Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Generationsskifte

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er generationsskifte?

Et generationsskifte er en afgørende proces, hvor kontrol og lederskab af en virksomhed eller et selskab overgår fra en generation til den næste. Typisk sker dette inden for en familie, hvor virksomhedens ejerskab overdrages fra forældre til børn. Dette skridt tages med det formål at sikre virksomhedens fortsatte vækst og succes under den nye ledelse. Men et generationsskifte er ikke begrænset til familierelationer; det kan også involvere at overdrage virksomheden til en pålidelig medarbejder, der deler ejerens vision og værdier.

Når man planlægger et generationsskifte, er der flere nøgleaspekter, som man skal tage i betragtning. Dette inkluderer identifikationen af den rette efterfølger, enten inden for familien eller virksomheden, og vurderingen af de skattemæssige konsekvenser, der er forbundet med ejerskiftet. En anden vigtig overvejelse er timingen af generationsskiftet, hvilket kræver omhyggelig planlægning og koordination for at sikre en problemfri overgang. Disse spørgsmål kræver nøje overvejelse og planlægning for at sikre, at både den afgående og den nye generation er forberedt på overgangen og for at virksomheden fortsat kan trives under den nye ledelse.

Overdragelse af virksomhed ved generationsskifte

Når det kommer til et generationsskifte, er det essentielt at være bekendt med de forskellige skatteregler, der gælder for overdragelse af virksomheder. Der findes adskillige metoder til at overføre ejerskab af en virksomhed, hver med sine unikke skattemæssige konsekvenser.

Anvendelse af skattemæssig succession

Skattemæssig succession er en fremgangsmåde, der kan anvendes, når du overdrager din virksomhed til en person fra en specifik gruppe. 

Denne gruppe inkluderer: 

  • Dit barn eller barnebarn 
  • Din ægtefælle 
  • Din bror, søster, eller samlever 
  • Dine forældre 
  • En medarbejder, som har været en del af virksomheden i mindst tre af de sidste fem år 

Ved at anvende skattemæssig succession, tillader det køberen at overtage din skattemæssige stilling. Dette betyder, at du undgår beskatning ved overdragelsen, og den nye ejer vil også kunne benytte sig af denne fordel ved fremtidig overdragelse. Hvis virksomheden sælges til en person uden for denne kategori, vil salget blive beskattet.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Overdragelse som gave

En anden mulighed er at overdrage virksomheden, eller dele af den, som en gave. Hvis hele virksomheden gives bort, undgår du beskatning af overdragelsen, men modtageren skal betale en gaveafgift, som aktuelt er på 15%.

Almindelig virksomhedsoverdragelse

Skulle du vælge at overdrage virksomheden til en person, der ikke falder ind under kategorierne for skattemæssig succession, kræves en almindelig virksomhedsoverdragelse. I dette tilfælde bliver du beskattet af den fulde købesum. Ved denne metode skal virksomheden sælges til dens reelle værdi for at imødekomme skattemyndighedernes krav.

For at sikre, at generationsskiftet forløber glat og i overensstemmelse med lovgivningen, anbefales det at konsultere en advokat tidligt i processen. En erfaren advokat kan tilbyde værdifuld vejledning og rådgivning, der sikrer, at alle aspekter af overdragelsen er korrekt håndteret.

Tidspunkt og planlægning af generationsskifte

Generationsskifte er en væsentlig proces, der kan finde sted både mens du lever og efter din bortgang. Det anbefales kraftigt at påbegynde planlægningen af generationsskiftet i god tid. Ved at gøre det, giver du den næste generation en bedre mulighed for at forstå og integrere sig i virksomhedens daglige drift og langsigtede strategi. Tidlig planlægning giver også mulighed for at oplære potentielle efterfølgere, så de kan udvikle de nødvendige færdigheder til at lede virksomheden og muligvis videreføre dine visioner og værdier.

En velplanlagt overgang sikrer, at både du og din familie får tid til at overveje og diskutere de mange forretningsmæssige og følelsesmæssige aspekter, der er forbundet med et generationsskifte. Dette involverer ofte dybdegående samtaler om virksomhedens fremtidige retning og de værdier, som skal bevares.

I tilfælde af at du afgår ved døden, inden generationsskiftet er gennemført, spiller juridiske dokumenter som ejeraftaler, testamenter og ægtepagter en afgørende rolle i bestemmelsen af, hvem der arver virksomheden. For at sikre, at virksomheden overgår til den person, du ønsker, er det vigtigt at oprette et testamente, hvor du udpeger den ønskede arving til virksomheden. Dette vil hjælpe med at undgå eventuelle tvister eller usikkerheder omkring virksomhedens fremtid efter din bortgang.

Valg af den rette efterfølger ved generationsskifte

Når det kommer til generationsskifte i en virksomhed, står mange virksomhedsejere overfor den store udfordring at skulle udvælge den rette person til at føre virksomheden videre. At overdrage en virksomhed, som man har investeret tid, energi og passion i, kan være en følelsesladet proces. Det er derfor essentielt at overveje flere faktorer for at træffe den bedste beslutning for virksomhedens fremtid.

Overdragelse til familiemedlemmer eller medarbejdere

Et typisk dilemma er, om virksomheden skal overdrages til et familiemedlem eller en dedikeret medarbejder. Det er vigtigt at huske, at selvom det kan være fristende at vælge et familiemedlem, er det afgørende at overveje, om personen faktisk er den bedste kandidat til jobbet. Alternativt kan en langtidstiltrådt medarbejder, der har spillet en central rolle i virksomhedens udvikling og forstår dens kultur og værdier, være en mere egnet kandidat til at tage styringen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Vigtigheden af lederkompetencer

Et andet kritisk punkt er behovet for stærke lederkompetencer hos den nye ejer. Dårlig ledelse kan have alvorlige konsekvenser, såsom demotiverede medarbejdere og sløje resultater. For at sikre, at virksomheden fortsætter med at trives og udvikle sig, er det derfor afgørende at vælge en efterfølger, der besidder effektive ledelsesevner og kan inspirere og motivere teamet. Den ideelle kandidat bør demonstrere en evne til at lede, samt en forståelse for, hvordan man opretholder en positiv og produktiv arbejdskultur.

I sidste ende er det afgørende, at beslutningen om generationsskifte træffes med både hjertet og hjernen, idet både følelsesmæssige og praktiske aspekter skal vejes omhyggeligt for at sikre en fremgangsrig fremtid for virksomheden.

Værdiansættelse i generationsskifte

Ved et generationsskifte, især når virksomheden skal overtages af familiemedlemmer som børn eller børnebørn, kan processen med at værdiansætte virksomheden være kompleks. I disse tilfælde afspejler salgsprisen ofte ikke virksomhedens reelle markedsværdi. Til værdiansættelse findes der forskellige metoder og retningslinjer, herunder beregning af værdien af aktier/andele, goodwill og ejendomme. Disse værdiansættelser er også relevante for SKAT, der vurderer, om transaktionen er foretaget til en rimelig markedsværdi.

Der findes flere strategier for at justere virksomhedens værdi forud for et generationsskifte, hvilket påvirker handelsværdien: 

  • Reduktion af kapital: I tilfælde hvor virksomheden er kapitaltung, kan det være fordelagtigt at mindske kapitalen, hvilket vil sænke virksomhedens samlede værdi. 
  • Lukning af bestemte aktiviteter: Hvis der er aktiviteter, som den nye ejer ikke har interesse i at videreføre, bør disse nedlukkes inden generationsskiftet. 
  • Opdeling af virksomheden: Hvis der forventes flere nye ejere, kan virksomheden opdeles i mindre enheder, som hver kan overtages af de respektive nye ejere. 
  • Salg af aktiver: En anden mulighed er at gennemføre generationsskiftet gennem et salg af visse virksomhedsaktiver, i stedet for hele virksomheden. I dette scenario beholder sælgeren ejerskabet af virksomheden, og de penge, der kommer fra salget af aktiverne, forbliver inden for virksomheden. Dette kan undgå personlig beskatning af salget og samtidig reducere den beskatningspligtige værdi, da det kun er en del af virksomhedens aktiver, der skifter ejer.

Disse strategier kan spille en vigtig rolle i at sikre en retfærdig og skattemæssigt effektiv overdragelse af virksomheden under et generationsskifte.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om generationsskifte

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et generationsskifte sker, når ejerskabet og ledelsen af en virksomhed overdrages fra en generation til den næste. Det involverer typisk en overdragelse inden for en familie, f.eks. fra forældre til børn, men kan også omfatte overdragelse til en betroet medarbejder. Dette træk er designet til at sikre virksomhedens fortsatte succes under ny ledelse, med vigtige overvejelser som valg af efterfølger, skattemæssige konsekvenser og timing af overdragelsen.

Et generationsskifte kan finde sted både mens ejeren er i live og efter ejerens død. Det anbefales at planlægge generationsskiftet i god tid for at give den næste generation tid til at integrere sig i virksomheden og forstå dens drift. Tidlig planlægning tillader også for detaljeret vejledning og forberedelse af efterfølgeren. Ved ejerens død spiller juridiske dokumenter som testamenter og ejeraftaler en vigtig rolle i at bestemme arvefølgen af virksomheden.

Valget af efterfølger er en afgørende del af generationsskiftet. Det kan være en udfordring at vælge den rette person, især når familiemedlemmer er involveret. Det er vigtigt at overveje, om familiemedlemmet er den bedste kandidat, eller om en erfaren medarbejder kunne være en mere passende valg. Lederkompetencer og evnen til at videreføre virksomhedens vision er nøglekvaliteter at se efter i en potentiel efterfølger.

Der er forskellige skatteregler, der skal overvejes ved et generationsskifte. Metoder som skattemæssig succession og gaver er to måder at overdrage en virksomhed på med forskellige skattemæssige konsekvenser. Ved skattemæssig succession kan køberen overtage sælgerens skattemæssige stilling, hvilket kan undgå beskatning af overdragelsen. Gaver kan også være en måde at overdrage virksomheden på, men kan indebære betaling af gaveafgift.

Værdiansættelse af en virksomhed i forbindelse med et generationsskifte kan være en kompleks proces. Strategier for at justere virksomhedens værdi inden generationsskiftet omfatter reduktion af kapital, lukning af visse aktiviteter, opdeling af virksomheden eller salg af bestemte aktiver. Disse taktikker kan hjælpe med at sikre en retfærdig og skattemæssigt effektiv overdragelse af virksomheden.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: