Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Goodwill

Goodwill refererer til den unikke og uhåndgribelige merværdi, en virksomhed besidder. Denne værdi opstår fra flere facetter som virksomhedens omdømme, dets brandstyrke, netværk, specialiseret viden og andre unikke egenskaber. I praksis er det den værdi, som ikke direkte er relateret til virksomhedens aktuelle indtjening, men snarere dens potentiale og renommé i markedet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er Goodwill?

Goodwill refererer til den unikke og uhåndgribelige merværdi, en virksomhed besidder. Denne værdi opstår fra flere facetter som virksomhedens omdømme, dets brandstyrke, netværk, specialiseret viden og andre unikke egenskaber. I praksis er det den værdi, som ikke direkte er relateret til virksomhedens aktuelle indtjening, men snarere dens potentiale og renommé i markedet.

Selvom denne værdi ikke direkte kan ses i årsregnskabet, er goodwill en vigtig komponent i virksomhedens samlede værdi. I virkeligheden er det en værdi, der ikke kan kvantificeres i ren monetær form – medmindre, selvfølgelig, virksomheden er under opkøb.

Goodwill ved salg

Når det kommer til salg af en virksomhed eller generationsskifter, bliver goodwill et centralt element i værdiansættelsen. Købere vil ofte være villige til at betale et præmiebeløb ud over virksomhedens bogførte værdi for at erhverve denne uhåndgribelige værdi. Dette skyldes, at goodwill kan tilbyde fremtidige økonomiske fordele og positivt afkast.

Så i tilfælde af en virksomhedstransaktion betaler en køber ikke kun for virksomhedens fysiske aktiver og passiver, men også for den goodwill, som virksomheden har opbygget over tid. Denne oparbejdede værdi, knyttet til virksomhedens navn og brand, kan ofte være kilden til øget indtjening og markedsandel i fremtiden.

Goodwill er en essentiel del af en virksomheds værdiansættelse. Den repræsenterer virksomhedens evne til at generere indtjening ud over dens fysiske aktiver, hvilket gør den til en uundværlig faktor ved vurdering af virksomhedens sande værdi.

Hvad er afskrivning af goodwill?

Goodwill, som en værdifuld del af en virksomheds aktiver, har specifikke regler knyttet til sin afskrivning. Det er vigtigt at forstå, at kun køberen kan foretage afskrivninger på tilkøbt goodwill. Dette skyldes, at selvgenereret goodwill – det vil sige den goodwill, en virksomhed selv opbygger – ikke kan afskrives. Derfor, hvis en virksomhed erhverver en anden virksomhed og derved opnår goodwill, kan den påbegynde afskrivninger allerede i det år, hvor overdragelsesaftalen er indgået. Dette adskiller sig fra typiske aktiver, hvor afskrivninger normalt først starter, når aktivet fysisk er erhvervet.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan kan goodwill beregnes?

Goodwill-beregning kan ofte være en udfordrende proces. Dette skyldes, at det er en uhåndgribelig værdi, som ikke erhverves gennem direkte køb. Selvom en virksomhed ikke nødvendigvis behøver at beregne sin egen goodwill, er det afgørende at have en vurdering, når virksomheden står over for salg. Under sådanne omstændigheder er den mest pålidelige metode at søge hjælp fra en ekstern revisor eller en ekspert, der specialiserer sig i goodwill-vurdering.

Goodwills placering i regnskabet

På balanceregnskabet vil du finde goodwill under immaterielle anlægsaktiver. Dette afspejler den uhåndgribelige natur af goodwill i forhold til materielle aktiver som ejendomme, maskiner og inventar. Men selvom goodwill er en del af virksomhedens aktiver, vil den faktiske værdi af goodwill ikke altid fremgå af regnskabet. Denne praksis stammer fra det faktum, at goodwill kun optages i regnskabet, hvis en virksomhed har købt en anden virksomhed og erhvervet dens goodwill. Hovedårsagen er, at goodwill ikke har regnskabsmæssig betydning, medmindre det er en erhvervet værdi.

Overdragelse af goodwill: Processen og skattemæssige overvejelser

Har du bygget en betydelig mængde goodwill i din virksomhed? Overvej at overdrage dette aktiv. Goodwill repræsenterer værdien af en virksomheds navn, dets produkter, varemærker og den kumulative viden. Når en virksomhed med en betydelig mængde goodwill sælges, overføres denne intangible værdi til køberen. I denne transaktion modtager sælgeren et vederlag, som reflekterer denne goodwill’s værdi. Efter salget er det køberens ansvar at angive den erhvervede goodwill på balanceregnskabet. Som med andre aktiver kan køberen derefter afskrive denne investering. 

Vigtigt at bemærke: som sælger bliver du skattemæssigt beskattet af det beløb, du modtager for denne goodwill ved overdragelse.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Badwill: En potentiel devaluering af virksomhedens værdi

Mens goodwill kan øge en virksomheds salgsværdi, fungerer badwill som det modsatte. Badwill opstår, når en virksomheds omdømme er blevet skadet, ofte som resultat af kontroversielle eller kritisable handlinger. Dette negative omdømme kan betyde, at en virksomhed sælges til en pris, der er betydeligt lavere end den reelle værdi af dens aktiver. Det er en potentiel risiko for virksomhedsejere at være opmærksom på, da badwill kan underminere den goodwill og værdi, der er blevet opbygget over tid.

Både goodwill og badwill spiller en central rolle i bestemmelsen af en virksomheds markedsværdi. Mens den tidligere kan øge værdien af virksomheden, kan den sidstnævnte mindske den betydeligt. Det er afgørende for virksomhedsejere at forstå og navigere i disse komplekse aspekter for at maksimere deres virksomheds potentiale ved salg.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Goodwill

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Goodwill refererer til den oparbejdede merværdi i en virksomhed, der ikke er relateret til dens materielle aktiver. Denne værdi kan stamme fra virksomhedens omdømme, brand, netværk, viden og andre unikke egenskaber.

Goodwill kan være komplekst at beregne nøjagtigt. Normalt er det ikke nødvendigt at beregne en virksomheds goodwill, medmindre den skal sælges. I salgssituationer rådfører virksomheder sig typisk med uafhængige revisorer eller eksperter for at fastslå goodwill-værdien.

I årsregnskabet fremgår goodwill under immaterielle anlægsaktiver på balancen. Det er vigtigt at bemærke, at goodwill kun vil blive specificeret i regnskabet, hvis virksomheden har erhvervet en anden virksomhed og dennes goodwill.

Ved salg af en virksomhed overføres værdien af goodwill til den nye ejer. Køberen får rettighederne til virksomhedens navn, produkter, varemærker og den samlede viden, mens den oprindelige ejer mister den oparbejdede goodwill.

Mens goodwill kan øge en virksomheds værdi, især ved salg, kan “badwill” nedsætte den. Badwill opstår, når en virksomheds omdømme er skadet, hvilket kan føre til, at virksomhedens salgsværdi er lavere end dens faktiske aktiver.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: