom en hensigtserklæring ikke juridisk forpligter, fungerer den som et værktøj til at skelne mellem seriøse og mindre seriøse interessenter, hvilket kan være uvurderligt i mange forretningsmæssige sammenhænge.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hensigtserklæring og virksomhedsoverdragelse

I forbindelse med handel med virksomheder spiller hensigtserklæringen (Letter of Intent) en nøglerolle. Denne erklæring, som udarbejdes tidligt i processen, angiver købers hensigt om at erhverve hele eller dele af en virksomhed og skitserer de væsentlige vilkår, som begge parter sigter mod at blive enige om.

Efter en fortrolighedskontrakt og hensigtserklæringen er på plads, følger en due diligence-undersøgelse. Denne undersøgelse fungerer som et ‘salgsvindue’, der giver den potentielle køber en grundig gennemgang af virksomheden.

Selvom en hensigtserklæring ikke er juridisk bindende, er den et kritisk dokument for at sikre seriøsiteten hos begge parter i en virksomhedshandel. Den kan også tjene som en form for beskyttelse. For eksempel, hvis fortrolige oplysninger bliver lækket, kan hensigtserklæringen bruges til at vise, at den part, som lækkede oplysningerne, havde en hensigt om at købe virksomheden og havde underskrevet en fortrolighedserklæring.

Hensigtserklæringen forpligter ikke køberen, men dokumenterer deres reelle interesse i at erhverve virksomheden. Den tjener også til at overbevise banker om virksomhedens salgbarhed og at signalere til andre potentielle købere, at der er interesse for virksomheden. Dette kan understøtte den fastsatte salgspris og tilføre en forhandlingsstyrke til sælgerens side.

5 tips til din hensigtserklæring

Selv uden juridisk bindende kraft er en hensigtserklæring afgørende i forhandlinger, da den fastlægger grundlaget for aftalen. Her er fem værdifulde råd til at forhandle din hensigtserklæring, når du skal sælge din virksomhed.

1.Forstå betydningen af erklæringen

Det er afgørende at forstå, hvad en hensigtserklæring, eller ‘letter of intent’, indebærer. Selvom den ikke juridisk binder parterne, spiller den en vigtig rolle i handelsprocessen. At undervurdere en hensigtserklæring er en fejl, da den rummer essentielle informationer som handlens nøglevilkår.

2.Underskriften

Når underskrifterne fra både køber og sælger er på plads, opstår en følelsesmæssig tilknytning til handlen. Det er vigtigt at huske, at en hensigtserklæring ikke er det samme som en endelig aftale. Den definerer de betingelser, som sælger ønsker at forhandle frem.

3.Beskriv vilkårene for salget

I en hensigtserklæring beskrives de primære vilkår for virksomhedssalget. Da ingen hensigtserklæringer er ens, varierer også nøglevilkårene. Det er sælgers prerogativ at bestemme vilkårene for handlen. Det er tilrådeligt at arbejde sammen med en advokat for at navigere igennem de typiske forhold ved virksomhedshandler.

4.Klausul om eksklusivitet

At inkludere en eksklusivitetsklausul betyder, at køber og sælger forpligter sig til ikke at indgå andre forhandlinger parallelt. Dette sikrer, at køber ikke forhandler med dine konkurrenter, mens du overvejer at sælge til dem. Eksklusivitet kan dog reducere købers interesse, da de kan føle sig mere bundet. Nogle købere kan også kræve, at sælger ikke forhandler med andre potentielle købere i samme periode.

5.Klausul om omkostninger

En klausul om omkostninger beslutter, hvem der skal dække omkostningerne forbundet med handlen, såsom advokat- eller rådgiverhonorarer. Den mest almindelige løsning er, at hver part dækker sine egne omkostninger.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan udarbejder man en hensigtserklæring?

For at skabe en effektiv hensigtserklæring, er det nødvendigt at den er udformet med klarhed og nøjagtighed, indeholdende alle afgørende detaljer om den forestående aftale. Det er afgørende at specificere identiteten af de involverede parter samt hovedformålet med aftalen, inklusiv de essentielle vilkår og betingelser, der skal forhandles. Ligeledes er det vigtigt at etablere en tidsplan for aftalens fuldførelse.

Under udarbejdelsen af en hensigtserklæring er det vitalt at anerkende, at den ikke udgør en juridisk bindende kontrakt. Det indebærer nødvendigheden af at tænke over, hvordan den endelige aftale skal gøres juridisk bindende, og at alle relevante juridiske elementer skal overvejes omhyggeligt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Hensigtserklæring

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Nej, en hensigtserklæring, også kendt som et ‘letter of intent’, er ikke juridisk bindende. Det er en formel fremstilling af en parts hensigter, såsom at købe fast ejendom eller sælge en virksomhed, men forpligter ikke juridisk personen til at gennemføre den planlagte handling. Den repræsenterer mere et moralsk standpunkt end en juridisk forpligtelse.

En hensigtserklæring er særligt relevant i situationer, der involverer køb og salg af ejendomme og virksomheder. Den bruges også ofte før formaliseringen af et samarbejde. I virksomhedshandler er den vigtig for at etablere forståelse og forpligtelse mellem parterne, ofte i kombination med fortrolighedserklæringer, som beskytter følsomme oplysninger under forhandlinger.

*I virksomhedsoverdragelser fungerer hensigtserklæringen som et afgørende dokument, der angiver købers hensigt om at erhverve hele eller dele af en virksomhed og udstikker de vigtige vilkår for handlen. Selvom den ikke er juridisk bindende, bekræfter den seriøsiteten af begge parters interesse i handlen og kan bruges som beskyttelse i tilfælde af læk af fortrolige oplysninger. Den understøtter også virksomhedens salgbarhed over for banker og signalerer interesse til andre potentielle købere.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: