Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Håndværkerfradrag

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag var et skattefradrag, der gav mulighed for at fratrække udgifter til visse håndværker- og serviceydelser i den private bolig. Dette fradrag, ofte refereret til som servicefradrag, støttede specifikt energiforbedringer, klimatilpasninger og grønne istandsættelser. Håndværkerfradraget omfattede flere ydelser, der bidrog til energibesparelser eller havde andre miljømæssige fordele.

Fradraget var opdelt i to kategorier: håndværkerydelser og serviceydelser. Det var vigtigt at skelne mellem disse to, da satsen for serviceydelser ikke kunne overføres til håndværkerydelser og omvendt. For at optimere brugen af håndværkerfradraget var det anbefalet at udnytte begge typer ydelser.

Håndværkerfradraget blev afskaffet den 1. april 2022 og det er derfor ikke længere muligt at opnå fradrag for håndværksmæssigt arbejde. Servicefradraget er dog stadig aktuelt og kan benyttes.

Der findes mange potentielle fradrag for både private og erhvervsdrivende. Med professionel assistance fra os kan du optimere flere områder af din virksomhed.

Interesseret i at optimere dine fradrag?

Kontakt os for mere information! Vi er tilgængelige hver dag fra kl. 8-21, også i weekenden.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad kvalificerer som håndværkerydelser?

Håndværkerydelser, der kunne berettige til håndværkerfradrag før dets afskaffelse, var nøje udvalgte og opfyldte bestemte krav. Fradraget omfattede kun arbejdslønnen inklusiv moms og udgifter til materialer var ikke dækket. Derudover var det et krav, at den udførende virksomhed skulle være momsregistreret for at kvalificere til fradrag.

Håndværkerfradraget var desuden betinget af, at der ikke forelå andre former for offentlig støtte til det pågældende arbejde, som for eksempel fra Energistyrelsens bredbåndspulje, energitilskud, skrotningsordningen eller driftsstøtte til vedvarende energikilder som solcelleanlæg og husstandsvindmøller.

De håndværkerydelser, der berettigede til fradrag, omfattede:

 • Energibesparelse: Arbejder som isolering af vægge, gulve og tage, udskiftning af vinduer og døre samt renovering af skorstene.
 • Energiforsyning: Installation af systemer til grøn energi, inklusiv solceller, varmesystemer, ventilationsløsninger og husstandsvindmøller.
 • Klimasikring: Forbedringer af afløbssystemer og drænløsninger.
 • Grønne ydelser: Udvendige malerarbejder og fjernelse af brændeovne. Det er værd at bemærke, at indvendige malerarbejder ikke var dækket af fradraget.

Ydelser, der ikke kvalificerede til håndværkerfradrag, inkluderede:

 • Installation af systemer til intelligent styring af varme, ventilation og lys.
 • Solafskærmning for vinduer og glasdøre.
 • Rådgivning om energiforbedringer.
 • Udskiftning af faste overflader med permeable materialer.
 • Foranstaltninger til at sikre yderdøre og vinduer mod oversvømmelse.
 • Installation af ladestik til elektriske køretøjer.
 • Identifikation og fjernelse af byggematerialer indeholdende skadelige stoffer som asbest, PCB og bly.

Hvilke serviceydelser berettiger til servicefradrag?

Servicefradraget omfatter kun udvalgte serviceydelser og ligesom med håndværkerydelser, dækker fradraget udelukkende arbejdslønnen inklusiv moms, ikke omkostninger til materialer og tilsvarende. For serviceydelser er det ikke et krav, at den udførende virksomhed er momsregistreret, men personen der udfører ydelserne skal være fuldt skattepligtig i Danmark og have nået en alder af 18 år.

Følgende serviceydelser kvalificerer til servicefradrag:

 • Almindelig rengøring: Dette inkluderer støvsugning, gulvvask, afstøvning af overflader, rengøring af badeværelser samt opvask. Tøjvask og rensning af tæpper er også omfattet.
 • Vinduespudsning: Både indvendig og udvendig vinduespudsning er inkluderet i fradraget.
 • Børnepasning: Pasning af børn i hjemmet eller fritidsboligen, samt transport til og fra fritidsaktiviteter eller institutioner. Det skal dog noteres, at lektiehjælp ikke er dækket af fradraget.
 • Havearbejde: Klipning af græs, beskæring af buske og træer, lugning, samt snerydning og fliserens er inkluderet.

Opdateringer på servicefradraget

Fra og med 2024 er servicefradraget hævet med 5.000 kr., hvilket betyder, at det i 2024 er på 11.900 kr. pr. person (op fra 6.600 kr. i 2023). Denne ændring blev indført i Finansloven for 2024. 

Det er værd at bemærke, at denne ændring endnu ikke er opdateret på Skattestyrelsens hjemmeside, da ændringerne først træder i kraft, når Ligningslovens regler om servicefradrag bliver justeret. Skattestyrelsen forventer dog, at dette forhøjede fradrag vil gælde for hele 2024. 

Servicefradragets værdi svarer til ca. 26 procent af udgiften til serviceydelser i både 2023 og 2024, hvilket betyder, at du sparer ca. 260 kr. i skat for hver 1.000 kr., du bruger på berettigede serviceydelser.

Generelle betingelser for servicefradrag

Selvom håndværkerfradraget er afskaffet, gælder servicefradraget stadig. For at få det fulde udbytte af servicefradraget og sikre, at du opfylder de nødvendige betingelser, kan du finde de generelle betingelser på Skattestyrelsens officielle hjemmeside. Her kan du få detaljeret information om, hvilke ydelser der er berettigede til fradrag, og hvordan du skal dokumentere dine udgifter for at kunne gøre krav på fradraget. Nedenfor har vi dog også lavet en liste med betingelserne. 

For at være berettiget til servicefradraget, skal du opfylde disse betingelser:

 1. Du skal være fuldt skattepligtig i Danmark og have nået en alder af 18 år ved årets udgang, hvor serviceydelserne blev udført.
 2. Fradraget gælder individuelt per person i husstanden. Ægtefæller eller samlevende med fælles økonomi er undtaget, idet de kan dele fradraget, uanset hvem der har afholdt udgiften. For 2024 kan hver person maksimalt opnå et servicefradrag på 11.900 kr. (i 2023 var beløbet 6.600 kr.). Det er vigtigt at hver især indtaster deres del af fradraget, da det ikke automatisk overføres mellem parterne.
 3. Hjemmeboende børn over 18 år kan også opnå fradrag, såfremt de selv har stået for betalingen.
 4. Alle betalinger skal foregå elektronisk via eksempelvis dankort, MobilePay eller netbank. Kontant betaling er ikke gyldigt for fradrag.
 5. Arbejdet skal have fundet sted i en helårsbolig, som du bebor. Ved ejerskab af flere helårsboliger er det kun boligen registreret som din folkeregisteradresse, der er berettiget til fradraget.
 6. Selv hvis du ejer både en helårs- og fritidsbolig, er det maksimale fradrag for serviceydelser stadig kun 11.900 kr. i 2024 (6.600 kr. i 2023).
 7. Fradraget omfatter kun vedligeholdelse og reparationer af eksisterende boliger, ikke nybyggeri.
 8. Du kan ikke få fradrag for arbejde, som allerede er dækket af andre offentlige tilskudsordninger.
 9. Arbejde udført af personer bosat i samme helårsbolig, hvor arbejdet udføres, er ikke berettiget til fradrag.
 10. Du skal kunne fremvise dokumentation for arbejdet, såsom en faktura fra en virksomhed eller en skriftlig erklæring fra en privatperson. Endvidere skal betalingen for arbejdet være afsluttet digitalt inden den 1. marts det efterfølgende år (for eksempel skal arbejde udført i 2022 være betalt senest den 28. februar 2023).

Vær opmærksom på, at håndværkerfradraget ikke længere kan opnås, da det blev afskaffet den 1. april 2022.

Hos Stadsrevisionen er vi stolte over at kunne bistå små og mellemstore virksomheder med deres økonomiske behov. Vores team består af branchefokuserede revisorer, herunder eksperter inden for håndværkerbranchen.

Har du nyligt opstartet et håndværkerfirma?

Lad os hjælpe dig med at få styr på økonomien fra starten.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om håndværkerfradrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

I 2024 kan du ikke få håndværkerfradrag, da det er blevet afskaffet. Selv hvis du ejer både en helårsbolig og en fritidsbolig, er det maksimale servicefradrag 11.900 kr. i 2024 (6.600 kr. i 2023).

Håndværkerfradraget dækkede traditionelt to hovedkategorier: Serviceydelser, som omfattede rengøring, vinduespudsning, børnepasning, havearbejde og snerydning; og Håndværksydelser, rettet mod miljøforbedringer som isolering, installation af nye vinduer, opsætning af solceller, og udskiftning af kloakrør.

Servicefradrag kan opnås for specifikke serviceydelser udført i din primære bolig eller fritidsbolig, såsom rengøring, børnepasning, og havearbejde.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: