Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forskelle mellem gule plader og papegøjeplader

Køretøjer med gule plader er udelukkende bestemt til erhvervsmæssig brug, mens de med papegøjeplader anvendes til både privat og erhvervsmæssig transport. Skatteregler, moms, afgifter og dokumentationskrav varierer betydeligt mellem de to typer af plader på grund af disse forskelle i anvendelse.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Valget mellem gule plader og papegøjeplader

Valget mellem gule plader og papegøjeplader afhænger stærkt af bilens anvendelse. Der er distinkte forskelle mellem de to, som omfatter:

  • Begrænsninger i bilens anvendelse
  • Afgiftsstrukturer
  • Momsreguleringer
  • Gældende skatteregler
  • Krav om kørebog registrering

Gule plader og papegøjeplader adskiller sig markant, fordi de tillader forskellige anvendelsesmuligheder for bilen. Som følge heraf varierer afgifterne og momsreglerne for biler registreret under de to kategorier.

Det er essentielt også at huske på den obligatoriske erhvervsbilforsikring, som skal inkludere en ansvarsforsikring. Valget om at inkludere en kaskoforsikring er dog op til den enkelte.

Begrænsninger i bilens anvendelse

En bil på gule plader er primært begrænset til erhvervsmæssige formål, med undtagelse af få situationer. Det betyder, at private ture ikke er tilladt. På den anden side tillader en bil på papegøjeplader en blanding af erhvervsmæssig og privat brug.

Papegøjeplader kan betragtes som en hybrid mellem hvide og gule plader. Denne fleksibilitet, hvor privat kørsel er forbudt i en bil på gule plader, men tilladt for dem på papegøjeplader, fører til en række variationer i afgifter, momsregler, skatteregler og dokumentationskrav.

Privatbenyttelsesafgift for biler på papegøjeplader

Ejere af biler på papegøjeplader er påkrævet at betale en årlig privatbenyttelsesafgift. Dette er ikke tilfældet for ejere af biler på gule plader.

Beløbet af privatbenyttelsesafgiften, der skal betales årligt, varierer afhængigt af bilens vægt og den dato, den blev registreret.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Momsfradrag for biler på gule plader og papegøjeplader

Momsfradragets størrelse er forskelligt for biler på gule plader og papegøjeplader. For gulpladebiler er momsreglerne simplel; da bilen udelukkende er til erhvervsmæssig brug, er der mulighed for fuldt momsfradrag ved køb, leje, drift og salg.

For biler på papegøjeplader er situationen en smule mere kompleks. Her bestemmes momsfradraget af bilens vægt. For eksempel, hvis en papegøjepladebil vejer mellem 3.001 kg og 4.000 kg, er det muligt at få delvist fradrag for købsmomsen, samt momsen for løbende driftsomkostninger som brændstof og reparationer. Størrelsen af dette fradrag afhænger af bilens anvendelse til privat eller erhvervsmæssig kørsel.

Derfor er det afgørende at holde et nøjagtigt kørselsregnskab, et emne vi vil uddybe senere i dette indlæg.

For papegøjepladebiler, der vejer 3.000 kg eller mindre, er der ingen mulighed for at trække købsmomsen fra. Til gengæld kan virksomheder opnå fuldt momsfradrag for driftsudgifter, forudsat at salget af momspligtige varer og ydelser overstiger 50.000 kr. årligt.

Leasing af papegøjepladebiler medfører også særlige betingelser. Et delvist momsfradrag er tilgængeligt, svarende til en tredjedel af den betalte lejemoms, under forudsætning af at virksomhedens årlige salg af momspligtige varer og tjenester overstiger 50.000 kr.

Skatteregler for biler på gule og papegøjeplader

Beskatningsreglerne varierer, alt efter om bilen har gule plader eller papegøjeplader. For biler på papegøjeplader skal der betales skat af værdien af fri bil, hvilket ikke er tilfældet for biler på gule plader.

Hvis du som arbejdsgiver stiller en bil med papegøjeplader til rådighed for en medarbejder, skal medarbejderen betale skat af værdien af fri bil. Disse udgifter kan du som arbejdsgiver trække fra i virksomhedens regnskab.

Når du anvender din personlige papegøjepladebil i virksomhedssammenhæng, er det muligt at fratrække de omkostninger, der er forbundet med erhvervskørsel.

For nøjagtigt at skelne mellem privat og erhvervsmæssig brug, er det nødvendigt at føre en kørebog. Denne optegnelse sikrer, at du præcist kan dokumentere og adskille de to typer kørsel og dermed de omkostninger, der kan trækkes fra i virksomhedens regnskab.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Krav om kørebog for papegøjepladebiler

Da papegøjepladebiler anvendes til både erhvervsmæssige og private formål, er det nødvendigt at dokumentere fordelingen af disse kørselstyper. For at gøre dette er det et krav, at ejere af papegøjepladebiler fører en kørebog for at kunne specificere og dokumentere den erhvervsmæssige kørsel, som er berettiget til skattefradrag.

Biler på gule plader er derimod primært beregnet til erhvervsmæssig brug, så der er generelt ikke et krav om at føre en kørebog. Det er dog stadig en god praksis at føre en sådan bog som bevis for Skattestyrelsen, for at undgå eventuelle misforståelser eller tvivl om bilens anvendelse udelukkende til erhvervsmæssige formål. Derfor varierer dokumentationskravene baseret på om bilen har gule plader eller papegøjeplader.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Gule plader & papegøjeplader

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Gule plader og papegøjeplader adskiller sig primært i form af de tilladte anvendelser af bilen. Biler på gule plader er strengt begrænset til erhvervsmæssige formål, mens biler på papegøjeplader tillader en kombination af både erhvervsmæssig og privat kørsel.

Generelt er privatkørsel ikke tilladt i biler på gule plader, med visse undtagelser. Hvis du ønsker fleksibiliteten til at bruge din virksomheds bil til private ærinder, er en bil på papegøjeplader det rette valg, da det tillader både erhvervsmæssig og privat anvendelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: