Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Frokostordning & skat - hvordan håndteres egenbetaling og moms?

Er du i færd med at overveje implementeringen af en frokostordning eller kantineordning i din organisation, eller ønsker du at dykke dybere ned i skattereglerne forbundet hermed? Du er landet på det perfekte sted for at få denne viden. I dette indlæg vil vi udforske og forklare reglerne associeret med bespisning af ansatte, herunder egenbetaling og frokostordning, samt de specifikke skatteregler inden for dette område, inklusiv hvordan "frokostordning skat" er struktureret og administreret.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Måltider for medarbejdere

Når emnet falder på måltider for ansatte, refererer det typisk til en frokostordning eller en egentlig kantineordning. Som virksomhedsleder har du mulighed for at præsentere disse ydelser som en del af pakken ved ansættelse i din organisation.

Når du tilbyder måltider til dine ansatte, er det afgørende at være velinformeret om de specifikke definitioner og kategoriseringer, der gælder på området. Dette aspekt er kritisk, da det direkte påvirker områder som skat og moms, inklusiv “frokostordning skat”.

Hvis dine ansatte modtager gratis måltider gennem en frokost- eller kantineordning, er dette underlagt beskatning. Værdien af disse måltider bestemmes ud fra, hvor meget dine medarbejdere ville have sparet i deres private forbrug, baseret på markedsværdien af måltiderne.

Beskatning ved medarbejderes egenbetaling til frokostordning

Hvis dine medarbejdere bidrager med egenbetaling til frokostordningen, håndteres skattemæssige overvejelser parallelt. Medarbejdere er grundlæggende skattepligtige af frokost- og kantineordninger, som arbejdsgiveren finansierer, idet dette betragtes som et reduceret privatforbrug.

Skulle egenbetalingen for frokostordningen være mindre end markedsværdien, opstår der imidlertid ingen beskatning. Dette scenario er gældende, når virksomhedens bidrag til frokostordningen er af minimal værdi i forhold til “frokostordning skat”.

Skattestyrelsen har udarbejdet en vejledning, der beskriver den skattemæssige håndtering af kantineordninger, og den præciserer betingelserne for, hvornår et tilskud kan betragtes som værende af ”uvæsentlig værdi”.

I denne del af vejledningen angives det, at medarbejderne ikke skal beskattes af arbejdsgiverens bidrag til kantineordningen, så længe medarbejderen selv betaler minimum 15 kr. for et standardmåltid eksklusiv drikkevarer, eller 20 kr., hvis drikkevarer er inkluderet.

Hvis medarbejderens egenbetaling derimod er lavere end disse fastsatte beløb, pålægges der skat af differencen mellem måltidets markedsværdi og medarbejderens egenbetaling. Disse satser er gældende uanset om betalingen for måltiderne foregår på en månedlig basis, om den leveres af en ekstern leverandør, eller hvis virksomheden selv stiller mad til rådighed for medarbejderne i forbindelse med “frokostordning skat”.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regler for frokostordning

Som det sandsynligvis er blevet klart nu, er landskabet af regler omkring frokostordninger komplekst. Disse regler varierer signifikant, afhængig af den specifikke type af ordning og omfanget af din, som arbejdsgivers, bidrag til den.

For at undgå, at medarbejderen bliver skattepligtig af dit tilskud, skal bidraget – udover at være af uvæsentlig værdi – leveres på selve arbejdspladsen som en integreret del af den generelle personalepleje. Det betyder, at det ikke kan kategoriseres som en “service”, der er skræddersyet til individuelle medarbejdere i konteksten af “frokostordning skat”.

Beskatning af mad som en del af lønnen

Når mad bliver tilbudt som en komponent af lønpakken, træder reglerne for fri kost i kraft.

Dette betyder, at de tidligere nævnte retningslinjer for “frokostordning skat” kun er anvendelige, når arbejdsgivers tilskud til mad ikke er en faktor i fastsættelsen af lønnen. Med andre ord, medarbejderens løn skal forblive konstant, uafhængigt af om de vælger at medbringe egen mad eller benytte sig af kantinens tilbud.

I tilfælde af kantineordninger er maden købt med allerede beskattede midler, hvilket står i kontrast til fri kost, hvor maden er en integreret del af lønpakken og dermed er ubeskattet.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Moms i forbindelse med kantineordninger

Når det kommer til kombinationen af kantineordning og moms, er det vigtigt at være opmærksom på, at din virksomhed ikke kan trække momsen fra på omkostningerne ved at forsyne både personalet og ejeren med mad. Hvis din virksomhed derimod driver sin egen kantine, hvor medarbejderne kan købe mad og drikkevarer, har du ret til at fratrække momsen på disse indkøb.

Uafhængigt af om din virksomhed gør brug af momsfradrag i forbindelse med kantineudgifterne eller ej, skal der beregnes moms på kantinedriften, hvis medarbejderen selv betaler for maden. Hvis maden derimod udbydes gratis til medarbejderne, kan disse omkostninger ikke fratrækkes som en udgift i forbindelse med “frokostordning skat” og bespisning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Frokostordning & skat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Når en virksomhed tilbyder gratis mad til medarbejderne gennem en frokost- eller kantineordning, betragtes dette som en skattepligtig fordel. Værdien af den tilbudte mad sættes til det beløb, som medarbejderen sparer i privatforbruget baseret på markedsværdien, og dette beløb skal medarbejderen betale skat af. Det er derfor vigtigt for både arbejdsgivere og medarbejdere at være opmærksomme på de skattemæssige implikationer af sådanne bespisningsordninger.

For at undgå at medarbejderne bliver skattepligtige af dit tilskud til frokostordningen, skal tilskuddet først og fremmest være af uvæsentlig værdi. Derudover skal det tilbydes som en del af den almindelige personalepleje på arbejdspladsen. Det betyder, at det ikke kan være en specifik “service” målrettet individuelle medarbejdere, men skal være en generel fordel, der er tilgængelig for hele personalet på arbejdspladsen.

Moms i forbindelse med kantineordninger håndteres forskelligt afhængigt af kantinens struktur og betalingsmetode. Som virksomhedsejer har du ikke mulighed for at fratrække momsen på omkostninger ved at forsyne både personale og ejer med mad. Men hvis du driver din egen kantine, hvor medarbejdere køber mad og drikkevarer, kan du få fuld fradragsret for moms af disse indkøb. Uafhængigt heraf skal der beregnes kantinemoms, hvis medarbejderne betaler for maden, men denne udgift er ikke fradragsberettiget, hvis maden tilbydes gratis til medarbejderne.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: